PVM - Hrad Strečno
* PVM - Strecno Castle

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

013 24 Strečno

Tel.: +421 41 569 74 00, +421 41 500 15 11
E-mail: muzeum@pmza.sk, sekretariat@pmza.sk
Www: www.pmza.sk

 

Otváracie hodiny

apríl-september: Po-Ne  9.00 - 18.00 (posledný vstup o 17.00)
október: Po-Ne  9.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.00)
november: So-Ne  9.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.00), v prípade zlých poveternostných podmienok bude hrad uzavretý

 

Možnosti vstupu, vstupné

základné: 5 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP): 3 €
rodinné (2 dospelí + 2 deti od 6 do 15 rokov): 13 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10%
Vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Hrad Strečno / Strecno CastleRomantická zrúcanina hradu Strečno dominuje nad stuhou Váhu ako symbol feudálnej moci na strednom Považí. Hrad Strečno / Strecno CastleAj keď je už tri storočia ruinou, jeho zachovalá architektúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od obdobia gotiky po obdobie baroka. Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. stor., ale prvé osídlenie je omnoho staršie - archeologické nálezy dokladajú osídlenie hradného kopca už od mladšej doby bronzovej. Výslov-ný písomný dôkaz o jestvovaní hradu pochá-dza až z roku 1384, Hrad Strečno / Strecno Castlekeď sa spomína pod názvom "comitatus castri Strechyn". Jeho pohnuté dejiny trvali do konca 17. storočia, keď ho na príkaz cisára Leopolda zbúrali. Za necelé štyri storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Hrad Strečno / Strecno CastleKostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov.

Výsledky historicko - architektonického výskumu sa stali východiskom pre jeho čiastočnú rekonštrukciu a konzerváciu. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brána, hlavná veža, južný palác, severný palác a kaplnka. Z väčšej časti sa doplnili severná veža a predbránie, čiastočne východný palác, parkánová hradba a delové opevnenie. V roku 1994 boli dokončené hlavné práce a v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA HRADU A EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Odkrytá minulosť

Hrad Strečno / Strecno CastleV troch výstavných priestoroch sú inštalované exponáty zo zbierok archeologického fondu Považského múzea v Žiline. Vystavené sú nálezy z centra Žiliny a priľahlých obcí, zoradené chronologicky.
Hrad Strečno / Strecno CastleV prvej miestnosti sa návštevníci zoznámia s pamiatkami staršej (mamutia stolička) a mladšej doby kamennej i doby bronzovej. V druhej miestnosti pokračuje obdobie bronzu, nadväzuje doba železná, slovanské obdobie a začína stredovek. Bude tu inštalovaný napríklad i žarnov z výskumu Nededza – KIA. V poslednej miestnosti pokračuje stredovek a novovek. Súčasťou sú i kópie dobových kresieb a medirytín Strečna a okolitých hradov (Starý hrad, Lietava, Budatín, Hričov).
Expozícia má za cieľ zaujať a vzdelať návštevníka moderným spôsobom. Niektoré predmety ( žarnov, praslen) sú prezentované i po svojej funkčnej stránke. Návštevníci si tak vytvoria predstavu o starých zabudnutých remeslách a pracovných postupoch. Predmety budú doplnené obrázkami a nákresmi. Sprievodné texty k exponátom sú okrem slovenčiny uvedené i v angličtine a nemčine.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA HRADU A EXPOZÍCIÍ

 

KAPLNKA HRADU STREČNO /The chapel of castle Strečno
– stála výstava venovaná Žofii Bosniakovej

 

Hrad Strečno je súčasťou Považského múzea v Žiline

 

Kalendárium

Mimoriadne predstavenia si je možné objednať telefonicky - minimálne 30 členná skupina.
V hradnej kaplnke je možnosť konať romantické svadby - jednoduché alebo aj s programom.
bližšie informácie : +421 41 569 74 00, pani K. Repáňová

 

