STM - Múzeum dopravy Bratislava
* STM - Museum of Transport Bratislava

Múzeum dopravy

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Šancová 1/a, 811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 52 44 41 63
Mobil: +421 918 965 697
E-mail: muzeumdopravy@stm-ke.sk
Www: www.stm-ke.sk, www.muzeumdopravy.com

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 3,30 €
Deti, študenti (6-26), dôchodcovia, EURO26: 1,50 €
Rodinná vstupenka (2 dospelí a max.3 deti): 8 €
Deti (0-6), Dôchodcovia (70 - ), ZŤP, ICOM: bezplatne
 
Foto: 1 €
Kamera: 2 €
Profesionálne fotografovanie so statívom + svadby: 33 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Múzeum dopravyMúzeum dopravy v Bratislave bolo otvorené v júni 1999 ako detašované pracovisko Slovenského technického múzea Košice. Umiestnené je v priestoroch skladov a koľajiska prvej bratislavskej železničnej parostrojnej stanice. Múzeum je výsledkom úsilia nadšencov zhromažďujúcich už od 70-tych rokov historické zariadenia, dokumentujúce vývoj železničnej i cestnej dopravy.
Múzeum dopravy sa nachádza v priestoroch za budovou Riaditeľstva železničnej polície SR medzi Predstaničným námestím a Pražskou ulicou. Prístup je z nadchodu pre peších ponad Šancovú ulicu alebo šikmým nájazdom z rohu Šancovej a Pražskej ulice.
Múzeum dopravyVývoj cestnej dopravy je v múzeu prezentovaný rozsiahlou zbierkou vozidiel prvých motorových samohybov cez motocykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozy zo 70-tych rokov. Vystavená je i zbierka unikátnych motocyklov Bőhmerland. Návštevníkov zaujme dioráma automobilovej dielne s ručným benzínovým čerpadlom.
Železničnú dopravu zastupujú nákladné vozne z prelomu 19.a 20.storočia a akumulačný parný rušeň vystavený na koľajisku pred skladmi. Sezónne je táto expozícia doplňovaná ďalšími historickými železničnými vozidlami zo zbierok ŽSR. Expozíciu dopĺňa dioráma dopravnej kancelárie, zbierka rôznych návestných pomôcok a ďalšie exponáty.

 

FOTOGALÉRIA / PHOTOGALLERY

 

Expozície

Železničná signálna, oznamovacia a zabezpečovacia technika
Múzeum dopravyExpozícia predstavuje železničné zariadenia, ktoré sú skryté za múrmi dopravných kancelárií, hradiel alebo stavadiel. Dominantnými exponátmi sú stožiarové návestidlá - mechanické a svetelné zriaďovacie návestidlo, trojznaková mechanická predzvesť a dištančné, tzv. Schönbachovo návestidlo, ktoré je súčasne najstarším exponátom celej expozície (tento typ pochádza zo začiatku posednej tretiny 19. storočia).
Múzeum dopravyŽelezničná oznamovacia technika je v expozícii zastúpená zbierkou nástenných i stolných telefónnych prístrojov sústavy s miestnou batériou - selektorových i automatických, telegrafnými a ďalekopisnými prístrojmi, zariadeniami pre bezdrôtovú komunikáciu a aparatúrou staničného rozhlasu z konca 40. rokov 20. storočia.
Vývoj zabezpečovacej techniky reprezentuje elektromechanický staničný zabezpečovací prístroj Siemens, reléové zariadenie Ericsson a mechanický prístroj typu ČKD - AD 34.

 

Mílniky slovenského motorizmu v druhej polovici XX. storočia
Zmyslom tejto expozície je oboznámiť návštevníka na ploche 600 m2 s vývojom cestnej dopravy na Slovensku v období od druhej svetovej vojny. Venuje sa všetkým významnejším motoristickým témam tohto obdobia: vojenským vozidlám, typickým vozidlám slovenských ciest, prototypom vyvinutým slovenským automobilovým vývojom, reprezentačným automobilom a zariadením staníc technickej kontroly.
Medzi najzaujímavejšie exponáty patria prezidentské automobily Čajka a ZIL, aerodynamický automobil Tatra 87, automobil NSU Ro 80 s motorom Wankel, za zhliadnutie však zaiste stoja aj všetky ostatné vystavované predmety.

 

Historický pancierový vlak Štefánik,
ktorý sa vrátil z holandského Utrechtu, z jednej z najväčších výstav v Európe o histórii železníc, na ktorej vystavovali šestnásť vlakových súprav z celého sveta. Je to jediný pancierový vlak na svete, ktorý je pojazdný. Výstavu v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici a nadšencami z Klubu historickej techniky zo Zvolena môžete vidieť od septembra v koľajisku STM – Múzea dopravy.

