SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry (MUK) Svidník
* SNM - Museum of the Ukrainian Culture (MUK) Svidnik

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Centrálna ul. 258, 089 01 Svidník

Tel.: +421 54 788 21 00-2
E-mail: sekretariat-muk@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná expozícia, (054/ 752 22 71):

Ut-Pi 8.30 - 16.00
So-Ne 10.00 - 16.00

Skanzen: (1.5. - 31.10.), (054/ 752 29 52):

Po-Pi 8.30 - 18.00
So-Ne 10.00 - 18.00

Galéria Dezidera Millyho, (054/ 752 16 84):

Ut-Pi 8.30 - 16.00
So-Ne 10.00 - 16.00

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

 

História-popis

Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúryMúzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno - historického, politického a sociálneho vývoja tohto obyvateľstva od najstarších čias po súčastnosť. Vzniklo v roku 1956 v Prešove (do r.1993 Múzeum ukrajinskoj kultúry), vo Svidníku sídli od roku 1964.
1.4.2002 bolo múzeum zlúčené so Slovenským národným múzeom (SNM) ešte pod názvom Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry. Od 1.1.2007 sa premenovalo na Múzeum ukrajinskej kultúry.

Expozície

Kultúrnohistorická expozícia

 

Umeleckohistorická expozícia dokumentuje rozvoj umeleckých remesiel, výtvarného umenia a bývania od polovice 18.-teho storočia do začiatku 20.-teho storočia.

 

Národopisná expozícia v prírode (Skanzen)

 

Galéria Dezidera Millyho 

 

 

Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
marec 2016 máj 2016 Kraslice 2016
Výstava veľkonočných kraslíc
     
21.05.2016   Noc múzeí a galérií 2016
     
jún 2016   60 rokov SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Výstava fotografií, dokumentov, propagačných materiálov
     
17.06.2016   Slovo v piesni, pieseň v slove
Hudobno – dramatický program v rámci 62. Slávností kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenska
     
19.06.2016   Z ľudovej studničky
Program ľudových tradícií v rámci 62. Slávností kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenska
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!