Pohronské múzeum v Novej Bani
* Pohronie Museum in Nova Bana

Pohronské múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa

Tel.: +421 45 685 51 78
E-mail: muzeumpm@stonline.sk
Www: www.pohronskemuzeum.sk
Facebook: https://www.facebook.com/pohronske.muzeum


Otváracie hodiny

 

Letná turistická sezóna /máj - september/
Pondelok - Piatok, Nedeľa: 9,00 - 17,00 (posledný vstup o 16,00)
Sobota: zatvorené

Zimná turistická sezóna /október - apríl/
Pondelok - Piatok: 9,00 - 17,00 (posledný vstup o 16,00)
Sobota, Nedeľa: zatvorené

Vopred ohlásené návštevy aj v inom čase.
Počas štátnych sviatkov zatvorené.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné do expozícií múzea, vrátane výstav:
Dospelí 2 €, žiaci základných škôl 1 €, študenti SŠ, VŠ a dôchodcovia 1,50 €,
deti predškolského veku 0,50 €, ZŤP zdarma

Vstupné na výstavy:
Jednotné vo výške 1 €, deti predškolského veku zdarma

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Pohronské múzeumPohronské múzeumPredchodca dnešného múzea je Mestské múzeum, ktoré vzniklo v Novej Bani v roku 1952 z iniciatívy zberateľa starožitností Antona Solčanského. V roku 1988 z neho vzniklo múzeum s vlastivedným zameraním pre oblasť stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu. Sídlom múzea je budova niekdajšej radnice, pôvodne štvorpodlažná gotická stavba z 2. polovice 14.-teho storočia, prestavaná v polovici 18.-teho storočia, ktorá je kultúrnou pamiatkou. V zbierkovom fonde sú zastúpené archeologické nálezy, pamiatky na baníctvo, remeslá a ľudovú výrobu (hrnčiarstvo, sklárstvo, rezbárstvo), zbrane, numizmatické pamiatky a umelecké diela dokumentujúce históriu tohto regiónu, najmä však mesta Pohronské múzeumPohronské múzeumNová Baňa, ktoré sa do dejín baníctva zapísalo v roku 1722 uvedením prvého atmosferického stroja na čerpanie vody z baní. Práve jeho model patrí medzi vzácne exponáty múzea, podobne ako modely stúp, drevené plastiky z 15., 18. a 19.-teho storočia, cechové truhlice, sklomaľby a predmety dokumentujúce bohaté zvykloslovie.

Expozície

Expozícia histórie mesta - prezentuje vznik a začiatky mesta, dejiny jeho správy, baníctva, remesiel a sklárstva. Mestské a banícke insígnie, pečate, banícke nástroje a modely banských technických zariadení dokumentujú rozvoj baníctva a mesta po roku 1337. Zaujímavým exponátom je Poriadok, čiže reguly baníckej mládeže z roku 1676, podľa ktorého sa mala správať novobanská mládež. Autentické cechové tabuľky, truhlice, výrobky remeselníkov dokresľujú obraz o živote mesta. O sklárskej tradícii svedčia ukážky najtypickejších pohárov, pijačiek, či brúseného skla novobanskej sklárne z rokov 1907 - 1952. Vystavené predmety expozície pravekého osídlenia žiarskeho regiónu pochádzajú z archeologických výskumov Žiarskej kotliny a dokumentujú vývoj od paleolitu až po koniec stredoveku.

 

Národopisná expozícia, tkáčka v malolehotskom dievockom krojiUmeleckohistorická expozícia - prezentuje umelecké diela sakrálneho charakteru (najmä plastiky), ale aj širší výtvarný okruh (prevažne olejomaľby).

 

Expozícia Ľudový prejav hmotnej kultúry obyvateľov Novej Bane a jej okolia - poskytuje prehľad ľudovej tvorivosti, estetického cítenia a obyčajov ľudu novobanského regiónu v minulosti, zhmotneného najmä v textíliách a keramických výrobkoch, doplnený pracovným náradím z jednotlivých pracovných oblastí vidieckeho života.

