Stredoslovenská galéria Banská Bystrica
* Central - Slovakian Gallery Banska Bystrica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 470 16 15, 470 16 13
E-mail: ssgbb@ssgbb.sk, umenovedne@ssgbb.sk
Www: www.ssgbb.sk

 

Otváracie hodiny

 

Nám. Š.Moyzesa 25 - Praetorium:

Ut-Pi    10.00 - 17.00
So-Ne  10.00 - 16.00

Stála expozícia Slovenskej grafiky 20. storočia (Dolná 8 - Bethlenov dom):

Ut-Pi    10.00 - 17.00
So-Ne  10.00 - 16.00

Stála expozícia Dominika Skuteckého (Horná 55):

Ut-Ne   10.00 - 15.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné : dospelí - 2 €, študenti, deti, dôchodcovia - 0,50 €, výstava s tvorivou dielňou: 3,- / 1,50 €
Vstupné pre školy: výstava: MŠ zdarma/ ZŠ, SŠ 0,50 €, výstava s lektorátom: MŠ 0,50 € /ZŠ, SŠ 1 €,
výstava s tvorivou dielňou: MŠ 0,50 € /ZŠ, SŠ 1 €
Foto, kamera: 0,50 €

Voľný vstup na výstavy - každú poslednú nedeľu v mesiaci !

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8V roku 1955 oslavovalo mesto Banská Bystrica 700. výročie udelenia mestských práv. Umelci vtedy žijúci a tvoriaci v meste, pripomenuli starému mestu jeho dávnu a silnú výtvarno-Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8umeleckú tradíciu, aj aktuálnu kultúrnu potrebu a iniciovali vznik galérie.
Dňom 1. 9. 1956 vznikla galéria organizačným vyčlenením jedného z najstarších muzeí na Slovensku (múzeum v Banskej Bystrici pracuje od roku 1889), ako v poradi tretia regionálna galéria na Slovensku. V roku 1958 dostala prvého stáleho pracovníka, svoj základný zbierkový fond 145 diel a svoj prvý dlho jediný pracovný a sučasne vystavný priestor.

Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8Od 1. januára 2007 Štátna galéria v Banskej Bystrici menila svojho zriaďovateľa a tým sa mení jej názov na Stredoslovenskú galériu.

Galéria spravuje, umenovedne a prezentačne využíva takmer 14 000 zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia prevažne 20. storočia. Rozsah zbierky umeleckej grafiky je v rámci zbierok galérie najväčší a aj najkomplexnejší. Obsahuje takmer 9 000 grafických diel.
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8Medzi regionálnymi galériami na Slovensku má Štátna galéria Banská Bystrica najdiferencovanejšiu tvorivú koncepciu. V štruktúre jej výstavnej, výskumnej a zbierkotvornej činnosti sú tri svojbytné celky: umenie regiónu a slovenské umenie, slovenské grafické umenie, zahraničné grafické umenie. Je ojedinelá 30 rokov svojou špecializáciou na umeleckú grafiku (slovenskú a zahraničnú) a popredná programom zameraným na súčasné umenie.

 

Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8Bethlenov dom, Dolná 8
975 90 Banska Bystrica
vystavný priestor, riaditeľstvo, administratíva SG
V rámci mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica patrí dom na Dolnej ul. 8 k najpriestrannejším a najreprezentatívnejším objektom. Podľa prieskumu bol postavený v r. 1556 na mieste staršej gotickej budovy z 15. storočia a začiatkom 17. storočia renesančne dostavaný dvomi arkádovými dvornými krídlami.

