Ponitrianske múzeum (NM) Nitra
* Nitra Museum at Nitra (NM)

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra

Tel.: +421 37 651 00 00, +421 37 651 42 53
E-mail: nimuz-sek@mail.t-com.sk, ponitrianskemuzeum@gmail.com
Www: www.muzeumnitra.sk, www.facebook.com/ponitrianskemuzeum

 

Otváracie hodiny

 

Po 9.00 - 15.00
Ut-Pi 9.00 - 17.00
So-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné:
• dospelí: 1,- €
• žiaci, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Vstupné so zľavou:
• držitelia karty ISIC, EURO 26: 0,25 €
• držitelia karty ITIC: 0,50 €

Voľný vstup:
• deti do 6 rokov
• pedagogický dozor
• ZŤP
• držitelia kariet ICOM, ZMS, AGM

Poplatky za iné služby:
• fotografovanie: 1,50
• kamerovanie: 2,50

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Ponitrianske múzeumPonitrianske múzeum ako zariadenie vlastivedného typu realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v nitrianskom regióne v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, histórie, etnografie a numizmatiky.
Ponitrianske múzeumPrvými zberateľmi muzeálií a zakladateľmi múzea v Nitre boli profesori a študenti piaristického gymnázia. Svoju zbierku pod názvom Zbierka starožitností nitrianskej župy r.k. vyššieho gymnázia sprístupnili verejnosti v máji 1878. Zbierka sa stala základom pre vznik Župného múzea Nitrianskej župy v Nitre, ktoré založili v roku 1896 a v roku 1900 slávnostne otvorili. V priestoroch piaristov zostalo aj v ďalších rokoch. Od roku 1951 do roku 1962 bolo zrušené, pričom po obnovení činnosti sídlilo v budove Veľkého seminára. V roku 1990 sa odsťahovalo do mestskej radnice.
Sídlom múzea je novorenesančná budova, ktorá bola postavená v roku 1880 ako radnica podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku (budova je kultúrnou pamiatkou).

 

Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum

 

Expozície

Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 unikátnych archeologických nálezov od doby kamennej až po 18. storočie z územia celého Slovenska.

Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum
Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum

 

Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.storočí.
Počiatky osídlenia, prvé stopy po prítomnosti človeka v našom regióne i na území Slovenska, dokladajú paleolitické nálezy - kamenné nástroje i kostrové pozostatky mamuta. Obdobie neolitu pripomínajú výrobky prvých roľníkov, najmä keramické nádoby a bronzovú dobu výtvory najstarších metalurgov. Sú tu zastúpené tiež remeselné i umelecké výtvory starých Keltov a Germánov i našich slovanských predkov.
Šperky, ozdoby odevu, zbrane i predmety dennej potreby dokladajú vynaliezavosť, zručnosť a hlboké estetické cítenie ľudí danej epochy.
Trojrozmerné rekonštrukcie obydlí typických v jednotlivých obdobiach i významných archeologických lokalít umožňujú návštevníkovi utvoriť si predstavu o stavebných a remeselných technikách dávnovekých ľudí.

Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum

 

Život v lesných a vodných biotopoch

Výstava dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu.

 

Ponitrianske múzeum spravuje aj Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

 

Dom ľudového bývania Šaľa

 

Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006Ponitrianske múzeum získalo Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006 v kategórii Výstava za výstavu Bojná – neznáme centrum Nitrianskeho kniežatstva s prihliadnutím na publikáciu Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva.

Viac na http://www.zms.sk/pam2006.htm...

 

 

Kalendárium

Klub paličkovanej čipky – každý pondelok o 14.00 hod.
Stretnutie členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti každú nedeľu v párnom týždni o 10.00 hod.
Klub filatelistov – každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
17.12.2015 10.07.2016 Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku

Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredovekuSpoznajte interaktívnym spôsobom vybrané momenty zo života našich predkov na výstave Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku, ktorá bude slávnostne otvorená 17.12.2015 o 17.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr. č.1.
Výstava Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku približuje krajinu, zvyky a spôsob života slovanského obyvateľstva v období Veľkej Moravy a i po jej zániku, teda v období včasného stredoveku približne od 6. – 10. storočia. Výstava je rozdelená tematicky na okruhy: odev, šperk, hospodárstvo, remeslo, bývanie, vybavenie domácnosti, strava, vojenstvo. Dominantnou časťou je rekonštrukcia časti slovanskej osady s rekonštrukciou polozemnice v mierke 1:1 s hospodárskym zázemím, doplnená nálezmi keramiky, pracovných nástrojov, zbraní a ďalších kovových predmetov z významných lokalít v Nitre a regióne. V priestoroch výstavy bude možné vidieť obydlie a jeho vybavenie, spoznať staré slovanské jedlá a remeslá, repliky odevu Slovanov a odevných doplnkov, výzbroj, originály i repliky zbraní slovanského bojovníka. Počas trvania výstavy sa budú realizované vzdelávacie programy pre školy s pracovnými listami s možnosťou naučiť sa písať písmom Slovanov – hlaholikou. Súčasťou budú sprievodné podujatia, počas ktorých si bude každý môcť vyskúšať napr. výrobu nádob a inej keramiky, výrobu šperkov, či tkanie látok. Výstava potrvá do 31.3.2016.

