MMB - Hrad Devín - slovanské hradisko
* Devin Castle - Slavonic Site of Fortified Settlement

Múzeum mesta Bratislavy

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Muránska ul., 841 10 Bratislava
Tel.: +421 2 65 73 01 05
E-mail: hrad.devin@centrum.sk, mmba@bratislava.sk
Www: www.muzeum.bratislava.sk

 

Virtuálny video sprievodca po hrade Devín

 

Otváracie hodiny

 

október - apríl: Ut-Ne 10.00 - 17.00, posledný vstup 16.30

máj - september: Ut-Pi   10.00 - 18.00, posledný vstup 17.30
                          So-Ne 10.00 - 19.00, posledný vstup 18.30

 

Hrad Devín / horný hrad je od roku 2008 uzavretý pre verejnosť, ostatné časti sú sprístupnené.
Horný hrad je naďalej uzavretý. Opakovane upozorňujeme ctenú verejnosť na jeho nedostupnosť. Chceme sa tak vyhnúť sústavným sťažnostiam zo strany verejnosti. Nie je v silách vedenia múzea tento stav zmeniť. Ďalej upozorňujeme, že platné vstupné sme zľavnili od okamihu jeho uzávierky v roku 2008 a je platné aj v súčasnosti. Viac o rekonštrukcii v PDF

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 4 €
Zľavnené vstupné: 2 €
Školské skupiny (min. 10 osôn): 1,30 €
Rodinné vstupné (2 dospelí a deti do 14 rokov): 6 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne

História-popis

Hrad DevínDevínsky hrad patrí s Nitrianskym a Bratislavským hradom k najstarším historicky doloženým hradom na Slovensku. Pod názvom Dowina sa spomína vo Fuldských análoch 864.
Nachádza sa na sútoku riek Dunaja a Moravy, miesto osídlené od praveku, súčasťou hraničného obranného systému Limes Romanus, dôležitá veľkomoravská obranná pevnosť, Rastislavovo kniežacie hradisko. V 13.-tom storočí postavili stredný a horný hrad, ďalšie úpravy vykonali v druhej polovici 16. storočia, v roku 1809 hrad zničili napoleonské vojská. Od 30-tych rokov 20. storočia sa tu realizuje archeologický výskum, v jednotlivých častiach hradu sú vyznačené pôdorysy objavených stavieb. V suteréne stredného hradu je výstavná miestnosť, súčasťou horného hradu sú čiastočne upravené jaskyne. Ako spomienka na historický výlet slovenskej mládeže na Devín, ktorú organizoval Ľudovít Štúr, je tu umiestnená pamätná tabuľa.
V roku 1961 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

 

FOTOGALÉRIA Z HRADU DEVÍN / PHOTO-GALLERY FROM THE DEVIN CASTLE

 

V areáli hradu Devín sa budú pásť ovce. Nový projekt na hrade Devín začína počas akcie Noc múzeí a galérií, 17.05.2014 o 17.00 h. Nepriamo zapadá do projektu NATURA 2000 BA, ktorého cieľom je zachovanie najcennejších prírodných biotopov, rastlín a živočíchov európskeho významu v okolí Bratislavy. Projekt od roku 2012 realizuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) – pastva za účelom obnovy cenných lesostepných lokalít úspešne prebieha napríklad na lokalitách ako je NPR Devínska Kobyla, či NPR Šúr.

Historický pohľad
Svahy v okolí Devína boli pôvodne porastené dubovo-hrabovými lesmi a na strmých svahoch teplomilnými dubovými lesmi. Tie boli v minulosti vyrúbané a následne niekoľko storočí udržiavané ľudskou činnosťou – kosením, pasením a vypaľovaním. Ovce sa pásli najmä pri Devíne a nad vinohradmi okolo vápenky medzi Slovincom a Weitovým lomom. Práve tieto ľudské činnosti prispeli ku vzniku a následnému udržiavaniu jedinečných lúčnych a lesostepných spoločenstiev , s bohatstvom vzácnych teplomilných druhov rastlín a živočíchov.

 

Expozície

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!