Oravská galéria (OG) Dolný Kubín
* Orava Gallery Dolny Kubin

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Župný dom Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín

Tel.: +421 43 586 32 12
E-mail: ogaleria@nextra.sk, orgaldk@vuczilina.sk
Www: www.oravskagaleria.sk, FACEBOOK, Google Art Projekt

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Oravská galéria - Galéria roka 2015Oravská galéria - Galéria roka 2015Základné vstupné - stále expozície: 2 €
Základné vstupné - výstava: 1 €
Deti, študenti: 0,50 €
Dôchodcovia: 1 €
Deti do 6 rokov: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

 

 

História-popis

Župný dom Dolný Kubín 2011, foto poskytla Oravská galériaŽupný dom - priečelie 2012, foto poskytla Oravská galériaVznik Oravskej galérie v Dolnom Kubíne podmienila v roku 1965 výrazná výtvarná kultúra oravského regiónu, splynutím profesionálneho umenia s ľudovým výtvarným prejavom. Administratívnym a výstavným centrom Oravskej galérie je Župný dom z konca 17. storočia, ktorý sa nachádza v Dolnom Kubíne na historickom Hviezdoslavovom námestí. Baroková murovaná budova s ústredným arkádovým dvorom si zachovala svoju dnešnú podobu z poslednej rozsiahlej obnovy z roku 1893. Čelná fasáda budovy má neobarokovú úpravu z roku 1896. Župný dom Dolný Kubín 2011, foto poskytla Oravská galériaNa fasáde je medzi prvým a druhým poschodím nad hlavným vchodom do budovy reliéfny polychrómovaný, pieskovcový župný erb Oravy z 18. storočia. V roku 1994 bola ukončená jeho rozsiahla generálna rekonštrukcia, ktorou galéria získala 1.800 m2 expozičných a výstavných plôch.
Zbierkový fond galérie tvorí 8 výtvarných disciplín v počte cca 8000 kusov výtvarných diel.

 

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Župný dom Dolný Kubín/County Hall Dolny Kubin:

 

V roku 1995 v Župnom dome sprístupnila galéria trvalé expozície z vlastných zbierok:
- Staré umenie 15.-19. storočia
- Ikony
- Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
- Tradičné ľudové umenie
- Štefan Siváň – rezbár z Oravy

 

ŠTEFAN SIVÁŇ - rezbár z Oravy, foto poskytla Oravská galériaŠTEFAN SIVÁŇ - rezbár z Oravy

