LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Námestie SNP 23/35, 960 01 Zvolen

Výstavné priestory: Námestie SNP 22/33, 960 01 Zvolen
Tel.: +421 45 532 18 86
E-mail: muzeum@ldmzvolen.sk
Www: www.ldmzvolen.sk

 

Otváracie hodiny

 

pondelok - piatok: 9.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

(Uvedené jednorazové vstupné je stanovené na osobu s DPH)

Základné vstupné - prehliadka krátkodobých výstav a expozícii: 1,50 €
Základné vstupné - prehliadka krátkodobých výstav: 1,00 €
Zľavnené: 0,80€
- pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl
- pre držiteľov karty mládeže
- pre dôchodcov

Rodinné: 0,80 € -
- pre každého člena rodiny

Skupinové: 0,70 €
- pre jedného návštevníka v rámci organizovanej skupiny 10 a viac návštevníkov
- pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl

Vstup zdarma:
- pre deti v predškolskom veku
- pre zdravotne ťažko postihnutých
- pre držiteľov preukazov na bezplatný vstup
- pre držiteľov novinárskeho preukazu

KONTAKT: Hromadné návštevy prosíme nahlásiť vopred na telefónnom čísle 0918 828 710, prípadne 045/ 532 18 86, alebo na mailových adresách lubica.richterova@lesy.sk a dominika.murgasova@lesy.sk.

 

História-popis

Lesnícke a drevárske múzeumMúzeum sa do roku 1992 (Vlastivedné múzeum) orientovalo na vlastivednú problematiku so zameraním na zvolenský región. Základy dnešného múzea boli položené v roku 1942, pričom prvá expozícia bola sprístupnená v roku 1944. Sídli v meštianskych domoch, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou na centrálnom zvolenskom námestí a boli postavené v 1. polovici 16. storočia. Dnešnú podobu dostali v priebehu 19. a začiatkom 20. storočia. V roku 1992 získalo múzeum z Múzea vo Svätom Antone lesnícku a drevársku zbierku a premenovalo sa na Lesnícke a drevárske múzeum. Múzeum sa v súčasnosti orientuje na dokumentáciu lesníctva a drevárstva na celom Slovensku a zároveň na vlastivednú dokumentáciu zvolenského regiónu.

K 1. januáru 2006 sa Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene zlúčilo s Múzeom vo Sv. Antone. Rozhodlo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ktoré je zriaďovateľom obidvoch múzeí. 

Od 1.1.2008 bolo múzeum pričlenené k štátnemu podniku LESY Slovenskej republiky.

 

Expozície

 

Les v zrkadle vedyLes v zrkadle vedy
Rozpad smrečín - prenos výsledkov výskumu do praxe

- stále výstava realizovaná v rámci projektu Smrečiny

 

 

 

 

Drevo vždy živéDrevo vždy živé
tradičné remeslá pre dnešok

- stála výstava realizovaná v rámci projektu Tradičné remeslá pre dnešok

 

 

 

 

Hlas lesaHlas lesa
Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve

 

 

 

 

 

RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚRRODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

Výstava prezentuje regionálne dejiny Zvolena a predstavuje jednu z najstarších a najvplyvnejších šľachtických rodín Zvolenskej stolice, ktorej osvietenecký prístup k verejnému životu pomohol ovplyvniť politický a hospodársky vývoj Zvolena v búrlivom revolučnom období 19. stor. Zobrazený je zároveň vzťah významnej osobnosti slovenského národného hnutia, Ľudovíta Štúra, nielen k rodine, Zvolenu, ale naznačuje aj širšie európske súvislosti. Výstava prostredníctvom moderných technológií a hodnotných zbierkových predmetov získaných z pozostalosti rodiny, najmä rozsiahlej knižnice, ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť do spôsobu ich života.

 

Lesnícky skanzen - Čierny Balog
Izba starého horára, Lesy Slovenska, Lesy a život - stále výstavy v objekte horárne v areáli skanzenu.

máj, jún, september: 09.00 – 15.00; horáreň: 10.00 – 15.00
júl, august: 09.00 – 18.00; horáreň: 09.30 – 17.30

 

Kalendárium

 

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
19.10.2016 20.10.2016 Spomienkové podujatie venované 220. výročiu narodenia Ľudovíta Greinera a vyhlásenie významného lesníckeho miesta Pamätníky Ľudovíta Greinera

