Stredoslovenská galéria Banská Bystrica
* Central - Slovakian Gallery Banska Bystrica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 470 16 15, 470 16 13
E-mail: ssgbb@ssgbb.sk, umenovedne@ssgbb.sk
Www: www.ssgbb.sk

 

Otváracie hodiny

 

Nám. Š.Moyzesa 25 - Praetorium / Dolná 8 - Bethlenov dom:

Ut, Str, Pia: 10.00 – 16.00
Št: 10.00 – 18.00
So, Ne: 10.00 – 17.00

Stála expozícia Dominika Skuteckého (Horná 55):

Ut, Str, Pia: 12.00 – 16.00
Št: 13.00 – 17.00
So, Ne: 10.00 – 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné : dospelí - 2 €, študenti, deti, dôchodcovia - 0,50 €, výstava s tvorivou dielňou: 3,- / 1,50 €
Vstupné pre školy: výstava: MŠ zdarma/ ZŠ, SŠ 0,50 €, výstava s lektorátom: MŠ 0,50 € /ZŠ, SŠ 1 €,
výstava s tvorivou dielňou: MŠ 0,50 € /ZŠ, SŠ 1 €
Foto, kamera: 0,50 €

Voľný vstup na výstavy - každú poslednú nedeľu v mesiaci !

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8V roku 1955 oslavovalo mesto Banská Bystrica 700. výročie udelenia mestských práv. Umelci vtedy žijúci a tvoriaci v meste, pripomenuli starému mestu jeho dávnu a silnú výtvarno-Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8umeleckú tradíciu, aj aktuálnu kultúrnu potrebu a iniciovali vznik galérie.
Dňom 1. 9. 1956 vznikla galéria organizačným vyčlenením jedného z najstarších muzeí na Slovensku (múzeum v Banskej Bystrici pracuje od roku 1889), ako v poradi tretia regionálna galéria na Slovensku. V roku 1958 dostala prvého stáleho pracovníka, svoj základný zbierkový fond 145 diel a svoj prvý dlho jediný pracovný a sučasne vystavný priestor.

Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8Od 1. januára 2007 Štátna galéria v Banskej Bystrici menila svojho zriaďovateľa a tým sa mení jej názov na Stredoslovenskú galériu.

Galéria spravuje, umenovedne a prezentačne využíva takmer 14 000 zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia prevažne 20. storočia. Rozsah zbierky umeleckej grafiky je v rámci zbierok galérie najväčší a aj najkomplexnejší. Obsahuje takmer 9 000 grafických diel.
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8Medzi regionálnymi galériami na Slovensku má Štátna galéria Banská Bystrica najdiferencovanejšiu tvorivú koncepciu. V štruktúre jej výstavnej, výskumnej a zbierkotvornej činnosti sú tri svojbytné celky: umenie regiónu a slovenské umenie, slovenské grafické umenie, zahraničné grafické umenie. Je ojedinelá 30 rokov svojou špecializáciou na umeleckú grafiku (slovenskú a zahraničnú) a popredná programom zameraným na súčasné umenie.

 

Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8Bethlenov dom, Dolná 8
975 90 Banska Bystrica
vystavný priestor, riaditeľstvo, administratíva SG
V rámci mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica patrí dom na Dolnej ul. 8 k najpriestrannejším a najreprezentatívnejším objektom. Podľa prieskumu bol postavený v r. 1556 na mieste staršej gotickej budovy z 15. storočia a začiatkom 17. storočia renesančne dostavaný dvomi arkádovými dvornými krídlami.

