STM - Múzeum dopravy Bratislava
* STM - Museum of Transport Bratislava

Múzeum dopravy

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Šancová 1/a, 811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 52 44 41 63
Mobil: +421 918 965 697
E-mail: muzeumdopravy@stm-ke.sk
Www: www.stm-ke.sk, www.muzeumdopravy.com

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 3,30 €
Deti, študenti (6-26), dôchodcovia, EURO26: 1,50 €
Rodinná vstupenka (2 dospelí a max.3 deti): 8 €
Deti (0-6), Dôchodcovia (70 - ), ZŤP, ICOM: bezplatne
 
Foto: 1 €
Kamera: 2 €
Profesionálne fotografovanie so statívom + svadby: 33 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Múzeum dopravyMúzeum dopravy v Bratislave bolo otvorené v júni 1999 ako detašované pracovisko Slovenského technického múzea Košice. Umiestnené je v priestoroch skladov a koľajiska prvej bratislavskej železničnej parostrojnej stanice. Múzeum je výsledkom úsilia nadšencov zhromažďujúcich už od 70-tych rokov historické zariadenia, dokumentujúce vývoj železničnej i cestnej dopravy.
Múzeum dopravy sa nachádza v priestoroch za budovou Riaditeľstva železničnej polície SR medzi Predstaničným námestím a Pražskou ulicou. Prístup je z nadchodu pre peších ponad Šancovú ulicu alebo šikmým nájazdom z rohu Šancovej a Pražskej ulice.
Múzeum dopravyVývoj cestnej dopravy je v múzeu prezentovaný rozsiahlou zbierkou vozidiel prvých motorových samohybov cez motocykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozy zo 70-tych rokov. Vystavená je i zbierka unikátnych motocyklov Bőhmerland. Návštevníkov zaujme dioráma automobilovej dielne s ručným benzínovým čerpadlom.
Železničnú dopravu zastupujú nákladné vozne z prelomu 19.a 20.storočia a akumulačný parný rušeň vystavený na koľajisku pred skladmi. Sezónne je táto expozícia doplňovaná ďalšími historickými železničnými vozidlami zo zbierok ŽSR. Expozíciu dopĺňa dioráma dopravnej kancelárie, zbierka rôznych návestných pomôcok a ďalšie exponáty.

 

FOTOGALÉRIA / PHOTOGALLERY

 

Expozície

Železničná signálna, oznamovacia a zabezpečovacia technika
Múzeum dopravyExpozícia predstavuje železničné zariadenia, ktoré sú skryté za múrmi dopravných kancelárií, hradiel alebo stavadiel. Dominantnými exponátmi sú stožiarové návestidlá - mechanické a svetelné zriaďovacie návestidlo, trojznaková mechanická predzvesť a dištančné, tzv. Schönbachovo návestidlo, ktoré je súčasne najstarším exponátom celej expozície (tento typ pochádza zo začiatku posednej tretiny 19. storočia).
Múzeum dopravyŽelezničná oznamovacia technika je v expozícii zastúpená zbierkou nástenných i stolných telefónnych prístrojov sústavy s miestnou batériou - selektorových i automatických, telegrafnými a ďalekopisnými prístrojmi, zariadeniami pre bezdrôtovú komunikáciu a aparatúrou staničného rozhlasu z konca 40. rokov 20. storočia.
Vývoj zabezpečovacej techniky reprezentuje elektromechanický staničný zabezpečovací prístroj Siemens, reléové zariadenie Ericsson a mechanický prístroj typu ČKD - AD 34.

 

Mílniky slovenského motorizmu v druhej polovici XX. storočia
Zmyslom tejto expozície je oboznámiť návštevníka na ploche 600 m2 s vývojom cestnej dopravy na Slovensku v období od druhej svetovej vojny. Venuje sa všetkým významnejším motoristickým témam tohto obdobia: vojenským vozidlám, typickým vozidlám slovenských ciest, prototypom vyvinutým slovenským automobilovým vývojom, reprezentačným automobilom a zariadením staníc technickej kontroly.
Medzi najzaujímavejšie exponáty patria prezidentské automobily Čajka a ZIL, aerodynamický automobil Tatra 87, automobil NSU Ro 80 s motorom Wankel, za zhliadnutie však zaiste stoja aj všetky ostatné vystavované predmety.

