Gemersko - malohontské múzeum Rimavská Sobota
* Gemer - Malohont Museum Rimavska Sobota

Gemersko - malohontské múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Nám. Mihálya Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: +421 47 563 27 41, +421 47 563 27 30
E-mail: office@gmmuzeum.sk
Www: www.gmmuzeum.sk / Facebook

 

Otváracie hodiny

 

január - marec: Po-Pi 8.00 - 16.00
apríl - september: Po-Pi 8.00 - 16.00, So-Ne 9.00 - 16.00
október - december: Po-Pi 8.00 - 16.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Dospelí: 2 €
Deti, študenti, dôchodcovia: 1 €
Deti do 6 rokov, držitelia ZŤP preukazov a ich sprievodca - zdarma

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Gemersko - malohontské múzeumGemersko - malohontské múzeumGemersko-malohontské múzeum je piate najstaršie múzeum na Slovensku. Jeho vznik datujeme od 3. septembra 1882, od usporiadania veľkolepej umelecko – archeologickej výstavy. Organizátori výstavy po jej ukončení položili základy budúceho župného múzea a zároveň zriadili Gemersko-malohontský muzeálny spolok. Zakladateľmi múzea, ktorých pamätná tabuľa sa nachádza v priestoroch múzea boli: Ján Fábry, Viliam Groó, Štefan Terray a Ľudovít Hüvössy, pričom prvým riaditeľom múza sa stal Ján Fábry.
Gemersko - malohontské múzeumOGemersko - malohontské múzeumd roku 1910 sídli múzeum na námestí Mihálya Tompu v klasicistickej budove, ktorá pôvodne slúžila ako delostrelecké kasárne a bola postavená v roku 1850 podľa projektov budapeštianskeho architekta Františka Mikša. Súčasné priečelie budovy dostalo novú podobu v roku 1910. Architektonický návrh realizovali podľa projektu rimavskosobotského staviteľa Mihálya Kallu. Múzeum sprístupnilo prvú stálu expozíciu 18. mája 1913. Odvtedy všetky nasledujúce expozície kontinuálne nadväzujú na prvú expozíciu.

Úlohou Gemersko-malohontského múzea je dokumentácia prírody a spoločnosti historického Gemera a Malohontu ako aj dokumentácia hmotnej a duchovnej kultúry Rómov v širšom regióne.

 

Expozície

Veduta Rimavskej SobotyHrnčiarstvo zo zbierok GMM II.Súčasná stála vlastivedná expozícia múzea bola nainštalovaná v roku 1979, člení sa na dva prírodovedné a ďalšie chronologicky usporiadané celky, ktoré dokumentujú historicko-spoločenský vývoj regiónu. Geologicko-mineralogická časť je doplnená o nálezy fosílií z paleontologického výskumu na lokalite Hajnáčka. Dominantou archeologickej časti expozície sú nálezy bronzovej industrie z doby bronzovej ako aj unikátne antropomofné urny predstavujúce božskú trojicu zo Včeliniec zo zač. 2. tisícročia pr. Kr.
Múmia ženy menom TasheritnetiakSnáď najatraktívnejším exponátom múzea je kompletná múmia ženy so sarkofágom z lokality Abusír el Melek z obdobia 21.-25. dynastie (1087 – 664 pred Kr.)
V národopisnej časti expozície sa prezentuje tradičná ľudová kultúra Gemera-Malohontu, pričom najväčšHrnčiarstvo zo zbierok GMM I.í priestor je venovaný ľudovému hrnčiarstvu 18. a 19. stor. ako typickému fenoménu regiónu. V galérii stálej expozície sú prezentované olejomaľby z obdobia od konca 17. stor. po zač. 20. stor. Pozoruhodný a ojedinelý obraz mesta Rimavská Obrazáreň GMMSobota podáva veduta z roku 1769, ktorá zachytáva náboženské nepokoje v Rimavskej Sobote.
Súčasťou zbierok je i historický knižničný fond s 32 730 knižničnými jednotkami. Medzi najhodnotnejšie zbierky patria tlače zo 16. až 18. storočia.

