Hotel CLAVIS, Lučenec

Novohradské múzeum a galéria (NMG) Lučenec
* Novohrad Museum and Gallery (NMG) Lucenec

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kubínyho nám. 3, 984 01 Lučenec

Tel.: +421 47 433 25 02
E-mail: nmlc@stonline.sk
Www: www.nmg.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi  9.00 - 17.00
Ne   14.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Prehliadka expozícií a výstav

Dospelí: 1 €
Žiaci, študenti, dôchodcovia: 0,50 €
Deti do 6 rokov, ZŤP, členovia Klubu priateľov NMG: bezplatne

Foto: 1 €
Kamera: 3 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Novohradské MúzeumNovohradské MúzeumNovohradské múzeum v Lučenci vzniklo v roku1955 ako Okresné vlastivedné múzeum v Haliči. V rokoch 1967 - 1985 pôsobilo vo Fiľakove ako Novohradské múzeum. Od roku 1985 sídli v Lučenci v pamiatkovej budove bývalého župného súdu v historickom jadre mesta.
Inštitúcia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, spravuje viac ako 25 000 archeolo-gických, etnologických, historických a galérijných zbierkových predmetov. Z nich sú obzvlášť cenné zbierky ľudovej keramiky, smaltu a historického skla dokumentujúce dominantné výrobné odvetvia Novohradu. Galerijná zbierka mapuje tvorbu umelcov pôsobiacich v Lučenci a jeho okolí.
Novohradské MúzeumNovohradské MúzeumPravidelne organizuje medzinárodnú súťaž Trienále akvarelu /od roku 1983/, Medzinárodné keramické sympózium /od roku 1989/. Múzeum má v bohatú kolekciu súčasnej keramiky, ktorú prezentuje aj stála expozícia.

1.1.2004 bolo Novohradské múzeum zlúčené s Novohradskou galériou.

 

Fotogaléria

Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum
Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum
Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum
Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum

 

Expozície

Expozícia keramickej tvorby zo zbierok NMG

Múzeum dokumentuje históriu Novohradského regiónu s dôrazom na keramickú výrobu.

Mestský úrad Lučenec – átrium
otvorené: Po: 8,00 – 16,00 Ut: 8,00 – 12,00 Str: 8,00 – 17,00 Pia: 8,00 – 15,00

 

Poklady minulosti

Novohradské MúzeumPrezentujú sa na nej najvzácnejšie predmety zo zbierok inštitúcie.
Návštevníci môžu obdivovať poklady z doby bronzovej, strieborný poklad mincí zo Šuríc, kópie zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola v Lučenci a nálezy z archeologických lokalít Radzovce a Fiľakovo.
Novohradské múzeum a galéria sa špecializuje na budovanie zbierkového fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. Táto zbierka je na expozícii zastúpená výrobkami z produkcie sklární a smaltovanými predmetmi pochádzajúcimi z už zaniknutých smaltovní v Lučenci a Fiľakove.
Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade prezentuje ľudová hrnčina z Haliče.
K tejto lokalite sa viažu aj ďalšie exponáty - župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského zámku.
Zbierku historických kníh predstavujú ukážky najstarších a najvzácnejších exemplárov, v pergamene alebo v koži viazané knihy.
Stálu expozíciu Poklady minulosti uzatvára galerijná zbierka inštitúcie. Prezentuje ju výber z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu – Teodora Kosztku Csontváryho, Františka Gyurkovitsa, Júliusa Szabóa a Bélu Bacskaiho.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
07.07.2016 31.07.2016 Metafyzické dotyky – autorská výstava Alfréda Balázsa

Alfréd Balázs (nar. 1963 v Lučenci) vyštudoval v roku 1997 Vysokú školu výtvarných umení v Budapešti, žije a tvorí vo Fiľakove.
Venuje sa voľnej tvorbe. Jeho najčastejšie používané médiá sú maľba a kresba, používa aj vlastnú kombinovanú techniku a venuje sa aj sochárstvu. Pracuje klasickými výtvarnými médiami, jeho originalita však spočíva vo svojskom použití týchto médií a vo vlastnom výtvarnom jazyku, prostredníctvom ktorého je schopný vyjadriť metafyzické témy a motívy. V autorovej tvorbe nachádzame dva výrazné zámery v umeleckom vyjadrovaní. V jednom vytvára bujné kompozície pretkané abstraktnými, väčšinou amorfnými tvarmi, z ktorých sa miestami vynárajú postavy a tvary evokujúce skutočné javy.
V druhom dominujú homogénne, prázdne plochy, kde hĺbka a vzdialenosť otvárajú myseľ pre utíšenie myšlienok a uchopenie podstaty života. Tieto dva zámery autor paralelne rozvíja vo svojej umeleckej dráhe, ako navzájom sa dopĺňajúcu dvojicu protikladov – prvý môžeme chápať aj ako nával myšlienok a nutkanie zhmotniť ich v obraze. Druhý zase ako utíšenie víru myšlienok, meditáciu. Výstava predstavuje tieto dva zámery ako striedavo opakujúce sa tendencie dvoch protikladných stavov ľudskej mysle, ktoré môžeme z metafyzického hľadiska chápať ako dvojicu opačných, no navzájom sa doplňujúcich síl - aktivity a pasivity (jin-jang).
Ďalšiu skupinu tvoria Balázsove maľby, ktoré spracovávajú konkrétne motívy a symboly. Jeho tematickými východiskami sú neraz historické udalosti, prehistorické či antické kultúry, náboženské motívy, prostredníctvom ktorých vyjadruje univerzálne, metafyzické obsahy. Objavujú sa v nich archetypické formácie a univerzálne symboly, farba aj tvar majú často symbolický význam. Jeho rukopis charakterizuje jednak plastické vypracovanie použitých motívov už takmer v surrealistickom podaní, na druhej strane sa striedajú rustikálne opracované povrchy s pastóznymi ťahmi štetca s jemne vypracovanými detailmi, ktoré sa vynárajú z hmlistého pozadia. Zaujímavé sú svetelné efekty, ktoré vyžarujú zo samotných motívov a ktoré vyvolávajú zážitok transcendencie.
Alfréd Balázs je umelcom - mysliteľom, podstatou jeho tvorby je transcendencia a nadčasovosť. Výstava predstavuje reprezentatívny výber malieb a kresieb z jeho tvorby.

 

28.07.2016, 16.00   Metafyzické úvahy

Metafyzické úvahy- beseda s akademickým maliarom Balázs Alfrédom
- komentovaná prehliadka jeho diel

 

30.07.2016, 14.00   Deň keramiky

Deň keramiky- predstavenie účastníkov 28. MKS a ich portólií
- prezentácia: Novohradská keramika a Medzinárodné keramické sympózium
- práca s hlinou pre deti a dospelých
- čaro starých črepín - konzervovanie a reštaurovanie historickej keramiky

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!