 

 

SGBB - PretoriumSGBB - PretoriumStredoslovenská galéria, Banská Bystrica - PretoriumPretorium, Nám. Š. Moyzesa 25
975 90 Banska Bystrica
vystavný priestor, predajňa

 

 

 

 

 

Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica - Pretorium Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica - Pretorium Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica - Pretorium

Expozície

Stála expozícia diela významného maliara Dominika Skuteckého zriadená Vila Dominika SkuteckéhoStredoslovenskou galériou v roku 1994 sa po reinštalácii otvára od februára 2012 v rozšírenej podobe a komunikatívnejšej forme vzhľadom na potreby individuálneho návštevníka. Reinštalovaná expozícia vedie návštevníka reprezentatívnym predstavením tvorivých období umelca od benátskeho po vrcholné banskobystrické obdobie, ďalej osobitne nahliada na jeho civilnejšiu portrétnu prácu. Na poschodí v pôvodnom priestore umelcovho ateliéru sú v širšom zábere inštalované diela rôzneho charakteru od štúdií približujúcich maliarske postupy autora až po definitívne práce. Finálne sa prezentuje špecifická kolekcia umelcovho diela s tematikou kotlárov z medených hámrov. Expozícia bola doplnená o nové diela zo zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie, Slovenskej národnej galérie a Stredoslovenského múzea.
Vila Dominika SkuteckéhoVila Dominika SkuteckéhoKomunikatívnosť expozície zabezpečuje orientačný značkový systém formou rozšírených textových popisiek k špecifikám umelcovej tvorby v širších súvislostiach, ďalej reprodukcie archívnych fotodokumentov z pozostalosti rodiny a virtuálna prehliadka budovaná v kontexte života a tvorby Dominka Skuteckého. Hodnotným spomienkovým predmetom pre návštevníkov sú nové dizajnérske artefakty, ktoré navrhli absolventi VŠVU v priamej umeleckej reakcii na maliarovu tvorbu a atraktívny edukatívno - tvorivý edičný materiál vytvorený pre najmladších návštevníkov expozície.
Vila Dominika SkuteckéhoVila Dominika Skuteckého zostáva špecifickým kultúrnym priestorom otvárajúcim sa širšej verejnosti prezentovaním nielen odkazu tvorby Dominika Skuteckého ale aj kontextu ďalších životných osudov jeho nemenej známej rodiny židovského pôvodu, najmä dcéry maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej a jej syna spisovateľa Petra Karvaša.

 

 

Fotogaléria z expozície

Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého
  Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého  
Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého

 

Dominikov zábavný kufrík (celoročne, Stála expozícia Dominika Skuteckého, Horná 55)
Dominikov zábavný kufríkDominik SkuteckýInteraktívny galerijno-vzdelávací projekt pre deti predškolského veku (3-6 rokov), ktorého jedným z cieľov je na základe tvorivých hier oboznámiť najmenších návštevníkov so životom a tvorbou maliara Dominika Skuteckého. V expozícií autora je umiestnený reálny cestovný kufor obsahujúci niekoľko edukačných pomôcok (pexeso, puzzle, skladačky, maliarske výtvarné potreby a pod.), s ktorými môžu deti pracovať. Počas programu sa oboznámia s témami: predstavenie maliarskeho povolania, charakteristika životného štýlu autora, problematika farieb, svetlo, portrétny žáner, priestorové plány obrazu, kompozícia obrazu, námety obrazov a realistický štýl autora.

 

Kalendárium

 

nám. Štefana Moyzesa 25 /Praetorium/:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.11.2016, vernisáž o 18.00 04.12.2016 Cena Oskára Čepana 2016

Vystavujúci autori: Juraj Gábor, Julia Gryboś a Barbora Zentková, Daniela Krajčová, Lucia Luptáková
Cena Oskára Čepana je na Slovensku jediným dlhoročným ocenením v oblasti súčasného vizuálneho umenia a pre mladých umelcov predstavuje príležitosť rozvíjať svoju tvorbu v medzinárodnom kontexte. Každoročne pripravujú štyria medzinárodnou porotou vybraní finalisti skupinovú výstavu, ktorá sa počas 21. ročníka ceny uskutoční v Stredoslovenskej galérii. Víťaz spomedzi tohtoročných finalistov COČ (Juraj Gábor, Julia Gryboś / Barbora Zentková, Daniela Krajčová, Lucia Luptáková) bude vyhlásený 18. novembra 2016 v Kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici počas Čepan víkendu (18. - 20. 11. 2016).
Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky. COČ na Slovensku odborne zastrešuje a realizuje Nadácia – Centrum pre súčasné umenie. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia i s autorskými presahmi do iných umeleckých oblastí. Víťaz ocenenia získa rezidenčný pobyt v New Yorku, finančnú odmenu a možnosť prezentácie svojej tvorby.