 

Stála expozícia protifašistického odboja Gemera- Malohontu
Nová moderne koncipovaná stála expozícia poskytne návštevníkom komplexný pohľadu na problematiku protifašistického odboja v regióne Gemer-Malohont. Prostredníctvom trojrozmerných artefaktov, rozsiahleho fotografického materiálu, ale i audiovizuálnych prezentácií budú okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie, ale i dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská arbitráž, nemecká okupácia,..
Stála expozícia protifašistického odboja Gemera-Malohontu, je realizovaná je v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

 

História výtvarného umenia
Prvopočiatky formovania umelecko-historickej kolekcie múzea siahajú k Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy realizovanej v roku 1882.
Z vystavených diel k najzaujímavejším patria olejomaľba Trpaslík grófa Andrássyho, veduta Rimavskej Soboty od neznámeho autora, známejšia pod názvom Náboženské nepokoje v Rimavskej Sobote v roku 1769, olejomaľba Táborenie husárov od neznámeho autora z 2. druhej polovice 18. storočia, ktorá bola vystavená na Svetovej výstave v Paríži v roku 1900. Z portrétnej tvorby je vystavený portrét Mateja Bela namaľovaný podľa predlohy Jána Kupeckého, portrét Jozefa II. od neznámeho autora, bohato sú zastúpené aj portréty regionálnych osobností – Samuel a Matej Holka, Oliver Gömöry s manželkou či autoportrét výtvarníka Eduarda Putru.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
09.11.2016 31.01.2017 Návštevníci kŕmidiel

Návštevníci kŕmidielVýstava priblíži prostredníctvom dermoplastických preparátov a fotografií návštevníkov vtáčích kŕmidiel, správne spôsoby prikrmovania vtákov a predstaví tiež najčastejšie používané druhy krmív, ktoré obľubujú rôzne druhy operencov.

 

08.12.2016, vernisáž o 15.00 17.02.2017 Vojna v Tichomorí

Vojna v TichomoríVýstava prestaví unikátne fotografie z amerických vojenských archívov, dokumentujúcich vojnu v Tichomorí počas druhej svetovej vojny. Výstavu pripravilo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v spolupráci s Národným múzeom 2. svetovej vojny v New Orleans v USA a Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave.

 

15.12.2016, vernisáž o 15.00 15.02.2017 Maliar Július Sándy (1827 – 1894)

Maliar Július Sándy (1827 – 1894)Kurátorka: Mgr. Angelika Kolár
Július Sándy (1827 – 1894) bol málo známy maliar a grafik, ktorý študoval vo Viedni a Mníchove. Bol otcom známeho uhorského architekta Júliusa Sándyho (1868 – 1953). Venoval sa najmä krajinomaľbe a portrétom, v intenciách dobového romantizmu. Pôsobil ako učiteľ kreslenia v Prešove, Košiciach a Budapešti. S regiónom Gemer-Malohont Sándyho spájajú rôzne väzby. V roku 1862 sa v Rimavskej Sobote oženil s Paulínou Jánosdeák, ktorá bola z matkinej strany príbuznou sochára Istvána Ferenczyho. Július Sándy bol svojimi dielami početne zastúpený aj na pamätnej Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy v roku 1882, od ktorej sa datuje vznik dnešného Gemersko-malohontského múzea. Niekoľko diel z tejto výstavy sa neskôr dostalo do zbierkového fondu múzea a vytvorilo tak základ pre budovanie fondu výtvarného umenia. Výstava vzniká v spolupráci s príbuznými maliara z Budapešti a diela na výstavu zapožičali aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, Podtatranské múzeum v Poprade a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

 

22.02.2017 30.04.2017 Zbierka historickej potápačskej techniky Petra Ferdinandyho z Revúcej

Komisár: RNDr. Ján Aláč
Zberateľstvu potápačskej techniky sa Peter Ferdinandy (*1948) z Revúcej začal venovať od 70. rokov 20. storočia. Zbierka sa rodila v časoch jeho aktívnej potápačskej činnosti. Ide o zbierku, ktorej ťažisko tvorí potápačská technika používaná pri výcviku potápačov v bývalom Československu, v Československej ľudovej armáde, či Sväzarme. Väčšina prvkov zbierky bola vyrobená v druhej polovici 20. storočia. Je zložená z prvkov, ktoré pochádzajú predovšetkým z európskych krajín - z Francúzka, Maďarska, Španielska, Talianska, Poľska, Bulharska, Grécka, bývalej Nemeckej demokratickej republiky a Nemeckej spolkovej republiky, bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík, Švédska, Nemecka, ale i Austrálie, Taiwanu, USA, Číny, Japonska. Niektoré sú skutočnými originálmi, pretože boli vyrobené alebo upravené v amatérskych podmienkach a sú tak dokladmi mimoriadnej schopnosti improvizácie nadšencov potápania na Slovensku a Čechách. K pozoruhodným prvkom zbierky tak patria potápačské okuliare vyrobené z duše automobilovej pneumatiky, alebo originálny amatérsky vyrobený podvodný skúter. Najstaršími prvkami zbierky sú záťažové topánky Dräger z 20. - 30. rokov 20. storočia a Oživovací prístroj zn. Titan výrobcu V. Horák Praha (ČSR) z roku 1936. Po dlhoročnom snažení sa Gemersko-malohontskému múzeu podarilo vďaka podpore Fondu na podporu umenia získať túto pozoruhodnú zbierku do svojich zbierkových fondov.