- nová stála expozícia zo zbierok Oravskej galérie na prízemí Župného domu, slávnostne otvorená od 10.12.2010
Autorka koncepcie expozície a kurátorka: PhDr. Eva Ľuptáková
Autor fotografií: Stanislav Bodorík
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP v grantovom programe Dedičstvo regiónov.
Stálu expozíciu z vlastných zbierok Štefan Siváň – rezbár z Oravy pripravila Oravská galéria v Dolnom Kubíne v roku 2010 pri príležitosti 45. výročia založenia galérie.
Štefan Siváň, rodák z hornooravskej obce Babín, patrí medzi najvýznamnejších insitných tvorcov na Slovensku. Jeho tvorba nebola ovplyvnená žiadnym umeleckým školením a vykryštalizovala do autentického výtvarného výrazu, charakterizovaného robustným formovaním materiálu, špecifickou modeláciou tvarov a priestorovým vnímaním autodidakta.
K vyrezávaniu plastík sa dostal cez výrobu betlehemov, s ktorými chodil v 20. a 30. rokoch 20. storočia koledovať po Slovensku, Morave a Čechách. Celý život bol roľníkom a kolárom a postupne popri práci na gazdovstve vytváral voľné plastiky, ktoré vychádzali z tradícií sakrálneho sochárstva a preberali zaužívané ikonografické schémy. V 60. rokoch sa o jeho tvorbu začali zaujímať niektorí slovenskí výtvarní umelci, teoretici a spisovatelia. Pod ich vplyvom začal Siváň po prvý krát vytvárať sochy väčších rozmerov a rozšíril aj záber spracúvaných námetov. Drevené sošky a sochy v pestrej motivickej škále sa postupne stali predmetom záujmu galérií a múzeí. Najväčšiu zbierku plastík na Slovensku v počte 95 kusov od tohto autora vlastní Oravská galéria v Dolnom Kubíne.
V jeho tvorbe by bolo možné narátať niekoľko desiatok rôznych tém, mnohé však často opakoval a varioval. Náboženské námety, hlavne betlehemy, stáli pri zrode Siváňa – rezbára a sprevádzali ho celým životom. Sakrálne a biblické témy premieňal na členité naratívne výjavy. Z dedinského života zobrazil všetky formy roľníckej, remeselnej a pastierskej práce. Rodinu tiež varioval vo všetkých jej podobách. Najčastejšie zobrazoval matku obklopenú deťmi. Zo živočíšnej ríše často vyrezával medvede, kone, kravy, jelene, psy a samozrejme ovce. Vytváral aj exotické zvieratá – slony, ťavy a levy. Fascinujúce sú jeho figurálne úle v tvare krojovaných ženských postáv v životnej veľkosti.
Počas svojho dlhého života vytvoril rozsiahle dielo, ktoré vzbudilo zaslúženú pozornosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pravidelne bol zastúpený na výstavách medzinárodného insitného umenia v Bratislave. Jeho plastiky nechýbali ani na veľkolepej prehliadke súčasného insitného umenia v Paríži v roku 1982. Siváňovo umenie sa objavilo, rozvinulo a odišlo s ním. V pravom zmysle slova nemôže mať rovnocenných nasledovníkov. Sila imaginácie a tvorivej fantázie mu bola nadelená v takej miere, akou nedisponoval na Slovensku žiadny z insitných tvorcov. Drobný vzrastom, monumentálny dielom - autentickým, neopakovateľným a jedinečným, ktoré sa stalo výpoveďou jednoduchého človeka – rezbára o svojej zemi, ľuďoch a ich každodenných radostiach i starostiach.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Galéria Márie Medveckej Tvrdošín-Medvedzie

 

Slanický ostrov umenia Námestovo

 

 

Oravská galéria získala tretie miesto v súťaži Galéria roka 2014Oravská galéria získala tretie miesto v súťaži Galéria roka 2014.

Každoročne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž Múzeum roka / Galéria roka. Oravská galéria sa v kategórii Galéria roka 2014 prihlásila projektmi Akvizícia výtvarných diel z 20. a 21. storočia, Reštaurovanie neskorobarokových sôch a Vydanie publikácií o Márii Medveckej pri príležitosti 100. výročia jej narodenia.

 

 

 

 

Kalendárium

 

Veľká výstavná sieň

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
05.05.2016, vernisáž o 16.30 26.06.2016 Robert Brun: 2012 - 2016

