SNM - Múzeum Slovenských národných rád Myjava
* SNM - Museum of Slovak National Councils Myjava

SNM - Múzeum Slovenských národných rád - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štúrova ul. č. 2, 907 01 Myjava

Tel.: +421 34 245 1102, 245 1101
E-mail: muzeumsnr@snm.sk
Www: www.snm.sk, Facebook

 

Otváracie hodiny

 

jún - august: Po - So 8.00 - 16.00
september - máj: Po - Pi 8.00 - 16.00

Prvé nedele v mesiaci máme vstup do múzea zdarma, otváracie hodiny:
november – apríl: 12.00 – 16.00 / máj – október: 8.00 – 16.00.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Expozície:
Dospelí - 3,00 €
ŽŽiaci, študenti, dôchodcovia - 1,50 €
Vzdelávací program – 1,00 € / žiak alebo 1 kultúrny poukaz
Deti do 6 rokov, ZŤP, zamestnanci múzeí a MK SR – vstup zdarmabr />
Výstavy:
Prehliadka výstavy – 1,00 €
Zľavnené vstupné – 0,50 €

 

História-popis

Múzeum Slovenských národných rádMúzeum Slovenských národných rádMúzeum Slovenských národných rád na Myjave je špecializovanou organizačnou jednotkou Slovenského národného múzea v Bratislave. Bolo otvorené v roku 1968 pri príležitosti 120. výročia vzniku I. SNR, ktorá v revolučných rokoch 1848-49 po prvý raz zasadala práve na Myjave, a to v dome vdovy Anny Kolényiovej. Tento pôvodný dom bol zrekonštruovaný a napojený na nový pavilón podľa projektu Ing. arch. M. Kusého. Tým vznikla zaujímavá symbióza novej a starej architektúry. Múzeum Slovenských národných rádV átriu múzea sa nachádza súsošie K. Patakyovej Národ zobúdzajúci sa z poroby, vysoký bronzový reliéf R. Pribiša V čase poroby, bronzová plastika J. Kostku Väzba rokov a plastika Š. Belohradského Slovenská lipa. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou.

Fotografie poskytlo Múzeum SNR

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Slovenské národné rady v slovenských dejinách

 

Dom pani Koleniovej

 

Jar národov
Revolučné udalosti 1848 / 49 v slovenských dejinách

SNM-Múzeum Slovenských národných rád sprístupnilo novú expozíciu pripravenú v jubilejnom roku 2008, ktorá dopĺňa pôvodnú expozíciu z roku 1998. Expozícia je doplnená o novšie dokumenty – najmä o vecné pamiatky, ktoré sú uložené v zbierkach slovenských múzeí (najmä Slovenského národného múzea v Martine).
Výpovedná hodnota expozície naberá na autentickosti vďaka priestoru, v ktorom sa udalosti jesene 1848 odohrávali – v dome p. Koléniovej. Tak ako ona otvorila dvere svojho domu dobrovoľníkom revolúcie, tak expozícia symbolicky otvára dvere všetkým, ktorí chcú vedieť viac o udalostiach a osobnostiach spojených s týmto významným medzníkom našich národných dejín. Podobne ako dobrovoľníci v pamätnom septembri 1848 boli vítaní pri vstupe do mesta Myjava domácim obyvateľstvom vatrami a fakľami, víta návštevníka pri vstupe symbolika fakieľ a hlas zvona slobody. Návštevník prechádza revolučnou Európou, Uhorskom, aby vstúpil priamo do centra diania v dome A. Koléniovej – do izby, kde sa za pôvodným masívnom stolom rozhodovalo o osude slobody. Vítajú ho hlavní aktéri: Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža, ktorí spolu s ďalšími predstaviteľmi prvej Slovenskej národnej rady práve v týchto priestoroch rokovali, usmerňovali revolučné snaženie, vydávali závažné rozhodnutia, burcovali do priameho vojenského zásahu. Ich zbraňami boli často len kosy, garbiarske nože, ktorými dokázali vybojovať viaceré víťazné bitky. Ich priamymi účastníkmi boli aj Ján Sedláček a Ján Papánek, ktorých tváre na nás hľadia z unikátneho dokumentu, snáď jediného zachovaného v obrazovej pamäti národa.

 

Múzeum M.R. Štefánika Košariská

 

Múzeum SNR je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
17.06.2016, vernisáž o 18.00 30.09..2016 Príbeh detí vetra

Otvorenie výstavy, ktorá približuje tradičný spôsob života Rómov, informuje o bohatosti histórie rómskeho etnika. Prostredníctvom fotografií, máp, archívnych dokumentov a textov v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku predstavuje tradičné spôsoby získavania obživy, remeslá, hudbu, bývanie, stravu, spôsob odievania, rodinné vzťahy i zvyky, ktoré sa spájali s najdôležitejšími okamihmi v živote človeka, ako aj rómsky jazyk a súčasné aktivity v oblasti prezentácie bohatej kultúry Rómov na Slovensku. Mottom výstavy je rómske príslovie „Ko na džanel – na achaľol" (Kto nepozná, nepochopí, neporozumie)

 

19.09.2016, 14.30   168. výročie vzniku I. Slovenskej národnej rady

Pozvánka na podujatie (PDF)
SNM – Múzeum SNR v Myjave, Mesto Myjava a Evanjelická cirkev ECAV v Myjave, pri príležitosti 168. výročia vzniku I. Slovenskej národnej rady, pozývajú verejnosť na spomienkové stretnutie za účasti predsedu NR SR a ďalších hostí.

I. Slovenská národná rada, prvý oficiálny politický orgán, ktorý zastupoval záujmy slovenského ľudu, vznikol 16. septembra 1848 vo Viedni. Aj keď v rokoch 1848/49 nedokázala presadiť slobodu slovenskému národu, bola podnetom a vzorom pre ďalšie Slovenské národné rady. Predseda I. Slovenskej národnej rady J. M. Hurban vyhlásil:
„Rok 1848 bude v knihe života národov pamätný.“
Pamätným zostal nielen rok 1848, ale pamätným sa stal i dom vdovy Anny Kolényovej na Myjave, v ktorom 19. septembra 1848 zasadala I. Slovenská národná rada. V súčasnosti je dom Anny Kolényovej súčasťou SNM-Múzea Slovenských národných rád. Nachádza sa tu expozícia Jar národov, ktorá približuje udalosti rokov meruôsmych.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!