NM - Mestské múzeum Zlaté Moravce
* NM - Municipal Museum Zlate Moravce

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Migazziovský kaštieľ
Námestie Andreja Hlinku 1, 953 00 Zlaté Moravce

Tel.: +421 37 632 14 70
E-mail: mestskemuzeumzm@gmail.com
Www: muzeumnitra.sk, www.facebook.com/mestskemuzeumzlatemoravce/

 

Otváracie hodiny

 

Po-Pi: 8.00 - 11.30, 12.00 - 16.00
So: zatvorené
Ne: 13.00 - 17.00 hod. len na telefonickú objednávku na tel. č. +421 902 220 290.
Posledný vstup na prehliadku múzea je 30 minút pred skončením otváracích hodín.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné:
• dospelí: 1,- €
• žiaci, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Vstupné so zľavou:
• držitelia karty ISIC, EURO 26: 0,25 €
• držitelia karty ITIC: 0,50 €

Voľný vstup:
• deti do 6 rokov
• pedagogický dozor
• ZŤP
• držitelia kariet ICOM, ZMS, AGM

Poplatky za iné služby:
• fotografovanie: 1,50
• kamerovanie: 2,50

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Mestské múzeum Zlaté MoravceMestské múzeum Zlaté MoravceMestské múzeum Zlaté MoravceMestské múzeum v Zlatých Moravciach je múzeum vlastivedného typu orientované na horné Požitavie. Vzniklo 12. mája 1896, pričom v roku 1924 boli zbierky prenesené spolu s knižnicou do Nitry, odkiaľ sa v roku 1951 dostali do Bojníc. Okresné vlastivedné múzeum vzniklo v roku 1947 a svoju prvú expozíciu otvorilo v roku 1955.
Mestské múzeum sídli v Migazziovskom kaštieli, pôvodne renesančného z roku 1630, neskôr zbarokizovaného a v 20.-tom storočí rozšíreného.

 

Expozície

Mestské múzeum Zlaté MoravcePrírodovedná expozícia pozostáva z paleontologických nálezov a mineralogickej zbierky, ktorá je zostavená zo zberov v hornom Požitaví a darov z iných oblastí.

 

 

Mestské múzeum Zlaté MoravceSpoločenskovednú expozíciu tvoria archeologické, historické, numizmatické, etnografické a umelecké predmety, ktoré pochádzajú z Požitavia aj z iných regiónov a krajín.

 

 

Expozícia je súčasťou Ponitrianskeho múzea

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
20.03.2017 10.05.2017 „Zrkadlo duše“

Výstava výtvarnej tvorby Oľgy Grečnárovej.

 

15.05.2017 14.07.2017 Bábiky z rôznych kútov sveta

Výstava krojovaných bábik z 27 krajín sveta zo zbierky Jaroslava Burjaniva.

 

15.05.2017,
10.00 a 15.00
  Záhady a zaujímavosti Indie

Na besede porozpráva Jaroslav Burjaniv o vzniku zbierky bábik a predstaví 4 digitálne knihy o Indii, ktoré napísal. Prostredníctvom prezentácie s premietaním fotografií porozpráva zaujímavosti z ciest po Indii, Egypte, Petrohrade, Uzbekistane i rodnom Slovensku.

 

19.05.2017   Deň otvorených dverí

Program:
09.00 – 24.00

- prehliadka expozície a výstav
- prehliadka podzemných priestorov kaštieľa

09.00 – 17.00
- prehliadka Mauzólea rodiny Migazzi (prehliadku Mauzólea nahláste v múzeu)

15.00 – 16.00
- „Spievaj, že si spievaj“ – prednes ľudových piesní v podaní SS Zlatomoravčianka

16.00 – 17.00
- divadelná ukážka zo života Migazziovcov so žiakmi ZŠ Pribinova v podzemných priestoroch kaštieľa

17.00 – 18.00
- prednáška manželov Meňhartových – „Potulky po kultúrnych a prírodných skvostoch Francúzska“

20.00 – 21.00
- vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

 

15.05.2017 15.00 - 16.00  

- divadelné predstavenie spojené s vystúpením SS Zlatomoravčianka v Arboréte v Tesárskych Mlyňanoch
- Antónia Migazzi, dcéra grófa Viliama Migazziho predstaví život v sídle v Tesárskych Mlyňanoch

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!