Pohronské múzeum Nová Baňa
* Pohronie Museum Nova Bana

Pohronské múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa

Tel.: +421 45 685 51 78
E-mail: muzeumpm@stonline.sk
Www: www.pohronskemuzeum.sk


Otváracie hodiny

 

október-apríl: Po-Pi 8.00 - 16.00
máj-september: Po-Pi 8.00 - 16.00 / Ne 13.00 - 17.00 (hodinové vstupy o 13.00; 14.00; 15.00; 16.00)

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné do expozícií múzea, vrátane výstav:
Dospelí 2 €, žiaci základných škôl 1 €, študenti SŠ, VŠ a dôchodcovia 1,50 €,
deti predškolského veku 0,50 €, ZŤP zdarma

Vstupné na výstavy:
Jednotné vo výške 1 €, deti predškolského veku zdarma

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Pohronské múzeumPohronské múzeumPredchodca dnešného múzea je Mestské múzeum, ktoré vzniklo v Novej Bani v roku 1952 z iniciatívy zberateľa starožitností Antona Solčanského. V roku 1988 z neho vzniklo múzeum s vlastivedným zameraním pre oblasť stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu. Sídlom múzea je budova niekdajšej radnice, pôvodne štvorpodlažná gotická stavba z 2. polovice 14.-teho storočia, prestavaná v polovici 18.-teho storočia, ktorá je kultúrnou pamiatkou. V zbierkovom fonde sú zastúpené archeologické nálezy, pamiatky na baníctvo, remeslá a ľudovú výrobu (hrnčiarstvo, sklárstvo, rezbárstvo), zbrane, numizmatické pamiatky a umelecké diela dokumentujúce históriu tohto regiónu, najmä však mesta Pohronské múzeumPohronské múzeumNová Baňa, ktoré sa do dejín baníctva zapísalo v roku 1722 uvedením prvého atmosferického stroja na čerpanie vody z baní. Práve jeho model patrí medzi vzácne exponáty múzea, podobne ako modely stúp, drevené plastiky z 15., 18. a 19.-teho storočia, cechové truhlice, sklomaľby a predmety dokumentujúce bohaté zvykloslovie.

Expozície

Expozícia histórie mesta - prezentuje vznik a začiatky mesta, dejiny jeho správy, baníctva, remesiel a sklárstva. Mestské a banícke insígnie, pečate, banícke nástroje a modely banských technických zariadení dokumentujú rozvoj baníctva a mesta po roku 1337. Zaujímavým exponátom je Poriadok, čiže reguly baníckej mládeže z roku 1676, podľa ktorého sa mala správať novobanská mládež. Autentické cechové tabuľky, truhlice, výrobky remeselníkov dokresľujú obraz o živote mesta. O sklárskej tradícii svedčia ukážky najtypickejších pohárov, pijačiek, či brúseného skla novobanskej sklárne z rokov 1907 - 1952. Vystavené predmety expozície pravekého osídlenia žiarskeho regiónu pochádzajú z archeologických výskumov Žiarskej kotliny a dokumentujú vývoj od paleolitu až po koniec stredoveku.

 

Národopisná expozícia, tkáčka v malolehotskom dievockom krojiUmeleckohistorická expozícia - prezentuje umelecké diela sakrálneho charakteru (najmä plastiky), ale aj širší výtvarný okruh (prevažne olejomaľby).

 

Expozícia Ľudový prejav hmotnej kultúry obyvateľov Novej Bane a jej okolia - poskytuje prehľad ľudovej tvorivosti, estetického cítenia a obyčajov ľudu novobanského regiónu v minulosti, zhmotneného najmä v textíliách a keramických výrobkoch, doplnený pracovným náradím z jednotlivých pracovných oblastí vidieckeho života.

