STM - Múzeum dopravy Bratislava
* STM - Museum of Transport Bratislava

Múzeum dopravy

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Šancová 1/a, 811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 52 44 41 63
Mobil: +421 918 965 697
E-mail: muzeumdopravy@stm-ke.sk
Www: www.stm-ke.sk, www.muzeumdopravy.com

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 3,30 €
Deti, študenti (6-26), dôchodcovia, EURO26: 1,50 €
Rodinná vstupenka (2 dospelí a max.3 deti): 8 €
Deti (0-6), Dôchodcovia (70 - ), ZŤP, ICOM: bezplatne
 
Foto: 1 €
Kamera: 2 €
Profesionálne fotografovanie so statívom + svadby: 33 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Múzeum dopravyMúzeum dopravy v Bratislave bolo otvorené v júni 1999 ako detašované pracovisko Slovenského technického múzea Košice. Umiestnené je v priestoroch skladov a koľajiska prvej bratislavskej železničnej parostrojnej stanice. Múzeum je výsledkom úsilia nadšencov zhromažďujúcich už od 70-tych rokov historické zariadenia, dokumentujúce vývoj železničnej i cestnej dopravy.
Múzeum dopravy sa nachádza v priestoroch za budovou Riaditeľstva železničnej polície SR medzi Predstaničným námestím a Pražskou ulicou. Prístup je z nadchodu pre peších ponad Šancovú ulicu alebo šikmým nájazdom z rohu Šancovej a Pražskej ulice.
Múzeum dopravyVývoj cestnej dopravy je v múzeu prezentovaný rozsiahlou zbierkou vozidiel prvých motorových samohybov cez motocykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozy zo 70-tych rokov. Vystavená je i zbierka unikátnych motocyklov Bőhmerland. Návštevníkov zaujme dioráma automobilovej dielne s ručným benzínovým čerpadlom.
Železničnú dopravu zastupujú nákladné vozne z prelomu 19.a 20.storočia a akumulačný parný rušeň vystavený na koľajisku pred skladmi. Sezónne je táto expozícia doplňovaná ďalšími historickými železničnými vozidlami zo zbierok ŽSR. Expozíciu dopĺňa dioráma dopravnej kancelárie, zbierka rôznych návestných pomôcok a ďalšie exponáty.

 

FOTOGALÉRIA / PHOTOGALLERY

 

Expozície

Železničná signálna, oznamovacia a zabezpečovacia technika
Múzeum dopravyExpozícia predstavuje železničné zariadenia, ktoré sú skryté za múrmi dopravných kancelárií, hradiel alebo stavadiel. Dominantnými exponátmi sú stožiarové návestidlá - mechanické a svetelné zriaďovacie návestidlo, trojznaková mechanická predzvesť a dištančné, tzv. Schönbachovo návestidlo, ktoré je súčasne najstarším exponátom celej expozície (tento typ pochádza zo začiatku posednej tretiny 19. storočia).
Múzeum dopravyŽelezničná oznamovacia technika je v expozícii zastúpená zbierkou nástenných i stolných telefónnych prístrojov sústavy s miestnou batériou - selektorových i automatických, telegrafnými a ďalekopisnými prístrojmi, zariadeniami pre bezdrôtovú komunikáciu a aparatúrou staničného rozhlasu z konca 40. rokov 20. storočia.
Vývoj zabezpečovacej techniky reprezentuje elektromechanický staničný zabezpečovací prístroj Siemens, reléové zariadenie Ericsson a mechanický prístroj typu ČKD - AD 34.

 

Mílniky slovenského motorizmu v druhej polovici XX. storočia
Zmyslom tejto expozície je oboznámiť návštevníka na ploche 600 m2 s vývojom cestnej dopravy na Slovensku v období od druhej svetovej vojny. Venuje sa všetkým významnejším motoristickým témam tohto obdobia: vojenským vozidlám, typickým vozidlám slovenských ciest, prototypom vyvinutým slovenským automobilovým vývojom, reprezentačným automobilom a zariadením staníc technickej kontroly.
Medzi najzaujímavejšie exponáty patria prezidentské automobily Čajka a ZIL, aerodynamický automobil Tatra 87, automobil NSU Ro 80 s motorom Wankel, za zhliadnutie však zaiste stoja aj všetky ostatné vystavované predmety.

