Zborov

Zborov - erb

 

Kraj: Prešov

Okres: Bardejov

Web stránka

Popis

ZborovPrvou overenou správou o existencii hradu Makovica je listina kráľa Ľudovíta I. z roku 1347, ktorou zakázal kastelánom "de Makouicha" Štefanovi a Jurajovi Bebekovcom ohrozovať vlastníctvo Thekulovcov na majetku Smilno a lákať poddaných na makovické panstvo. V tom istom roku nariadil kastelánom, aby nabránili Bardejovčanom užívať majetok v Mokroluhu darovaný Bardejovu jeho otcom Karolom Róbertom. Aj prvá hodnoverná písomná správa viažúca sa k dedine Zborov bola vydaná v súvislosti s domáhaním sa majetkových práv Smilnianskymi Thekulovcami, ktorí sa sťažovali u kráľa a žiadali vrátenie celého panstva Smilno. Na podnet a z poverenia Ľudovíta I. vykonal zástupca Jágerskej kapituly obhliadku smilnianskeho panstva a v listine z roku 1355 uvádza okrem iných dedín aj hrad Makovicu a dedinu ZBOROV s KAPLNKOU a mlynom / Villam Zbro et in ipsa capellam et molemdinum /. Z uvedenej listiny vyplýva, že Zborov existoval už niekoľko desaťročí a že tu stála KAPLNKA a mlyn, ktorý sa spomína aj v roku 1492.

 

 

 

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!