Kurátor: PhDr. Ivan Jančár
Pozvánka na výstavu (PDF)
Robert Brun (nar. 1948) patril medzi posledných absolventov dnes už legendárneho ateliéru prof. Vincenta Hložníka (spolu s Dušanom Kállayom, Dušanom Grečnerom, Mariánom Minarovičom a Jozefom Haščákom) na Oddelení knižnej grafiky a ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Čiastočne grafika ale najmä ilustrácia kníh pre deti boli určitým útočiskom pre mnohých autorov, ktorí sa takto mohli v tomto čase pomerne slobodne realizovať. Robert Brun ilustroval okolo 60 knižných titulov, za viaceré z nich získal významné domáce i medzinárodné ocenenia. Poslednú knihu ilustroval v roku 1995. Už dlhšie obdobie však prezentuje svoju tvorbu zriedkavejšie a viac sa uzatvára do súkromia svojho ateliéru. Vzniká tam však pozoruhodné a ojedinelé dielo, ktoré si zaslúži hlbšiu pozornosť a skúmanie. Spomeňme ešte skutočnosť, že Robert Brun sa nestiahol do ústrania úplne, ale od roku 2002 aj pôsobí pedagogicky na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v súčasnosti ako vedúci katedry grafiky.
Spočiatku bol Robert Brun bol bytostný figuralista a trvalo dlhý čas, kým sa dostal až na pomedzie abstraktnej maľby. Od roku 1990 sa koncentruje na kresbu a maľbu, z malých formátoch postupne prechádza na rozmernejšie plochy, ktoré mu poskytujú dostatok priestoru na realizáciu svojich výtvarných vízií.
Proces tvorby je pre Roberta Bruna neustálym tvorivým počinom počas ktorého sa objavujú stále nové možnosti a široká škály využitia. Toto konštatovanie sa vzťahuje predovšetkým na jeho neskoršiu a najmä najnovšiu tvorbu. Na začiatku procesu tvorby diela nie je u neho možné definovať konečný výsledok. Brunove obrazy posledných rokov sú prevažne monochrómne, v centre je farebnosť koncentrovanejšia a rozplýva sa do jemnejších nuansov. Má potrebu akceptovať aj priestor, v ktorom sa tvary pohybujú – aj rozpixovaný priestor má svoj význam – v minulosti viac vo funkcii maliarskej štruktúry, v posledných rokoch sa v ňom objavuje reminiscencia na niečo z minulosti. Dielo prechádza rôznymi fázami. Zatiaľ čo v starších dielach mala štruktúra plochy len sekundárny význam, teraz má význam z hľadiska celkového čítania obrazu. Z technologického hľadiska ide o pokus fúzie in-jectovej tlače na plátno a maliarskej akrylovej zložky v snahe dosiahnuť synergický efekt, čo vyžaduje aj značnú technickú zručnosť a udržanie plochy obrazu v celkovej rovnováhe. Pre Roberta Bruna je však stále dôležitý aj samotný maliarsky akt a preto aj podklad doplňuje, pretvára a napokon ešte povrch dotvára akrylovou farbou. A čo je ešte dôležité - niekoľko vrstiev na sebe vytvára zvláštnu ilúziu priestoru, obraz takto nepôsobí len plošne, ale aj smerom dovnútra. Tieto obrazy nemajú až tak povahu geometrickej abstrakcie, drobné geometrické prvky akoby vytvárali podobu živého, hýbajúceho sa organizmu.
Na výstave budú predstavené jeho veľkorozmerné diela z rokov 2012 – 2016. Výrazne tu vystupuje do popredia výrazný dynamizmus, pohyb štruktúr, ktoré hoci sú zostavované z drobných prvkov, miestami pôsobia ako by boli vytvárané silným maliarskym gestom.

 

30.06.2016, vernisáž o 16.30 04.09.2016 Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Hľadanie identity

Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán
Pozvánka na výstavu (PDF), Tlačová správa k výstave (PDF)
Narodil sa ako Arnold Weiss, zomrel ako Peter Kubínčan.
Narodil sa ako izraelita, zomrel v koncentračnom tábore ako pokrstený katolík.
Narodil sa v Pruskom kráľovstve, žil v rakúsko-uhorskej monarchii a v Československej republike, zomrel neznámo kde.
Cítil sa ako verný Oravčan, a predsa sa presťahoval do Martina.
Nevedel dobre po slovensky, ale jeho najväčším podporovateľom bola Matica slovenská.
Začal študovať sochárstvo, no poznáme ho ako maliara.

Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1944) je predstaviteľom slovenského netradičného žánrového maliarstva medzivojnového obdobia. Jeho tvorba sa formovala na základe expresionistickej maľby a motivicky vychádzala predovšetkým zo slovenskej reality Oravy, Liptova a Turca. Jeho život sprevádzal neustály vnútorný nepokoj, ktorý sa prejavil v neprestajnom hľadaní vlastnej identity. Do jeho života výrazne zasiahli historické udalosti prvej polovice 20. storočia, ktoré do veľkej miery spečatili aj jeho osud.
Zámerom výstavy, ktorá bola nedávno v premiére predstavená v Galérii mesta Bratislavy, je priblížiť osobitú tvorbu a výnimočnú osobnosť Arnolda Petra Weisza-Kubínčana na základe rozsiahleho obrazového a dokumentárneho výskumného materiálu. K výstave umelca, ktorý svoj oddaný vzťah k oravskému regiónu a k mestu, kde prežil značnú časť života vyjadril tým, že k svojmu menu pripojil prídomok „Kubínčan“, sa viaže vydanie vôbec prvej monografie o autorovi.

