SNG - Kaštieľ Strážky
* SNG - Strazky Chateau

Slovenská národná galéria

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kaštieľ Strážky
Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá - Strážky

Tel.: +421 52 458 13 12, +421 52 458 11 52
E-mail: strazky@sng.sk
Www: www.sng.sk

 

Otváracie hodiny

 

16.september-14.jún: St-Ne 10.00 - 17.00
15.jún-15.september: Ut-Ne 10.00 - 18.00 (posledný vstup o 17.00 hod)

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

 

Možnosti vstupu, vstupné

dospelí 2,70 €
rodinná vstupenka (2 dospelí + min. 1 dieťa) 5,40 €
študenti a študentky SŠ a VŠ, dôchodcovia, ZŤP 1,00 €
žiaci a žiačky ZŠ 0,70 €
ITIC, ISIC, EURO 26 1,00 €
fotografovanie 2,00 €
výklad v cudzom jazyku 4,00 €

Voľný vstup:
deti do 6 rokov
držitelia a držiteľky karty ICOM, AICA
držitelia a držiteľky domácich a medzinárodných novinárskych preukazov
študenti a študentky SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry
členovia a členky Klubu priateľov SNG

 

História-popis

Kaštieľ StrážkyKaštieľ StrážkyJadrom historického osídlenia Strážok bol kaštieľ, kostol sv. Anny a zvonica, ktoré dnes ako celok tvoria národnú kultúrnu pamiatku a patria medzi významné architektonické skvosty Spiša. Na rekonštruovanom objekte situovanom v anglickom parku z 19. storočia možno sledovať stavebný vývoj od neskorogotickej podoby (15. storočie) cez renesančnú prestavbu až po barokovo-klasicistické úpravy (z konca 18. storočia). Kaštieľ patril v 16. - 18. storočí rodine Horváth-Kaštieľ StrážkyStansithovcov, ktorá v Strážkach založila latinskú humanistickú školu pre deti spišských šľachticov (1584 - 1711) a knižnicu, v tom čase patriacu k najbohatším v Uhorsku. Spišská Belá - Zvonica v StrážkachV 19. storočí sa vlastníkmi kaštieľa stala rodina Medňanských a Czóbelovcov. Po smrti poslednej majiteľky a užívateľky kaštieľa barónky M. Czóbelovej r. 1972 sa správcom kaštieľa stala Slovenská národná galéria.
SNG ponúka rôzne kultúrne programy pre verejnosť v regióne, začiatkom leta usporadúva Kaštieľne hry. V rozsiahlom areáli kaštieľa a v priľahlom anglickom parku ukončenom riekou Poprad majú návštevníci možnosť príjemnej relaxácie. Občerstviť sa môžu v reštaurácii na nádvorí (otvorená v letnej sezóne od 15.6. do 15.9.).

 

FOTOGALÉRIA KAŠTIEĽA A EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Kaštieľ StrážkyExpozícia historického nábytku, interiérových predmetov a umeleckého remesla

Pôvodný mobiliár, ako aj umelecko-remeselné predmety, sa zachovali v kaštieli len ojedinele a nekompletne. V záujme vytvorenia štýlovo ucelených interiérov dopĺňajú pôvodnú pozostalosť kaštieľa ukážky historického porcelánu, skla, kobercov, hodín a cenné kusy historického nábytku.

 

Expozícia Portrét 17. - 19. storočia na Spiši

Kaštieľ StrážkyKolekcia portrétov 17. – 19. storočia, prezentovaná v priestoroch kaštieľa v Strážkach, pozostáva z veľkej časti diel pochádzajúcich z rodovej galérie. Jednotlivé rodiny, ktoré v minulosti kaštieľ vlastnili, alebo boli navzájom v príbuzenskom zväzku, podporovali portrétne umenie objednávkami u miestnych i zahraničných umelcov. Viacero portrétovaných patrí medzi významné osobnosti kultúrnohistorického, politického a ekonomického života v minulosti Spiša. Rodovú galériu dopĺňa kolekcia portrétov z 19. storočia, ktorá sa viaže k danému umeleckému prostrediu.

 

FOTOGALÉRIA KAŠTIEĽA A EXPOZÍCIÍ

 

