Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
* Art Gallery of Ernest Zmetak in Nove Zamky

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Björnsonova 1, 940 54 Nové Zámky

Tel.: +421 35 640 84 40, +421 35 640 84 41-2
E-mail: galerianz@galerianz.eu
Www: www.galerianz.eu

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi  8.00 - 17.00, So  9.00 - 13.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - stále expozície: 1,50 €
Základné vstupné - výstavy: 1 €
Zľavnené vstupné: 0,50 €
Bezplatný vstup: VŠ - umelecký smer a učitelia

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria umeniaGaléria umeniaGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, predtým Galéria umenia, Galéria XC, Požitavská galéria a pôvodne Galéria umenia, vznikla v roku 1979.

 

Expozície

Stála expozícia galérie je umiestnená na prvom poschodí budovy Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zameriava sa na stredoeurópske výtvarné umenie 18. a 19.- teho storočia a na umenie 19. a 20.-teho storočia na Slovensku a v Maďarsku.
Expozícia Lajosa Kassáka je umiestnená na druhom poschodí budovy a má dokumentačný, literárny a výtvarný charakter.

 

Fotogaléria

Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Martin BENKA (1888-1971): Slovenské leto, okolo 1930 Vincent Hložník (1919-1997): Cirkus, 1944 M.A.Bazovský (1899-1968): Chvála slnku, 1947 Galéria umenia

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
28.06.2016, 17.00   Magdaléna BajuszováMagdaléna Bajuszová
- koncert z cyklu komorných koncertov GALÉRIA PLNÁ HUDBY

 

30.06.2016, vernisáž o 17.00 03.09.2016 SOCIÁLNA JEDNOT(K)A
OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ – JÁN TRIAŠKA

SOCIÁLNA JEDNOT(K)AKurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková
Sociálna jednotka je manželskou (rodinnou) výstavou Olje Triašky Stefanović a Jána Triašku. Výstava nie je typicky modelovou ukážkou monografickej tvorby autorov (manželov), z ktorých sa každý zvlášť umelecky vyjadruje v odlišnom médiu (Olja –fotografiou, Ján –primárne maľbou).
Divák bude mať možnosť nahliadnuť do súkromia jednej umeleckej rodiny – galéria sa stane načas sociálnou sieťou, kde Triaškovci zdieľajú verejne aj svoje súkromie (myšlienky, názory, spoločenské postoje atď.).
V galérii sa „duchampovsky“ stretne domáca Oljina torta s Jánovým transformerom a do toho im Lota vstúpi do diela....
Projekt posúva hranice tradične chápaného kurátorstva do jeho nových, kreatívnych možných využití.

OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ: (1978, Novi Sad, Srbsko), fotografka, ktorá má za sebou množstvo participácií na fotografických projektoch doma i v zahraničí. Štúdium: 2007, Bakalárske a magisterské štúdium - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Katedra fotografie a nových médií, prof. Milota Havránková
2011 – doteraz, Doktorandské štúdium, Katedra intermédií a multimédií, prof. Anton Čierny
http://oljatriaskastefanovic.blogspot.sk/

JÁN TRIAŠKA: (1977, Novi Sad, Srbsko), autor sa vyjadruje prevažne v médiu maľby, pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Štúdium: 2007, Vysoká škola výtvarných umení, absolvoval doktorandské štúdium – ArtD. Katedra maľby, ateliér profesora Jána Bergera, Bratislava. 2003, Vysoká škola výtvarných umení, absolvoval magisterské štúdium – Mgr.art. Katedra maľby, ateliér profesora Jána Bergera, Bratislava. 1996-1999, Akadémia umenia v Novom Sade, Katedra maľby, ateliér profesora Jovana Rakidžića.

 

08.09.2016 15.10.2016 IMRE BUKTA

Kurátor: Helena Markusková

 

20.10.2016 03.12.2016 JANA MACHATOVÁ – PETER MACHATA

Kurátori: team kurátorov

 

08.12.2016 január 2017 OTIS LAUBERT

Kurátor: Helena Markusková

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!