 

08.09.2016 06.11.2016 Peter Pollág

 

10.11.2016 08.01.2017 Veronika Rónaiová

 

     

Malá výstavná sieň

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
05.05.2016, vernisáž o 16.30 26.06.2016 Martin Kellenberger: Spev sveta

Kurátor: Ľubomír Podušel
Pozvánka na výstavu (PDF) / Tlačová správa k výstave (PDF)
Martin Kellenberger (1957) rozvíja „ohmatávanie“ reality a fantázie vo svojich obrazoch, kresbách a grafických listoch s vášňou akú môže vyvolať iba poznanie, že svet bol, je a ostane plný záhad. Týka sa to aj obrazov, predstavených na umelcovej monografickej výstave s názvom Spev sveta, v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne (2016). Prinášajú ozvenu mýtických príbehov, starovekých kultúr, zaniknutých civilizácií, mýtov a mytológií prestupujúcich z minulosti do súčasnosti. Prenikajúcich do nej a konfrontujúcich súčasnosť s minulosťou. Je to ako nevyčerpateľný, neutíchajúci „spev sveta“, ktorý Kellenbergera priťahuje v podobe spektra, repertoáru motívov, odkazujúcich akoby mimovoľne na posolstvo Paula Kleea:“ „Abych se vyprostil ze svých trosek, musel jsem letět. A letěl jsem.V onom rozmetaném světě již přebývám pouze ve spomínakách, jak se tak člověku chvílemi vrací minulost. Proto tedy jsem „abstraktní“ se vzpomínkami.“ (P: Paul Klee: Čáry. Praha, Odeon 1990, s. 127).

 

30.06.2016, vernisáž o 16.30 04.09.2016 DIPLOMA FEST 2016

Kurátorka: Beata Jablonská
Výstava výberu magisterských prác diplomantov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Pozvánka na výstavu (PDF)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave zvykne každoročne verejne prezentovať najlepšie magisterské práce svojich študentov. Ako najstaršia vzdelávacia inštitúcia umeleckého zamerania so špecializáciou na vizuálne umenie – výtvarné umenie, dizajn, architektúru a reštaurovanie na Slovensku, má záujem oboznamovať čo najširšiu verejnosť s výsledkami svojej misie. Prístupy a metódy vzdelávania na tejto škole prešli viacerými premenami, ktoré v jednotlivých obdobiach jej existencie výrazne poznačili spôsob umeleckého myslenia a autorského prístupu študentov, pedagógov, ale aj umelcov pôsobiacich mimo akademickej pôdy. Popri existencii ďalších umeleckých vysokých škôl, ktoré na Slovensku vznikli, je stále kľúčovou vzdelávacou inštitúciou, ktorá výrazne formujepovahu nielen domácej umeleckej scény, ale jej absolventi sa úspešne a viditeľne etablujú aj za hranicami Slovenska. Donedávna, prezentácia najlepších magisterských prác sa konala v galériách a výstavnýchpriestoroch miesta jej pôsobiska. Tento rok, po prvý krát diela študentov poputujú za divákmi do Oravskej galérie.Čo je pre mladé umenie, práve vstupujúce na výtvarnú scénu veľkou príležitosťou vystavovať v galérii, tak známou svojimi profesionálnymi prezentáciami ako aj vysokou návštevnosťou.
Výstava diel vybratých študentov – diplomantov sa sústredila na odbory reprezentujúce voľné umenie, zastúpené katedrami maliarstva, grafiky, knižnej ilustrácie, fotografie, sochárstva a skla. Deana Kolenčíková, Michal Lacko, Kristína Kubáňová, Jakub Jenčo, Emil Malecký a Žofia Dubová takto pomyselne prekračujú brány školy a vstupujú do priestoru sveta umenia. Nateraz na pôde Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.

 

08.09.2016 06.11.2016 Peter Kršák

 

10.11.2016 08.01.2017 Emerik Fejes | zo zbierky Ivana Melicherčíka

 

     

Suterén 06

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!