 

Historický pancierový vlak Štefánik,
ktorý sa vrátil z holandského Utrechtu, z jednej z najväčších výstav v Európe o histórii železníc, na ktorej vystavovali šestnásť vlakových súprav z celého sveta. Je to jediný pancierový vlak na svete, ktorý je pojazdný. Výstavu v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici a nadšencami z Klubu historickej techniky zo Zvolena môžete vidieť od septembra v koľajisku STM – Múzea dopravy.

 

Fenomén jednotného času
Expozícia návštevníkom predstavuje stručný prierez históriou a vývojom centrálne riadených elektrických hodín na území bývalého Československa. Prezentuje typovú rôznorodosť ako aj základný princíp funkcie hodín skrývajúcich sa pod značkou Elektročas či Pragotron, ktoré počas niekoľkých desaťročí zohrávali a ešte aj v súčasnosti zohrávajú dôležitú úlohu nielen na železnici, ale aj v iných odvetviach dopravy, priemyslu a služieb. Výstava je doplnená informačným panelom o tom, ako práve železnica prispela v 19. storočí ku vzniku časových pásiem, tak ako ich aj dnes poznáme.
Súčasťou výstavy je aj nová funkčná expozícia centrálne riadených hodín v priestoroch Múzea dopravy.

 

Múzeum je súčasťou STM Košice

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.10.2016 30.04.2017 Ivan Hutlák: Železnice vo fotografii

Ivan Hutlák: Narodený 10.3.1967 v Levoči, absolvoval Strednú priemyselnú školu geologicko-banícku v Spišskej Novej Vsi odbor geológia a banské meračstvo. Býva v Levoči.
Od 6.10. 1994 zamestnanec ŽSR t.j. 22 rokov z toho 20 rokov vo funkcii výpravca vlakov. Počas práce na ŽSR prešiel niekoľkými stanicami. Od žst. Spišská Nová Ves, cez Rožňavu, Lipovník, Betliar, aby nakoniec zakotvil na TEŽ-ke ( Tatranské elektrické železnice ), kde pracuje doteraz, ako výpravca vlakov, konkrétne vo výhybni Veľký Slavkov.
Fotografovať začal v roku 2008, oslovila ho až digitálna fotografia a z tohto roku pochádza aj jeho prvá fotka, ktorá sa dostala do povedomia širšej verejnosti a naštartovala jeho doterajšiu fotografickú kariéru. Táto prvá fotografia, ako aj mnoho ďalších sa spája so železnicou a autorovi sa na nej podarilo zachytiť tatranského medveďa prechádzajúceho cez koľaje v žst. Starý Smokovec. Fotka obletela cez médiá celé Slovensko a nebola jediná. V nasledujúcich rokoch pravidelne prispieval svojimi fotografiami do rôznych slovenských novín a časopisov. Spolupracuje taktiež so železničnými periodikami Ž Semafor a Železničné ozveny.
Jeho fotografie môžete taktiež zhliadnuť aj na rôznych fotografických súťažiach. Napr. na súťažnej prehliadke regionálneho kola AMFO ( celoštátnej postupovej súťaže amatérskych fotografov ) v Spišskej Novej Vsi, získal v rokoch 2014 a 2015 popredné umiestnenia vo všetkých kategóriách a medzi víťaznými fotografiami opäť nechýbali tie so železničnou tematikou.

 

15.11.2016 30.04.2017 ELEGANCIA 30-tych rokov

ELEGANCIA 30-tych rokovVýstava historických automobilov a dobových doplnkov.
Výstavu pripravil Veterán klub Bratislava.