     

Výstavný priestor Dolná 8 - Bethlenov dom:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
24.11.2016, vernisáž o 17.00 19.02.2017 Rotpunkt
Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie

Kurátorka: Zuzana L. Majlingová

Názov výstavy Rotpunkt (Červený bod) odkazuje na horolezeckú terminológiu voľného lezenia, pri ktorom sa k pohybu využíva výlučne prirodzený povrch skaly, sila lezca a červeným bodom sa označuje prelezená cesta. Tak ako sa pri voľnom lezení rešpektuje masív steny, aj my sa pokúšame výstavou sledovať prirodzenú štruktúru a skladbu galerijnej zbierky. Vzdali sme sa trasy, čo by viedla po výberovej selekcii najhodnotnejších diel, ktoré zbierka obsahuje. „Zlaňovanie“ zbierky prezentovaním reprezentatívneho výberu jej najvýznamnejších kusov bolo v minulosti na pôde Stredoslovenskej galérie pri rôznych výstavách k výročiam inštitúcie realizované už niekoľkokrát. Hoci takýto spôsob cesty považujeme za legitímny a dôležitý, rozhodli sme sa preskúmať terén iným štýlom.

Aktuálna výstava k 60. výročiu založenia Stredoslovenskej galérie vychádza z poznania vývoja zbierky, ktorá sa formovala v závislosti na premenách spoločenského kontextu. Jej profil a identitu určovali kľúčové obdobia 50. rokov, 60. rokov, obdobie normalizácie 70. a 80. rokov 20. storočia a doba demokratizácie po roku 1989. Retrospektívny pohľad do zbierkového fondu nie je sústredený na prezentáciu reprezentatívnych diel a chronologického vývoja výtvarného umenia v rámci jednotlivých druhov a médií, ktoré sú v zbierke obsiahnuté. Zameriava sa na predstavenie štruktúry samotnej zbierky, ovplyvnenej komplikovaným historickým vývojom, ktorý jej charakter značne ovplyvnil. Vedľa seba sa tak ocitajú výtvarné práce rozličnej produkcie od najcennejších až po priemerné a menej hodnotné. Pre diváka môže byť zaujímavé zoznámenie sa s históriu zbierky a s mechanizmom nadobúdania diel, sám si môže vyhodnotiť ich kvalitu a pochopiť, prečo galéria spravujúca verejnú zbierku musí venovať rovnakú starostlivosť a pozornosť všetkým akvizíciám uloženým v depozitároch. Momentálne sa tu nachádza takmer 14 000 zbierkových predmetov.

Prehliadka je koncipovaná v dvoch líniách čítania. Línia istená čiernym lanom ponúka divákovi možnosť zoznámiť sa so šiestimi rozsiahlejšími celkami zbierky, určujúcimi jej identitu vzhľadom k premenám akvizičných preferencií, ktoré si inštitúcia počas 60. rokov svojej existencie postupne definovala. Každý segment je označený červeným bodom (Rotpunkt) a komentovaný výtvarným dielom „súčasného umenia“, z ktorého perspektívy sa pokúšame na konkrétny celok minulosti nazerať. V závere výstavy, kde sa zoznámime s dielami najmladšieho segmentu, ktoré pribudli do zbierky len nedávno, ich okomentujeme výtvarnou prácou z minulosti (Rotpunkt), ktorá má v zbierke galérie najväčšie zastúpenie. Cesta v kruhu minulosť – súčasnosť sa uzavrie.

     

Vila Dominika Skuteckého:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!