 

08.06.2016, vernisáž o 16.00 28.06.2016 VÝSTAVA ŽIACKYCH PRÁC ZŠ BENKOVA V NITRE

VÝSTAVA ŽIACKYCH PRÁC ZŠ BENKOVA V NITREVedomosti a zručnosti získané v školských laviciach predstavia žiaci 1. – 9. ročníka ZŠ Benkova v Nitre na výstave žiackych prác, ktorá bude slávnostne otvorená 8.6.2016 o 16.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr. č. 1.
Základná škola Benkova je jednou z najväčších základných škôl v Nitre. Patrí medzi najvybavenejšie školy s množstvom odborných učební. Jednou z nich je i výtvarný ateliér, kde sa žiaci chodia učiť výtvarnú výchovu a výchovu umením. Vytvárajú tu svoje plošné i priestorové výtvarné dielka a rôzne projektové práce. Prepracované projekty vytvárajú však aj na iných vyučovacích predmetoch. Z projektu Všeobecne intelektovo nadaných detí robia žiaci každoročne ročníkové práce. Vedomosti a zručnosti žiakov I. a II. stupňaprenesené do výtvarných dielok, ale i samotný talent žiakov bude možné vidieť do 28.6.2016 na výstave žiackych prác v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.

 

04.07.2016, vernisáž o 15.00 31.07.2016 SVÄTÁ HORA ATHOS A BYZANTSKÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO
VO FOTOGRAFIÁCH JANA ZOZUĽAKA

SVÄTÁ HORA ATHOS A BYZANTSKÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO VO FOTOGRAFIÁCH JANA ZOZUĽAKAFotografie z krajiny, na ktorej územie nemôžu vstúpiť ženy a deti, a muži len so špeciálnym povolením od minimálne štyroch predstavených štyroch rozličných kláštorov, predstaví výstava Svätá Hora Athos a byzantské kultúrne dedičstvo vo fotografiách Jana Zozuľaka, ktorá bude slávnostne otvorená 4.7.2016 o 15.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Fotografie medzinárodne vedecky etablovaného odborníka na antickú a byzantskú filozofiu prof. Jána Zozuľaka nás prenesú do autonómneho mníšskeho štátu Athos, kde na 336 m2 sa nachádza 20 ortodoxných kláštorov a množstvo pustovní. Pravoslávny mnísi rôznych národností, avšak jedného – gréckeho občianstva sa riadia juliánskym kalendárom a vnútorným poriadkom daného kláštora. Mníšsky život pozostáva z obradov a bohoslužieb, každodenných prác v kláštore, ale i zachovávaním cenných pamiatok, ako je reštaurovanie starých textov, obrazov a náboženských predmetov, ktorých sú na polostrove tisíce. Na výstave, ktorej autorom je profesor Ján Zozuľak, nájdete rôzne pohľady, medzi nimi i také, ku ktorým sa bežný turista nikdy nedostane. Pozoruhodné sú rôzne panorámy ostrova, fotografie kláštorov Karakalu, Filoteu, Xenofontos, Oanteleimona, Decheariu a iných. Zábery z vnútorných priestorov kláštorov ponúkajú pohľad na nádherné nástenné maľby. Nechýbajú ani fotografie rôznych ikon, z ktorých za zmienku stojí Ikona Bohorodičky Odigitria z kláštora Chilandar z rokov 1260 – 1270 a Ikony Ježiša Krista – Pantokratora z rokov 1260 – 1270. Pozoruhodné sú i fotografie rukopisu Evanjelia z druhej polovice 11. storočia, Kódex Evanjelia Nikifora Fokasa z rokov 1120 – 1130 a veľa iných.

 

16.07.2016 28.08.2016 Výtvarná tvorba J. Réckeho

Tvorba amatérskeho výtvarníka J. Réckeho.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!