Skanzen Vychylovka/
Kysucko - oravská lesná železnica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

023 05 Nová Bystrica - Vychylovka, okres Čadca

Tel.: +421 41 439 73 50 - správa KOLŽ a Skanzenu Vychylovka,
                      439 72 19 - pokladňa
E-mail: skanzen@kysuckemuzeum.sk, zeleznicka@kysuckemuzeum.sk
Www: www.kysuckemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

1.máj - 31.október: Po-Pi: 9.00 - 17.00 / So-Ne   9.00 - 18.00

 

Prehliadky v skanzene so sprievodcom:
9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 15.45, 16.30 + prehliadka len sobotu a nedeľu

Cestovný poriadok KOLŽ:
9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 + premáva v soboty a nedele

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Skanzen Vychylovka

Dospelí: 4 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2 €

Kysucko - oravská lesná železnica

Dospelí: 4 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Kysuckej dedinyMúzeum Kysuckej dedinySkanzen Vychylovka leží v malebnom prostredí doliny Chmúra, ktorá je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Jeho jedinečná flóra a fauna spolu s prekrásnou ľudovou architektúrou vytvárajú pre návštevníka neopakovateľnú scenériu.
Každoročne počas sezóny tu má návštevník možnosť vidieť ukážky práce remeselníkov, vystúpenia folklórnych skupín a súborov s ukážkami pracovného a obradového zvykoslovia, prípravu tradičných kysuckých jedál a iné.
Políčka pri domoch prezentujú trojpoľný systém hospodárenia, ktorý bol zaužívaný na Kysuciach.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA


Expozície

Múzeum Kysuckej dedinyVznik stálej národopisnej expozície v prírode
Záchrana a obnova najcennejších pamiatok ľudového staviteľstva na Kysuciach začala krátko po vzniku Okresného vlastivedného múzea v Čadci, konkrétne prípravami ohľadom výstavby expozície ľudového staviteľstva a bývania na Kysuciach.
Prvé kroky v príprave výstavby národopisnej expozície v prírode sa uskutočnili v roku 1974, po hĺbkovom výskume ľudovej architektúry a bývania, ktorý zabezpečil Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave za pomoci študentov národopisu a architektúry. V rámci výskumu sa podrobne analyzovalo vyše 900 objektov ľudovej architektúry v okrese Čadca, pričom bola doložená ich technická a etnografická dokumentácia. Poznatky z tohto výskumu sa využili pri zaraďovaní niektorých objektov do Štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok, ako aj pri výbere objektov pre národopisnú expozíciu v prírode, ktoré boli verejnosti sprístupnené vo svojej čiastkovej podobe v roku 1981. Záchranný výskum tradičnej kultúry ľudu v zátopovej oblasti Riečnice a Harvelky v rokoch 1975 – 1981 obsahoval výsledky v počte 59 dokumentovaných zväzkov národopisných materiálov i publikovaných príspevkov, ktoré svedčili o širokom záujme mladých etnografov a folkloristov prispieť k spoznaniu tradičného spôsobu života ľudu v tejto časti Kysúc. Výskum finančne zabezpečovala Slovenská národopisná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a zavŕšený bol vydaním bulletinu Národopisné informácie.
Múzeum vynaložilo mimoriadne úsilie aj pri záchrane a obnove lesnej úvraťovej železnice na úseku Kubátkovia – Beskyd, ktorá bola rozhodnutím Odboru dopravy Krajského národného výboru v Banskej Bystrici roku 1971 oficiálne zrušená. Len vďaka entuziazmu a obetavosti nielen stálych, ale i externých spolupracovníkov a priateľov tejto železničky sa podarilo zachrániť z nej to najcennejšie, a to úsek Chmúra – Tanečník. V tomto úseku sa nachádzala technicky cenná úvraťová časť, ktorá už patrila medzi ojedinelé pamiatky tohto druhu vo svete. Od roku 1981, kedy sa začala prevádzka skanzenu, sa zachovaná a rekonštruovaná časť bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice pod názvom Historická lesná úvraťová železnica, stala organickou súčasťou tejto národopisnej expozície.

