Mestské múzeum Sereď
* Municipal Museum Sered

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď

Tel.: +421 31 789 45 46
Mobil: +421 915 738 199
E-mail: muzeum@sered.sk
Www: www.muzeum.sered.sk, Stránka na záchranu kaštieľa v Seredi: www.vodnyhrad.sk

 

Otváracie hodiny

 

október - apríl: Ut - So: 9.00 – 17.00
máj - september: Ut - So 10.00 – 18.00

(Informácie a objednávky pre organizované skupiny na 031/789 4546)

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia: 0,65 €
Skupina - dospelí: 0,65 € za osobu
Skupina - deti, dôchodcovia: 0,35 € za osobu
ZŤP: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Mestské múzeum SereďMestské múzeum Sereď - bastión kaštieľaMestské múzeum v Seredi vo „Fándlyho fare” bolo otvorené 15. decembra 2004. Prevádz kovateľom múzea je MESTO SEREĎ a Občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi.
Exponáty vystavené v Mestskom múzeu patria do zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Galante, ktoré ich Seredi poskytlo na základe zmluvy o dlhodobom zapožičaní.

Expozície

Sereď - kaštieľStále expozície Mestského múzea v Seredi sa zaoberajú dejinami mesta a regiónu, ktoré sú zdokumentované archeologickými exponátmi z výskumu stredovekého hradu Šintava, ktorý prebiehal v rokoch 1984 – 1992. Hrad Šintava, spomínamý už v Anonymovej kronike sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď.

 

 

Mestské múzeum SereďExpozícia Prehistória seredského regiónu sa začala na Mačianskych vŕškoch a dokumentuje na archeologických nálezoch nepretržité osídlenie regiónu od skončenia ľadovej doby po zánik Veľkomoravskej ríše. V expozícii sa okrem početných exponátov zo zbierok Vlastivedného múzeua v Galante nachádzajú aj dva fragmenty lebiek neandertálca, ktoré zapožičal Archeologický krúžok v Šali. Čelové kosti neandertálcov z doby pred 70 000 a 40 000 rokmi našli členovia krúžku v riečišti rieky Váh.

 

Mestské múzeum SereďHrad Šintava
Ústredná sála Meského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť, sereďský hrad.

 

 

 

 

Mestské múzeum SereďDobové fotografie Serede
Medzi dlhodobé expozície patrí aj výstava dobových pohľadníc Serede vo zväčšeninách a výstava dokumentujúca vo fotografiách priebeh vykopávok na nádvorí seredského kaštieľa, ktoré odhalili zvyšky murív gotického hradu a prekopali sa až k jeho slovanským hradištným počiatkom.

 

 

 

Lapidárium s barokovými sochami

Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola
a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký

 

Mestské múzeum SereďOkrem stálych expozícií obmieňa Mestské múzeum vo svojej galérii výstavy diel cudzích i domácich umelcov.

 

 

 

 

Fotogaléria:

Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď
Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď
Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď
Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď

 

 

Stránka na záchranu kaštieľa v Seredi: www.vodnyhrad.sk

Projekt revitalizácie kaštieľa v Seredi

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
16.06.2016 31.08.2016 „HODNOTY - VEDECKÁ HRAČKA“

HODNOTY - VEDECKÁ HRAČKAInteraktívna výstava pre deti
Hry a hračky v spojení s vedou a ľudskými hodnotami
v spolupráci s banskobystrickým občianskym združením Vedecká hračka

 

03.09.2016, vernisáž o 17.00   BLUDNÉ PRÚDY
Výstava prác maliarskeho sympózia

BLUDNÉ PRÚDYMiesto výstavy: Bastión kaštieľa v Seredi
Výstava bude sprístupnená v bastióne kaštieľa 3. 9. 2016 do 21.00 hod.,
v sobotu 10. 9. 2016, 17. 9. 2016 a 24. 9. 2016 od 14.00 do 16.00 hod.

Dom kultúry – Mestské múzeum v Seredi, Občianske združenie Vodný Hrad, Mesto Sereď a autori umeleckých diel Vás srdečne pozývajú na výstavu prác maliarskeho sympózia BLUDNÉ PRÚDY. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zámerom projektu sympózia je pokračovanie v umelecko-historickej tradícii v meste Sereď k podpore umeleckej tvorby profesionálnych umelcov, možnosti rozvoja všetkých foriem umenia, prezentácie tvorby a rozvoja umenia v regióne pre budúce generácie Slovenska. Projekt nadväzuje na výtvarné sympóziá v rokoch 2012, 2013, 2014 a má charakter celoslovenského významu.
Témou vystavených prác je mesto Sereď a jeho okolie – analýza histórie mesta, ktoré prešlo mnohými zmenami, v minulosti s početným židovským obyvateľstvom, v rokoch
2. svetovej vojny sa tu nachádzal zberný deportačný tábor, stará architektúra v paralele výstavby v meste, výstavby fabrík, drogová problematika. Témou je i krásna príroda, ktorá sa nachádza v okolí mesta a rieky Váh. Autori sa pokúšajú o zachytenie jedinečnej prírody, no zároveň sa snažia upozorniť na deštrukciu spôsobenú ľudskými aktivitami.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra 2016 o 17.00 hod., svoje práce tu prezentujú profesionálni umelci: Alžbeta Malovcová, Kristína Minčíková, Marta Matejková, Veronika Šmigrovská, Peter Olejár a Štefan Orth, kurátorom výstavy je akademický maliar Karol Felix, ako hudobný hosť vystúpi speváčka Jana Andevská.
Mestské múzeum v Seredi v spolupráci s Občianskym združením Vodný Hrad pripravilo pre umelcov i verejnosť sprievodný program: v sobotu 3. septembra 2016 sa uskutoční o 9.30 hod. prednáška reštaurátora Františka Šmigrovského „Kaštieľ a kultúrne pamiatky v Seredi“ a o 10.30 hod. prednáška pamiatkara a pedagóga Ivana Gojdiča „Výsledky umelecko-historického výskumu južného krídla kaštieľa v Seredi, o 15.30 hod. vystúpi s hudobným recitálom speváčka a skladateľky Jana Andevska.

 

09.09.2016, vernisáž o 17.00 08.10.2016 „ŽIJÚ MEDZI NAMI“

Výstava o živote a diele významných osobností v Seredi
- Márie Petrášovej, Štefana Hronského a Vladimíra Tomčányiho
v spolupráci s občianskym združením Koménium v Seredi

 

14.09.2016   „TÝŽDEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY“

- pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia
v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Galantským osvetovým strediskom

V stredu 14. septembra 2016 o 16.30 hod.
16.30 h: prednáška – Štátny archív Šaľa
17.00 h: koncert - Večer so židovskou hudbou, Jana Orlická

 

     

 

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŽIAKOV ZŠ A SŠ:
- prezentácia a premietanie dokumentov s obrazovým materiálom

ŠINTAVSKÝ HRAD“ : prvá téma z cyklu „Poznávaj históriu mesta a život svojich predkov“ s premietaním dokumentov a obrazovým materiálom (je potrebné objednať a dohodnúť termín minimálne týždeň dopredu)
Metodický list k vzdelávaciemu programu - Šintavský hrad (PDF)
Cechy a remeslá : II. Vzdelávací program - Prezentácia ponúka možnosť vytvoriť si obraz o remeselníkoch, ktorí zhotovovali výrobky dennej spotreby, obchodovali s nimi na trhu a takto si zarábali na živobytie.
Metodický list k vzdelávaciemu programu - Cechy a remeslá (PDF)

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!