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava
     
27.06.2014 20.08.2014 Stano Lajda... v duši Leonarda

Plagát k výstave v PDF
Súčasťou prehliadky hradu Strečno bude od 27. júna 2014 aj výstava akademického maliara, ilustrátora a pedagóga zo Žiliny Stano Lajda… v duši Leonarda. Výstava je súčasťou každoročného cyklu Umenie na hrade. Vernisáž je naplánovaná na piatok 27. júna o 18.00 hodine v Severnom paláci hradu Strečno. Výstava potrvá do 20. augusta 2014. Kurátorkou je Darina Arce.
Maliar Stano Lajda je fascinovaný impresionizmom, zameriava sa na detail a neskrýva svoj obdiv k majstrovi Leonardovi da Vinci. Dáva dielam starých majstrov nový rozmer.
Strečniansky hrad ponúka každoročne umelcom predovšetkým z regiónu priestor na prezentáciu. Vidieť a obdivovať mohli návštevníci výstavy akademického maliara Petra Galvánka, fotografa Eduarda Hladkého či začínajúceho maliara Mareka Holešu. Spoločnú výstavu mali aj talentovaní sklárski výtvarníci z Považskej Bystrice, absolventi Strednej školy úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach v odbore brúsenie skla, Pavol Potecký, Andrej Bušovský a Vladimír Vakov, ktorí od roku 2009 tvoria zoskupenie s názvom Spoločnosť priateľov skla. Žiaci strednej odbornej školy strojníckej vystavovali na hrade Strečno svoje práce pod názvom Mladí kováči z kysuckých dielní.

 

22.08.2014 31.10.2014 Jozef Mundier - Dobrý ročník

 

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Podujatie
     
01.08.2014   Tiene hradu Strečno - Nočná prehliadka hradu
Od 20.00 do 23.00 hod. (posledný vstup o 22.30 h)

Tiene hradu StrečnoPo úspešných dvoch letných nočných prehliadkach hradu Strečno a stredovekej dediny Paseka je na rade ďalšia. Konať sa bude 1. augusta 2014 od 20.00 do 23.00 hodiny. Do atmosféry dávnych dôb návštevníkov uvedú oživené významné, ale i zabudnuté historické postavy.
„Postavy dávnej minulosti, muži a ženy vrytí do svetových a slovenských dejín, na chvíľu znova ožijú. Bránu storočí odomkne 1. augusta nočná prehliadka s podtitulom Tiene hradu Strečno,“ informovala správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová. Prostredníctvom stvárnenia divadelných adaptácií je možné dozvedieť sa o štedrosti a obetavosti uhorskej šľachtičnej Žofie Bosniakovej voči poddaným, najnovšiu francúzsku módu inšpirovanú egyptským umením predstaví cisár Napoleon Bonaparte so svojou manželkou Jozefínou. Okrem toho, hrané prehliadky so scénkami poukážu na vladárske starosti cisára Karola VI. a takisto poodhalia zákulisie blízkeho priateľstva medzi cisárovnou Sisi a jej bratrancom Ludwigom Bavorským.
Takéto jedinečné stretnutie s tieňmi príbehov dávnych dôb sprostredkujú členovia divadelnej skupiny teatro ORLUS v prvý augustový večer od 20.00 do 23.00 prostredníctvom hraných nočných prehliadok so scénkami.
Počas nočnej prehliadky hradu bude v čase od 20.00 do 23.00 hod. sprístupnená aj stredoveká dedina Paseka. Hrad Strečno bude v tento deň v bežnej prevádzke, otvorené od 9.00 do 18.00, potom od 20.00 do 23.00 hod. Posledný vstup je o 22.30.
Nočné prehliadky na hrade Strečno organizuje každoročne Považské múzeum v Žiline, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 

10.08.2014   Hradné hry Žofie Bosniakovej – „Kratochvíle šľachty“

 

15.08.2014   Nočná prehliadka hradu a stredovekej dediny Paseka
Od 20.00 do 23.00 hod. (posledný vstup o 22.30 h)

 

29.-31.08.2014   Rozlúčka s prázdninami
- deti do 15 rokov v sprievode rodiča majú bezplatný vstup
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!