Nitrianska galéria Nitra
* Nitra Gallery Nitra

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Tel.: +421 37 657 96 41-3
E-mail: kultura@nitrianskagaleria.sk, riaditel@nitrianskagaleria.sk
Www: www.nitrianskagaleria.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne  10.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné:
● Jednotné vstupné (na všetky výstavy): 3 €
● Reprezentačné sály: 2 €
● Salón: 2 €
● Galéria mladých: 1 €
● Bunker: 1 €

Zľavy (študenti, žiaci, dôchodcovia):
● Jednotné vstupné (na všetky výstavy): 1.50 €
● Reprezentačné sály: 1 €
● Salón: 1 €
● Galéria mladých: 0.50 €
● Bunker: 0.50 €

Skupinové vstupné (5 a viac osôb): 1 € /na osobu/
Rodinné vstupné (2 rodičia + deti): 4 €
Podrobné vstupné nájdete tu...

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Nitrianska galériaNitrianska galéria bola založená 1. januára 1965.
V odbornej pôsobnosti galéria kladie dôraz na umenovednú, výstavnú a edukačnú činnosť. Jej poslaním je budovanie zbierkového fondu, jeho ochrana, evidencia a umelecko-historický výskum. Výstavná činnosť je programovo zameraná na prezentáciu slovenského výtvarného umenia s dôrazom na umenie nitrianskeho regiónu, pričom v rámci recipročných akcií sa pripravujú tiež výstavy zo zahraničia.
Galéria sídli v budove bývalého župného domu. Táto štvorkrídlová palácová budova je Nitrianska galériaako chránená kultúrna pamiatka súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie “Horné mesto”. Ide o pôvodne barokovú stavbu z 18. storočia, postavenú pravdepodobne na starších základoch. Súčasnú podobu nadobudla počas poslednej architektonickej úpravy v duchu secesie v rokoch 1905-1908. Budova bola od svojho vzniku až do roku 1945 sídlom nitrianskej župy. V rokoch 1923-1929 tu vo funkcii župana pôsobil slovenský spisovateľ Janko Jesenský. V areáli župného domu sa v posledných rokoch uskutočnil rozsiahly archeologický výskum, ktorého výsledkom boli viaceré pozoruhodné nálezy (zvyšky stredovekých architektúr a včasnouhorského obranného valu s komorovou konštrukciou, hrob s kostrami dvoch detí zo staršej doby bronzovej).

 

Nitranska galéria získala ocenenie a titul GALÉRIA ROKA 2014Nitranska galéria získala v súťaži Galéria roka, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 1. miesto a 25. mája 2015 si prevzala ocenenie a titul GALÉRIA ROKA 2014.

 

 

 

 

Expozície

Nitrianska galériaV súčasnosti disponuje Nitrianska galéria piatimi výstavnými priestormi: Reprezentačné sály prezentujú významné kolektívne celoslovenské i medzinárodné projekty, kurátorské výskumné úlohy a tiež súborné autorské výstavy. Nitrianska galériaSalón je určený komorným autorským prezentáciám. V roku 2001 bola obnovená činnosť Galérie mladých, ktorá mapuje tvorbu študentov i absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania. Je to i priestor, v ktorom sa realizujú výstavné projekty študentov dejín umenia. Priestor pre alternatívne umenie Bunker od roku 2008 poskytuje študentom, výtvarníkom a mladým kurátorom možnosť experimentovania so súčasnými prejavmi umenia či už výtvarného, divadla, alebo hudby. Farebná galéria vznikla v roku 2010 a je to priestor na prezentáciu edukačných aktivít galerijného pedagóga.

 

Kalendárium

 

GALÉRIA HUDBY - CYKLUS KOMORNÝCH KONCERTOV
12. ROČNÍK / 1. POLROK
Podrobný program a tlačová správa (PDF)

3. máj 2017 o 18.00 hod.
Quasars Ensemble
Ivan Buffa – dirigent
Program: I. Buffa, M. Jarrell, G. Grisey
(mimoriadny kocert)

15. máj 2017 o 18.00 hod.
Eugen Indjić (USA/FR) – klavír
Program: F. Chopin

 

04.04.-09.05.2017: Prednášky o súčasnom výtvarnom umení VII. so zameraním na DIZAJN (PDF)

 

Salón

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
04.05.2017, vernisáž o 18.00 11.06.2017 ADAM ŠAKOVÝ 1987

Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková
Pozvánka na výstavu (PDF)

     

Reprezentačné sály

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
05.05.2017, vernisáž o 18.30 30.04.2017 Výber z akvizícií 2011 — 2016

Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková
Pozvánka na výstavu (PDF)
Vystavujúci autori: Štefan Belohradský, Pavlína Fichta Čierna, Daniel Fischer, Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková, Jozef Kostka, Mária Machatová, Marián Meško, Igor Minárik, Marián Mudroch, Miroslav Nicz, Alojz Klimo, Mira Podmanická, Ľubo Stacho, Monika Pascoe Mikyšková, Ivana Sláviková, Olja Triaška Stefanović, Ján Triaška, Lucia Tallová, Rudolf Sikora

     

Galéria mladých

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
12.04.2017, vernisáž o 18.00 14.05.2017 Liberate Me

Autor: Tomáš Kajánek (CZ)
Kurátor: Lukáš Jahoda (CZ)
Tlačová správa k výstave (PDF)

     

Bunker - výstavný priestor:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
16.03.2017, vernisáž o 18.00 30.04.2017 OČI ULÍC VIDIA VŠETKO

Autori: Filip Sabol, Michal Turkovič
Kurátorka: Simona Bérešová
Čo sa stane, keď sa ulica dostane do galérie? Keď sa vo výstavnom priestore namiesto niečoho esteticky zaujímavého, výnimočného, ako to väčšina ľudí očakáva, objaví špina ulice? Keď sa tam miesto umenia ukážu počmárané steny, smeti, piktogramy, reklamy či značky? Veci, ktoré nás obklopujú každý deň pri ceste do práce, do školy, do obchodu či domov. Veci, ktoré niektorým vadia, iní ich považujú za pekné. Veci, medzi ktorými mestský človek prirodzene žije a naučil sa ich nevidieť, nepočuť a necítiť...

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!