 

 

SGBB - PretoriumSGBB - PretoriumStredoslovenská galéria, Banská Bystrica - PretoriumPretorium, Nám. Š. Moyzesa 25
975 90 Banska Bystrica
vystavný priestor, predajňa

 

 

 

 

 

Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica - Pretorium Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica - Pretorium Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica - Pretorium

Expozície

Stála expozícia diela významného maliara Dominika Skuteckého zriadená Vila Dominika SkuteckéhoStredoslovenskou galériou v roku 1994 sa po reinštalácii otvára od februára 2012 v rozšírenej podobe a komunikatívnejšej forme vzhľadom na potreby individuálneho návštevníka. Reinštalovaná expozícia vedie návštevníka reprezentatívnym predstavením tvorivých období umelca od benátskeho po vrcholné banskobystrické obdobie, ďalej osobitne nahliada na jeho civilnejšiu portrétnu prácu. Na poschodí v pôvodnom priestore umelcovho ateliéru sú v širšom zábere inštalované diela rôzneho charakteru od štúdií približujúcich maliarske postupy autora až po definitívne práce. Finálne sa prezentuje špecifická kolekcia umelcovho diela s tematikou kotlárov z medených hámrov. Expozícia bola doplnená o nové diela zo zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie, Slovenskej národnej galérie a Stredoslovenského múzea.
Vila Dominika SkuteckéhoVila Dominika SkuteckéhoKomunikatívnosť expozície zabezpečuje orientačný značkový systém formou rozšírených textových popisiek k špecifikám umelcovej tvorby v širších súvislostiach, ďalej reprodukcie archívnych fotodokumentov z pozostalosti rodiny a virtuálna prehliadka budovaná v kontexte života a tvorby Dominka Skuteckého. Hodnotným spomienkovým predmetom pre návštevníkov sú nové dizajnérske artefakty, ktoré navrhli absolventi VŠVU v priamej umeleckej reakcii na maliarovu tvorbu a atraktívny edukatívno - tvorivý edičný materiál vytvorený pre najmladších návštevníkov expozície.
Vila Dominika SkuteckéhoVila Dominika Skuteckého zostáva špecifickým kultúrnym priestorom otvárajúcim sa širšej verejnosti prezentovaním nielen odkazu tvorby Dominika Skuteckého ale aj kontextu ďalších životných osudov jeho nemenej známej rodiny židovského pôvodu, najmä dcéry maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej a jej syna spisovateľa Petra Karvaša.

 

 

Fotogaléria z expozície

Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého
  Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého  
Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého Expozícia Dominika Skuteckého

 

Dominikov zábavný kufrík (celoročne, Stála expozícia Dominika Skuteckého, Horná 55)
Dominikov zábavný kufríkDominik SkuteckýInteraktívny galerijno-vzdelávací projekt pre deti predškolského veku (3-6 rokov), ktorého jedným z cieľov je na základe tvorivých hier oboznámiť najmenších návštevníkov so životom a tvorbou maliara Dominika Skuteckého. V expozícií autora je umiestnený reálny cestovný kufor obsahujúci niekoľko edukačných pomôcok (pexeso, puzzle, skladačky, maliarske výtvarné potreby a pod.), s ktorými môžu deti pracovať. Počas programu sa oboznámia s témami: predstavenie maliarskeho povolania, charakteristika životného štýlu autora, problematika farieb, svetlo, portrétny žáner, priestorové plány obrazu, kompozícia obrazu, námety obrazov a realistický štýl autora.

 

Kalendárium

 

nám. Štefana Moyzesa 25 /Praetorium/:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
16.06.2016 28.08.2016 Juraj Kollár: Obytná zóna

Kurátorka: Katarína Bajcurová
Prierezová monografická výstava s názvom Obytná zóna prezentuje tvorbu Juraja Kollára za obdobie 10 rokov. Mapovanie vývinu v prelínajúcich sa formách abstraktnej, krajinnej a figuratívnej maľby. Výstava zachytáva dynamické zmeny vo výbere netradičných maliarskych postupov a nájdených materiálov, ktoré redefinujú senzuálny zážitok z obrazu.

