Krajské múzeum v Prešove (KMP)
* Country Museum in Presov (KMP)

Krajské múzeum Prešov - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 86, 080 01 Prešov

Tel.: +421 51 773 47 08, +421 51 759 82 20
E-mail: krajskemuzeumpo@stonline.sk, kmpweb@stonline.sk
Www: www.muzeumpresov.sk

 

Otváracie hodiny

 

pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 9.00 - 17.00
sobota: 14.00 - 18.00 (iba júl a august, ostatné mesiace zatvorené !)
nedeľa: 14.00 - 18.00

1. a 8. máj otvorené 14.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné do expozícií :
Dospelí : 2,00 €
Školopovinné deti, študenti, dôchodcovia do 70 rokov : 1,00 €
Deti predškolského veku, ZŤP a dôchodcovia nad 70 rokov : 0,50 €

Vstupné na jednotlivé výstavy : 0,50 €

 

História-popis

Krajské múzeum PrešovKrajské múzeum v Prešove, sa nachádza v nádherných priestoroch Rákociho paláca, ktorý vznikol začiatkom 17. storočia, spojením a prebudovaním niekoľkých stredovekých meštianskych domov v renesančnom slohu, pre potreby sedmohradského kniežaťa Žigmunda Rákociho. Múzeum tu sídli od roku 1956, pričom sa postupne menila jeho náplň, druh vystavovaných exponátov i názov inštitúcie. V súčasnom období sú v jeho budovách umiestnené historické expozície, ktoré podávajú návštevníkom ucelený pohľad na historický vývoj mesta a regiónu spolu s tradičnou ľudovou kultúrou. 

 

Expozície

Historická expozícia tvorená celkami:

Krajské múzeum Prešov- Historický nábytok a interiérové doplnky - prezentuje honosný mobiliár šľachtických rezidencií v prostredí Šariša a bohatého meštianstva v Prešove od 18. - zač. 20. storočia

- Historické zbrane - dokumentuje vývoj strelných a chladných zbraní od stredoveku do obdobia 2. svetovej vojny

- Historické hodiny - predstavuje precízne umelecko-remeselné diela hodinárskych majstrov od obdobia baroka po začiatok 20. stor.

- Dejiny Prešova od 9. storočia do roku 1918 - dokumentuje vznik, rozvoj a postavenie mesta, jeho historický vývoj s dôrazom na vzdelávanie a kultúru - napĺňanie prívlastku Atény nad Torysou

- Pamätná izba Mikuláša Moyzesa - venovaná významnému hudobnému skladateľovi, predstaviteľovi kultúrneho a spoločenského života v období 1. ČSR, ktorý najplodnejšie obdobie svojho tvorivého života prežil v Prešove

- Sto rokov korunovej meny - pozoruhodná numizmatická kolekcia s akcentom na používanie korunovej meny

 

Krajské múzeum PrešovNárodopisná expozícia tvorená celkami:

- Dejiny čipkárstva v Soľnej Bani - venované histórii výroby čipiek v tomto regióne

- Z pokolenia na pokolenie - prehľad tradičnej materiálnej a duchovnej kultúry ľudu Šariša

- Salašníctvo na Šariši - obraz tradičného spôsobu chovu ovci

- Od malička mala - V dedinskom spoločenstve bol pripisovaný veľký význam výchove zdravého a šťastného potomstva. Staršie generácie vedome vplývali na mladšiu, aby jej odovzdali svoje skúsenosti a vedomosti. Rozhodujúcu úlohu pri osvojovaní pracovnej techniky, etických zásad a postojov zabezpečovala rodinná výchova. Jej charakteristickou črtou bola prevaha trestov nad odmenami a regulácia správania detí najbližšou rodinou, príbuznými i ďalšími členmi dedinskej komunity.
Prierez života na šarišskej dedine, zobrazujúci obdobie detstva a dospievania, je prostredníctvom výstavy dokumentovaný unikátnymi fotozábermi Jána Lazoríka i autentickými výpoveďami pamätníkov.

