Považské múzeum v Žiline (PVM)
Povazie Museum Zilina (PVM)

Považské múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa / Map:

Mapa

Budatínsky hrad
Topoľová 1, 010 03 Žilina - Budatín

Tel.: +421 41 500 15 11
E-mail: muzeum@pmza.sk, sekretariat@pmza.sk
Www: www.pmza.sk

 

Otváracie hodiny

 

Budatínsky hrad

DO 17. 9. 2017
PO – NE od 9.00 – 17.00 (posledný vstup do hradu o 16.40)
OD 18. 9. 2017
UT – NE od 9.00 – 17.00 (posledný vstup do hradu o 16.40)

 

Kaplnka

Do 17. 9. 2017
PO – NE od 9.00 – 17.00
Od 18. 9. 2017
UT – NE od 9.00 – 17.00

 

Budatínsky park

máj - september: Po - Ne 6.00 - 22.00
október - apríl: Po - Ne 7.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

BUDATÍNSKY HRAD
základné: 5 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP, vojnoví veteráni): 3 €
skupinové zájazdy – Materské školy: 0,50 € rodinné (2 dospelí a 2 deti od 6 do 15 rokov): 13 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10%
Vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100% (vstup je možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb)

BUDATÍNSKY PARK – Bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Považské múzeumPovažské múzeum vzniklo v roku 1942 ako Mestské múzeum. Sústreďuje sa na dokumentáciu dejín slovenského drotárstva doma i vo svete. V ostatných oblastiach odbornej práce pôsobí ako regionálne zariadenie na severozápadnom Slovensku.
Považské múzeum - Budatínsky hradMúzeum je umiestnené v kultúrnej pamiatke Budatínsky hrad, čo bola pôvodne pohraničná pevnosť na križovatke dôležitých obchodných ciest. Postavený bol pravdepodobne v 12.-tom storočí a umiestnený je na sútoku riek Váh a Kysuca v strede najstaršieho parku na území Žiliny.

Dochádza k výrazným zmenám v sídle múzea - areálu Budatínskeho zámku. Múzeum sprístupnilo verejnosti areál pred 50 rokmi v roku 1956. V tejto dobe boli inštalované prvé expozície. Hrad začal slúžiť verejnosti.

Žiaľ, zub času sa pomerne negatívnym spôsobom zapísal do stavu objektov v areáli. I keď niektoré sa už podarilo opraviť a zmodernizovať, tie ďalšie len čakajú na svoju opravu. Po všetkých stránkach aj hrad Budatín doslúžil a je nevyhnutné začať generálnu rekonštrukciu. Z tohto dôvodu hrad prestáva slúžiť verejnosti a na nejakú dobu ho obsadia odborníci prevádzajúci archeologický, umelecko – historický a pamiatkový prieskum. Hrad začne postupne odkrývať svoje tajomstvá. Zároveň začala fáza realizácie projektovej dokumentácie, ktorá určí i budúce smerovanie múzea zámku.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA HRADU A EXPOZÍCIÍ do roku 2006

 

Expozície

 

Veža Budatínskeho hradu

- história hradu, história Žiliny, výstava historických hodín, obrazy zo 17. – 19. st., vyhliadka

Zrekonštruovaná veža Budatínskeho hradu je od 13. júla 2014 opäť prístupná verejnosti.
Budatínsky hrad bol pre verejnosť uzatvorený od januára 2007. Kompletná rekonštrukcia veže, ktorá bola základom hradu už pri jeho vzniku a dodnes vytvára charakteristickú siluetu, začala v októbri 2012. Oprava bola realizovaná vďaka podpore projektu „Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku“ z eurofondov vo výške 2 200 000 eur, pričom Žilinský samosprávny kraj spolufinancoval projekt sumou 117 000 eur. „Obnovou veže Budatínskeho hradu sme nadviazali na viaceré opravy, ktoré sa v areáli hradu v uplynulých rokoch realizovali. Po inštalácii efektívneho a úsporného osvetlenia hradného komplexu a revitalizácii parku je obnova veže Budatínskeho hradu ďalšou z aktivít na záchranu tejto historickej a kultúrnej pamiatky a pýchy krajského mesta,“ uviedol žilinský župan Juraj Blanár.
„Budatínsky hrad je jednou z priorít Považského múzea, preto sme radi, že po siedmich rokoch od uzatvorenia hradu môžeme jeho zrekonštruovanú vežu sprístupniť verejnosti už v týchto dňoch. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj kompletné strešné prekrytie hradného komplexu, vybudovali sa prístupové chodníky a príslušné inžinierske siete, dobudovali sme aj nové sociálne zázemie. Samotná veža ponúka návštevníkom unikátny výhľad na všetky svetové strany vďaka zdvihnutému krovu strechy. Táto vyhliadka tu doposiaľ nebola,“ povedal riaditeľ Považského múzea v Žiline Ladislav Cimerák. „Okrem vyhliadky upúta návštevníkov jedinečná výstava historických hodín, pričom je možné vidieť aj pôvodný hodinový stroj z čias poslednej csákyovskej obnovy hradu. Do veže sme nainštalovali aj výstavu venovanú histórii Žiliny a dejinám hradu. V takzvanej galérii sa nachádzajú maľby zo 17 . až 19. storočia,“ priblížil historik PMZA a kurátor Michal Jurecký.

