SNM - Historické múzeum Bratislava
SNM - The Historical Museum Bratislava

SNM - Historické múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

 

Kontaktné údaje

Mapa

Mapa

Bratislavský hrad
P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Tel.: +421 2 20 48 31 04, +421 2 20 48 31 11
E-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
Www: www.snm.sk, www.bratislava-hrad.sk

 

Otváracie hodiny

 

utorok - nedeľa 10.00 - 17.00, posledný vstup: 16.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

 

História-popis

Bratislavský hradHistorické múzeum patrí medzi najvýznamnejšie a zároveň najväčšie múzeá na Slovensku. Jeho predchodcom bol v roku 1961 Historický odbor novokoncipovaného SNM, z ktorého sa stal v roku 1970 Historický ústav. Tento bol v roku 1989 premenovaný na Historické múzeum SNM.
Múzeum zhromažďuje, všestranne ochraňuje, vedecky spracúva a sprístupňuje múzejné zbierky dokumentujúce dejiny Slovenska od stredoveku (v oblasti numizmatiky od najstarších čias) po súčasnosť. Bratislavský hradJe metodickým a vedecko - výskumným pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou.
Od roku 1968 sídli na Bratislavskom hrade, kde má expozičné a výstavné priestory, depozitáre, odborné i reštaurátorské pracoviská. Vo svojich fondoch opatruje takmer Bratislavský hrad250 000 zbierkových predmetov z oblasti národných dejín, výtvarného umenia a kultúry, tradičných i umeleckých remesiel, numizmatiky, etnografie, vojenstva, hospodárstva, dejín zahraničných Slovákov, chorvátskej kultúry na Slovensku a mimoeurópskych kultúr. Viaceré zbierky múzea sú najväčšie na Slovensku (numizmatika, historický a ľudový textil, sklo a keramika, militárie, remeslá, historické tlače, sakrálne a ľudové výtvarné umenie). Zbierkové predmety boli v posledných rokoch uložené do špecializovaných depozitárov podľa druhu materiálu.

 

FOTOGALÉRIA HRADU

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

História a budúcnosť Bratislavského hradu - znovuotvorená expozícia venovaná dejinám Bratislavskeho hradu sa nachádza pod Čestným nadvorím Bratislavského hradu.

 

SVEDECTVO ČASU – Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade
Výstava prezentuje predmety z archeologických a architektonických výskumov na Bratislavskom hrade.

Obrazáreň Bratislavského hradu
Galéria predstavuje výtvarné umenie od 16. storočia po 19. storočie zo zbierok Slovenského národného múzea, inšpirovaná je šľachtickými zbierkami umenia.

 

Historické múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
22.08.2014 21.05.2016 Prvá svetová vojna. Tragédia, ktorá postihla všetkých

Výstava venovaná 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny približuje históriu vojny, ale aj osudy ľudí v zákopoch či zázemí. Dôležitou súčasťou vojny bola jej propaganda, a tak sa návštevníci oboznámia s rôznymi pohľadmi na hrôzy „Veľkej vojny“.

 

29.01.2015 30.06.2016 Ľudovít Štúr (1815 – 1856) Reformátor slovenskej spoločnosti

Výstava predstavuje na 19 tematických paneloch a prostredníctvom múzejných, galerijných a archívnych exponátov jeho život a dielo v kontexte slovenských dejín od čias Veľkej Moravy po súčasnosť. Pripomína zdroje, na ktoré Štúr nadviazal, podrobne mapuje jeho životnú dráhu a dielo, ktoré vytvoril a ukazuje, ako sa v jednotlivých historických obdobiach až po súčasnosť napĺňal jeho ideový a mravný odkaz. Výstava tým nesie náboj posolstva dnešku.
Podujatia k výstave v PDF

 

21.05.2016   Noc múzeí a galérií 2016
     
16.06.2016 september 2016 Dedičstvo Karla Veľkého
Raný stredovek ako kolíska európskej kultúry

Výstava je jedným z výsledkov projektu Kolíska európskej kultúry spracovaného v rámci programu Kultúra 2007-2013. Projekt mapuje obdobie raného stredoveku ako jednu z významných etáp pre tvorbu súčasnej európskej kultúrnej identity a snaží sa uplatniť koncept „jednoty v rozmanitosti“, ktorý je mottom Európskej únie od roku 2000.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!