Pohronské múzeum Nová Baňa
* Pohronie Museum Nova Bana

Pohronské múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa

Tel.: +421 45 685 51 78
E-mail: muzeumpm@stonline.sk
Www: www.pohronskemuzeum.sk
Facebook: https://www.facebook.com/pohronske.muzeum


Otváracie hodiny

 

október-apríl: Po-Pi 8.00 - 16.00
máj-september: Po-Pi 8.00 - 16.00 / Ne 13.00 - 17.00 (hodinové vstupy o 13.00; 14.00; 15.00; 16.00)

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné do expozícií múzea, vrátane výstav:
Dospelí 2 €, žiaci základných škôl 1 €, študenti SŠ, VŠ a dôchodcovia 1,50 €,
deti predškolského veku 0,50 €, ZŤP zdarma

Vstupné na výstavy:
Jednotné vo výške 1 €, deti predškolského veku zdarma

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Pohronské múzeumPohronské múzeumPredchodca dnešného múzea je Mestské múzeum, ktoré vzniklo v Novej Bani v roku 1952 z iniciatívy zberateľa starožitností Antona Solčanského. V roku 1988 z neho vzniklo múzeum s vlastivedným zameraním pre oblasť stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu. Sídlom múzea je budova niekdajšej radnice, pôvodne štvorpodlažná gotická stavba z 2. polovice 14.-teho storočia, prestavaná v polovici 18.-teho storočia, ktorá je kultúrnou pamiatkou. V zbierkovom fonde sú zastúpené archeologické nálezy, pamiatky na baníctvo, remeslá a ľudovú výrobu (hrnčiarstvo, sklárstvo, rezbárstvo), zbrane, numizmatické pamiatky a umelecké diela dokumentujúce históriu tohto regiónu, najmä však mesta Pohronské múzeumPohronské múzeumNová Baňa, ktoré sa do dejín baníctva zapísalo v roku 1722 uvedením prvého atmosferického stroja na čerpanie vody z baní. Práve jeho model patrí medzi vzácne exponáty múzea, podobne ako modely stúp, drevené plastiky z 15., 18. a 19.-teho storočia, cechové truhlice, sklomaľby a predmety dokumentujúce bohaté zvykloslovie.

Expozície

Expozícia histórie mesta - prezentuje vznik a začiatky mesta, dejiny jeho správy, baníctva, remesiel a sklárstva. Mestské a banícke insígnie, pečate, banícke nástroje a modely banských technických zariadení dokumentujú rozvoj baníctva a mesta po roku 1337. Zaujímavým exponátom je Poriadok, čiže reguly baníckej mládeže z roku 1676, podľa ktorého sa mala správať novobanská mládež. Autentické cechové tabuľky, truhlice, výrobky remeselníkov dokresľujú obraz o živote mesta. O sklárskej tradícii svedčia ukážky najtypickejších pohárov, pijačiek, či brúseného skla novobanskej sklárne z rokov 1907 - 1952. Vystavené predmety expozície pravekého osídlenia žiarskeho regiónu pochádzajú z archeologických výskumov Žiarskej kotliny a dokumentujú vývoj od paleolitu až po koniec stredoveku.

 

Národopisná expozícia, tkáčka v malolehotskom dievockom krojiUmeleckohistorická expozícia - prezentuje umelecké diela sakrálneho charakteru (najmä plastiky), ale aj širší výtvarný okruh (prevažne olejomaľby).

 

Expozícia Ľudový prejav hmotnej kultúry obyvateľov Novej Bane a jej okolia - poskytuje prehľad ľudovej tvorivosti, estetického cítenia a obyčajov ľudu novobanského regiónu v minulosti, zhmotneného najmä v textíliách a keramických výrobkoch, doplnený pracovným náradím z jednotlivých pracovných oblastí vidieckeho života.

 

Fotogaléria z expozícií:

 

Drevorezba baníka z historickej expozície Fľaša trpezlivosti - tradičné umenie baníkov Fľaša trpezlivosti autora P. Tencera Klenot z baníckej zástavy Láda cechu čižmárov z roku 1833
Ľudová drevorezba Piety z muzeálnych zbierok Neskorogotická Madona zo zbierok múzea Symboly mesta a baníctva v historickej expozícii Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia
Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia

 

Kalendárium

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
14.10.2016 06.12.2016 Záblesky večnosti

