Krajské múzeum (KMP) Prešov
* Country Museum (KMP) Presov

Krajské múzeum Prešov - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 86, 080 01 Prešov

Tel.: +421 51 773 47 08, +421 51 759 82 20
E-mail: krajskemuzeumpo@stonline.sk, kmpweb@stonline.sk
Www: www.muzeumpresov.sk

 

Otváracie hodiny

 

pondelok: voľný deň
utorok – piatok: 9.00 - 17.00
sobota: 9.00 – 17.00 hod. /iba júl a august/
nedeľa: 9.00 – 17.00 hod. /iba júl a august/
nedeľa: 14.00 hod. – 18.00

1. a 8. máj otvorené od 14.00 – 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné do expozícií :
Dospelí : 2,00 €
Školopovinné deti, študenti, dôchodcovia do 70 rokov : 1,00 €
Deti predškolského veku, ZŤP a dôchodcovia nad 70 rokov : 0,50 €

Vstupné na jednotlivé výstavy : 0,50 €

 

História-popis

Krajské múzeum PrešovKrajské múzeum PrešovKrajské múzeum v Prešove, sa nachádza v nádherných priestoroch Rákociho paláca, ktorý vznikol začiatkom 17. storočia, spojením a prebudovaním niekoľkých stredovekých meštianskych domov v renesančnom slohu, pre potreby sedmohradského kniežaťa Žigmunda Rákociho. Múzeum tu sídli od roku 1956, pričom sa postupne menila jeho náplň, druh vystavovaných exponátov i názov inštitúcie. V súčasnom období sú v jeho budovách umiestnené historické expozície, ktoré podávajú návštevníkom ucelený pohľad na historický vývoj mesta a regiónu spolu s tradičnou ľudovou kultúrou. 

Krajské múzeum Prešov Krajské múzeum Prešov

 

Expozície

Historická expozícia tvorená celkami:
- Historický nábytok a interiérové doplnky - prezentuje honosný mobiliár šľachtických rezidencií v prostredí Šariša a bohatého meštianstva v Prešove od 18. - zač. 20. storočia
- Historické zbrane - dokumentuje vývoj strelných a chladných zbraní od stredoveku do obdobia 2. svetovej vojny
- Historické hodiny - predstavuje precízne umelecko-remeselné diela hodinárskych majstrov od obdobia baroka po začiatok 20. stor.
- Dejiny Prešova od 9. storočia do roku 1918 - dokumentuje vznik, rozvoj a postavenie mesta, jeho historický vývoj s dôrazom na vzdelávanie a kultúru - napĺňanie prívlastku Atény nad Torysou
- Pamätná izba Mikuláša Moyzesa - venovaná významnému hudobnému skladateľovi, predstaviteľovi kultúrneho a spoločenského života v období 1. ČSR, ktorý najplodnejšie obdobie svojho tvorivého života prežil v Prešove
- Sto rokov korunovej meny - pozoruhodná numizmatická kolekcia s akcentom na používanie korunovej meny
Národopisná expozícia tvorená celkami:
- Dejiny čipkárstva v Soľnej Bani - venované histórii výroby čipiek v tomto regióne
- Z pokolenia na pokolenie - prehľad tradičnej materiálnej a duchovnej kultúry ľudu Šariša
- Salašníctvo na Šariši - obraz tradičného spôsobu chovu ovci
- Od malička mala - V dedinskom spoločenstve bol pripisovaný veľký význam výchove zdravého a šťastného potomstva. Staršie generácie vedome vplývali na mladšiu, aby jej odovzdali svoje skúsenosti a vedomosti. Rozhodujúcu úlohu pri osvojovaní pracovnej techniky, etických zásad a postojov zabezpečovala rodinná výchova. Jej charakteristickou črtou bola prevaha trestov nad odmenami a regulácia správania detí najbližšou rodinou, príbuznými i ďalšími členmi dedinskej komunity.
Prierez života na šarišskej dedine, zobrazujúci obdobie detstva a dospievania, je prostredníctvom výstavy dokumentovaný unikátnymi fotozábermi Jána Lazoríka i autentickými výpoveďami pamätníkov.
Z dejín hasičstva na Slovensku - prezentuje jedinečnú zbierku historickej hasičskej techniky, hasičskej výzbroje a výstroje celoslovenského významu a proveniencie
Neživá príroda - prostredníctvom geologických a paleontologických exponátov predstavuje neživú prírodu v regióne

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

V správe Krajského múzea v Prešove sa nachádza aj Galéria ľudovej plastiky, inštalovaná v Sabinove ako vysunutá expozícia Krajského múzea. Je venovaná tvorbe Pavla Šarišského a jeho následníkov, vrátane mladej generácie rezbárov, ktorí tvoria v súčasnosti (Miro Janič, Marek Mikluš, Dušan Brandýs, Ján Rešovský, Andrej Gavula, Ján Bencúr).
Adresa: Galéria ľudovej plastiky, ul. Mieru č. 2, 083 01 Sabinov
Kontakt: 0905 227 863

 

Kalendárium

Výstavné priestory v Prešove:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.10.2013 31.12.2016 Vtáctvo prešovského okresu

Výstava venovaná vtáctvu prešovského okresu zo zbierky Zoológia Krajského múzea v Prešove.

 

21.05.2016 19.06.2016 Prešovská malá architektúra, Historický Prešov očami detí

Malá prešovská architektúra II.Výstava veľkorozmerných objektov spojená s tvorivými dielňami v spolupráci so Základnou umeleckou školou – výtvarný odbor na Októbrovej ulici č. 32 v Prešove.

 

27.05.2016 26.06.2016 Krojované bábiky Viliama Faláta

Výstava krojovaných bábik, kraslíc, obrazov amatérskeho umelca Ing. Viliama Faláta pri príležitosti nedožitých 70. narodenín.

 

02.06.2016, vernisáž o 16.00 09.10.2016 Aurum alba. Tri storočia výroby porcelánu v Európe.

 Zámerom výstavy je predstaviť tri storočia trvajúcu európsku výrobu tak nevšedne krásnej a ušľachtilej keramickej hmoty, akou je porcelán. Výstava tvorená exponátmi zo zbierok Krajského múzea v Prešove a súkromných zbierok ponúka ukážky výrobkov najvýznamnejších producentov porcelánu v Európe i porcelán čínskej a japonskej proveniencie.

 

23.06.2016 28.08.2016 Hasičské hobby

Pútavá výstava s hasičskou tématikou obsahujúca dvojrozmerné a trojrozmerné objekty so
zahraničnou účasťou.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!