 

Fotogaléria z expozícií:

 

Drevorezba baníka z historickej expozície Fľaša trpezlivosti - tradičné umenie baníkov Fľaša trpezlivosti autora P. Tencera Klenot z baníckej zástavy Láda cechu čižmárov z roku 1833
Ľudová drevorezba Piety z muzeálnych zbierok Neskorogotická Madona zo zbierok múzea Symboly mesta a baníctva v historickej expozícii Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia
Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia

 

Kalendárium

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.04.2016 19.06.2016 Dierková komora

Dierková komoraVýstava fotografií Dierková Komora v Pohronskom múzeu v Novej Bani je prvou spoločnou výstavou siedmich autorov z portálu DierkovaKomora.sk. Andrea Ehrenreich, Juraj Klas, Michal Kurota, Jakub Ľudma, Peter Minárik, Ondrej Rychnavský a Jozef Pajerský vo svojich výstavných sériách predstavujú svoj osobitý prístup k tvorbe pomocou camery obscury.
Na to aby vznikla fotografia, nepotrebuje človek najmodernejšie fotoaparáty a vyleštené objektívy. Niekedy k tomu postačí krabica od topánok, škatuľka od zápaliek alebo iná svetlotesná krabička, do ktorej sa urobí maličká dierka. Camera obscura, dierková komora, pinhole. Viaceré pomenovania, rovnaká technika. Technika, pri ktorej na zhotovenie fotografie postačí len dierka a svetlocitlivý materiál. Princíp camery obscury bol známy už pred naším letopočtom, ale svojich fanúšikov má aj dnes. Fotografický prístroj, ktorý namiesto objektívu vykresľuje obraz cez miniatúrnu dierku si môže človek dnes už aj zakúpiť, no mnoho fotografov si vytvára tieto fotoaparáty z objektov každodenného života. V Pohronskom múzeu tak môžete vidieť fotografie zhotovené pomocou krabičky od džúsu, dreveného fotoaparátu alebo digitálnej zrkadlovky bez objektívu.
Andrea Ehrenreich, slovenská architektka žijúca vo Viedni, na svojich farebných fotografiách zostáva verná svojej profesii a architektúra sa premieta aj do jej tvorby. Použitím lomography filmov s rôznymi farebnými odtieňmi vytvára jedinečnú atmosféru fotografovaných scén. Čiastočnou dvojexpozíciou zas dáva divákovi viaceré možnosti interpretácie jej fotografií. Peter Minárik čiernobielymi ultraširokouhlými zábermi predstavuje rôzne pohľady na hlavné mesto Bratislavu. Na výstave tak môžete vidieť napr. obrátenú pyramídu, budovu RTVS. Veľmi aktuálnu tému spracúva Jakub Ľudma z Popradu, žijúci v Berlíne. Už od roku 2009 dokumentuje pomocou dierkovej komory ľudí hľadiacich do rôznych typov obrazoviek. Štúdiu vlastného “ja” vidíme na fotografiách Ondreja Rychnavského z malej dedinky Richnava. Michal Kurota panoramatickými fotografiami ponúka návštevníkom pohľad na svoje rodné mesto Žilinu. Fotografii ako koníčku sa venuje už 15 rokov a je fanúšikom filmovej techniky, veľkoformátových prístrojov a historických fotografických techník. Jeho fotografie vystavené v Pohronskom múzeu sú zhotovené pomocou historickej techniky bromolej transfer. Juraj Klas pomocou pomalej techniky dierkovej komory zachytáva “existenčné zátišia” a tak reaguje na zmeny, ktoré sa dejú v urbanistickom prostredí našich miest. Jozef Pajerský vlastnoručne vyrobenou drevenou krabičkou dlhodobo zobrazuje nájdené prírodné zátišia v okolí rodnej obce Voznica. Na výstave Dierková Komora ponúka pohľady na skelet rozostavanej výhľadne v lokalite Háj pri Novej Bani čím reaguje na ľudské zásahy človeka v prírode.

DierkovaKomora.sk je webový portál, ktorý na svojich stránkach prezentuje tvorbu slovenských fotografov využívajúcich cameru obscuru. Pod jeho hlavičkou sa konalo viacero workshopov, kde si účastníci mohli zostrojiť vlastnú dierkovú komoru a následne si fotografie vyvolať v tmavej komore. Dlhodobým cieľom zakladateľa portálu Jozefa Pajerského je zvyšovanie povedomia o tejto fotografickej technike v spoločnosti a hľadanie nových prístupov k využitiu dierkovej komory v súčasnej fotografii.