 

Historický pancierový vlak Štefánik,
ktorý sa vrátil z holandského Utrechtu, z jednej z najväčších výstav v Európe o histórii železníc, na ktorej vystavovali šestnásť vlakových súprav z celého sveta. Je to jediný pancierový vlak na svete, ktorý je pojazdný. Výstavu v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici a nadšencami z Klubu historickej techniky zo Zvolena môžete vidieť od septembra v koľajisku STM – Múzea dopravy.

 

Fenomén jednotného času
Sprístupnené od 14.07.2016
Expozícia návštevníkom predstavuje stručný prierez históriou a vývojom centrálne riadených elektrických hodín na území bývalého Československa. Prezentuje typovú rôznorodosť ako aj základný princíp funkcie hodín skrývajúcich sa pod značkou Elektročas či Pragotron, ktoré počas niekoľkých desaťročí zohrávali a ešte aj v súčasnosti zohrávajú dôležitú úlohu nielen na železnici, ale aj v iných odvetviach dopravy, priemyslu a služieb. Výstava je doplnená informačným panelom o tom, ako práve železnica prispela v 19. storočí ku vzniku časových pásiem, tak ako ich aj dnes poznáme.
Súčasťou výstavy je aj nová funkčná expozícia centrálne riadených hodín v priestoroch Múzea dopravy.

 

Múzeum je súčasťou STM Košice

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.04.2016 31.08.2016 STARÝ MOST V NOVOM ŠATE

STARÝ MOST V NOVOM ŠATEVýstavba nového Starého mosta objektívom Miroslava Pokorného v Múzeu dopravy.
Vernisáž, na ktorú vás pozývame, sa uskutoční 12.4.2016 o 17.00 h v priestoroch Múzea dopravy.

Výstava fotografií v "Galérii na Peróne" je pripravená pri príležitosti dokončenia nového Starého mosta v Bratislave. Súbor cca 50 fotografii zachytáva tie najzaujímavejšie momenty z priebehu rekonštrukcie, resp. výstavby najnovšieho a súčasne "Starého" bratislavského mosta.

Prestavba Starého mosta v Bratislave bola zahájená 2. decembra 2013, kedy sa začala rozoberať pôvodná oceľová konštrukcia mosta. Vo februári 2015 došlo k prvému výsunu novej oceľovej konštrukcie mosta, ktorá spojila brehy Dunaja 22. októbra 2015. Konštrukcia Starého mosta bola kompletne dokončená 1. decembra 2015.
Nový Starý most meria 465 metrov a váži približne 10-tisíc ton. Jeho súčasťou je okrem električkovej trate aj chodník pre peších a cyklistov i štyri vyhliadkové balkóny s lavičkami. Pri výstavbe Starého mosta zbúrali pôvodné piliere číslo tri a štyri, ktoré nahradil jeden pilier číslo 34. V Dunaji sa tak rozšírila plavebná dráha na 140 metrov, čo umožní popod most preplávať aj lodiam európskych parametrov.
Výstava autora fotografií Miroslava Pokorného zachytáva všetky najzaujímavejšie momenty z priebehu rekonštrukcie, resp. výstavby najnovšieho a súčasne "Starého" bratislavského mosta, počnúc rozoberaním pôvodnej oceľovej konštrukcie, montážou novej až po technicko-bezpečnostné skúšky mosta.
Miroslav Pokorný sa narodil v roku 1980 v Bratislave. Fotografovaniu sa venuje už od útleho detstva. Priviedol ho k nemu jeho otec, tiež Miro Pokorný, ktorý je dodnes jeho veľkým vzorom a súčasne kritikom. Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vyštudoval odbor Geodézie a kartografie. Preto sú ťažiskom jeho fotografickej tvorby najmä technické objekty a v jeho fotografiách sa teda prelína technický detail s citom pre farbu a výtvarnú kompozíciu.
Miroslav Pokorný

 

24.04.2016 31.08.2016 Nostalgia pána Ptáčka alebo návrat do časov,
keď benzín voňal diaľkami, dobrodružstvom a odvahou.

