LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Námestie SNP 23/35, 960 01 Zvolen

Výstavné priestory: Námestie SNP 22/33, 960 01 Zvolen
Tel.: +421 45 532 18 86
E-mail: muzeum@ldmzvolen.sk
Www: www.ldmzvolen.sk

 

Otváracie hodiny

 

pondelok - piatok: 9.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

(Uvedené jednorazové vstupné je stanovené na osobu s DPH)

Základné vstupné - prehliadka krátkodobých výstav a expozícii: 1,50 €
Základné vstupné - prehliadka krátkodobých výstav: 1,00 €
Zľavnené: 0,80€
- pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl
- pre držiteľov karty mládeže
- pre dôchodcov

Rodinné: 0,80 € -
- pre každého člena rodiny

Skupinové: 0,70 €
- pre jedného návštevníka v rámci organizovanej skupiny 10 a viac návštevníkov
- pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl

Vstup zdarma:
- pre deti v predškolskom veku
- pre zdravotne ťažko postihnutých
- pre držiteľov preukazov na bezplatný vstup
- pre držiteľov novinárskeho preukazu

KONTAKT: Hromadné návštevy prosíme nahlásiť vopred na telefónnom čísle 0918 828 710, prípadne 045/ 532 18 86, alebo na mailových adresách lubica.richterova@lesy.sk a lucia.debnarova@lesy.sk.

 

História-popis

Lesnícke a drevárske múzeumMúzeum sa do roku 1992 (Vlastivedné múzeum) orientovalo na vlastivednú problematiku so zameraním na zvolenský región. Základy dnešného múzea boli položené v roku 1942, pričom prvá expozícia bola sprístupnená v roku 1944. Sídli v meštianskych domoch, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou na centrálnom zvolenskom námestí a boli postavené v 1. polovici 16. storočia. Dnešnú podobu dostali v priebehu 19. a začiatkom 20. storočia. V roku 1992 získalo múzeum z Múzea vo Svätom Antone lesnícku a drevársku zbierku a premenovalo sa na Lesnícke a drevárske múzeum. Múzeum sa v súčasnosti orientuje na dokumentáciu lesníctva a drevárstva na celom Slovensku a zároveň na vlastivednú dokumentáciu zvolenského regiónu.

K 1. januáru 2006 sa Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene zlúčilo s Múzeom vo Sv. Antone. Rozhodlo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ktoré je zriaďovateľom obidvoch múzeí. 

Od 1.1.2008 bolo múzeum pričlenené k štátnemu podniku LESY Slovenskej republiky.

 

Expozície

Les v zrkadle
Rozpad smrečín - prenos výsledkov výskumu do praxe

- stále výstava realizovaná v rámci projektu Smrečiny

 

Drevo vždy živé
tradičné remeslá pre dnešok

- stála výstava realizovaná v rámci projektu Tradičné remeslá pre dnešok

 

Hlas lesa
Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve

 

Štúr

 

Lesnícky skanzen - Čierny Balog
Izba starého horára, Lesy Slovenska, Lesy a život - stále výstavy v objekte horárne v areáli skanzenu.

máj, jún, september: 09.00 – 15.00; horáreň: 10.00 – 15.00
júl, august: 09.00 – 18.00; horáreň: 09.30 – 17.30

 

Kalendárium

 

21. máj 2016 - Noc múzeí a galérií

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
07.04.2016, vernisáž o 13.30 21.05.2016 Zelený objektív 2015

