Mestské múzeum Sereď
* Municipal Museum Sered

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď

Tel.: +421 31 789 45 46
Mobil: +421 915 738 199
E-mail: muzeum@sered.sk
Www: www.muzeum.sered.sk, Stránka na záchranu kaštieľa v Seredi: www.vodnyhrad.sk

 

Otváracie hodiny

 

október - apríl: Ut - So: 9.00 – 17.00
máj - september: Ut - So 10.00 – 18.00

(Informácie a objednávky pre organizované skupiny na 031/789 4546)

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia: 0,65 €
Skupina - dospelí: 0,65 € za osobu
Skupina - deti, dôchodcovia: 0,35 € za osobu
ZŤP: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Mestské múzeum SereďMestské múzeum Sereď - bastión kaštieľaMestské múzeum v Seredi vo „Fándlyho fare” bolo otvorené 15. decembra 2004. Prevádz kovateľom múzea je MESTO SEREĎ a Občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi.
Exponáty vystavené v Mestskom múzeu patria do zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Galante, ktoré ich Seredi poskytlo na základe zmluvy o dlhodobom zapožičaní.

Expozície

Sereď - kaštieľStále expozície Mestského múzea v Seredi sa zaoberajú dejinami mesta a regiónu, ktoré sú zdokumentované archeologickými exponátmi z výskumu stredovekého hradu Šintava, ktorý prebiehal v rokoch 1984 – 1992. Hrad Šintava, spomínamý už v Anonymovej kronike sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď.

 

 

Mestské múzeum SereďExpozícia Prehistória seredského regiónu sa začala na Mačianskych vŕškoch a dokumentuje na archeologických nálezoch nepretržité osídlenie regiónu od skončenia ľadovej doby po zánik Veľkomoravskej ríše. V expozícii sa okrem početných exponátov zo zbierok Vlastivedného múzeua v Galante nachádzajú aj dva fragmenty lebiek neandertálca, ktoré zapožičal Archeologický krúžok v Šali. Čelové kosti neandertálcov z doby pred 70 000 a 40 000 rokmi našli členovia krúžku v riečišti rieky Váh.

 

Mestské múzeum SereďHrad Šintava
Ústredná sála Meského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť, sereďský hrad.

 

 

 

 

Mestské múzeum SereďDobové fotografie Serede
Medzi dlhodobé expozície patrí aj výstava dobových pohľadníc Serede vo zväčšeninách a výstava dokumentujúca vo fotografiách priebeh vykopávok na nádvorí seredského kaštieľa, ktoré odhalili zvyšky murív gotického hradu a prekopali sa až k jeho slovanským hradištným počiatkom.

 

 

 

Lapidárium s barokovými sochami

Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola
a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký

 

Mestské múzeum SereďOkrem stálych expozícií obmieňa Mestské múzeum vo svojej galérii výstavy diel cudzích i domácich umelcov.

 

 

 

 

Fotogaléria:

Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď
Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď
Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď
Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď

 

 

Stránka na záchranu kaštieľa v Seredi: www.vodnyhrad.sk

Projekt revitalizácie kaštieľa v Seredi

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
15.11.2016 31.05.2017 História prvej konskej a parnej železnice v Seredi 1846 - 1876 - 2016História konskej a parnej železnice
v Seredi 1846 - 1876 - 2016
     
30.03.2017, vernisáž o 17.00 05.05.2017 Dotyky s umením

Pozvánka (PDF) / Plagát (PDF)
Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa.

 

01.04.2017   Spomienka na obete napoleonských vojen, Vojenský špitál č. 11 v Seredi, 1809

Pozvánka (PDF)
Spomienka na obete napoleonských vojen, Vojenský špitál č. 11 v Seredi, 1809Hlavným organizátorom je mesto Sereď a Nadačný fond Stratení ľudia, spoluorganizátormi Klub vojenskej histórie Bratislava - Petržalka, Les Marines Brno, z.s., Dom kultúry – Mestské múzeum v Seredi, Rímskokatolícky farský úrad v Seredi a OZ Vodný Hrad v Seredi.
Časový harmonogram spomienkového podujatia – obrad (cintorín), prednáška z histórie napoleonských vojen, ukážky francúzskej vojenskej chirurgie a prehliadka uniforiem (bastión kaštieľa) a svätá omša za zomrelých v špitáli v Seredi (Kostol sv. Jána Krstiteľa)

 

11.05.2017, 18.00   Prednáška PhDr. Pavla Dvořáka o knihe
„Stopy dávnej minulosti 8 – Slovensko v čase tureckých vojen“

Pozvanie do múzea na tvorivé dielne prijali seredské krasličiarky Magda Šimáková, Viera Boledovičová, Katarína Ďurišová, tvorbu z drôtu predvedie Jana Kamasová a techniku paličkovania ozdôb predvedú skúsené paličkárky zo Serede Ľubov Hudáková, Alžbeta Lihanová a zo Šoporne – Hermína Homoľová, Mária Nemčovičová, Mária Kušnírová, Mária Pallesichová, Vašková Helena a Anna Kubalová. Tvorivé dielne sú spojené aj s predajom veľkonočných ozdôb a kraslíc. Skupiny je treba vopred objednať u vedúcej múzea M. Dikovej osobne alebo na tel. č. 0 31 789 4546.

 

20.05.2017   NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ – RYTIERI NA HRADE ŠINTAVA

program:
10.00 – 13.00 PREHLIADKA EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV V MESTSKOM MÚZEU s odborným výkladom
15.00 – 17.00 RYTIERI NA HRADE ŠINTAVA - UMELECKÉ VYSTÚPENIE TOVARIŠSTVA STARÝCH
                       BOJOVÝCH UMENÍ A REMESIEL V BASTIÓNE KAŠTIEĽA V SEREDI
18.00 – 21.00 PREHLIADKA EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV V MESTSKOM MÚZEU s odborným výkladom

 

23.06.2017   EVA KOSTOLÁNYIOVÁ V ČASE

- výstava fotografií zo života speváčky Evy Kostolányiovej
- Bastión kaštieľa v Seredi

 

     

 

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŽIAKOV ZŠ A SŠ:
- prezentácia a premietanie dokumentov s obrazovým materiálom

ŠINTAVSKÝ HRAD“ : prvá téma z cyklu „Poznávaj históriu mesta a život svojich predkov“ s premietaním dokumentov a obrazovým materiálom (je potrebné objednať a dohodnúť termín minimálne týždeň dopredu)
Metodický list k vzdelávaciemu programu - Šintavský hrad (PDF)
Cechy a remeslá : II. Vzdelávací program - Prezentácia ponúka možnosť vytvoriť si obraz o remeselníkoch, ktorí zhotovovali výrobky dennej spotreby, obchodovali s nimi na trhu a takto si zarábali na živobytie.
Metodický list k vzdelávaciemu programu - Cechy a remeslá (PDF)

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!