Ponitrianske múzeum (NM) Nitra
* Nitra Museum at Nitra (NM)

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra

Tel.: +421 37 651 00 00, +421 37 651 42 53
E-mail: nimuz-sek@mail.t-com.sk, ponitrianskemuzeum@gmail.com
Www: www.muzeumnitra.sk, www.facebook.com/ponitrianskemuzeum

 

Otváracie hodiny

 

Po 9.00 - 15.00
Ut-Pi 9.00 - 17.00
So-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné:
• dospelí: 1,- €
• žiaci, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Vstupné so zľavou:
• držitelia karty ISIC, EURO 26: 0,25 €
• držitelia karty ITIC: 0,50 €

Voľný vstup:
• deti do 6 rokov
• pedagogický dozor
• ZŤP
• držitelia kariet ICOM, ZMS, AGM

Poplatky za iné služby:
• fotografovanie: 1,50
• kamerovanie: 2,50

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Ponitrianske múzeumPonitrianske múzeum ako zariadenie vlastivedného typu realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v nitrianskom regióne v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, histórie, etnografie a numizmatiky.
Ponitrianske múzeumPrvými zberateľmi muzeálií a zakladateľmi múzea v Nitre boli profesori a študenti piaristického gymnázia. Svoju zbierku pod názvom Zbierka starožitností nitrianskej župy r.k. vyššieho gymnázia sprístupnili verejnosti v máji 1878. Zbierka sa stala základom pre vznik Župného múzea Nitrianskej župy v Nitre, ktoré založili v roku 1896 a v roku 1900 slávnostne otvorili. V priestoroch piaristov zostalo aj v ďalších rokoch. Od roku 1951 do roku 1962 bolo zrušené, pričom po obnovení činnosti sídlilo v budove Veľkého seminára. V roku 1990 sa odsťahovalo do mestskej radnice.
Sídlom múzea je novorenesančná budova, ktorá bola postavená v roku 1880 ako radnica podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku (budova je kultúrnou pamiatkou).

 

Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum

 

Expozície

Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 unikátnych archeologických nálezov od doby kamennej až po 18. storočie z územia celého Slovenska.

Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum
Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum

 

Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.storočí.
Počiatky osídlenia, prvé stopy po prítomnosti človeka v našom regióne i na území Slovenska, dokladajú paleolitické nálezy - kamenné nástroje i kostrové pozostatky mamuta. Obdobie neolitu pripomínajú výrobky prvých roľníkov, najmä keramické nádoby a bronzovú dobu výtvory najstarších metalurgov. Sú tu zastúpené tiež remeselné i umelecké výtvory starých Keltov a Germánov i našich slovanských predkov.
Šperky, ozdoby odevu, zbrane i predmety dennej potreby dokladajú vynaliezavosť, zručnosť a hlboké estetické cítenie ľudí danej epochy.
Trojrozmerné rekonštrukcie obydlí typických v jednotlivých obdobiach i významných archeologických lokalít umožňujú návštevníkovi utvoriť si predstavu o stavebných a remeselných technikách dávnovekých ľudí.

Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum

 

Život v lesných a vodných biotopoch

Výstava dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu.

 

Ponitrianske múzeum spravuje aj Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

 

Dom ľudového bývania Šaľa

 

Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006Ponitrianske múzeum získalo Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006 v kategórii Výstava za výstavu Bojná – neznáme centrum Nitrianskeho kniežatstva s prihliadnutím na publikáciu Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva.

Viac na http://www.zms.sk/pam2006.htm...

 

 

Kalendárium

Klub paličkovanej čipky – každý pondelok o 14.00 hod.
Stretnutie členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti každú nedeľu v párnom týždni o 10.00 hod.
Klub filatelistov – každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.07.2016 29.08.2016 SVÄTÁ HORA ATHOS A BYZANTSKÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO
VO FOTOGRAFIÁCH JANA ZOZUĽAKA