 

Krajské múzeum PrešovZ dejín hasičstva na Slovensku - prezentuje jedinečnú zbierku historickej hasičskej techniky, hasičskej výzbroje a výstroje celoslovenského významu a proveniencie

 

Neživá príroda - prostredníctvom geologických a paleontologických exponátov predstavuje neživú prírodu v regióne

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

V správe Krajského múzea v Prešove sa nachádza aj Galéria ľudovej plastiky, inštalovaná v Sabinove ako vysunutá expozícia Krajského múzea. Je venovaná tvorbe Pavla Šarišského a jeho následníkov, vrátane mladej generácie rezbárov, ktorí tvoria v súčasnosti (Miro Janič, Marek Mikluš, Dušan Brandýs, Ján Rešovský, Andrej Gavula, Ján Bencúr).
Adresa: Galéria ľudovej plastiky, ul. Mieru č. 2, 083 01 Sabinov
Kontakt: 0905 227 863

 

Fotografie na stránke poskytlo Krajské múzeum Prešov.

 

Kalendárium

 

 

Výstavy a kultúrne podujatia Krajského múzea v Prešove a Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou v júli 2017 (PDF)

 

Výstavy a kultúrne podujatia Krajského múzea v Prešove a Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou v auguste 2017 (PDF)

 

Výstavné priestory v Prešove:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.10.2013 31.12.2017 Vtáctvo prešovského okresu

Výstava venovaná vtáctvu prešovského okresu zo zbierky Zoológia Krajského múzea v Prešove.

 

08.06.2017, vernisáž o 17.00 05.11.2017 PREŠOV – mesto v srdci Európy

 

23.07.2017   Leto s Rákocim a Rusínmi

Leto s Rákocim v príjemnom prostredí nádvoria Krajského múzea v Prešove pokračuje v nedeľu 23.7.2017 od 15. 00 hod. svojim druhým podujatím. Tohto roku, v súvislosti so 770. výročím prvej písomnej zmienky o Prešove ponúka tento cyklus letných múzejných stretnutí kultúru menšín a etník, ktoré sa tiež podieľali (a podieľajú) na spoločenskom, kultúrnom i hospodárskom živote mesta a vytvárajú jeho charakteristický kolorit a neopakovateľnú atmosféru. Po vydarenom predstavení rómskej minority v Živej knihe pred dvoma týždňami, pripravenej Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, oddelením dokumentácie Rómov, nás v nedeľu prídu zabaviť i poučiť Rusíni. Rusíni žijú pozdĺž severných a južných svahov Karpát, na rozhraní Ukrajiny, Slovenska a Poľska. Menší počet Rusínov žije aj v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku a Českej republike. V žiadnom štáte nemajú administratívne vyčlenené územie. V Prešovskom kraji sa k rusínskej národnosti hlási početná komunita. Ich bohatú históriu a čarokrásnu ľudovú kultúru priblížime prostredníctvom prednášky a výstavky Múzea rusínskej kultúry SNM a Krajského múzea v Prešove a tiež možnosťou prezrieť si etnografickú expozíciu Krajského múzea v Prešove. Živú ľudovú kultúru predstavia amatérski nositelia tradícií, ktorí – ako poznáme rusínsky folklór – do historických priestorov Rákociho paláca určite prinesú temperament i nostalgiu.
Štipka histórie a folklóru, kúsok poznania a zábavy s podtónom tolerancie a stáročnej koexistencie – je to pravé pre letné nedeľné popoludnie v príjemnom prostredí Rákociho paláca – Krajského múzea v Prešove pre všetkých, ktorí radi spoja poznanie so zábavou. Zároveň je možnosťou pozrieť si expozície múzea a jedinečnú výstavu 770 – Prešov – mesto v srdci Európy, kde sú okrem početných exponátov z dávnej i menej vzdialenej histórie Prešova vystavené originály stredovekých listín súvisiacich s dejinami nášho krásneho mesta.
Záštitu nad podujatím Leto s Rákocim v Krajskom múzeu v Prešove prevzal predseda PSK MUDr. Peter Chudík a primátorka Mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!