Mgr. Zuzana Markechová, Kysucké múzeum v Čadci

Z histórie železničky
Múzeum Kysuckej dedinyS výstavbou Kysuckej lesnej železnice, vedúcej z obce Oščadnica a postupne prechádzajúcej až do doliny Chmúra (Nová Bystrica), sa začalo v roku 1915. Podobne ako v iných prípadoch bol jej vznik podmienený významným postavením ťažby dreva na dotknutom území. Budovanie úzkorozchodnej železnice sa realizovalo etapovito do roku 1918 a už v nasledujúcom desaťročí bola existencia tejto lesnej železnice sprevádzaná ďalšími významnými zmenami. Múzeum Kysuckej dedinyRiaditeľstvo Oravského komposesorátu sa rozhodlo pristúpiť k vybudovaniu spojovacej trate z Erdútky do Chmúry s cenným systémom úvratí, čím došlo k prepojeniu Oravskej lesnej železnice a Kysuckej lesnej železnice. O význame Kysucko-oravskej lesnej železnice, ktorá zabezpečovala kontinuálnu prepravu dreva, svedčí i fakt, že na tento účel slúžila až do začiatku 70. rokov minulého storočia. Čo sa týka trate na území Kysúc, jej funkčne obnovená časť, nazvaná Historická lesná úvraťová železnica, sa v 90. rokoch začala využívať ako múzejná železnica. Dnes nesie pôvodný názov Kysucko-oravská lesná železnica.

 

Kysucká lesná železnica vo fotografiách
Niekdajšia lesná železnica vedúca Bystrickou dolinou, ktorá sa neskôr spojila s podobnou úzkorozchodnou železnicou susedného oravského regiónu, predstavovala v minulosti dôležitú súčasť miestneho lesného hospodárstva. Budovanie tejto železnice postupne preš Kysucká lesná železnica vo fotografiáchlo viacerými fázami, pričom samotný začiatok jej výstavby je datovaný do roku 1915.
Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pri príležitosti 100. výročia začiatku výstavby lesnej železnice pripravilo vo svojej vysunutej expozícii Skanzen Nová Bystrica – Vychylovka panelovú výstavu s názvom Kysucká lesná železnica vo fotografiách. Verejnosti bude sprístupnená od 1. júla do 31. októbra tohto roku v objekte Stanica Skanzen.
Výstava mapuje viaceré dôležité medzníky existencie trate. Približuje nielen vznik a počiatky tejto významnej železnice a jej formálny historický vývoj, no prostredníctvom fotografií, fotokópii vybraných dokumentov a doplňujúcich textov umožňuje návštevníkom vytvoriť si lepšiu predstavu o viacerých aspektoch bežného prevádzkovania trate v minulosti, ako aj o postupnej ceste železničky k jej súčasnej podobe. Jednotlivé panely okrem iného prinášajú fotografie a informácie o viacerých rušňoch, ktoré boli či sú späté s danou traťou, taktiež o spôsobe prepravy dreva, ktorá sa na nej realizovala prostredníctvom niekoľkých druhov nákladných vozňov. Výstava zahŕňa i zaujímavé snímky viažuce sa k obnove železnice či prírodným katastrofám, ktoré trať v priebehu rokov postihli. Samozrejme, pozornosť je venovaná i úvratiam, ktorých unikátnosť sa nemalou mierou podpísala pod fakt, že do Vychylovky každoročne smerujú kroky početných domácich, ale aj mnohých zahraničných návštevníkov. Pútavé obrazové materiály nepochybne potešia nielen skalných prívržencov lesných železníc.

 

Múzeum Kysuckej dedinyTrasa hist. vlakov: st. Skanzen – 1. úvrať – st. Kubátkovia – st. Skanzen (celkom 6,8 km)
Hnacie vozidlá: utorok – piatok: motorové rušne
sobota – nedeľa: parné rušne (U 34.901/1909, U 45.9/1916)
na objednávku: motorové alebo parné rušne
Vlaky sú vypravované zo stanice Skanzen.
Vlak bude vypravený len v prípade, že v ňom bude minimálne 10 cestujúcich.

 

Od 3. mája 2015 jazdy drezinou na Historickej lesnej úvraťovej železniciPonuka špeciálnych služieb (za príplatok):
- mimoriadne vlaky v parnej trakcii, jazdy pre kolektívy
- možnosť využitia nášho vláčika pre účely reklamy…
Cenník podľa dohody s riaditeľstvom Kysuckého múzea v Čadci.

 

Od 3. mája 2015 jazdy drezinou na Historickej lesnej úvraťovej železnici (PDF)

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA

 