 

Fenomén jednotného času
Expozícia návštevníkom predstavuje stručný prierez históriou a vývojom centrálne riadených elektrických hodín na území bývalého Československa. Prezentuje typovú rôznorodosť ako aj základný princíp funkcie hodín skrývajúcich sa pod značkou Elektročas či Pragotron, ktoré počas niekoľkých desaťročí zohrávali a ešte aj v súčasnosti zohrávajú dôležitú úlohu nielen na železnici, ale aj v iných odvetviach dopravy, priemyslu a služieb. Výstava je doplnená informačným panelom o tom, ako práve železnica prispela v 19. storočí ku vzniku časových pásiem, tak ako ich aj dnes poznáme.
Súčasťou výstavy je aj nová funkčná expozícia centrálne riadených hodín v priestoroch Múzea dopravy.

 

Múzeum je súčasťou STM Košice

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.10.2016 30.04.2017 Ivan Hutlák: Železnice vo fotografii

Ivan Hutlák: Narodený 10.3.1967 v Levoči, absolvoval Strednú priemyselnú školu geologicko-banícku v Spišskej Novej Vsi odbor geológia a banské meračstvo. Býva v Levoči.
Od 6.10. 1994 zamestnanec ŽSR t.j. 22 rokov z toho 20 rokov vo funkcii výpravca vlakov. Počas práce na ŽSR prešiel niekoľkými stanicami. Od žst. Spišská Nová Ves, cez Rožňavu, Lipovník, Betliar, aby nakoniec zakotvil na TEŽ-ke ( Tatranské elektrické železnice ), kde pracuje doteraz, ako výpravca vlakov, konkrétne vo výhybni Veľký Slavkov.
Fotografovať začal v roku 2008, oslovila ho až digitálna fotografia a z tohto roku pochádza aj jeho prvá fotka, ktorá sa dostala do povedomia širšej verejnosti a naštartovala jeho doterajšiu fotografickú kariéru. Táto prvá fotografia, ako aj mnoho ďalších sa spája so železnicou a autorovi sa na nej podarilo zachytiť tatranského medveďa prechádzajúceho cez koľaje v žst. Starý Smokovec. Fotka obletela cez médiá celé Slovensko a nebola jediná. V nasledujúcich rokoch pravidelne prispieval svojimi fotografiami do rôznych slovenských novín a časopisov. Spolupracuje taktiež so železničnými periodikami Ž Semafor a Železničné ozveny.
Jeho fotografie môžete taktiež zhliadnuť aj na rôznych fotografických súťažiach. Napr. na súťažnej prehliadke regionálneho kola AMFO ( celoštátnej postupovej súťaže amatérskych fotografov ) v Spišskej Novej Vsi, získal v rokoch 2014 a 2015 popredné umiestnenia vo všetkých kategóriách a medzi víťaznými fotografiami opäť nechýbali tie so železničnou tematikou.

 

15.11.2016 30.04.2017 ELEGANCIA 30-tych rokov

ELEGANCIA 30-tych rokovVýstava historických automobilov a dobových doplnkov.
Výstavu pripravil Veterán klub Bratislava.

 

október 2016 30.12.2017 CESTUJTE S NAMI V ČASE - VOLKSWAGEN SLOVAKIA

- výstava pri príležitosti 25. výročia Volkswagen Slovakia
Historická cesta modelovými radmi VW, zachytáva postupný rozvoj Volkswagen Slovakia.

 

09.04.2017, vernisáž o 14.00 03.09.2017 FENOMÉN IGRÁČEK

FENOMÉN IGRÁČEKVýstava pripravená v spolupráci s Technickým múzeom v Brne, spoločnosťou EFKO, prezentuje históriu, súčasnosť, vývoj a výrobu legendárnej hračky. IGRÁČEK je postavička od českého výrobcu hračiek, ktorá deťom umožňuje vymýšľať si a prežívať príbehy plné fantázie. Hračka bola veľmi obľúbená už v bývalom Československu a dnes je opäť vyhľadávaná.

04.05.2017 03.09.2017 DIZAJN V POHYBE

Prezentácia študentských prác, ktoré vznikli na dizajnérskych školách, kde sa vyučuje dizajn, alebo podobné odbory. Cieľom je predstaviť tento dynamicky sa rozvíjajúci sa odbor nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Vystavujúce školy:
Ústav dizajnu – Odbor priemyselný dizajn, FA STU Bratislava
Vysoké učení technické v Brně - Ateliér produktového a průmyslového designu
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni
Ateliér priemyselného dizajnu, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

 

20.05.2017   NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

otvorené: 10.00 – 23.00 (posledný vstup 22.30)

- individuálna prehliadka stálych expozícií
  automobilovej a železničnej dopravy s výkladom o : 15,00, 18,00, 20,00
OSOBNOSŤ Noci múzeí: Ivan Mičík - konštruktér
NKP ŠTUREC – komentovaný výklad k upútavke Lodné múzeum
FENOMÉN IGRÁČEK – výstava
DIZAJN V POHYBE – výstava
Tvorivé zábavné dielne s hlinou, pre deti od: 15,00 do: 20,00 hod.
JAZDA MOTORÁKOM – čas od: 16,00 do 21,00 hod.
Reštauračný vozeň – klub Albatros - občerstvenie

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!