Oravská galéria (OG) Dolný Kubín
* Orava Gallery Dolny Kubin

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Župný dom Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín

Tel.: +421 43 586 32 12
E-mail: ogaleria@nextra.sk, orgaldk@vuczilina.sk
Www: www.oravskagaleria.sk, FACEBOOK, Google Art Projekt

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Oravská galéria - Galéria roka 2015Oravská galéria - Galéria roka 2015Základné vstupné - stále expozície: 2 €
Základné vstupné - výstava: 1 €
Deti, študenti: 0,50 €
Dôchodcovia: 1 €
Deti do 6 rokov: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

 

 

História-popis

Župný dom Dolný Kubín 2011, foto poskytla Oravská galériaŽupný dom - priečelie 2012, foto poskytla Oravská galériaVznik Oravskej galérie v Dolnom Kubíne podmienila v roku 1965 výrazná výtvarná kultúra oravského regiónu, splynutím profesionálneho umenia s ľudovým výtvarným prejavom. Administratívnym a výstavným centrom Oravskej galérie je Župný dom z konca 17. storočia, ktorý sa nachádza v Dolnom Kubíne na historickom Hviezdoslavovom námestí. Baroková murovaná budova s ústredným arkádovým dvorom si zachovala svoju dnešnú podobu z poslednej rozsiahlej obnovy z roku 1893. Čelná fasáda budovy má neobarokovú úpravu z roku 1896. Župný dom Dolný Kubín 2011, foto poskytla Oravská galériaNa fasáde je medzi prvým a druhým poschodím nad hlavným vchodom do budovy reliéfny polychrómovaný, pieskovcový župný erb Oravy z 18. storočia. V roku 1994 bola ukončená jeho rozsiahla generálna rekonštrukcia, ktorou galéria získala 1.800 m2 expozičných a výstavných plôch.
Zbierkový fond galérie tvorí 8 výtvarných disciplín v počte cca 8000 kusov výtvarných diel.

 

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Župný dom Dolný Kubín/County Hall Dolny Kubin:

 

V roku 1995 v Župnom dome sprístupnila galéria trvalé expozície z vlastných zbierok:
- Staré umenie 15.-19. storočia
- Ikony
- Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
- Tradičné ľudové umenie
- Štefan Siváň – rezbár z Oravy

 

ŠTEFAN SIVÁŇ - rezbár z Oravy, foto poskytla Oravská galériaŠTEFAN SIVÁŇ - rezbár z Oravy