 

01.03.2017 10.05.2017 Vtáky Gemerskej pahorkatiny

Komisár: RNDr. Monika Gálffyová
Gemerská časť Bodvianskej pahorkatiny, nazývaná tiež Gemerská pahorkatina, bola ornitologiky málo preskúmaným územím. Výstava prezentuje návštevníkom výsledky rovnomennej výskumnej úlohy múzea. Oboznámi návštevníkov s vtáčími druhmi územia, charakterom ich výskytu (hniezdič, transmigrant...), rozšírením na území, početnosťou a úspešnosťou hniezdenia vybraných druhov, zaujímavosťami zo života vybraných druhov, a to prostredníctvom dermoplastických preparátov, fotografií, sprievodných textov a nahrávkami zvukových prejavov vtáctva územia. Súčasťou výstavy bude aj sprievodný cyklus prednášok pre organizované skupiny, školské skupiny a návštevníkov.

 

10.05.2017 31.07.2017 Malenkij robot

Komisár: Vladimír Lehotai, Uzovská Panica
Zodpovedná za GMM: Mgr. Anita Tóthová
Koniec druhej svetovej vojny (1939 - 1945) a príchod Červenej armády na územie dnešného Slovenska pre mnohých neznamenal oslobodenie. Sovietski vojaci odvliekli civilných občanov nemeckého a tiež aj maďarského pôvodu z územia Maďarska a z južnej časti Československa do Sovietskeho Zväzu na tzv. „malenkij robot“, t.j. na malú robotu. No mnohí sa domov už nikdy nevrátili...
Prostredníctvom výstavy návštevníci budú môcť získať informácie o živote v lágroch a o osobných príbehoch niektorých účastníkov z okolia Rimavskej Soboty. Autorom výstavy je Vladimír Lehotai z Uzovskej Panice, ktorý k téme realizoval rozsiahli výskum a osobne navštívil miesta bývalých zajateckých táborov na území dnešnej Ukrajiny.

 

20.05.2017 30.07.2017 Krásavice zahalené v dyme. Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok GMM.

Komisár: PhDr. Alexander Botoš
Výstava verejnosti predstaví historické fajky z obdobia 17. – 20. storočia, ako aj fajčiarske potreby súvisiace s fajčením tabaku z fajky. Zbierka fajok Gemersko-malohontského múzea predstavuje rozsahom pomerne malý, avšak o to rôznorodejší zbierkový fond, ktorý v mnohých smeroch obsahuje aj unikátne a výnimočné fajky s vysokou umeleckou a estetickou hodnotou.

 

20.05.2017 25.06.2017 Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník

Komisár: Mgr. Ľudmila Pulišová
Výstava, ktorá je zároveň aj súťažnou prehliadkou, predstaví výtvarné práce detí zo základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Námetom výtvarných prác sú prejavy rómskej kultúry v rôznych podobách prezentované prostredníctvom rozmanitých výtvarných techník, ktoré pred otvorením výstavy vyhodnotí odborná porota.

 

29.06.2017 31.08.2017 Maliar Lučenca - Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968)

Komisár: Mgr. Andrea Németh Bozó (NMG Lučenec)
Zodpovedná za GMM: Mgr. Angelika Kolár
Výstavu usporiadalo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v roku 2016, pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca. Františka Gyurkovitsa právom nazývajú maliarom Lučenca, resp. Novohradu, keďže jeho život a dielo sa neoddeliteľne spájajú s týmto mestom a okolím. Narodil sa v roku 1876 v Budapešti, tu aj študoval, neskôr sa dostal do Paríža (Akadémia Julian) a na akadémiu do Mníchova. Status akademického maliara a jeho obľúbená povaha ho predurčili stať sa významnou osobnosťou. V období Rakúsko-Uhorskej monarchie bol uznávaným a vyhľadávaným umelcom, neskôr, v mladom československom štáte ako príslušník národnostnej menšiny sa stal maliarom tvoriacim na periférii umeleckého života. Až v druhej polovici 20. storočia sa začala integrácia jeho tvorby do celoštátneho kultúrneho kontextu Slovenska, no jeho život a dielo doteraz neboli komplexne spracované. Zámerom výstavy je nielen predstaviť maliarovu umeleckú dráhu, ale priblížiť aj jeho osobnosť v kontexte rodinných vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby.