 

Fotogaléria z expozícií:

 

Drevorezba baníka z historickej expozície Fľaša trpezlivosti - tradičné umenie baníkov Fľaša trpezlivosti autora P. Tencera Klenot z baníckej zástavy Láda cechu čižmárov z roku 1833
Ľudová drevorezba Piety z muzeálnych zbierok Neskorogotická Madona zo zbierok múzea Symboly mesta a baníctva v historickej expozícii Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia
Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia

 

Kalendárium

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
10.02.2017 25.04.2017 Od mešca k bankomatu

Od mešca k bankomatuHlavným motívom výstavy je predstaviť vznik a vývoj peňazí a finančného systému na našom území. Špeciálne zameraná je na okres Levice. Takmer 90% predmetov je zo zbierkového fondu Tekovského múzea v Leviciach. Pri vzniku výstavy sme sa sústredili na fond numizmatiky a čo všetko obsahuje: mince, medaile, bankovky, vkladné knižky ... Samotná výstava je rozdelená na viacero častí. Prvá časť je zameraná na predmincové platidlá ako mušle, obsidián (mladšia doba kamenná), bronzové sekerky a hlavne kamenná soľ. Tieto predmety sa používali pri obchodovaní už v praveku a mnohé sa naďalej používali ešte aj v rannom novoveku. Bez mier a váh neexistuje obchod a trh preto sú na výstave zastúpené aj rôzne miery, závažia a merice. Hlavná časť je venovaná vývoju platidiel a medailí zo štátov, ktorých bolo územie Slovenska aktuálne súčasťou. Najstaršími mincami na výstave sú tetradrachmi z keltského pokladu z Levíc. Zaujímavosťou tohto pokladu je aj to, že pod podobou koňa s jazdcom je hlboký vryp až do jadra mince. Hodnotným kusom je vzácny medailón Marca Aurélia z roku 161 n. l. Nasledujúci set mincí zastupujúcich rod Arpádovcov. Prvým panovníkom, ktorý začal raziť mince v Uhorsku, bol Štefan I., ktorého poldenár sa nachádza na výstave. Ojedinelý je aj denár Ondreja III. – posledného panovníka dynastie. Zo stredovekých mincí je zaujímavý zlatý florén Mateja Korvína razený v kremnickej mincovni. Výstava pokračuje prehľadom mincí habsburského rodu od Ferdinanda I. až po posledného panovníka Karola I. Nasleduje prehľadom mincí 1. ČSR, Maďarského kráľovstva a Slovenskej republiky, medzi ktoré bol levický okres za vojny rozdelený. Zastúpené sú mince a bankovky z obdobia obnovenej ČSR, ČSSR, ČSFR a nakoniec Slovenskou republikou. Najmladšou mincou na výstave je 2€ vydaná v roku 2016 pri príležitosti nášho predsedníctva v rade Európy. Takto chceme pripomenúť, že múzeum dokumentuje aj súčasné udalosti.
Zbierkový fond Pohronského múzea je na výstave zastúpený nálezom stredovekých mincí zo zrúcanín hradu Tekovská Breznica,či mestskými pokladnicami z 18. storočia. V časti miery a váhy sa nachádzajú rôzne typy závaží, mincierov a váh.

 