- nová stála expozícia zo zbierok Oravskej galérie na prízemí Župného domu, slávnostne otvorená od 10.12.2010
Autorka koncepcie expozície a kurátorka: PhDr. Eva Ľuptáková
Autor fotografií: Stanislav Bodorík
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP v grantovom programe Dedičstvo regiónov.
Stálu expozíciu z vlastných zbierok Štefan Siváň – rezbár z Oravy pripravila Oravská galéria v Dolnom Kubíne v roku 2010 pri príležitosti 45. výročia založenia galérie.
Štefan Siváň, rodák z hornooravskej obce Babín, patrí medzi najvýznamnejších insitných tvorcov na Slovensku. Jeho tvorba nebola ovplyvnená žiadnym umeleckým školením a vykryštalizovala do autentického výtvarného výrazu, charakterizovaného robustným formovaním materiálu, špecifickou modeláciou tvarov a priestorovým vnímaním autodidakta.
K vyrezávaniu plastík sa dostal cez výrobu betlehemov, s ktorými chodil v 20. a 30. rokoch 20. storočia koledovať po Slovensku, Morave a Čechách. Celý život bol roľníkom a kolárom a postupne popri práci na gazdovstve vytváral voľné plastiky, ktoré vychádzali z tradícií sakrálneho sochárstva a preberali zaužívané ikonografické schémy. V 60. rokoch sa o jeho tvorbu začali zaujímať niektorí slovenskí výtvarní umelci, teoretici a spisovatelia. Pod ich vplyvom začal Siváň po prvý krát vytvárať sochy väčších rozmerov a rozšíril aj záber spracúvaných námetov. Drevené sošky a sochy v pestrej motivickej škále sa postupne stali predmetom záujmu galérií a múzeí. Najväčšiu zbierku plastík na Slovensku v počte 95 kusov od tohto autora vlastní Oravská galéria v Dolnom Kubíne.
V jeho tvorbe by bolo možné narátať niekoľko desiatok rôznych tém, mnohé však často opakoval a varioval. Náboženské námety, hlavne betlehemy, stáli pri zrode Siváňa – rezbára a sprevádzali ho celým životom. Sakrálne a biblické témy premieňal na členité naratívne výjavy. Z dedinského života zobrazil všetky formy roľníckej, remeselnej a pastierskej práce. Rodinu tiež varioval vo všetkých jej podobách. Najčastejšie zobrazoval matku obklopenú deťmi. Zo živočíšnej ríše často vyrezával medvede, kone, kravy, jelene, psy a samozrejme ovce. Vytváral aj exotické zvieratá – slony, ťavy a levy. Fascinujúce sú jeho figurálne úle v tvare krojovaných ženských postáv v životnej veľkosti.
Počas svojho dlhého života vytvoril rozsiahle dielo, ktoré vzbudilo zaslúženú pozornosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pravidelne bol zastúpený na výstavách medzinárodného insitného umenia v Bratislave. Jeho plastiky nechýbali ani na veľkolepej prehliadke súčasného insitného umenia v Paríži v roku 1982. Siváňovo umenie sa objavilo, rozvinulo a odišlo s ním. V pravom zmysle slova nemôže mať rovnocenných nasledovníkov. Sila imaginácie a tvorivej fantázie mu bola nadelená v takej miere, akou nedisponoval na Slovensku žiadny z insitných tvorcov. Drobný vzrastom, monumentálny dielom - autentickým, neopakovateľným a jedinečným, ktoré sa stalo výpoveďou jednoduchého človeka – rezbára o svojej zemi, ľuďoch a ich každodenných radostiach i starostiach.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Galéria Márie Medveckej Tvrdošín-Medvedzie

 

Slanický ostrov umenia Námestovo

 

 

Oravská galéria získala tretie miesto v súťaži Galéria roka 2014Oravská galéria získala tretie miesto v súťaži Galéria roka 2014.

Každoročne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž Múzeum roka / Galéria roka. Oravská galéria sa v kategórii Galéria roka 2014 prihlásila projektmi Akvizícia výtvarných diel z 20. a 21. storočia, Reštaurovanie neskorobarokových sôch a Vydanie publikácií o Márii Medveckej pri príležitosti 100. výročia jej narodenia.

 

 

 

 

Kalendárium

 

Veľká výstavná sieň

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.09.2016, vernisáž o 16.30 06.11.2016 PETER POLLÁG - Ľubovník bodkovaný / Hyperium perforatum