 

08.08.2017 31.10.2017 Policajné symboly a uniformy zo zbierky Lászla Szilasa

Komisár: Lászlo Szilas, Ostrihom
Zodpovedná za GMM: Mgr. Anita Tóthová
Lászlo Szilas z Ostrihomu je súkromný zberateľ, ktorý sa zbieraniu policajných symbolov venuje už 25 rokov. Vo svojej zbierke vlastní nášivky na rukávy, odznaky, čiapky, ocenenia, medaily, ale aj celé uniformy, zo 127 štátov sveta. Vo svojej zbierke má zastúpené symboly a policajné uniformy nielen z Európy, ale aj z exotických krajín, akými sú napríklad Thajsko, Nepál, Mexiko, Alžírsko, Omán, Peru, Thajsko, Oceánia, Holandské Antily či ostrov Tuvalu v Tichom oceáne. Najpočetnejšie sú zastúpené znaky na rukávy, ktorých eviduje 1 353 kusov. Nasleduje 70 čiapok a vyše 40 rovnošiat. Jeho zbierka sa viaže tak k štátnej polícii, colnej správe, pohraničnej polícii, ako aj obecnej polícii.

 

02.08.2017 31.08.2017 Neznáme farby svetových osobností

Komisár: Jozef Fečo, Mgr. Roman Čonka (Štátna vedecká knižnica Prešov)
Zodpovedné za GMM: Mgr. Ľudmila Pulišova – PhDr. Oľga Bodorová
Výstava je výsledkom prioritného projektu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, v rámci ktorého mladý amatérsky výtvarník Jozef Fečo vytvoril sériu 13 portrétov svetových osobností, ktoré majú rómske korene.
Jozef Fečo je absolvent Strednej umeleckej školy v Prešove. Vyštudoval v odbore dizajn a tvarovanie dreva. Aktívne začal tvoriť v roku 2011. Prvým jeho dielom bola maľba Ježiša na plátne. Väčšinou maľoval temperou, vodovkami, venoval sa zátišiam. Neskôr prešiel na maľovanie na plátno, kde využíva temperu a akryl.

 

08.09.2017 30.11.2017 Klenotnica Gemersko-malohontského múzea 1882 - 2017

Komisári: Mgr. Angelika Kolár, Mgr. Anita Tóthová, Mgr. Ľudmila Pulišová, RNDr. Monika Gálffyová, Mgr. Iveta Krnáčová, PhDr. Alexander Botoš
Výstavu pripravilo Gemersko-malohontské múzeum pri príležitosti 135. výročia svojho založenia. Cieľom výstavy je predstaviť zbierkové predmety výnimočnej kultúrnej hodnoty – klenoty múzea. Svoje zbierkové fondy múzeum formuje a vytvára už 135 rokov, výsledkom čoho je komplexná dokumentácia hmotného a kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva Gemera-Malohontu.

 

08.11.2017 31.01.2018 Sochárska tvorba Barnabása Hollóa (1865 - 1917)

Komisár: Mgr. Angelika Kolár
V novembri 2017 uplynie 100 rokov od úmrtia gemerského rodáka, sochára Barnabása Hollóa. Narodil sa v roku 1865 v obci Alsó-Hangony (dnes Hangony, Maďarsko) a od roku 1876 študoval na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote. Bol žiakom významného sochára Alojza Stróbla (1856 - 1926) a už ako mladý sa v roku 1891 dostal k významnej zákazke - vytvoriť reliéf znázorňujúci založenie akadémie vied 3. novembra 1825, ktorý bol určený pre bočnú fasádu sídla akadémie v Budapešti. Sadrový model reliéfu sa dnes nachádza v zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea. Jeho diela ďalej môžeme nájsť na území bývalého Uhorska v podobe monumentálnych exteriérových realizácií, ale aj v podobe drobných plastík v zbierkach múzeí a galérií. Pri príležitosti 100. výročia úmrtia autora, bude jeho tvorba predstavená prostredníctvom fotografickej dokumentácie diel umiestnených v exteriéri a predmetov z pozostalosti v správe rodiny Barnabása Hollóa.

 

07.12.2017 28.02.2018 Žijem na strome a je mi dobre

Komisár: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Zodpovedná za GMM: RNDr. Monika Gálffyová
Výstavu venovanú rozmanitosti života na strome pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Výstava vtiahne nielen detského, ale aj dospelého návštevníka do rušného života stromu, kde prostredníctvom interaktívnych prvkov bude návštevník postupne objavovať tajomný život na strome, ktorý pri prechádzke prírodou nevníma. Autori výstavy zároveň upozorňujú na nepostrádateľný význam stromu v prírode a v živote človeka.

 

13.12.2017 28.02.2018 Dieťa a jeho svet

Komisár: Mgr. Ľudmila Pulišová
Výstava predstaví život dieťaťa od narodenia až po dovŕšenie dospelosti v tradičnom dedinskom a z časti aj v mestskom prostredí. Prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov z fondov etnológia, história a archeológia bude prezentované obdobie narodenia, krstu, predškolský a školský vek, detské hry, práca, odev, či nábytok.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!