 

08.04.2016 19.06.2016 Umenie písania. Po stopách starožitných kalamárov

Umenie písania. Po stopách starožitných kalamárovKurátorky: PhDr. Éva Kerényi, Mgr. Anita Tóthová

Výstava „Umenie písania. Po stopách starožitných kalamárov“ prezentuje svet historických kalamárov od novoveku až po 20. storočie. Sú na nej predstavené kalamáre zo zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea, zo zbierkového fondu Pohronského múzea a zo súkromných zbierok. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s históriou kalamárov a s vývojom umenia písania.
Dejiny vývoja kalamárov siahajú až do obdobia staroveku a sú úzko spojené s vývojom písania. Kalamár od svojho počiatku slúžil na úschovu atramentu. Písacie potreby sa menili a prispôsobovali v závislosti od danej doby. Podoba kalamáru tiež podliehala dobovému vkusu a módnosti, preto je aj nositeľom výtvarnej a estetickej hodnoty danej doby.
Počas stáročí sa kalamáre vyrábali z rôznych materiálov a tak je ich materiálová škála nesmierne pestrá: sklo, drevo, hlina, fajansa, porcelán, kamenina, mosadz, kov, liatina, cín, mramor a umelá hmota. Ukážky týchto jednotlivých typov kalamárov budú zastúpené aj na výstave.
Vystavené kalamáre vyrábali remeselníci ručne alebo boli vyhotovené v manufaktúrach a továrňach. Niektoré vznikli aj na území Gemera-Malohontu, napríklad v manufaktúre v Hrnčiarskej Vsi – Pondelku. Ďalšie predstavené nádoby na atrament boli vyrobené v Uhorsku, niektoré dokonca aj v zahraničí. Najstarší kalamár zo zbierok Gemersko-malohontského múzea je tiež zo zahraničnej produkcie a bol vyrobený v druhej polovici 17. storočia.
Popri klasických úžitkových kalamároch, používaných v šľachtických a meštianskych rodinách, budú na výstave prezentované aj jedinečné druhy týchto predmetov, a to ľudové, cestovné, školské nádoby na atrament a tiež suveníry vo forme kalamárov. Vystavené budú okrem iného aj kalamár sochára Istvána Ferenczyho, básnika Mihálya Tompu a rodiny Gömöry.

 

02.07.2016 07.10.2016 Remeslo má zlaté dno

Prostredníctvom našich zbierok predstavíme viaceré remeslá z minulosti Novej Bane

 

14.10.2016 11.11.2016 Záblesky večnosti

Výber obrazov z tvorby Jána Suchého

 

17.10.2016 14.01.2017 Dobrú chuť, ctihodní mešťania!

Výstava predstaví spôsoby stolovania mešťanov v priebehu 18.,19. a začiatku 20. storočia.
Na výstave návštevníci uvidia inštaláciu vzácnych príborových setov obohatenú o recepty a jedlá danej doby.

 

09.12.2016 10.02.2017 Gruzínsko

Gruzínsko fotoobjektívom Ing. Svetozára Gavoru

 

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
20.05.2016   Deň múzeí – deň otvorených dverí
Voľný vstup pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí
     
21.05.2016   Noc múzeí a galérií 2016
PM v Novej Bani sa i v roku 2016 zapojí do tejto medzinárodnej akcie. Prehliadka expozícií a výstav spojená s kultúrnym programom v spolupráci so ZUŠ v Novej Bani
     
02.07.2016   Večerná prehliadka múzea
- už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.
     
06.08.2016   Večerná prehliadka múzea
- už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.
     
október 2016   Koncert pre starších
Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Novej Bani venovaný dôchodcom, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
     
december 2016   Vianočné koncerty v múzeu
Koncerty pre deti z MŠ, seniorov, i pre širokú verejnosť, ktoré prispievajú k sviatočnej nálade v predvianočnom čase
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!