24.02.2017 28.04.2017 Vojna v Tichomorí

Vojna v TichomoríTáto výstava prináša unikátne fotografie z amerických vojenských archívov, ktoré dokumentujú boje v Tichomorí počas druhej svetovej vojny. Výstavu pripravilo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v spolupráci s Národným múzeom 2. svetovej vojny v New Orleans a Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave.
Vojna v Tichomorí bola dôležitou časťou druhej svetovej vojny a zasiahla tri kontinenty: Východnú Áziu, severnú Ameriku a Austráliu, dva oceány – Tichý a Indický. Za začiatok tejto vojny považujeme vypuknutie druhej čínsko-japonskej vojny 7. júla 1937. Vojna bola ukončená kapituláciou Japonska 2. septembra 1945. Druhá svetová vojna sa teda v oblasti Ázie začala už v roku 1937, kedy Japonsko vojensky obsadilo a následne okupovalo severnú a strednú časť Číny. V druhej polovici roka 1940 Japonci mali vo svojich rukách už aj Indočínu. V septembri 1940 začali spolupracovať s Nemeckom a Talianskom, čím vznikla tzv. „Os Berlín-Rím-Tokio“. 7. decembra 1941 japonské cisárstvo zaútočilo na americkú námornú základňu na Havajských ostrovoch v Pearl Harbour, na čo Spojené štáty americké 8. decembra reagovali vyhlásením vojny. V nasledujúcom roku Japonsko zaútočilo aj na iné americké základne v Pacifiku, tiež na britské, francúzske a holandské základne a obsadili viacero ostrovov. Významným momentom v Tichom oceáne bola bitka o Midway v júni 1942. Bojovali tu japonské námorné sily s americkými lietadlovým loďami a bitka skončila zdrvujúcou porážkou Japonska. Od tejto chvíle sa Američanom už viac-menej podarilo zadržať postup japonských jednotiek.
Od roku 1943 americké ponorky viedli ponorkovú vojnu proti japonským lodiam, ktoré sa proti tomu nedokázali úspešne brániť. Od nasledujúceho roku Američania postupne oslobodzovali tichomorské ostrovy od japonskej nadvlády. V roku 1945 sa im podarilo zaútočiť na japonské ostrovy. Po kapitulácii Nemecka v máji 1945 sa v Európe skončila druhá svetová vojna. Na Postupimskej konferencii navrhli Japonskému cisárovi dobrovoľnú kapituláciu, no on na to nereagoval. Američania sa preto rozhodli zaútočiť priamo na úzrmir Japonska. Na základe predošlých skúseností predpokladali, že vylodenie na japonských ostrovoch si vyžiada stratu mnohých amerických vojakov. Najväčší predstavitelia sa preto rozhodli použiť nový druh zbrane. Dňa 6. augusta 1945 na mesto Hirošima bola zhodená atómová bomba. O tri dni neskôr, 9. augusta, podobným spôsobom bolo napadnuté i mesto Nagasaki. Po týchto útokoch sa Japonsko vzdalo. Bojové operácie ukončilo a 2. septembra 1945 podpísalo kapituláciu. Týmto definitívne skončila druhá svetová vojna na celom svete.

 

09.05.2017 25.06.2017 Čaro grafických techník

Grafické práce žiakov ZUŠ Nová Baňa

 

09.05.2017 25.06.2017 Fľaše trpezlivosti

Fľaše trpezlivosti z rúk Pavla Konečného a Silvie Habánikovej rodenej Konečnej

 

01.07.2017 29.09.2017 Plstené inšpirácie

Tradičné ľudové umenie aktualizované súčasnými trendami v podaní Evy Pokornej

 

01.07.2017 29.09.2017 Modré dedičstvo

Modrotlač v minulosti a dnes.
Predstavené cenné zbierky ÚĽUV BA, Trenčianskeho múzea, ukážky súčasných umelcov s rôznymi ukážkami využitia modrotlače v odevnej aj interiérovej tvorbe v dnešnej dobe.

 

13.10.2017 30.11.2017 Moji známi

Portréty ľudí a psov v podaní Vladimíra Tužinského

 

13.10.2017 31.01.2018 Impresia

Sochy v podaní umeleckého kováča Mariána Volentiera z Hodruše Hámrov

 

08.12.2017 31.01.2018 Ilúzia zajtrajška

Výber obrazov z tvorby Veroniky Stredákovej

 

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
27.04.2017   Najvýznamnejšie vulkanické explózie v dejinách ľudstva a Zeme
Prednáška RNDr. Ladislava Šimona - podujatie
     
19.05.2017   Deň múzeí – deň otvorených dverí
Voľný vstup pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí
     
20.05.2017   Noc múzeí a galérií 2017
PM v Novej Bani sa i v roku 2017 zapojí do tejto medzinárodnej akcie. Prehliadka expozícií a výstav spojená s kultúrnym programom v spolupráci so ZUŠ v Novej Bani
     
01.07.2017   Večerná prehliadka múzea
- už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.
     
05.08.2017   Večerná prehliadka múzea
- už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.
     
október 2017   Koncert pre starších
Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Novej Bani venovaný dôchodcom, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
     
december 2017   Vianočné koncerty v múzeu
Koncerty pre deti z MŠ, seniorov, i pre širokú verejnosť, ktoré prispievajú k sviatočnej nálade v predvianočnom čase
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!