Spomienkové podujatie venované 220. výročiu narodenia Ľudovíta Greinera a vyhlásenie významného lesníckeho miesta Pamätníky Ľudovíta GreineraMiesto konania: Zvolen, Jelšava, Revúca
Pri príležitosti 220. výročia narodenia Ľudovíta Greinera pripravil štátny podnik LESY Slovenskej republiky prostredníctvom svojho Odštepného závodu Revúca a Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene podujatie venované spomienke na jedného z najvýznamnejších lesných hospodárov, ktorí pôsobili na území Slovenska.
Ľudovít Greiner pracoval na koháryovsko-coburgovských majetkoch v Uhorsku, kde presadzoval moderné princípy obhospodarovania lesov. Zreorganizoval ich správu, sústredil sa na dôkladné zameranie, zmapovanie a popísanie porastov, rozvinul vypracovanie dlhodobých lesných hospodárskych plánov. Obnovoval a zveľaďoval lesy poškodené ťažbou pre bane, huty a železiarne. V r. 1853 sa mu podarilo dosiahnuť oddelenie správy lesov od poľnohospodárstva.
Ľudovít Greiner sa narodil 10. mája 1796 v Lichtentanne pri Saalfelde v Nemecku. S manželkou Máriou Glosovou (Glosz) z Jelšavy mal deväť detí. Synov podporoval v štúdiách, prví dvaja – Ľudovít Greiner ml. a Hugo Greiner – pokračovali v jeho stopách a uplatnili sa v lesníctve. Jeho nástupcom sa však stal najmä zať, manžel dcéry Matildy Ľudovít Beauregard, ktorý ho vystriedal vo funkcii lesného riaditeľa koháryovsko-coburgovského veľkostatku. Zomrel 28. októbra 1882. Je pochovaný na jelšavskom cintoríne.

Dvojdňové podujatie začne v LDM vo Zvolene, Nám. SNP 23/35, 19. 10. 2016 o 13.00 hod.
spomienkovým stretnutím k 220. výročiu narodenia Ľudovíta Greinera, na ktorom odznejú príspevky venované životu, práci, rodine a pôsobisku tejto osobnosti:
• Významný lesný hospodár Ľudovít Greiner, Ing. Bc. Mária Rošková
• Potomstvo Ľudovíta Greinera, PhDr. Ján Žilák CSc.,
• Dynastia Koháry-Coburg a Ľudovít Greiner, Mgr. Marián Číž, riaditeľ Múzea vo Sv. Antone
• Jelšava v letech 1932-1934 v osobní pozůstalosti dr. Ing. Karla Šimana, ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D., Národné zemědělské muzeum v Prahe
Na druhý deň 20. 10. 2016 sa uskutoční Vyhlásenie významného lesníckeho miesta Pamätníky Ľudovíta Greinera s nasledujúcim programom:
• Spomienka pri hrobe Ľudovíta Greinera v Jelšave o 10.00 hod na cintoríne v Jelšave
• Odhalenie tabule významného lesníckeho miesta Pamätníky Ľudovíta Greinera o 11.00 hod. pred sídelnou budovou Odštepného závodu Revúca, Nám. slobody 2
• Prehliadka Pamätnej izby Ľudovíta Greinera v sídelnej budove Odštepného závodu Revúca

 

07.09.2016 18.11.2016 Ján Boroškay
Zvolenský lesmajster – prírodovedec – zberateľ

Ján BoroškayV tomto roku si kultúrna verejnosť pripomína 175. výročie narodenia Jána Boroškaya, významného prírodovedca a lesníka z prelomu 19. a 20. storočia. Keďže Boroškay podstatnú časť života prežil vo Zvolene, kde pôsobil ako hlavný lesný inšpektor, rozhodli sme sa v našom múzeu pri tejto príležitosti pripraviť výstavu so zámerom predstaviť zvolenskej verejnosti túto takmer zabudnutú postavu.
Hoci rodák z Horehronia, celý svoj pracovný život zviazal so Zvolenom a jeho okolím. Prvé miesto získal v Kozelníku, ako notár pôsobil na Ostrej Lúke a vo Zvolene, kde potom odrobil dlhých 37 rokov ako hlavný lesný inšpektor. Aj penziu prežil tu. Pracovné povinnosti vykonával zodpovedne, no v povedomí ľudí utkvel predovšetkým vďaka svojim záľubám. Už jeho súčasníci vyzdvihovali Boroškayovu zapálenosť pre poznávanie prírody. Oceňovali hĺbku jeho poznania a neunikla im ani šikovnosť a precíznosť s akou vypchával vtáky.
My, ktorí máme možnosť s odstupom času vnímať Boroškayovo dielo v širších súvislostiach, si snáď ešte viac uvedomujeme jeho ojedinelosť a výnimočnosť. V čase, keď zbierky prírodovedného charakteru vznikali prevažne inštitucionálne, on vybudoval nádhernú amatérsku zbierku v niekoľkých náročných oblastiach prírodných vied, podloženú rozsiahlou znalosťou problematiky. Právom mu preto patrí miesto v panteóne významných prírodovedcov Slovenska.
Táto výstava by mala aspoň trošku poodhaliť zabudnuté fakty o Boroškayovom živote, jeho pôsobení v našom meste, zberateľskej vášni a preparačnom majstrovstve a ponúknuť tak súčasným obyvateľom mesta možnosť spoznať, aspoň letmo, túto zaujímavú zvolenskú persónu.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!