Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
* Art Gallery of Ernest Zmetak in Nove Zamky

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Björnsonova 1, 940 54 Nové Zámky

Tel.: +421 35 640 84 40, +421 35 640 84 41-2
E-mail: galerianz@galerianz.eu
Www: www.galerianz.eu

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi  8.00 - 17.00, So  9.00 - 13.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - stále expozície: 1,50 €
Základné vstupné - výstavy: 1 €
Zľavnené vstupné: 0,50 €
Bezplatný vstup: VŠ - umelecký smer a učitelia

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria umeniaGaléria umeniaGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, predtým Galéria umenia, Galéria XC, Požitavská galéria a pôvodne Galéria umenia, vznikla v roku 1979.

 

Expozície

Stála expozícia galérie je umiestnená na prvom poschodí budovy Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zameriava sa na stredoeurópske výtvarné umenie 18. a 19.- teho storočia a na umenie 19. a 20.-teho storočia na Slovensku a v Maďarsku.
Expozícia Lajosa Kassáka je umiestnená na druhom poschodí budovy a má dokumentačný, literárny a výtvarný charakter.

 

Fotogaléria

Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Martin BENKA (1888-1971): Slovenské leto, okolo 1930 Vincent Hložník (1919-1997): Cirkus, 1944 M.A.Bazovský (1899-1968): Chvála slnku, 1947 Galéria umenia

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
26.01.2017, vernisáž o 17.00 18.03.2017 z depozitára
zo zbierky starého európskeho umenia z daru Danice a Ernesta Zmetákovcov

Kurátor: Martin Šugár
Pozvánka na výstavu (PDF)
Výstava s názvom Z depozitára predstavuje olejomaľby zo 17. až 19. storočia, momentálne nezaradené do stálej expozície. V určitom zmysle môže byť prehliadka diel z depozitára videná ako doplnok k stálej expozícii: Diela starého európskeho umenia zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej sú po prvý raz prezentované nerozdelene – hoci nejde o jediný cieľ, aký sa výstavou sleduje.
Kolekcia dostala svoju ucelenú podobu niekedy na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia. Popri jej zostavovaní sa rodila tiež úvaha darovať ju štátu. Konkrétnym krokom bolo stretnutie s vtedajším ministrom kultúry Miroslavom Válkom v roku 1971, ktorému manželia Danica a Ernest Zmetákovci predložili svoju ponuku darovať štátu za určitých podmienok 90 diel. Trvalo takmer desaťročie, keď sa zo súkromnej zbierky dňa 1. januára 1979 stala verejná inštitúcia – Galéria umenia v Nových Zámkoch (Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch od 1.1.2012).
Výstava predstaví 35 diel. Viaceré sú predstavené verejnosti po prvý raz, niektoré dokonca neboli publikované. To bol jeden z dôvodov preveriť doterajšie poznatky o prácach neznámych maliarov. Hoci sa výskum iba začal, podarilo sa navrhnúť nové atribúcie — inými slovami diela neznámych umelcov mohli byť pripísané konkrétnym maliarom. Upresnila sa ikonografia obrazov (teda zobrazené témy) a tiež ich datovanie. V dvoch prípadoch sa podarilo identifikovať doposiaľ neznáme osoby na portrétoch ako významné osobnosti maďarských dejín. Vo svetle týchto zistení sa zbierka starého európskeho umenia Danice a Ernesta Zmetákovcov javí v novom kontexte, ktorý podčiarkuje jej význam.
Pri otvorení výstavy bude predstavený sprievodný katalóg k výstave. Zhrňuje doterajšie poznatky o dielach, doplnené o nové údaje z výsledkov reštaurátorského prieskumu. Nie všetky zistenia sú zhrnuté na jeho stránkach, zato dostanú priestor na výstave. Tá je koncipovaná tak, aby si návštevník galérie sám prešiel cestu z depozitára cez dielňu reštaurátora a pracovňu historika umenia až k výsledku, ktorým je exponát so štítkom na stene a jeho reprodukcia v katalógu s rozšírenou informáciou. Cieľom je upozorniť, že vlastniť zbierku umeleckých diel, vedieť o nich aspoň základné informácie, identifikovať ich tvorcov, poznať ich vek, techniku, námety, ktoré zobrazujú, rozpoznať kontext, ktorého sú súčasťou – nie je samozrejmosťou.
Prehliadka výstavy s komentárom kurátora sa uskutoční v utorok 14. marca 2017 o 17.00 h.

 

23.03.2017 13.05.2017 Lajos Kassák

Kurátor: Helena Markusková

 

18.05.2017 24.06.2017 Miriama Schniererová

Kurátor: Jana Babušiaková

 

29.06.2017 02.09.2017 Rastislav Podoba

Kurátor: Zuzana Majlingová

 

07.09.2017 14.10.2017 PERTU N°12

Kurátor: Helena Markusková

 

19.10.2017 25.11.2017 Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková

 

30.11.2017 14.01.2018 Milan Bočkay

Kurátor: Helena Markusková

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!