Mestské múzeum Sereď
* Municipal Museum Sered

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď

Tel.: +421 31 789 45 46
Mobil: +421 915 738 199
E-mail: muzeum@sered.sk
Www: www.muzeum.sered.sk, Stránka na záchranu kaštieľa v Seredi: www.vodnyhrad.sk

 

Otváracie hodiny

 

október - apríl: Ut - So: 9.00 – 17.00
máj - september: Ut - So 10.00 – 18.00

(Informácie a objednávky pre organizované skupiny na 031/789 4546)

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia: 0,65 €
Skupina - dospelí: 0,65 € za osobu
Skupina - deti, dôchodcovia: 0,35 € za osobu
ZŤP: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Mestské múzeum SereďMestské múzeum Sereď - bastión kaštieľaMestské múzeum v Seredi vo „Fándlyho fare” bolo otvorené 15. decembra 2004. Prevádz kovateľom múzea je MESTO SEREĎ a Občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi.
Exponáty vystavené v Mestskom múzeu patria do zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Galante, ktoré ich Seredi poskytlo na základe zmluvy o dlhodobom zapožičaní.

Expozície

Sereď - kaštieľStále expozície Mestského múzea v Seredi sa zaoberajú dejinami mesta a regiónu, ktoré sú zdokumentované archeologickými exponátmi z výskumu stredovekého hradu Šintava, ktorý prebiehal v rokoch 1984 – 1992. Hrad Šintava, spomínamý už v Anonymovej kronike sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď.

 

 

Mestské múzeum SereďExpozícia Prehistória seredského regiónu sa začala na Mačianskych vŕškoch a dokumentuje na archeologických nálezoch nepretržité osídlenie regiónu od skončenia ľadovej doby po zánik Veľkomoravskej ríše. V expozícii sa okrem početných exponátov zo zbierok Vlastivedného múzeua v Galante nachádzajú aj dva fragmenty lebiek neandertálca, ktoré zapožičal Archeologický krúžok v Šali. Čelové kosti neandertálcov z doby pred 70 000 a 40 000 rokmi našli členovia krúžku v riečišti rieky Váh.

 

Mestské múzeum SereďHrad Šintava
Ústredná sála Meského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť, sereďský hrad.

 

 

 

 

Mestské múzeum SereďDobové fotografie Serede
Medzi dlhodobé expozície patrí aj výstava dobových pohľadníc Serede vo zväčšeninách a výstava dokumentujúca vo fotografiách priebeh vykopávok na nádvorí seredského kaštieľa, ktoré odhalili zvyšky murív gotického hradu a prekopali sa až k jeho slovanským hradištným počiatkom.

 

 

 

Lapidárium s barokovými sochami

Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola
a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký

 

Mestské múzeum SereďOkrem stálych expozícií obmieňa Mestské múzeum vo svojej galérii výstavy diel cudzích i domácich umelcov.

 

 

 

 

Fotogaléria:

Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď
Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď
Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď
Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď Mestské múzeum Sereď

 

 

Stránka na záchranu kaštieľa v Seredi: www.vodnyhrad.sk

Projekt revitalizácie kaštieľa v Seredi

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
jún 2016 30.09.2017 Cukrovar Sereď na obrázkoch 1907 - 2017

Jedna z najstarších dodnes fungujúcich tovární v Seredi je cukrovar v súčasnosti patriaci spoločnosti
Slovenské cukrovary s. r. o., vlastníkom je rakúska cukrovarnícka spoločnosť Agrana
Pozvánka na výstavu (PDF)

Z HISTÓRIE VÝROBY CUKRU V SEREDI
STARÝ CUKROVAR 1844 – 1856
Prvý, ešte starší seredský cukrovar, bol postavený v roku 1844 na mieste dnešného závodu B. M. Kávoviny. Spracovával cukrovú repu dopestovanú na majetkoch grófa Karola Esterházyho a vyrábal surový cukor. Od Karola Esterházyho odkúpila cukrovar vdova Seeberová z Viedne. Cukor sa tu vyrábal do roku 1856, kedy bola výroba cukru zastavená a budovy prestavané na parný mlyn. V roku 1868 budovy bývalého cukrovaru odkúpil Július Freund, ktorý so svojimi spoločníkmi Neumannom a Kohnom rozbehli výrobu pšeničného a zemiakového škrobu a od roku 1879 výrobu cigórie.
NOVÝ CUKROVAR 1907 – 2017
23. januára 1907 bol založený podnik „Poľnohospodársky cukrovar, akciová spoločnosť“, ktorá začala stavať nový cukrovar. pokračovanie v PDF

 

