Krajské múzeum (KMP) Prešov
* Country Museum (KMP) Presov

Krajské múzeum Prešov - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 86, 080 01 Prešov

Tel.: +421 51 773 47 08, +421 51 759 82 20
E-mail: krajskemuzeumpo@stonline.sk, kmpweb@stonline.sk
Www: www.muzeumpresov.sk

 

Otváracie hodiny

Ut-Pi 9.00 - 17.00
Ne 14.00 - 18.00

Možnosti vstupu, vstupné

Vstupné do expozícií :
Dospelí : 2,00 €
Školopovinné deti, študenti, dôchodcovia do 70 rokov : 1,00 €
Deti predškolského veku, ZŤP a dôchodcovia nad 70 rokov : 0,50 €

Vstupné na jednotlivé výstavy : 0,50 €

 

História-popis

Krajské múzeum PrešovKrajské múzeum PrešovKrajské múzeum v Prešove, sa nachádza v nádherných priestoroch Rákociho paláca, ktorý vznikol začiatkom 17. storočia, spojením a prebudovaním niekoľkých stredovekých meštianskych domov v renesančnom slohu, pre potreby sedmohradského kniežaťa Žigmunda Rákociho. Múzeum tu sídli od roku 1956, pričom sa postupne menila jeho náplň, druh vystavovaných exponátov i názov inštitúcie. V súčasnom období sú v jeho budovách umiestnené historické expozície, ktoré podávajú návštevníkom ucelený pohľad na historický vývoj mesta a regiónu spolu s tradičnou ľudovou kultúrou. 

Krajské múzeum Prešov Krajské múzeum Prešov

 

Expozície

1. Historické zbrane – vývoj zbraní od najstarších čias až po 20. storočie.
2. Historické hodiny – pohľad na remeselno-umelecké stvárnenie hodín.
3. Prešov v dejinách od 9. – 19. storočia (vznik, rozvoj a postavenie mesta, historický vývoj s dôrazom na vzdelávanie a kultúru – napĺňanie prívlastku Atény nad Torysou).
4. 100 rokov korunovej meny.
5. Historický nábytok a bytové doplnky – dokumentuje úroveň bývania mestskej vrstvy.
6. Dejiny čipkárstva v Soľnej bani – venované histórii výroby čipiek v tomto regióne.
7. Z pokolenia na pokolenie – národopisná expozícia, prehľad tradičnej materiálnej a duchovnej kultúry ľudu Šariša.
8. Salašníctvo na Šariši – obraz tradičného spôsobu chovu oviec.
9. Z dejín hasičstva na Slovensku
10. Zima na Šariši

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

V správe Krajského múzea v Prešove sa nachádza aj Galéria ľudovej plastiky, inštalovaná v Sabinove ako vysunutá expozícia Krajského múzea. Je venovaná tvorbe Pavla Šarišského a jeho následníkov, vrátane mladej generácie rezbárov, ktorí tvoria v súčasnosti (Miro Janič, Marek Mikluš, Dušan Brandýs, Ján Rešovský, Andrej Gavula, Ján Bencúr).
Adresa: Galéria ľudovej plastiky, ul. Mieru č. 2, 083 01 Sabinov
Kontakt: 0905 227 863

 

Kalendárium

Výstavné priestory v Prešove:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
01.10.2013 31.12.2014 Vtáctvo prešovského okresu

Výstava venovaná vtáctvu prešovského okresu zo zbierky Zoológia Krajského múzea v Prešove.

 

05.06.2014 30.11.2014 65 rokov parašutizmu v Prešove

Minulosť a súčasnosť parašutistického športu v Prešove.

 

28.08.2014 30.11.2014 SNP a východné Slovensko

70. výročie ozbrojeného vystúpenia v dokumentech, fotografii, výstroji a výzbroji.

 

17.09.2014 19.10.2014 Hrady na Šariši

Prezentácia najnovších archeologických výskumov hradov na Šariši.

 

23.10.2014 31.12.2014 Včelárstvo na Šariši

Tradícia včelárstva a jeho produktov.

 

30.10.2014   Geológia regiónu Šariš

Otvorenie stálej expozície predstavujúcej návštevníkovi geologickú skladbu regiónu, paleontologické nálezy a horniny typické pre širšie okolie Prešova.

 

     

Kultúrne stredisko Sabinov:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

Mestské múzeum Stropkov:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!