 

Expozícia drotARStvoDrotárstvo – (ne)uveriteľný príbeh jedného remesla

Expozícia drotARStvoNová stála expozícia v Budatínskom hrade o histórii jedinečného slovenského fenoménu je pre verejnosť sprístupnená od 31. 7. 2016. Prostredníctvom historických artefaktov z drôtu a plechu, dobov ých dokumentov, fotografií a výtvarných prác z unikátnej drotárskej zbierky Považského múzea, predstavuje históriu i materiálne prejavy pôvodného remesla od jeho vExpozícia drotARStvoandrovných počiatkov až po továrenskú výrobu, približuje podnikateľské úspechy slovenských drotárov v cudzine i remeselný fortieľ, ktorý ich preslávil po celom svete.

 

Fotografie z expozície drotárstva poskytlo Považské múzeum v Žiline.

 

 

 

 

Hrad Strečno

 

Expozície Čičmany

 

Expozícia Jánošík a Terchová

 

Sobášny palác v Bytči

 

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

 

Pamätná izba v Dlhom Poli

Obec Dlhé Pole patrí k pôvodným drotárskym obciam a považuje sa za jedno z najvýznamnejších centier tohto unikátneho remesla. Jej minulosť i každodenný život obyvateľov bol pevne zviazaný s históriou drotárstva, v mnohých ohľadoch výnimočnou. Pred rokom sa v priestoroch bývalej základnej školy zrealizovala výstava pod názvom Dlhopoľskí páni majstri, ktorá predstavila jeden z najznámejších miestnych drotárskych rodov, rod majstra Jozefa Holánika – Bakeľa, a zároveň pripomenula v dejinách drotárstva neobvyklú udalosť - Prvú výstavu drotárstva a jeho národopisu, ktorá sa v obci konala v lete v roku 1940. „Výstava vzbudila veľký záujem ľudí o drotársku tému a bola výzvou pre zber písomného, obrazového, ale aj trojrozmerného materiálu. Z iniciatívy starostky obce Ing. Veveričíkovej, miestnych obyvateľov a Považského múzea v Žiline vznikla myšlienka vytvorenia stálej expozície drotárstva, nazvanej Dlhopoľskí páni majstri – návraty, vo forme pamätnej izby, “ povedala autorka a kurátorka expozície Mgr. Katarína Hallonová, historička drotárstva Považského múzea v Žiline. Hlavným zámerom tohto projektu je snaha upozorniť obyvateľov obce na jej minulosť i na slávnych rodákov, priviesť ich k záujmu o dejiny, podnietiť k hľadaniu vlastnej identity, posilniť v nich pocit regionálnej príslušnosti. „ Pamätná izba je aj ďalším krokom ku konečnému cieľu, ktorým je vybudovanie obecného múzea v Dlhom Poli, “ dodala Ing. Dana Veveričíková. Stála expozícia drotárstva bude zároveň vhodne dopĺňať projekt školského múzea, ktorý je venovaný dejinám Dlhého Poľa. Školské múzeum vzniklo na pôde ZŠ v Dlhom Poli, v rámci rozšírenej výučby regionálnych dejín.

 

