NBS - Múzeum mincí a medailí (MMM) Kremnica
* NBS - Museum of Coins and Medals (MCM) Kremnica
Expozícia Líce a rub peňazí - Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska
* Averse and Reverse of Money – Money and Medal-Making in the History of Slovakia

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štefánikovo nám. 10/19 Kremnica

Tel.: +421 45 674 26 96
E-mail: muzeum@nbs.sk
Www: www.muzeumkremnica.sk, www.nbs.sk

 

Otváracie hodiny

 

máj - jún: Ut-Ne 09.00 – 13.00, 14.00 – 16.30

júl - august: Ut-Ne 08.30 – 13.00 14.00 – 17.30

september: Ut-Ne 9.00 - 13.00, 14.00 - 16.30

október - apríl: Ut-So 09.00 – 13.00, 14.00 – 16.30

Vstupné: 2,69 € dospelí / 1,34 € zľavnené (deti, študenti, dôchodcovia)

 

História-popis

Stála numizmaticko-historická expozícia Líce a rub peňazí – peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska bola verejnosti sprístupnená v máji roku 2003. Rozkladá sa na piatich podlažiach zrekonštruovaného gotického meštianskeho domu, expozícia pozostáva z piatich celkov.

 

Expozície

 

Banské štôlne

Múzeum mincí a medailíMúzeum mincí a medailíZašlú slávu kremnického baníctva, ktorého vyše tisícročná história sa uzavrela v roku 1970, približuje expozícia na dvoch podzemných podlažiach. V prostredí unikátnych podzemných priestorov vytesaných priamo do skaly sú znázornené rôzne druhy výstuže štôlní, pracovné prostriedky a zariadenia používané pri ťažbe.

 

Kremnické baníctvo a hutníctvo

Banícka a hutnícka expozícia vo vyššej časti podzemia predstavuje základné atribúty baníctva. Návštevník sa oboznámi s povrchovým spracovaním rudy až po získanie zrniečka čistého zlata. Očarí aj zbierka minerálov múzea.

Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailí

 

Dejiny mesta

V priestrannej zaklenutej sieni na prízemí je umiestnená expozícia dejín mesta a samotného múzea. Dôraz sa kladie predovšetkým na kremnické remeslá (od 19. stor. i na továrenskú výrobu), ktoré boli popri baníctve a mincovníctve tretím najdôležitejším hospodárskym odvetvím v dejinách mesta. Prestížou pre mesto boli honosne pripravené panovnícke návštevy. Pamiatky na ne sú prezentované v pôvodne klenutej menšej miestnosti.

Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailí

 

Peniaze v dejinách Slovenska

Na prvom poschodí sa návštevníkom ponúka jedinečná možnosť komplexne sa oboznámiť s dejinami peňazí na území Slovenska od najstarších čias po súčasnosť s dôrazom na produkciu kremnickej mincovne. Návštevník sa oboznámi s technikou razby mincí od stredoveku až po súčasnosť, zaujmú aj skúšobné razby a raziace nástroje.
V úvode sa predstavujú rozmanité podoby predmincových platidiel a najstaršie razené peniaze na území Slovenska, ktoré razili Kelti v 1. stor. p. n. l. Nasleduje prehliadka rímskych, byzantských a západoeurópskych (karolinských) platidiel objavujúcich sa na našom území od začiatku nášho letopočtu do 10. stor. Aj keď Veľká Morava vlastné mincovanie nepoznala, nálezy mincí bližších i vzdialenejších susedov dokladajú jej rozvinuté hospodárske styky.
Neskôr sa územie Slovenska stáva súčasťou Uhorského štátu. Toto obdobie dokumentujú početné mincové rady drobných denárov, kvalitných strieborných grošov a svetoznámych kremnických dukátov.
Prelom 15. a 16. storočia sa nesie v znamení razby slávnych kremnických guldinerov. V ďalšej miestnosti sa návštevník oboznámi s rôznorodým obeživom mnohonárodnej habsburskej monarchie, ako aj so snahami o zjednotenie meny.
História papierových platidiel v Uhorsku sa začala písať v roku 1762. Návštevník sa oboznámi s inflačnými peniazmi počas napoleonských vojen, revolučnými peniazmi povstalcov v Uhorsku z rokov 1848-49, bankovkami Rakúsko-uhorskej banky, či prvými československými bankovkami. Čerstvú minulosť si možno oživiť sledovaním vývoja platidiel po roku 1948. Na záver si návštevník pripomenie okolnosti vzniku slovenskej meny v roku 1993 – od kolkovania československých bankoviek, cez výtvarné návrhy na mince až po dnešnú podobu Slovenskej koruny.

Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailí

 

Medailérstvo v dejinách Slovenska

Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailíNa druhom poschodí sa návštevník oboznámi s dejinami medailérstva na území Slovenska. Zhliadnuť možno najstaršie uhorské renesančné liate a razené medaily z kremnickej mincovne (z prelomu 15. a 16. stor.), takisto barokové a klasicistické práce, ako aj diela z 20. storočia. Prezentovaná je slovenská, rakúska, nemecká, maďarská i česká medailérska škola. Nechýbajú ani medaily z vytvorené na medzinárodných sympóziách, ktoré múzeum pravidelne usporadúva od roku 1983. Atraktívna je i prezentácia postupu pri razbe a liatí medailí, ako aj vytvorenie atmosféry ateliéru rytca. Táto časť expozície ukazuje, že medaily sú kvalitnými umeleckými artefaktmi s dôležitou historickou výpovednou hodnotou.

 

 

Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailí Múzeum mincí a medailí

 

Expozícia je súčasťou MMM Kremnica

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!