Podtatranské múzeum Poprad
* Podtatranske Museum Poprad

Podtatranské múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

Tel.: +421 52 772 19 24, +421 52 772 18 74
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
Riaditeľka: +421 52 788 14 21, riaditel@muzeumpp.sk
Www: www.muzeumpp.sk

 

Otváracie hodiny

 

Zatvorené - Otvorené

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

 

História-popis

Podtatranské múzeumPodtatranské múzeum v Poprade bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876. Vzhľadom na nezhody okolo umiestnenia múzea medzi došlo v roku 1882 k otvoreniu Tatranského múzea vo Veľkej a v roku 1886 Karpatského múzea v Poprade. V roku 1945 sa obe múzeá spojili do jedného s názvom Tatranské múzeum okresu Popradského (od roku 1961 Podtatranské múzeum). V roku 1978 získalo múzeum budovu v Spiškej Sobote, ktorá v súčasnosti tiež slúži na expozičné účely.

 


Expozície

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Ľudové plastiky sa nachádzajú v parku múzea, ktoré je postavené v pseudorenesančnom slohu.

 

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade

Súčasný fond knižnice, ktorý sa systematicky budoval už od vzniku múzea, sa skladá z historického (ktorý obsahuje 10 800 titulov) a nového fondu, ktorý tvorí (7 400 titulov).
Okrem kníh, sa v knižnici nachádza aj fond brožúr, časopisov, máp, rukopisov, pohľadníc a albumov. Čo sa týka obsahu, sú tu zastúpené diela z oblasti histórie, filozofie, prírodných vied, archeológie, etnografie, cestovného ruchu a pod.
V súčasnosti sa knižnica orientuje hlavne na získavanie regionálnej literatúry. Služby knižnice sú poskytované verejnosti formou interného štúdia.

 

Expozície v Spišskej Sobote - Mestskej časti Popradu na Sobotskom námestí 33

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
jún 2015 jún 2016 Gánovce – nálezisko neandertálskeho človeka

Gánovce – nálezisko neandertálskeho človekaPodtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Obecným úradom v Gánovciach a Občianskym združením Neandertal v Gánovciach pripravilo v priestoroch Obecného úradu v Gánovciach výstavu s názvom Gánovce – nálezisko neandertálskeho človeka.
Návštevníkovi približuje nálezy rôznych odtlačkov listov a zvyškov kostí zvierat, ktoré sa našli pri ťažbe travertínu v miestnom lome na lokalite Hrádok od konca 19. storočia do druhej polovice 20. storočia.
Záujemcovia si ju môžu pozrieť v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Gánovciach v termíne: jún 2015 - jún 2016.

 

18.05.2016,
09.00 - 21.00
  MÚZEUM v „OBCHOĎÁKU“

MÚZEUM v „OBCHOĎÁKU“Miesto: OC FORUM Poprad, 1. NP (prízemie)
UVIDÍTE:
- Výliatok mozgovne neandertálca
- Posmrtné lôžko kniežaťa z Popradu
- Bibliu M. Luthera zo 16. storočia
- Nineru – unikátny hudobný nástroj
- Bronzový meč starý 3000 rokov
- Rímske mince z Afriky
- Canis lupus
- a ďalšie............................

- Obrazovú prezentáciu o múzeu, zbierkovom fonde, najvýznamnejších podujatiach, výskumoch, projektoch a pripravovaných aktivitách

- Pripravený je kvíz , ktorý preverí pozornosť návštevníkov (Každý účastník kvízu dostane darček !)
Traja úspešní riešitelia budú odmenení publikáciami múzea a získajú ročnú voľnú vstupenku do múzea (21.5.2016 – Noc múzeí 2016).

     
21.05.2016   Noc múzeí a galérií 2016
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!