Kalendárium

Otvorenie Ukončenie Výstava
     
27.06.2017, vernisáž o 16.00 03.09.2017 Drevo, koža, kov

Považské múzeum v Žiline vás pozýva na výstavu majstra ľudovej umeleckej výroby, Víta Pieša – Drevo, koža, kov, ktorú vernisážou otvoríme v utorok 27. júna 2017 o 16.00 hod. v administratívnej budove Budatínskeho hradu.
O autorovi:
Vít Pieš (29. 01. 1931), rodák z Čičmian, patrí ku generácii Čičmancov, ktorí sa po vojne vysťahovali z obce. Napriek tomu, je ľudová kultúra rodiska jeho najväčšou inšpiráciou pri tvorbe.
U Víta Pieša sa k drevu pridal i kov a koža ako tradičné suroviny, s ktorými sa stretával pri znovuobjavovaní zabudnutých techník svojich predkov.
Prácu s mosadzným a medeným plieškom využil pri technike vybíjania dreva a neskôr aj pri okovaných vajíčkach. Prácu s kovom rozšíril aj o ďalšiu tradičnú techniku zdobenia dreva – vylievanie olovom. Sám si zhotovil aj pracovné nástroje: rôzne razidlá a rádliky na zdobenie kože. Podobne ako pri ostatných materiáloch aj na jeho kožených výrobkoch vidieť precíznosť spracovania a komplexný prístup – od štúdia danej techniky a napodobňovania tradičných vzorov až k posunu a využitiu na súčasných predmetoch.
Zručnosť pravdepodobne zdedil po svojom otcovi, ktorý patril k tej generácii gazdov, ktorí si vedeli väčšinu pomôcok a náradia z dreva vyrobiť sami. Pri výrobe vychádzal zo svojich spomienok na detstvo prežité na salaši na Podfačkovskej. Svoje skúsenosti s drobnou figurálnou plastikou z črpákov využíva i pri tvorbe betlehemov, či pri modeli salaša.
Titul „Majster ľudovej umeleckej výroby“ získal v roku 2009 v troch odvetviach: práca s drevom, kožou a kovom. Jeho výrobky boli vystavené na mnohých domácich i zahraničných výstavách, z toho i na viacerých autorských.

 

22.06.2017 03.09.2017 Wired vs. Wireless (Wifi)

Otázky súčasnej doby internetu, wifi a nových médií originálnym spôsobom rieši výstava Wired vs. Wireless (Wifi) žilinskej výtvarníčky Andrey Lachovej. Vznik kolekcie obrazov Wired vs. Wireless (Wifi) podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Výstava je bezplatne sprístupnená v kaplnke Budatínskeho hradu denne v čase 9.00 – 17.00 hod. do 3. septembra 2017.

 

21.09.2017 31.10.2017 Spod Rozsutca

Výstava fotografií Vladimíra Baču v kaplnke Budatínskeho hradu.

 

     

PODUJATIA:

Otvorenie Ukončenie Podujatie
     
31.08.2017 01.09.2017 Rozlúčka s prázdninami

Vstup do všetkých expozícií Považského múzea pre deti do 15 rokov v sprievode dospelej osoby zadarmo.

 

13.09.2017   Sonda do súkromia plchov

Prednášky so zoológom Považského múzea v Žiline o živote zaujímavých zvieratiek – plchov.
Len pre vopred objednané skupiny.

 

15.09.2017   Záhady nočného prízraku

Vstupy: 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Pod rúškom noci odhaľuje Budatínsky hrad svoje krvavé tajomstvo. Na hrade za záhadných okolností postupne zomierajú ľudia. Kto je vrahom? A ako s tým všetkým súvisí záhadný prízrak túlajúci sa nocou po hradných chodbách v dlhom čiernom plášti a s veľkým mečom v ruke? Na tieto otázky prichádza do Budatína hľadať odpovede slávny detektív Sherlock Holmes. Zapojte sa aj vy do hľadania a pomôžte odhaliť pravdu.
Odporúčame osobám nad 8 rokov.

 

18.09.2017,
25.09.2017
  Expedícia Budatínsky hrad

7. ročník vzdelávacieho programu pre deti.
Interaktívne podujatie pre deti ZŠ, kde sa nielen oboznámia s prácou historika, drotára, zoológa, botanika a mnohých ďalších pracovníkov múzea, ale budú mať možnosť zapojiť sa a vyskúšať si svoju bystrosť, postreh, vedomosti a šikovné ručičky v tvorivých dielňach. Dozvedia sa veľa nových zaujímavých informácií hravou formou. A to všetko v priestoroch Budatínskeho hradu a jeho parku.
Organizované podujatie pre vopred objednané skupiny.

 

24.09.2017   Cestovanie v čase

Pri príležitosti Medzinárodného dňa cestovného ruchu bude prehliadka Budatínskeho hradu obohatená o netradičný výklad. V parku budú na návštevníkov čakať sokoliari, stánky a večer po zotmení bude pripravené premietanie filmu „Keby som mal dievča“.

 

27.09.2017   Medzinárodný deň cestovného ruchu

Jednotné vstupné 2 € do expozície.

 

28.09.2017, 18.00 Príbehy z ciest

Máte radi naše krásne Slovensko, cestovanie a turistiku? Tak určite príďte na besedu vo východnom paláci Budatínskeho hradu doplnenú fotografiami z cesty po Ceste SNP. Dobrodruh Patrik Slanina porozpráva zážitky a poradí Vám, ako sa na túto krásnu cestu pripraviť. Taktiež odprezentuje svoju knihu o putovaní.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!