Prierez tvorbou maliara a grafika Petra Ptáčka od miniatúrnych exlibris cez poštové ceniny až po grafické listy väčších rozmerov. Tematicky sa autor venuje zobrazeniu leteckej, pozemnej a námornej techniky prvej polovice dvadsiateho storočia.

 

03.06.2016 15.09.2016 LODE A PRÍSTAVY POĽSKÉHO BALTIKU

- výstava pripravená v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky
Päťdesiat obrazov, informačných plagátov a 15 veľkých modelov obchodných aj vojenských lodí ilustruje dlhú námornú históriu Poľska. Historické aj súčasné modely sú zapožičané z múzeí a mestských úradov z Gdanska, Gdyne a Štetína. Výstava pripomenie aj dlhoročnú tradíciu, že mnoho našich námorných, riečnych dôstojníkov a kapitánov študovalo námornú školu v Poľsku. Výstava prezentuje, že aj niektoré lode Československej plavby dunajskej, mali pôvod v poľských lodeniciach - spomeňme aspoň kontajnerovú loď Banská Bystrica, ktorej model tiež nájdete na výstave. Výstava je pripravovaná v spolupráci s Národným múzeom vojenského námorníctva v Gdansku, Múzeom námorníctva v Gdyni, Národným múzeom v Štetíne, Mestským úradom v Gdyni a Mestským úradom v Gdansku.

 

28.06.2016, vernisáž o 16.00 30.08.2016 IVAN MIČÍK - KONŠTRUKTÉR A PRETEKÁRIVAN MIČÍK - KONŠTRUKTÉR A PRETEKÁR

 

jún 2016 september 2016 S MOTORÁKOM DO KARPÁT
- jazdy nostalgickým motorovým vlakom M 262.007 + 2x Ci + D

Termíny jázd do Brezovej pod Bradlom :
20. 08. 2016 na 25.jarmok Sváka Ragana v Brezovej pod Bradlom
03. 09. 2016 na Cykloturistický zraz v Jablonici a okolí
Informácie na : www.veterany.eu

 

07.07.2016, vernisáž o 17.00 31.08.2016 STEIN A LUDWIGOV MLYN
INDUSTRIÁL OČAMI ODBORNÍKOV/ PAMÄTNÍKOV

Pozvánka na výstavu (PDF)
Cieľom výstavy „Stein a Ludwigov mlyn. Industriál očami odborníkov/pamätníkov“ je ponúknuť súčasne viacero pohľadov na priemyselné dedičstvo, architektúru historických priemyselných stavieb. Ide o tému, ktorá je zaujímavá aj pre širšiu verejnosť, no zároveň vzbudzuje mnohé otázky. Projekt vznikol na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave v spolupráci s Oddelením architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Realizácia výstavy bola podporená Ministerstvom kultúry SR, agentúrou VEGA, Fakultou architektúry STU v Bratislave a STM - Múzeom dopravy Bratislava.

 

14.07.2016, 17.00   Fenomén jednotného času
Otvorenie výstavy a stálej funkčnej expozície

Expozícia návštevníkom predstavuje stručný prierez históriou a vývojom centrálne riadených elektrických hodín na území bývalého Československa. Prezentuje typovú rôznorodosť ako aj základný princíp funkcie hodín skrývajúcich sa pod značkou Elektročas či Pragotron, ktoré počas niekoľkých desaťročí zohrávali a ešte aj v súčasnosti zohrávajú dôležitú úlohu nielen na železnici, ale aj v iných odvetviach dopravy, priemyslu a služieb. Výstava je doplnená informačným panelom o tom, ako práve železnica prispela v 19. storočí ku vzniku časových pásiem, tak ako ich aj dnes poznáme.
Súčasťou výstavy je aj nová funkčná expozícia centrálne riadených hodín v priestoroch Múzea dopravy.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!