Zelený objektív 2015Apríl – mesiac lesov patrí v Lesníckom a drevárskom múzeu už tradične aktivitám s tematikou prírody a lesa.
Na tento rok sme už po pätnásty krát pripravili výstavu s názvom Zelený objektív. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001. Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu. Témou súťaže je les.
Do ostatného ročníka sa zapojilo 446 súťažiacich: 251 žiakov základných škôl a 195 študentov stredných škôl. Aj v počte fotografií mierne prevážili žiaci základných škôl, ktorí ich poslali 674, kým študenti stredných škôl súťažili so 611 fotografiami. Celkovo sa teda v pätnástom ročníku Zeleného objektívu zišlo 1285 súťažných fotografií.
Spomedzi všetkých účastníkov sa hodnotiaca komisia rozhodla oceniť desať súťažiacich – okrem deviatich štandardných cien a uznaní bola v tomto roku po prvýkrát udelená aj Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku. Výsledky súťaže budú verejne vyhlásené a ceny odovzdané na slávnostnom otvorení výstavy Zelený objektív 2015 dňa 7. apríla 2016 o 13.30 hod. v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP 22/33 vo Zvolene.
Hromadné návštevy prosíme nahlásiť vopred na telefónnom čísle 0918/828710 (príp. na čísle 045/5321886), alebo na mailových adresách lubica.richterova@lesy.sk a lucia.debnarova@lesy.sk.

 

12.05.2016, vernisáž o 15.00 10.06.2016 PREMENY DREVA - VÝSTAVA MATURITNÝCH PRÁC ŠTUDENTOV
SOŠ DREVÁRSKEJ VO ZVOLENE

Autor scenára: Mgr. Jiří Dvořáček, vedúci študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru SOŠ drevárska
Zvolen
Pozvánka na výstavu (PDF)
Už po osemnástykrát sa môžu návštevníci Lesníckeho a drevárskeho múzea zoznámiť s maturitnými prácami študentov, končiacich štúdium v študijnom odbore Tvorba nábytku a interiéru na Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene. V tomto ročníku dostali možnosť prezentovať výsledky vlastných projektov maturanti, dizajnéri. V rámci svojej maturitnej práce vytvorili a na výstave predstavujú svoje dizajnérske riešenia formou modelu, funkčného prototypu, posteru a makety interiéru, v ktorej je zakomponovaný navrhovaný prvok nábytku. Tento ročník je bohatý na funkčné prototypy zhotovené v mierke 1:1.
Na výstave bude možné vidieť návrhy verejného sedenia, odpočinkového sedenia, barových stoličiek, detskej stoličky, jedálenských stoličiek, balančnej stoličky na zdravé sedenie, konferenčných stolíkov, pracovných stolov, nábytkových solitérov a v neposlednom rade aj nábytku z recyklovaných materiálov.
Pozornosť bude určite pútať funkčný prototyp skladacej stoličky „FOLDFIX“, ktorej autorom je Adam Libiak.
S ďalším pútavým exponátom sa predstaví Michal Očenáš (študent tretieho ročníka odboru Tvorba nábytku a interiéru) so svojím jedálenským stolom, zhotoveným v štýle Araka Levyho, ktorému touto svojou prácou vzdáva poctu. Stôl je obohatený pyrografiou o portrét spomenutého dizajnéra. Stôl dopĺňajú zreštaurované stoličky (Slovenská stolička z Pravenca číslo 1771 nazývaná aj krčmová, vytvorená podľa tonetky z roku 1938. V Pravenci sa vyrábala od roku 1953 a bola najprodukovanejším slovenským vzorom.), ktoré sú tak isto ozdobené pyrografiou.
Študentov odboru Tvorba nábytku a interiéru viedli pedagógovia Ing. Ivana Chovancová a Mgr. Jiří Dvořáček. Po konštrukčnej stránke študentov viedli Ing. Jozef Vaník a pri výrobe asistovali majstri odborného výcviku Mgr. Milan Hucovci a Mgr. Štefan Šupauer.
Okrem maturitných prác škola predloží aj práce študentov tretieho, druhého a prvého ročníka študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru. Budú prezentovať svoje prototypy sedenia a iných doplnkov z recyklovaných materiálov - sedenie z odpadu. Na výstave bude možné vidieť funkčný prototyp komody „ZÁSUVKOVO“ od študentov učebného odboru Stolár - Jána Helieneka a Matúša Babinského s konzultantmi Mgr. Jozefom Červinským a Mgr. Jozefom Holcom.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!