STRÁŽKY A LADISLAV MEDNYÁNSZKY

Kurátorka: Katarína Beňová, spolupráca: Katarína Chmelinová
Ladislav Mednyánszky (1852 – 1919) patrí medzi hlavných predstaviteľov stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Kaštieľ v Strážkach, ktorý spravuje Slovenská národná galéria, je jediným miestom na Slovensku, kde je prezentovaná stála expozícia diela umelca. Expozícia dokumentuje silné puto L. Mednyánszkého k Strážkam, keďže jeho život i tvorba je s nimi spojené. Tu prežil väčšiu časť detstva a počas svojho života sa sem neustále vracal. Kaštieľ StrážkyTakisto jeho jediný stály ateliér, ktorý mu dal jeho otec postaviť nad hospodárskym krídlom, sa nachádzal v priestoroch rodinného sídla.
Výstava Mednyánszkeho tvorby v Strážkach prezentuje maliarov umelecký vývoj prevažne do roku 1900, pričom jeho hlavným motívom bolo okolie Strážok a podtatranská príroda. Mednyánszkeho krajinomaľba reagovala na vtedajšie vplyvy prevažne francúzskej krajinomaľby, tzv. intímnej krajiny, ktoré transformoval do vlastného umeleckého prejavu. Jeho základom sa stalo vyjadrenie dojmov z pozorovanej krajiny, ktoré odzrkadľovali jeho duševné rozpoloženie. Prvá časť expozície prezentuje práve maliarovo rané obdobie, späté s tatranskými motívmi, ako aj prvé portréty miestnych sedliakov, paholkov a kočišov, výrazné typy mužov, ktoré on ako „slabý“ veľmi obdivoval. V druhej časti expozície sa nachádzajú diela prevažne z 80. rokov 19. storočia s motívmi lesných zákutí, postáv na moste inšpirovaných okolím Strážok. Nielen krajinomaľba, ale i množstvo zachovaných portrétov a portrétnych štúdií dotvára kompletný obraz Mednyánszkeho tvorby. Ojedinelou kolekciou je skupina tzv. nedokončených diel, prevažne portrétov, ktoré Mednyánszky po zachytení základnej podoby portrétovaného nechal v rozpracovanej podobe. Tretia časť reaguje na pohnuté obdobie okolo roku 1895, keď zomrel umelcov otec. Vyrovnávanie sa so smrťou sa stalo v tomto období jeho hlavnou témou, čo dokumentujú motívy smrti, duchov a melancholických motívov. Ďalšou témou sú práce s vojnovou tematikou. Mednyánszky sa aktívne zúčastnil 1. svetovej vojny ako vojnový kresliar, ktorý zachytil nielen hrôzy vojny, ale aj bežný život v táboroch a často spájal figurálny žáner s krajinárskym. Expozícia je doplnená aj o diela v priestoroch chodby, kde sú vystavené predovšetkým veľkoformátové krajinárske práce z maliarovho tvorivého obdobia, hlavne do roku 1900. Ide o rôznorodé prístupy k vnímaniu krajiny od klasicky poňatých až po expresívne maľby. Kolekcia je doplnená o diela maliarovho žiaka, spišského maliara Ferdinanda Katonu (1864 – 1932), ktorý sa vo veľkej miere inšpiroval svojím učiteľom.

 

Historická knižnica

Kaštieľ StrážkyStručná historická expozícia zoznamuje návštevníkov s dejinami obce i kaštieľa, s vývojom rodov, ktorým kaštieľ patril. Počiatky významnej slovenskej historickej knižnice, ktorá je súčasťou národného kultúrneho dedičstva, siahajú do poslednej štvrtiny 16. storočia. Knižnica sa kontinuitne vyvíjala 400 rokov a dnes má okolo 8500 zväzkov, časopisov a máp.

 

 

 

Slovenské sochárstvo 20. storočia

V parku kaštieľa je nainštalovaná stála expozícia sochárstva 20. storočia, v ktorej sú zastúpené diela najvýznamnejších slovenských umelcov.

 

Galéria je súčasťou Slovenskej národnej galérie

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.-03.08.2014   Výlet do krajiny
SNG stanovačka

Poznáte kaštieľ v Strážkach pri Kežmarku? Viete, že množstvo diel maliara Ladislava Mednyánszkeho vzniklo práve tu? Máte chuť ísť v lete stanovať? Prvý augustový víkend vás pozývame na galerijnú stanovačku pri Kaštieli Strážky, ktorá je programovým doplnením výstavy DVE KRAJINY. Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť.

Výstava sa stala inšpiráciou pre sprievodný program „Stanovačka “ v lesoparku pri kaštieli v Strážkach a je takmer 3 dňovým výletom do prírodnej aj mestskej krajiny. Program sa uskutoční nielen pri kaštieli, ale aj v v blízkom Kežmarku a v Spišskej Belej. Spoznáme Mednyánszkeho tvorbu, miesta, kam rád chodieval. Sprevádzať nás budú okrem iných aj kurátorka Katarína Beňová a súčasní umelci Juro Gábor a Jano Viazanička. Jeden predstaví svoj sochársky pohľad na krajinu, druhý ju mapuje fotograficky.

PROGRAM
Piatok
16.00 / Začíname!
18.00 / Potulky s Lászlóom

Výklad o živote a diele Ladislava Mednyánszkeho, prejdeme si miesta, ktoré maľoval a porovnáme, ako sa krajina odvtedy zmenila, predstavíme aj jeho denníky a prejdeme sa do neďalekej Spišskej Belej. Sprevádzať nás bude kurátorka Katarína Beňová.

Sobota
Cca od 10.30 / Výlet do krajiny
Krajinou sa vo svojej tvorbe zaoberajú aj sochár Juraj Gábor a dokumentarista Ján Viazanička. Pod ich vedením budete môcť vidieť a skúsiť prístup sochára a dokumentaristu ku krajine. Na bicykloch sa vyberieme zo Strážok do Kežmarku, navštívime bývalú textilnú fabriku Tatraľan, miestny amfiteáter aj železničnú stanicu. Na večer chystáme letné kino a opekačku.

Nedeľa
Program do cca 15.30
Piknik v parku, oral history Kaštieľa Strážky a prednáška..

Info
Kedy: piatok – nedeľa 1. – 3. august 2014
Kde: SNG – Kaštieľ Strážky, Mednyánszkeho 25, Spišská Belá
Cena: 20 €/ študenti, 25 €/ dospelí

Kapacita je obmedzená, preto je potrebná rezervácia vopred.
Rezerváciu a akékoľvek otázky: zuzana.palicova@sng.sk;

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!