SNM - Múzeum rusínskej kultúry Prešov
* SNM - Museum of Ruthenian Culture Presov

SNM - Múzeum rusínskej kultúry - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

 

Masarykova 20, P.O.BOX 91, 080 01 Prešov

Tel.: +421 51 2453315, +421 51 2453317
        +421 907 814739, + 421 51 2453 855
Mobil: +421 907 814 739
E-mail: mrk@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Po-Pi 8.30 - 15.00, pre vopred objednané skupiny aj v sobotu a nedeľu.

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

 

História-popis

Najmladšie múzeum na Slovensku, vzniklo 02. 01. 2007. V rámci múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť. Je dokumentačné, vedecko-výskumné a metodické pracovisko, zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku. Poslaním SNM – MRK v Prešove je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, dokladajúcich vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov v Slovenskej republike. V súlade so svojím poslaním spolupracuje s vedeckými a kultúrnymi inštitúciami doma i v zahraničí.

 

Expozície

Aktuálne knižné publikácie o Rusínoch a pre Rusínov

Galéria laureátov Ceny Alexandra Duchnoviča - Výstava kníh písaných o Rusínoch a pre Rusínov.

 

Moderné dejiny Rusínov na Slovensku

Plagátovou formou spracované najnovšie dejiny Rusínov na Slovensku.

 

RUSÍNSKA IDENTITA VO SVETLE IKON A STARÝCH PÍSOMNOSTÍ V GRÉCKOKATOLÍCKYCH A PRAVOSLÁVNYCH CIRKVÁCH PÔSOBIACICH NA ÚZEMÍ SR

Prostredníctvom kresťanských hodnôt východného obradu t.j. v pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi je prezentovaná kultúra Rusínov, ktorí sa hlásia k obom vierovyznaniam. Vystavované sú evanjeliá, kňazské rúcha, ikony a iné cirkevné artefakty.

 

Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
17.01.2017, vernisáž o 16.00 15.05.2017 Od Stalingradu po Berlín

SNM–Múzeum rusínskej kultúry v Prešove v spolupráci so Slovensko-ruskou spoločnosťou, klubom Arbat v Prešove a Občianskym združením Prešovský klub vojenskej histórie Dukla pripravili výstavu s názvom Od Stalingradu po Berlín. Otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 17. januára 2017 o 16:00 h v priestoroch múzea na Masarykovej ulici č. 20, Prešov.
Cieľom výstavy je pripomenúť si víťazný postup Červenej armády od Stalingradu po Berlín. Na dobových čiernobielych fotoreprodukciách sú snímky zachytené priamo z bojových akcií vojakov v uliciach niektorých miest, napríklad Stalingradu, Leningradu, Sevastopoľa, ako aj zábery z oslobodenia Bratislavy, Viedne, Prahy, Československa.
Výstavu dopĺňajú autentické predmety, odevy, obuv a časti výstroje vojakov Červenej armády, ktoré zapožičalo Občianske združenie Prešovský klub vojenskej histórie Dukla.
Návštevníci si tak môžu pripomenúť všetky obete na ľudských životoch, ktoré si vyžiadali ťažké boje druhej svetovej vojny vedúce k víťazstvu nad fašizmom a novému životu v oslobodenej vlasti.
Výstava sa otvára v predvečer 72. výročia oslobodenia mesta Prešov Červenou armádou. Je priamo určená žiakom základných a stredných škôl. Zhromaždené informácie ale obohatia aj širokú verejnosť iných vekových skupín.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!