Slovenská národná galéria (SNG) Bratislava
* Slovak National Gallery (SNG) Bratislava

Slovenská národná galéria

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hurbanove kasárne - administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava
Esterházyho palác (nám. Ľ. Štúra č. 4)

Tel.: +421 2 20 47 61 11, +421 2 20 47 62 38
E-mail: info@sng.sk
Www: www.sng.sk, www.webumenia.sk

 

Otváracie hodiny

 

Esterházyho palác / Kníhkupectvo Ex Libris v SNG / Café Berlinka: Ut-Ne 10.00 - 18.00, Št 12.00 - 20.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vďaka J&T Banke bude po celý rok 2016 na všetky výstavy v Bratislave a Pezinku vstup voľný.
Pozn. voľný vstup sa nevzťahuje na Zámok Zvolen, Galériu Ľudovíta Fullu v Ružoberku a Kaštieľ v Strážkach.

 

História-popis

Slovenská národná galériaSlovenská národná galéria (SNG) vznikla ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná inštitúcia zákonom SNR č. 24 z 29. júla 1948. Slovenská národná galériaIniciátorom jej založenia bol básnik, novinár a spisovateľ L. Novomeský, vtedajší povereník pre školstvo, vedu a umenie. Tvorí ju komplex budov s ústrednou dominantou - pôvodne štvorkrídlovou barokovou rezidenciou bývalej mestskej polície, situovanou na dunajskom nábreží (odtiaľ pomenovanie Vodné kasárne) z rokov 1759 - 1763 (arch. G. B. Martinelli, F. A. Hillebrandt). Historická budova bola spočiatku adaptovaná pre SNG (1950 až 1955) a neskôr rekonštruovaná a doplnená o modernú prístavbu (1969 - 1977, arch. V. Dedeček) pre širšie potreby galerijnej inštitúcie.
V roku 1990 SNG získala Esterházyho palác z druhej polovice 19. storočia z obdobia neoslohov (staviteľ I. Feigler ml.). Po rekonštrukcii tohto paláca ukončenej roku 1994 (arch. Ľ. Gáliková) galéria rozšírila svoje expozičné priestory.
Slovenská národná galériaČinnosť SNG sa zameriavala na akvizíciu, výskum, záchranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva vo všetkých výtvarných disciplínach, najmä v maliarstve, sochárstve, kresbe a grafike. K nim sa postupne pripájali i ďalšie oblasti tvorby. Roku 1960 sa akvizičná činnosť SNG rozšírila aj o artefakty úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, od roku 1965 o diela insitného umenia (získavané prostredníctvom medzinárodných prehliadok - Trienále insitného umenia), neskôr o oblasť scénografie a umeleckej fotografie. Od roku 1986 sa profiluje zbierka architektúry (štúdie, projekty, modely) a od r. 1990 kolekcia intermediálnych tendencií. Celý fond SNG pozostáva z cca 55 000 diel a zberateľský záujem je sústredený predovšetkým na myšlienku identifikácie s minulosťou Slovenska, s jeho kultúrnym dedičstvom. Ťažisko spočíva v orientácii na oblasť domáceho umenia, t. j. umenia slovenskej proveniencie a umenia na Slovensku. Integrálnu súčasť zbierkových fondov SNG tvorí aj umenie európskej proveniencie.

 

nestex - nestála expozícia SNG

od 17. januára 2014
Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová
Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak; ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Stále expozície sú pre nevyhovujúci stav priestorov zatvorené

 

Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku

 

Galéria insitného umenia Pezinok

 

Zvolenský zámok

 

Kaštieľ v Strážkach

 

Kalendárium

 

Program Slovenskej národnej galérie - júl - august 2016 (PDF)

Program Slovenskej národnej galérie - september 2016 (PDF)

 

Esterházyho palác

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
10.06.2016 11.09.2016 François Kollar: Práca pohľadu

Kurátori: Pia Viewing (Jeu de Paume), Mathieu Rivallin (Médiathèque de l’architecture et du patrimoine)
Odborná spolupráca: Lucia Almášiová (SNG)
Tlačová správa k výstave (PDF)
Francúzsky fotograf François Kollar (1904 – 1979), pôvodom zo Slovenska, je známym predstaviteľom hnutia Novej vecnosti a taktiež významným módnym a reklamným fotografom. Monografická výstava venovaná životu a dielu Françoisa Kollara, pripravená prestížnou parížskou fotografickou galériou Jeu de Paume, ukáže okolo 130 originálnych fotografií z muzeálnych zbierok i z autorovej pozostalosti, z ktorých viaceré neboli ešte nikdy predstavené. Prvá sekcia výstavy bude venovaná raným Kollarovým prácam v oblasti reklamy a módneho priemyslu. Hlavná časť výstavy predstaví Kollarov najväčší fotografický projekt La France travail (Pracujúce Francúzsko) realizovaný v rokoch 1931 – 1934, ktorého hlavnou témou bol pracujúci človek a podoby práce vo Francúzsku. Poslednú sekciu výstavy tvoria Kollarove fotografie po 2. svetovej vojne, keď zostal vyhľadávaným portrétistom francúzskej spoločnosti a zároveň ďalej pracoval na reportážnych objednávkach z oblasti priemyslu a práce, najmä v Západnej Afrike.
Výstava je organizovaná Galériou Jeu de Paume v Paríži, v spolupráci s Médiathèque de l’architecture et du patrimoine v Paríži a s účasťou Slovenskej národnej galérie na prezentácii v Bratislave.

 

24.06.2016 25.09.2016 Stano Filko: Poézia o priestore – kozme

Kurátori: Lucia Gregorová Stach & Aurel Hrabušický
Pozvánka na výstavu (PDF) / Tlačová správa k výstave (PDF)
Samostatná výstava Stana Filka (1937 Veľká Hradná – 2015 Bratislava) predstavuje jeho tvorbu s dôrazom na 60. a 70. roky, doplnenú o novšie vrstvy jeho dynamického ideového systému. Je koncipovaná podľa tematických okruhov. Uvedie aj problém Filkovho archívu ako meta-diela, ktorý zachováva princíp jeho myslenia v tematických celkoch a cyklických návratoch v čase. Viac ako polovica exponátov nebola na Slovensku ešte nikdy vystavená. Ťažiskovým exponátom výstavy je legendárny environment Kozmos (1968, Zbierka Linea), ktorý má slovenskú premiéru po medzinárodnom uvedení na Sixième biennale de Paris v roku 1969. Filkov environment Univerzálne prostredie (1966 –1967, SNG) je po prvýkrát možné vidieť v multimediálnej verzii.
Výstavu, ktorá anticipuje budúcu autorovu retrospektívu v SNG, bude sprevádzať uvedenie prvej časti monografickej publikácie o Stanovi Filkovi v septembri 2016. Voľne nadväzuje na projekt FILKO – FYLKO – PHYLKO, ktorý SNG pripravila v spolupráci so Zachętou – Národnou galériou umenia vo Varšave v lete 2015.

 

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

Program Slovenskej národnej galérie - júl - august 2016 (PDF)

Program Slovenskej národnej galérie - september 2016 (PDF)

 

     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!