SVÄTÁ HORA ATHOS A BYZANTSKÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO VO FOTOGRAFIÁCH JANA ZOZUĽAKAFotografie z krajiny, na ktorej územie nemôžu vstúpiť ženy a deti, a muži len so špeciálnym povolením od minimálne štyroch predstavených štyroch rozličných kláštorov, predstaví výstava Svätá Hora Athos a byzantské kultúrne dedičstvo vo fotografiách Jana Zozuľaka, ktorá bude slávnostne otvorená 4.7.2016 o 15.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Fotografie medzinárodne vedecky etablovaného odborníka na antickú a byzantskú filozofiu prof. Jána Zozuľaka nás prenesú do autonómneho mníšskeho štátu Athos, kde na 336 m2 sa nachádza 20 ortodoxných kláštorov a množstvo pustovní. Pravoslávny mnísi rôznych národností, avšak jedného – gréckeho občianstva sa riadia juliánskym kalendárom a vnútorným poriadkom daného kláštora. Mníšsky život pozostáva z obradov a bohoslužieb, každodenných prác v kláštore, ale i zachovávaním cenných pamiatok, ako je reštaurovanie starých textov, obrazov a náboženských predmetov, ktorých sú na polostrove tisíce. Na výstave, ktorej autorom je profesor Ján Zozuľak, nájdete rôzne pohľady, medzi nimi i také, ku ktorým sa bežný turista nikdy nedostane. Pozoruhodné sú rôzne panorámy ostrova, fotografie kláštorov Karakalu, Filoteu, Xenofontos, Oanteleimona, Decheariu a iných. Zábery z vnútorných priestorov kláštorov ponúkajú pohľad na nádherné nástenné maľby. Nechýbajú ani fotografie rôznych ikon, z ktorých za zmienku stojí Ikona Bohorodičky Odigitria z kláštora Chilandar z rokov 1260 – 1270 a Ikony Ježiša Krista – Pantokratora z rokov 1260 – 1270. Pozoruhodné sú i fotografie rukopisu Evanjelia z druhej polovice 11. storočia, Kódex Evanjelia Nikifora Fokasa z rokov 1120 – 1130 a veľa iných.

 

16.07.2016 28.08.2016 Fantázia

FantáziaŠtefan Récky, verejnosti známy ako „ľudový“ rezbár predstaví svoju novú tvorbu, ktorá znamená výrazný posun smerom k stvárňovaniu bezprostrednej skutočnosti na výstave Fantázia, ktorá bude otvorená 16. 7. – 28. 8. 2016 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Štefan Récky absolvoval štúdium na hutníckej priemyslovke v Banskej Štiavnici. Po ukončení štúdia pracoval v technicko - hutníckych prevádzkach, no táto práca ho nenapĺňala. Od detstva inklinoval k výtvarnému umeniu a vo voľnom čase sa venoval maľovaniu. Po založení živnosti pred 24 rokmi začal pracovať s drevom. Zo začiatku sa venoval bežnej stolárskej práci, neskôr prešiel k sústruženiu, výrobe hračiek až sa nakoniec prepracoval k rezbárstvu, ktorému sa venuje 22 rokov. Pracuje s drevom, kožou, kovom, plastom i textilom, ktoré mu dávajú v tvorbe väčšiu voľnosť, hravosť, tvorivosť. Je autorom niekoľkých betlehemov, ktoré vo vianočnom čase navodzujú atmosféru vo viacerých mestách na Slovensku. Betlehemy (rodinného typu) vystavoval nielen na Slovensku, ale i v Ríme, či na Morave. Výstava "FANTÁZIA" predstaví 11 plastík, z toho 4 sochy životnej veľkosti, 3 busty, 3 zvieracie motívy a 1 abstraktnú plastiku. Celá kolekcia sa nesie v pestrých farbách, ktoré sú novinkou v jeho tvorbe a zároveň odzrkadľujú i zmeny v jeho doterajšom smerovaní.

 

09.08.2016 25.08.2016 „Odlej si svoje obľúbené zvieratko zo sadry“

Tvorivá dielňa, v ktorej si deti po prehliadke prírodovednej výstavy môžu odliať zo sadry svoje obľúbené zvieratko.Každý utorok, stredu a štvrtok od 9.30 – 15.30 hod.

 

09.09.2016, vernisáž o 14.00 30.09.2016 Výtvarný salón ZPMP v SR

Celoslovenská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím SR prezentuje kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriách.

 

14.09.2016 24.10.2016 Fajky a Svet

Fajčiarske potreby a zvyky zo zbierok Múzea Vysočiny Třebíč, ČR. Výstava pri príležitosti Majstrovstiev Európy v pomalom fajčení fajok v Nitre.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!