Nové miniihrisko žiari pestrými farbami / Skanzen ponúka miesto pre detské hry

Múzeum Kysuckej dediny - MiniihriskoMúzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke je miesto, ktoré navštevujú všetky vekové kategórie. Pre starších je príjemnou spomienkou na mladosť, pre mladších je studnicou nových poznatkov z histórie. Skanzen prezentuje kopaničiarsky spôsob osídlenia, ktorý bol charakteristický pre kysucký región. Počas sezóny (máj – október) múzeu pripravuje pre návštevníkov takmer každú nedeľu kultúrne podujatia s bohatým programom, realizuje prezentáciu múzea ako živej dediny a to chovom hospodárskych zvierat, pestovaním poľnohospodárskych plodín a živou kuchyňou jedál z minulých rokov, z dôb starých mám. Kysucké múzeum sa rozhodlo skanzen zatraktívniť novým miniihriskom zábavy pre najmenšie ratolesti. „Vďaka projektu „Múzeum deťom“ čaká na všetky deti v skanzene prekvapenie v podobe pestrého miniihriska zábavy a oddychu, v ktorom si deti môžu spestriť svoj pobyt v skanzene zábavou a hrou na nových drevených hračkách. Medzi objektmi ľudovej architektúry tak tieto zariadenia príjemne spestrujú okolie. Kysucké múzeum v Čadci bolo úspešné v získaní finančných prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013,“ priblížila novú atrakciu v skanzene projektová manažérka Kysuckého múzea, Ing. Michaela Perďochová. Hojdačky, preliezačky, kolotoč, šmýkačka a mnoho ďalších prvkov v pestrých farbách vyrobili študenti Strednej drevárskej školy z Krásna nad Kysucou. Ihrisko sa mohlo dobudovať aj finančným príspevkom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom nielen Kysuckého múzea ale aj spomínanej strednej školy.

 

 

Múzeum je súčasťou Kysuckého múzea v Čadci
* The Museum is part of the Kysuce Museum Cadca

 

Kalendárium

Múzeum Kysuckej dedinyKuchyňa starých materí - tradičné jedlá na KysuciachPri pravidelnej akcii Kuchyňa starých materí sa varia pôvodné kysucké jedlá priamo v objektoch skanzenu.

 

 

 

Začiatok programov 13.30 hod.

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie

Výstavy:

     
máj 2016 október 2016 Krása ľudového kroja

Stála expozícia ľudových krojov pani Anny Mikušcovej z Nimnice v zbierkach Kysuckého múzea v Čadci.

 

jún 2016 august 2016 Sedím na strome a je mi dobre

Interaktívna výstava o prírode, v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici.

 

september 2016 október 2016 Z histórie skanzenu vo fotografii

Fotografický prierez výstavby a podujatí v skanzene Vychylovka.

 

     

Podujatia:

     
21.05.2016   Noc múzeí a galérií 2016

Ani Kysucké múzeum v Čadci organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nezabúda na tento sviatok a ponúka návštevníkom prístup do expozície vo večerných hodinách. Brána Skanzenu v Novej Bystrici Vychylovke zostane v sobotu otvorená pre širokú verejnosť do neskorých večerných hodín, aby im umožnili prehliadku expozícií - Historickej lesnej úvraťovej železnice a skanzenu. Popri tom ponúkame milovníkom prírody a ľudovej kultúry možnosť posedieť si v novovybudovanom altáne pri ohníku spojenú s opekaním klobás, alebo slaninky. Večer Vám spríjemní folklórna skupina Dolinka z Novej Bystrice.

Skanzen bude otvorený až do 22.00 hod. s tým, že od 18.00 hod. bude vstup voľný
O 19.00 hod. opekanie klobás a slaniny v novovybudovanom altáne pri DEPE
O 21. 00 hod. večerná prehliadka s lampášmi po skanzene
O 18. 00, 19.00 hod. 20.00 hod. večerné jazdy na Historickej lesnej úvraťovej železnici
vstupné je 4 € dospelí, deti, študenti, dôchodcovia a ZŤP 2 €

 

22.05.2016   Ľudová hudba a jej čaro...

- Detský festival ľudovej hudby
- Gajdy, heligónka a husle


/ Zdroj Internet/
Gajdy - určite poznáte ten jedinečný kvílivý zvuk, ktorý dokážu vylúdiť iba gajdy. Hudobný nástroj, ktorého osud stáročia vytvárali viaceré národy. U nás sa kedysi bez neho neobišli Vianoce ani fašiangy. Takže nie div, že práve našou zásluhou zapísali gajdy a gajdošskú kultúru do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Heligónka - je jedným z najobľúbenejších ľudových nástrojov. O jej pôvode kolujú všelijaké historky a o to kde je jej pravá kolíska sa medzi sebou prú Rakúšania, Nemci a naši západní bratia Česi. My, Slováci sa do toho sporu nemiešame i keď v niektorých historických prameňoch sa našli zmienky o výskyte niečoho ako jednoradová harmonika na Horných Uhrách už z obdobia Jánošíka (?). Vo všeobecnosti sa mnohé dokumenty časom postrácali, konkrétne fakty upadli do zabudnutia, a preto sa vychádza z toho čo zostalo, alebo jednoducho z toho, čo sa momentálne považuje za „pravdivejšiu pravdu“.
Husle - sú strunový sláčikový nástroj so štyrmi strunami ladenými v čistých kvintách: g, d¹, a¹, e². V európskej klasickej hudbe majú dlhú tradíciu. Väčšina skladateľov im venovala dôležitú časť svojho diela. Z rodiny husľových nástrojov, do ktorej okrem iného patrí aj viola a violončelo, sú husle najmenšie. Príbuzným sláčikovým nástrojom je kontrabas, ten sa však vďaka svojej stavbe radí medzi gamby (podobne ako napr. stredoveký hudobný nástroj viola da gamba).

