PVM - Hrad Strečno
* PVM - Strecno Castle

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

013 24 Strečno

Tel.: +421 41 569 74 00, +421 41 500 15 11
E-mail: muzeum@pmza.sk, sekretariat@pmza.sk
Www: www.pmza.sk

 

Otváracie hodiny

máj-september: Po-Ne  9.00 - 18.00 (posledný vstup o 17.00)
október: Po-Ne  9.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.00)
november: So-Ne  9.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.00),
v prípade zlých poveternostných podmienok bude hrad uzavretý

december - apríl: kvôli poveternostným podmienkam je hrad zatvorený

 

Možnosti vstupu, vstupné

základné: 5 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP): 3 €
rodinné (2 dospelí + 2 deti od 6 do 15 rokov): 13 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10%
Vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Hrad Strečno / Strecno CastleRomantická zrúcanina hradu Strečno dominuje nad stuhou Váhu ako symbol feudálnej moci na strednom Považí. Hrad Strečno / Strecno CastleAj keď je už tri storočia ruinou, jeho zachovalá architektúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od obdobia gotiky po obdobie baroka. Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. stor., ale prvé osídlenie je omnoho staršie - archeologické nálezy dokladajú osídlenie hradného kopca už od mladšej doby bronzovej. Výslov-ný písomný dôkaz o jestvovaní hradu pochá-dza až z roku 1384, Hrad Strečno / Strecno Castlekeď sa spomína pod názvom "comitatus castri Strechyn". Jeho pohnuté dejiny trvali do konca 17. storočia, keď ho na príkaz cisára Leopolda zbúrali. Za necelé štyri storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Hrad Strečno / Strecno CastleKostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov.

Výsledky historicko - architektonického výskumu sa stali východiskom pre jeho čiastočnú rekonštrukciu a konzerváciu. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brána, hlavná veža, južný palác, severný palác a kaplnka. Z väčšej časti sa doplnili severná veža a predbránie, čiastočne východný palác, parkánová hradba a delové opevnenie. V roku 1994 boli dokončené hlavné práce a v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA HRADU A EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Odkrytá minulosť

Hrad Strečno / Strecno CastleV troch výstavných priestoroch sú inštalované exponáty zo zbierok archeologického fondu Považského múzea v Žiline. Vystavené sú nálezy z centra Žiliny a priľahlých obcí, zoradené chronologicky.
Hrad Strečno / Strecno CastleV prvej miestnosti sa návštevníci zoznámia s pamiatkami staršej (mamutia stolička) a mladšej doby kamennej i doby bronzovej. V druhej miestnosti pokračuje obdobie bronzu, nadväzuje doba železná, slovanské obdobie a začína stredovek. Bude tu inštalovaný napríklad i žarnov z výskumu Nededza – KIA. V poslednej miestnosti pokračuje stredovek a novovek. Súčasťou sú i kópie dobových kresieb a medirytín Strečna a okolitých hradov (Starý hrad, Lietava, Budatín, Hričov).
Expozícia má za cieľ zaujať a vzdelať návštevníka moderným spôsobom. Niektoré predmety ( žarnov, praslen) sú prezentované i po svojej funkčnej stránke. Návštevníci si tak vytvoria predstavu o starých zabudnutých remeslách a pracovných postupoch. Predmety budú doplnené obrázkami a nákresmi. Sprievodné texty k exponátom sú okrem slovenčiny uvedené i v angličtine a nemčine.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA HRADU A EXPOZÍCIÍ

 

KAPLNKA HRADU STREČNO /The chapel of castle Strečno
– stála výstava venovaná Žofii Bosniakovej

 

Hrad Strečno je súčasťou Považského múzea v Žiline

 

Kalendárium

Mimoriadne predstavenia si je možné objednať telefonicky - minimálne 30 členná skupina.
V hradnej kaplnke je možnosť konať romantické svadby - jednoduché alebo aj s programom.
bližšie informácie : +421 41 569 74 00, pani K. Repáňová

 

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava
     
22.08.2014 31.10.2014 Umenie na hrade XXXV: Jozef Mundier – Dobrý ročník

Kurátorka výstavy: Mgr. Darina Arce.
Výstava „Dobrý ročník“ už po tretí raz predstavuje tvorbu otca – etablovaného umelca – akademického sochára Jozefa Mundiera a jeho dcéry, čerstvej absolventky bratislavskej strednej umeleckej školy, Veroniky Mundierovej.

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Podujatie
     
29.10.2014,
18.00 - 21.00 h
  Noc duchov, tekvíc a strašidiel
Strašidelné prehliadky hradu
(vhodné pre deti staršie ako 8 rokov)

Noc duchov, tekvíc a strašidielTradične záverečným podujatím na oficiálne uzatvorenie sezóny na hrade Strečno a Paseke je Noc duchov, tekvíc a strašidiel, ktoré sa tento rok uskutoční v stredu 29. októbra od 18.00 do 21.00 hodiny.
„Hrad Strečno a stredovekú dedinu Paseka sme tento rok otvárali vďaka priaznivému počasiu už v závere marca. O úspešnosti tohtoročnej sezóny svedčí počet návštevníkov presahujúci 45-tisíc. Aj preto si ich chceme na záver aktuálnej sezóny uctiť pestrým a atraktívnym programom,“ povedal riaditeľ Považského múzea v Žiline Ladislav Cimerák. Hrad Strečno a stredoveká dedina Paseka v podhradí sú každoročne otvorené denne od apríla do októbra, v novembri len počas víkendov.
Na podujatí Noc duchov, tekvíc a strašidiel návštevníkov privíta Skupina historického šermu Wagus, divadelno-improvizačné zoskupenie Kapor na scéne, spolupracovníci Krajskej hvezdárne v Žiline, strečnianski delostrelci a mnohí ďalší. „Hneď na úvod podujatia bude pripravený čaročaj u Moniky, v hrade sa pobijú piráti, návštevníkov čaká stredoveká tortúra. Strigami a hradnými duchmi sa to bude na hrade len tak hemžiť. Ani dereš nezostane nepovšimnutý a v tento večer bude atmosféra v prítmí kaplnky tajomnohusľová,“ prezradila správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová. Vstup na podujatie je vhodný pre deti od 8 rokov.
Tekvice budú tento rok na hrade vďaka návštevníkom Budatínskeho rínka, ktorí ich vlastnoručne vyrežú a donesú na podujatie 25. októbra do areálu Budatínskeho hradu. Na základe prinesených tekvíc majú možnosť získať žrebovaním voľný vstup na podujatie Noc duchov, tekvíc a strašidiel.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!