SNM-MT - Múzeum Andreja Kmeťa Martin
* SNM-MT - Andrej Kmet Museum Martin

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

1. budova SNM,
ul. Andreja Kmeťa 20, 036 35 Martin

Tel.: +421 43 245 51 13
E-mail: muzeum.kmeta@snm-em.sk, muzeumandrejakmeta@snm.sk
Www: www.snm.sk, www.mak.wz.sk

 

Otváracie hodiny

 

utorok – piatok:   09.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
sobota – nedeľa: 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Expozície
dospelí: 4,00 €
deti do 6 rokov: bezplatne
deti nad 6 rokov, študenti, seniori: 2,00 €

Výstavy
dospelí: 2,00 €
deti do 6 rokov: bezplatne
deti nad 6 rokov, študenti, seniori: 1,00 €

 

Podrobné informácie o vstupnom tu: http://www.snm.sk/?muzeum-andreja-kmeta-vstupne

 

História-popis

Múzeum Andreja KmeťaSlovenské národné múzeum - Múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Vzniklo v roku 1964. Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov, z čoho je 8 700 zo spoločenskovednej a 166 600 z prírodovednej oblasti. Medzi najcennejšie patria obrazy Révayovskej galérie, zbierka exotických motýľov Ivana Zbíňovského a časť herbára a tiež zoologických exponátov zo zbierky Andreja Kmeťa.
Sídli v prvej budove Slovenského národného múzea, o ktorej výstavbu sa podstatne pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Budova je od augusta 1994 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

 

Expozície

Príroda Turca

Expozícia „Príroda Turca“ je delená na dva celky. Prvá časť expozície, venovaná neživej prírode, prezentuje jednotlivé obdobia geologického vývoja regiónu Turiec a priľahlých pohorí formou rekonštrukcie prostredia a výskytu geologického obdobia v Turci vrátane ukážok hornín, minerálov a skamenelín, typických pre jednotlivé geologické obdobia.
Časť expozície venovaná živej prírode je prezentovaná z ekologického hľadiska v podobe jednotlivých biotopových formácií. Vyčlenené sú podľa výškovej vegetačnej stupňovitosti, geologického podložia, spôsobu a intenzity vplyvu ľudskej činnosti a vodného režimu. Príslušné rastlinné a živočíšne druhy sú inštalované do diorám, ktoré predstavujú prostredia jednotlivých biotopov. Druhovú skladbu dopĺňajú vitríny s exponátmi stavovcov, bezstavovcov, húb a herbárové položky rastlín.
Autori expozície zvolili jedinečný prístup k ich výtvarnému riešeniu, zodpovedajúci najnovším svetovým trendom. Unikátne exponáty zo zbierok múzea zasadili do pôsobivých rekonštrukcií príslušných prostredí, vytvárajúcich obsahovo aj výtvarne príťažlivé celky, doplnené množstvom interaktívnych prvkov.

 

Kmetianum

Expozícia „Kmetianum“ približuje dejiny Muzeálnej slovenskej spoločnosti, vďaka ktorej vzniklo Slovenské národné múzeum, a to predovšetkým prostredníctvom toho najcennejšieho a múzeu najvlastnejšieho – zbierkového predmetu. Reprezentatívny výber zo všetkých vedných odborov, ktorý predstavuje klenotnicu zbierkového fondu, rozpráva viac ako stodvadsaťročnú históriu Slovenského národného múzea, ale aj príbehy osobností, ktoré ho formovali.

 

Expozície "Príroda Turca" a "Kmetianum" sú situované na prízemí objektu, ktorý v rokoch 2012 – 2013 prešiel celkovou rekonštrukciou a modernizáciou v rámci Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie 3.1.a – posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencia do pamäťových a fondových inštitúcií.

 

Múzeum je súčasťou SNM-MT v Martine

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!