Ľudové hudobné nástroje sú nádherným odkazom predkov, dychom histórie, dušou ľudových piesni, ktoré prezentujú nielen dospelí speváci - folkloristi, ale aj deti. Kysucké múzeum v Čadci, zaradilo do svojho programu v Skanzene Nová Bystrica – Vychylovka Festival detskej ľudovej hudby, ktorý sa bude niesť pod názvom „Ľudová hudba a jej čaro“ . Predstavia sa nám tri ľudové hudby, ktoré nám predvedú svoje majstrovské umenie na gajdách, heligónkach a sláčikových nástrojoch. Touto cestou pozývame všetkých, milovníkov ľudovej hudby a nielen tých, aby prišli povzbudiť a podporiť svojím potleskom tých najmilších muzikantov – deti, do skanzenu v nedeľu 22. mája 2016. Program začína pri stanici Skanzen o 13. 30 hod, v ktorom sa Vám predstavia gajdoši z Oravskej Polhory, heligónkari z Novej Bystrice a na sláčikových ľudových hudobných nástrojoch nám zahrajú deti z Čadce. Pekné počasie a príjemný umelecký zážitok Vám prajú organizátori podujatia, Kysucké múzeum v Čadci a jeho zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj.

 

29.05.2016   Váľanie mája

- zvyky a tradície pri váľaní mája v podaní folklórneho súboru z Kysúc

 

05.06.2016   Deň detí

- deň plný súťaží a hier pre deti, svätá omša

 

12.06.2016   Mamko moja, ja sa vydávať mám...

- svadobné zvyky v podaní folklórnych skupín z Kysúc

 

19.06.2016   Kuchyňa starých materí – Polievková nedeľa

- príprava tradičných kysuckých domácich polievok

 

24.06.2016   Na Jána

- netradičné čítanie v spolupráci s Kysuckou knižnicou

 

26.06.2016   Keď sa pália Jánske ohne

- svätojánska mágia v podaní folklórnych skupín a súborov z Kysúc

 

03.07.2016   Mám ja kosu kosičku...

- súťaž v kosení trávy

 

10.07.2016   Moja milá šaty prala...

- ukážky prania na potoku v podaní folklórnych skupín z Kysúc

 

17.07.2016   Kuchyňa starých materí – Sladká nedeľa

- príprava sladkých jedál v objektoch skanzenu

 

24.07.2016   Z bačovho kotlíka

- strihanie oviec, varenie baranieho gulášu, halušiek, ťahanie korbáčikov, svätá omša

 

31.07.2016   Krása ľudovej kultúry v bystrickej doline

- prezentácia folklóru z bystrickej doliny

 

07.08.2016   Pozdrav od susedov / Kuchyňa starých materí – Zemiaková nedeľa

- prezentácia medzinárodného folklóru
- príprava kysuckých jedál zo zemiakov

 

14.08.2016   Išli dievky ľan trhať

- práca s ľanom, výroba plátna, v podaní folklórnych skupín z Kysúc

 

21.08.2016   Vínečko bílé...

- vinársky deň z Čajkova, svätá omša

 

28.08.2016   Dožinky na Kysuciach

- zvyky a tradície v podaní FS z Kysúc, spojené s kuchyňou starých materí, svätá omša

 

04.09.2016   U košikára

- prezentácia košikárskeho remesla na Kysuciach

 

11.09.2016   Kuchyňa starých materí – Kapustová nedeľa

- dlávenie kapusty, jedlá pripravené z kapusty: kapustniaky, halušky s kapustou

 

18.09.2016   Úroda z polí, sadov a záhrad

- výstava ovocia a zeleniny, kultúrny program, svätá omša – poďakovanie za úrodu

 

25.09.2016   Kysucké HALALI – Deň poľovníckej kuchyne

- prezentácia poľovníckych združení

 

02.10.2016   Keď ja na tú vojnu pôjdem

- odchod regrútov na vojnu v podaní folklórneho súboru z Kysúc, svätá omša

 

09.10.2016   Kováči na Kysuciach

- prezentácia kováčskeho remesla na Kysuciach

 

16.10.2016   Kuchyňa starých materí – Maškrty zo zabíjačky

- ochutnávka zabíjačkových špecialít

 

30.10.2016   Zatváranie brán skanzenu

- ukončenie sezóny

 

11.12.2016   Čarovné dni vianočné

- predvianočné zvyky na Kysuciach

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!