23.06.2017, verbisáž o 17.00 19.08.2017 EVA KOSTOLÁNYIOVÁ V ČASE

kurátor výstavy: Martin Jurčo
Pozvánka na výstavu (PDF)
Pozývame Vás na výstavu o speváčke Eve Kostolányiovej (zomrela 32- ročná). Výstavu pripravujeme s pánom Mikulášom Vermešom, synovcom speváčky, ktorý sa venoval zbieraniu dokumentov, fotografií zo života speváčky - jeho tety.
Výstava Eva Kostolányiová v čase je doplnená o diskografiu a osobné veci speváčky, ktoré sa dodnes zachovali u jej priateľov, známych a obdivovateľov. Výstava bola pripravená pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin interpretky, ktorá sa narodila 2. 11. 1942 v Trnave. Jej prvou inštaláciou bolo Západoslovenské múzeum v Trnave a po ňom budova Rozhlasu a televízie Slovenska v Bratislave na Mýtnej ulici. Na výstave je najviac portrétnych záberov Danice Rumanovej a Tomáša Píseckého. V začiatkoch fotografoval Evu Kostolányiovú aj herec Tatra revue Michal Belák. Z tohto obdobia sú aj zábery od Antona Šmotláka a Františka Spáčila. Prvú polovicu 70. rokov a Evine posledné obdobie zaznamenávajú fotografie Petra Procházku, Tibora Borského, Igora Grossmana, Miloša Vanča, Štefana Végha, Alexandra Vojčeka a Kamila Vyskočila, ktorí ju zachytili na koncertoch. Televízne obdobie zachytávali aj televízne fotografky Elena Hronská, Ria Vaňová a Gabriela Václavíková. Významné portréty a doteraz nezverejnené fotografie poskytla slovenská fotografka Zuzana Mináčová. Poslednú fotografiu z nakrúcania televíznej pesničky More lásky z relácie Našich deväť z augusta 1975 urobil Jindro Zlesák. Viaceré fotografie zo svojho archívu pre výstavu poskytla TASR.
Výstava fotografií o živote speváčky mala úspech nielen v rodnej Trnave a dúfame, že osloví obyvateľov mesta i návštevníkov mestského múzea. Kurátorom výstavy je PhDr. Martin Jurčo, ktorý tento projekt predstavil i v rozhlase a hudobným hosťom na vernisáži bude Art Music Orchestra, ktorí dodajú príjemnú atmosféru s piesňami, ktoré poznajú generácie dodnes. V prípade pekného počasia pripravujeme otvorenie výstavy v piatok 23. júna 2017 o 17.00 hod. v Múzejnej záhrade Mestského múzea v Seredi, výstava bude nainštalovaná v priestoroch múzea a potrvá do 19. augusta 2017.

 

     

PODUJATIA:
TÝŽDEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY“ pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia
v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Galantským osvetovým strediskom

v stredu 6. septembra 2016 o 17.00 hod.
Prednáška a Večer so židovskou hudbou
----------------
„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MESTSKOM MÚZEU“ 16.09.2017, 10.00 – 20.00 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017, spojené s filmovou a výstavnou prezentáciou NKP – Seredského kaštieľa s parkom (o 18.00)
-----------------
SEMINÁR „SLADKÉ DEDIČSTVO TRNAVSKÉHO KRAJA“
26. 9. 2017 od 9.00 hod. v spolupráci s TTSK, OZ PONGVALI v Sládkovičove a PÚ v Trnave

 

09.09.2017, vernisáž o 17.00   „BLUDNÉ PRÚDY 2“

BLUDNÉ PRÚDY 2Výstava výtvarných diel profesionálnych umelcov
v sobotu 9. septembra 2017 - bastión Seredského kaštieľa
Vernisáž: 9. 9. 2017 o 17.00, kurátor: Karol Felix, hudobný hosť: Romanika – hudobná skupina Iky Kraicovej
Vystavujúci umelci: Juraj Florek, Juraj Toman, Kristína Minčíková, Peter Csanyi, Soňa Bellerová
Veronika Šmigrovská, Peter Olejár, Štefan Orth
Výstava bude sprístupnená v septembri počas sobôt od 14.00 – 16.00 hod. v bastióne v kaštieli

 

13.09.2017, vernisáž o 17.00 14.10.2017 „ŽIJÚ MEDZI NAMI“

Výstava z cyklu o živote a diele významných osobností v Seredi
- František Janíček a Roman Paldan
v spolupráci s občianskym združením Koménium v Seredi

 

     

 

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŽIAKOV ZŠ A SŠ:
- prezentácia a premietanie dokumentov s obrazovým materiálom

ŠINTAVSKÝ HRAD“ : prvá téma z cyklu „Poznávaj históriu mesta a život svojich predkov“ s premietaním dokumentov a obrazovým materiálom (je potrebné objednať a dohodnúť termín minimálne týždeň dopredu)
Metodický list k vzdelávaciemu programu - Šintavský hrad (PDF)
Cechy a remeslá : II. Vzdelávací program - Prezentácia ponúka možnosť vytvoriť si obraz o remeselníkoch, ktorí zhotovovali výrobky dennej spotreby, obchodovali s nimi na trhu a takto si zarábali na živobytie.
Metodický list k vzdelávaciemu programu - Cechy a remeslá (PDF)

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!