Kurátorka výstavy: PhDr. Eva Ľuptáková
Hudobný hosť vernisáže: Sima Martausová
Pozvánka na výstavu (PDF)
Peter Pollág (1958) sa v rámci svojej generačnej vrstvy radí k univerzálne zameraným autorom, schopným komunikovať v rôznych médiách. V jeho tvorbe, ktorá zahŕňa niekoľko výtvarných disciplín, no dominuje v nej maľba, je všadeprítomný experimentátorský prístup. Peter Pollág je typ umelca – rozprávača, ktorý tému rozvíja vo viacerých maliarskych a významových vrstvách. Ako zanietený figuralista komentuje vo svojich obrazoch prežité i odpozorované medziľudské vzťahy, spracúva impulzy zo svojich ciest po svete, zo spoznávania rôznych kultúr. Napriek tomu, že Pollágov rukopis s charakteristickým vrstvením rozličných maliarskych stôp je ľahko rozpoznateľný, jeho tvorba je mnohotvárna.
Výstava v Oravskej galérii predstaví autorovu tvorbu z posledných rokov, veľkorozmerné plátna, komornú tvorbu, ilustráciu, frotáže a objekty. Jej názov „Ľubovník bodkovaný“ je odvodený od rovnomenného obrazu, na ktorom tematizuje rodinu. Lásku a vzájomné rodinné väzby si Peter Pollág stotožňuje práve s rastlinkou ľubovníka bodkovaného, ktorá pre neho symbolizuje rodinné šťastie a spája sa so spomienkami na obdobie detstva. Niektoré z diel, ktorými reaguje na Genia loci daného miesta, históriu a stopy kolektívnej pamäti, boli vytvorené špeciálne pre výstavu v Oravskej galérii.
Výstavu sprevádza vydanie reprezentatívnej monografie o umelcovi, ktorá bude slávnostne uvedená na vernisáži.
Peter Pollág sa narodil 19. februára 1958 v Levoči. V rokoch 1977 – 1983 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (doc. František Stoklas, súkromne prof. Albín Brunovský a doc. Ján Matejko). V roku 1980 absolvoval študijný pobyt na Accademia di Belle Arti Pietro Vanucci v Perugii (prof. Bruno Orfei). Štúdiá si dopĺňal tiež na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1984 – 1989, prof. Radek Kolář), na École Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paríži (1986-1987, prof. Riccardo Licata a prof. Pierre Carron) a na Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense v Madride (1988). Za sebou má množstvo samostatných i kolektívnych výstav doma i v zahraničí, jeho diela sú zastúpené vo verejných a súkromných zbierkach na štyroch kontinentoch. Žije v Bratislave a venuje sa maliarskej tvorbe, kresbe, ilustrácii a sochárskym realizáciám.

 

10.11.2016 08.01.2017 Veronika Rónaiová

 

     

Malá výstavná sieň

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.09.2016, vernisáž o 16.30 06.11.2016 PETER KRŠÁK - Obrazy a objekty

Kurátorka výstavy: PhDr. Eva Ľuptáková
Pozvánka na výstavu (PDF)
Peter Kršák (*1979 Topoľčany) sa zaoberá kresbou, maľbou, grafikou, keramikou a drevorezbou. Je autodi¬dakt, ovplyvnili ho výtvarníci Jana Gálusová, Jana Pivovarníková, Jaroslav Štul¬ler a Juraj Marth. Inšpiráciou je pre neho umenie 1. polovice 20. storočia (P. Klee: umenie nereprodukuje viditeľné, ale robí vidi¬teľným) i staré európske a ázijské umenie a tzv. primitívne umenie. V posled¬ných rokoch sa venuje predovšetkým maľbe, pričom sa sústreďuje na výrazové a symbolické vlastnosti farby, ktorá je v jeho dielach kľúčová. Charakteristický je pre neho expresívny výraz, prevrstvovanie štruktúr a tendencia k abstrahova¬niu motívu. Vytvára figuratívne maľby, ktoré sú tematicky previazané s univer¬zálnym jazykom symbolov prameniacim v starovekých kultúrach i v ľudskom nevedomí. Takto poníma aj krajinu, ktorá v sebe nesie výrazné symbolické posolstvo. Svoje diela zväčša vytvára v cykloch, ktoré na seba nadväzujú a v kto¬rých sa opakovane, v priebehu rokov, vracia k určitým témam. Väčšina obrazov z týchto cyklov,
z ktorých mnohé sú inšpirované snami, sú práce na papieri, ktoré sú súčasťou autorových maliarskych zošitov a denníkov. Olejomaľby tak pre neho predstavujú akýsi extrakt jeho experimentov v rozličných médiách. Keramiku vníma ako Umenie ohňa (tradičné chápanie keramiky na Ďalekom Východe; keramiku vypaľoval v peci na drevo) a syntézu tvaru a farby (glazú¬ra), teda sochárstva a maľby. Jeden z jeho maliarskych zápisníkov, ktorý vytvo¬ril počas ciest na Blízkom Východe vyšiel knižne ako Putovanie po štyroch krajinách (Petrus, 2012).

 

10.11.2016 08.01.2017 Emerik Fejes | zo zbierky Ivana Melicherčíka

 

     

Suterén 06

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!