Záblesky večnosti- autorská výstava obrazov Jána Suchého
Výstava je predĺžená do 6. decembra 2016!!!
Výstava obrazov „Záblesky večnosti“ predstavuje autorské diela Jána Suchého. Autor výstavy je vyučený kuchár, ktorého povolanie napĺňalo a robil ho najlepšie ako vedel. Za čas pracoval a žil v Tatrách v hoteli PERMON a v Bratislave v hoteli DEVÍN. V roku 2002 bol hlavným kuchárom slovenskej výpravy na XIX. zimných olympijských hrách v Salt Lake City v Utahu v USA. V januári 2010 odpadol v čakárni u lekára v Bratislave, život mu zachránila komplikovaná operáciou mozgu. Mesiac strávil v kóme, po prebudení sa musel znova učiť chodiť, čítať a písať a tým sa mu zmenil život od základov. Sestra mu však na Vianoce kúpila prvé plátna a akrylové farby. Tak začal maľovať. Na plátna maľuje svoje pocity a postrehy. Nechce nikoho kopírovať, chce byť jedinečný a odlišný od iných umelcov, o čo sa snaží pri maľovaní každého obrazu.
V roku 2014 mal prvú úspešnú výstavu obrazov v komornej galérii BCPB v Bratislave. V tom istom roku sa konal VIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže PERLA DELL ADRIATICO v meste Grottammare v Taliansku, kde mu medzinárodná odborná porota udelila cenu OBJAV ROKA a CERTIFICATE OF AVARD. Bola to prvá účasť na takejto prestížnej výstave a hneď obrovský úspech. Prezentoval sa i na Medzinárodnej výstave MODART ITALIA 2014 v Porto Sant´ Elpidio v Taliansku. Na Slovensku sa v tomto roku zúčastnil regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnych výtvarníkov Jarný salón 2016 v Žiari nad Hronom, z ktorej porota vybrala obraz na krajskú výstavu Výtvarné spektrum do Banskej Bystrice.
Autorova škála maliarskych inšpirácií je naozaj pestrá. Na výstave návštevník uvidí obrazy veselšie, akými sú Pomarančový strom, Jarmok, či obraz Polčas rozpadu, na základe ktorého oslovil autora vysokoškolský profesor a výtvarný teoretik ĽuboslavMoza a zorganizoval jeho prvú výstavu. Medzi smutné obrazy patrí obraz s názvom Bolesť, ktorý znázorňuje boj o život a tiež séria afrických obrazov, v ktorých do zástav jednotlivých krajín zakomponoval utrpenie tamojších obyvateľov. Červená farba na obrazoch predstavuje utrpenie tamojších obyvateľov.

 

17.10.2016 14.01.2017 Dobrú chuť, ctihodní mešťania!

Dobrú chuť, ctihodní mešťania!Výstava predstaví spôsoby stolovania mešťanov v priebehu 18.,19. a začiatku 20. storočia.
Na výstave návštevníci uvidia inštaláciu vzácnych príborových setov obohatenú o recepty a jedlá danej doby.
Tento výrok je mottom výstavy: Dobrú chuť ctihodní mešťania!, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Repríza úspešnej výstavy sa uskutoční v priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani.
Výstava prináša pohľad na spôsoby stolovania mešťanov v priebehu 19. a začiatku 20. storočia. Na výstave sú prezentované vzácne príborové sety obohatené o recepty a druhy jedál danej doby. Keďže okolo stola sa od nepamäti sústreďoval život rodín. Pri stoloch sa písali osudy ľudí, rodov, spolkov, i dejiny štátov, kráľovstiev, zbierkové predmety sú vyinštalované vo svojom typickom prostredí na stoloch, ktoré reprezentujú jednotlivé spôsoby stolovania.
Prierez storočiami predstavuje rozvoj stolového riadu, prestierania, vázy, svietniky, ďalej misy, ktoré sa umiestňovali na bufetové, servírovacie stolíky, ktoré roznášali sluhovia. Na výstave je vystavený vzácny Meissenský porcelán z roku 1860. Výstava predstaví aj vzácne kazety, v ktorých boli uložené a prepravované príborové sety a vzácne výrobky a históriu továrne na výrobu príborov Sandrik 1895 s.r.o. Spolu sa na výstave prezentuje vyše 460 zbierkových predmetov, z fondu Stredoslovenského a Pohronského múzea.
Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.“ François de La Rochefoucauld
Autor výstavy: PhDr. Filip Glocko

 

09.12.2016 10.02.2017 Gruzínsko

Gruzínsko fotoobjektívom Ing. Svetozára Gavoru

 

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
26.10.2016   Koncert pre starších
Koncert žiakov ZUŠ Nová Baňa venovaný dôchodcom pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
     
13.12.2016   Vianočné koncerty v múzeu
Koncerty pre deti z MŠ, seniorov, i pre širokú verejnosť, ktoré prispievajú k sviatočnej nálade v predvianočnom čase
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!