 

október 2016 30.12.2017 CESTUJTE S NAMI V ČASE - VOLKSWAGEN SLOVAKIA

- výstava pri príležitosti 25. výročia Volkswagen Slovakia
Historická cesta modelovými radmi VW, zachytáva postupný rozvoj Volkswagen Slovakia.

 

08.12.2016, vernisáž o 17.00 31.03.2017 INDUSTRIÁL OČAMI ODBORNÍKOV / PAMÄTNÍKOV

INDUSTRIÁL OČAMI ODBORNÍKOV / PAMÄTNÍKOVKurátorky výstavy:
Nina Bartošová (ÚDTAOP FA STU)
Katarína Haberlandová (OA ÚSTARCH SAV)

Odborná spolupráca: Peter Szalay (OA ÚSTARCH SAV)
Návrh a spracovanie výstavných posterov: Nina Bartošová

Cieľom projektu „Industriál očami odborníkov/pamätníkov“, realizovaného s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, je popularizovať dlhodobejší výskum Ústavu stavebníctva a architektúry SAV a Fakulty architektúry STU, ktorý zastrešuje agentúra VEGA a doplniť ho o výstupy, ktoré môžu zaujať aj laickú verejnosť. Výstava, ako jeden z výstupov projektu, nadväzuje na už realizovanú výstavu „Stein a Ludwigov mlyn“, ktorá mala premiéru v novembri 2015 na Fakulte architektúry STU v Bratislave a v letných mesiacoch roku 2016 bola reinštalovaná v STM - Múzeu dopravy Bratislava.
Prostredníctvom posterov predstavuje priemyselné areály, ktoré sa v posledných rokoch dostali do centra pozornosti: areál Matador v Petržalke, Cvernovka (bývalé závody MDŽ) a územie niekdajšej Dynamitky (známej tiež ako Istrochem, či Závody J. Dimitrova), a približuje ich cez historický výskum, práce študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave a tiež cez osobné spomienky bývalých pracovníkov. Prezentácia je obohatená graficky upravenými výkresmi významných industriálnych objektov, ktorých realizácia – ako jeden z výstupov výskumu – bola podporená z verejných zdrojov formou štipendia Fondom na podporu umenia.
Ako vyplýva zo samotného názvu, cieľom projektu je zdôrazniť potrebu akceptovania a legitimizovania existencie rôznych – a v istých situáciách až protichodných – pohľadov na tému priemyselného dedičstva (alebo hovorovo „industriál“). Zvolené pojmy „odborník“ a „pamätník“ vyjadrujú kontrast profesionálneho/neosobného a subjektívneho/osobného, a zároveň zdôrazňujú širší spoločenský a antropologický kontext procesu, v ktorom sa priemyselné budovy môžu stať kultúrnym dedičstvom.
Projekt „Industriál očami odborníkov/pamätníkov” vznikol na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave v spolupráci s Oddelením architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave. Na obsahovej stránke výstavy sa podieľala Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie. Realizácia výstavy bola finančne podporená Ministerstvom kultúry SR (MK-937/2016/1.3), agentúrou VEGA (“Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy”, č. 2/0095/14) a Fakultou architektúry STU v Bratislave. Za poskytnutie priestoru a pomoc pri realizácii výstavy ďakujeme STM - Múzeu dopravy Bratislava.
Výkresy objektov boli graficky spracované v rámci výskumného projektu „Priemyselná architektúra v Bratislave: jej stavebné špecifiká, architekti a stavitelia“ (č. 16-341-03279).

 

09.04.2017, vernisáž o 14.00 03.09.2017 FENOMÉN IGRÁČEK

Výstava pripravená v spolupráci s Technickým múzeom v Brne, spoločnosťou EFKO, prezentuje históriu, súčasnosť, vývoj a výrobu legendárnej hračky. IGRÁČEK je postavička od českého výrobcu hračiek, ktorá deťom umožňuje vymýšľať si a prežívať príbehy plné fantázie. Hračka bola veľmi obľúbená už v bývalom Československu a dnes je opäť vyhľadávaná.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!