 

     

Výstavný priestor Dolná 8 - Bethlenov dom:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
23.06.2016 28.08.2016 Obrazy starej Bystrice - ZREŠTAUROVANÉ

Zastúpení autori: Gejza Angyal, Július Flache, Sibylla Greinerová, František Gyurkovits, Elena Haberernová-Bellušová, Pavel Daniel Jelenský, Jozef Božetech Klemens, Milan Laluha, Štefan Prukner, Viliam Ruttkay-Nedecký, Dominik Skutecký, Andrej Stollmann, Karóly Telepy, Imrich Weiner-Kráľ, Ladislav Záborský
Kurátorka: Katarína Baraníková
Reštaurátor: Miroslav Slúka
Videodokument: Jakub Julény

Výstava uvedie výberovú kolekciu malieb z najstaršej časti zbierky Stredoslovenskej galérie. Výstavná kolekcia bola aktuálne zreštaurovaná pri príležitosti 60. výročia galérie. Dokumentačné materiály a reštaurátorské práce realizoval reštaurátor Mgr. art. Miroslav Slúka. Výstava predstaví doteraz menej známe a dlhodobo nevystavované reprezentatívne obrazy, ktoré z dôvodu poškodenia a zlej kondície zostávali uschované v galerijnom depozite. Prehliadku 30 malieb rozšíria dokumentačné videá, ktoré zachytávajú proces reštaurovania a súvisiacu galerijnú prácu. Návštevníkom objasnia náročné postupy kompletného reštaurovania na ukážkovej maľbe Jozefa B. Klemensa, Portréte Andreja Zipsera, významného uhorského prírodovedca a banskobystrického pedagóga. Priblížia tiež problematiku galerijnej starostlivosti o zbierku a jej údržbu na ukážkových príkladoch ďalších obrazov. Zostavenie výstavnej kolekcie tematicky reflektuje históriu, špecifiká, osobnosti a premeny mesta Banská Bystrica. Zároveň sleduje vývin a prejavy maliarskej tvorby kľúčových umelcov v stredoslovenskom regióne od 2. polovice 19. storočia do 50. rokov 20. storočia – obdobia založenia galérie.

 

30.06.2016, vernisáž o 17.00 28.08.2016 Nová skutočnosť. Bez dôkazov

Vystavujúci autori: Pavol Červeniak, Ingrid Kepková, Martin Koniar, Adam Macko, Jakub Steranka
Kurátorka: Ivana Komanická

Skupinová výstava čerstvých absolventov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorí boli predstavení v kontexte emocionálneho obratu na výstave s názvom Nová skutočnosť. Som stratený rozum a nájdený cit, uvedenej v Galérii Krokus v Bratislave začiatkom roku 2016.
Výstavný projekt prezentovaný v Stredoslovenskej galérii kriticky rámcuje neproblematizované modely vystavovania diplomových prác v neoliberálnej ére vynútenej kreativity na jednej strane a klasickej hierarchickej organizácie výučby na akadémiách na strane druhej. Ukazuje umenie ako „nehľadajúce odôvodnenie“, umenie ako afektivitu, stávanie sa, prechod, umenie tvorené na akadémii ako umenie prechodu. Výber prináša okrem iného kolektívne (často performatívne, dočasné a niekedy nezaznamenané inokedy reinterpretované) práce realizované mimo ateliéru, v konfrontácii s modelom ateliérovej výučby a súčasnej teórie, v rámci ktorej je umenie včleňované do širšieho obrazu reprezentačných praktík súčasnej spoločnosti. „Sme v situácii beznádejne ohrozených a potenciálne utopených v predvídateľnosti konvencií“ hovorí jeden z vystavujúcich autorov „v podliehaní sentimentalite, kde každý kúsok môže znamenať regresívne lipnutie na predstave o umení.“ Výstava je v konečnom dôsledku zjednávaním z toho, čo zostalo zo zdokumentovaného gesta, zaznamenaných procesov a rituálnej povahy umeleckého diela.

 

     

Vila Dominika Skuteckého:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!