Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
* Art Gallery of Ernest Zmetak in Nove Zamky

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Björnsonova 1, 940 54 Nové Zámky

Tel.: +421 35 640 84 40, +421 35 640 84 41-2
E-mail: galerianz@galerianz.eu
Www: www.galerianz.eu

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi  8.00 - 17.00, So  9.00 - 13.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - stále expozície: 1,50 €
Základné vstupné - výstavy: 1 €
Zľavnené vstupné: 0,50 €
Bezplatný vstup: VŠ - umelecký smer a učitelia

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria umeniaGaléria umeniaGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, predtým Galéria umenia, Galéria XC, Požitavská galéria a pôvodne Galéria umenia, vznikla v roku 1979.

 

Expozície

Stála expozícia galérie je umiestnená na prvom poschodí budovy Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zameriava sa na stredoeurópske výtvarné umenie 18. a 19.- teho storočia a na umenie 19. a 20.-teho storočia na Slovensku a v Maďarsku.
Expozícia Lajosa Kassáka je umiestnená na druhom poschodí budovy a má dokumentačný, literárny a výtvarný charakter.

 

Fotogaléria

Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Martin BENKA (1888-1971): Slovenské leto, okolo 1930 Vincent Hložník (1919-1997): Cirkus, 1944 M.A.Bazovský (1899-1968): Chvála slnku, 1947 Galéria umenia

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.12.2016, vernisáž o 17.00 21.01.2017 OTIS LAUBERT – VOĽNÝM KROKOM KUMŠTOM

OTIS LAUBERT – VOĽNÝM KROKOM KUMŠTOMKurátor: Helena Markusková
Meno Otisa Lauberta (1946), sa spája s autentickým programom, založeným na zbierke nájdených predmetov a otvorenosti k výtvarným experimentom. Je majstrom rôznych foriem koláže, asambláže, objektov, inštalácií a kresieb s osobitnou privátnou poetikou a originálnym videním. V uplynulých rokoch galéria predstavila výber z jeho rozsiahlej tvorby na viacerých samostatných (Kresby, 1993, Zo série Mail art, 1996, Vlajkonoš si zobral kartografku, 2007) a tematických výstavách (Kóany, 2002, Varianty na mail art, 2004, Pocta Kassákovi3, 2007). Medzi dielami Otisa Lauberta pomerne veľkú skupinu tvoria rôzne druhy interpretácií z dejín umenia. V podstate od začiatku sa tiahnu jeho tvorbou a doteraz neboli prezentované na samostatnej výstave. Reagoval v nich na diela významných umelcov a výtvarné smery z nezvyčajného pohľadu alebo sa inšpiroval svojráznou atmosférou lokalít a kultúr (1967 – 2016). Dejiny umenia alebo inak – kumšt stali sa pre neho jednou z oblastí trvalého záujmu, zásobárňou tém, motívov a postupov, do ktorej s príznačnou invenčnosťou tvorivo vstupuje.
Aktuálna výstava prevedie malými dejinami interpretácií (1967 – 2016).Popri relatívne veľkej kolekcii interpretácií diel starého umenia – umelca najviac inšpirovalo moderné umenie 20. storočia, novátorské tendencie a najmä diela priekopníkov. Zvláštne miesto v nich zaujímajú aj diela adresované Lajosovi Kassákovi - rodákovi z Nových Zámkov, predstaviteľovi konštruktivizmu. Otis Laubert patrí k autorom, ktorí sa od začiatku zúčastňovali akcií realizovaných na počesť Kassáka (1987, 1992, 1997, 2007).
“Voľným krokom kumštom” sú netradične formulované úvahy umelca o umení, ktoré odkrývajú svojrázny pohľad na inšpirujúce dejiny umenia.
Otis Laubert študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu (1961 – 1964) v Bratislave. Etabloval sa v rámci neoficiálnej scény: zapojil sa do viacerých aktivít (I. Otvorený ateliér, 1970, Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu, 1979 – 1986), zúčastnil sa výstav v Slovenskej akadémii vied (Bratislava, 1978 – 1979). Od roku 1977 organizoval výstavy, na ktoré nadviazal činnosťou Filiálky Guggenheimovho múzea v byte v Bratislave (1984 – 1997). Samostatne vystavuje od roku 1979. V roku 1991 s dlhoročnými priateľmi založili skupinu A – R, ktorá po premiére v Dome umenia v Bratislave (1992), realizovala rad výstav doma i v zahraničí (1992 – 2007). V roku 2001 mu vyšla monografia. V rokoch 2015 – 2016 založil a viedol Múzeum Otisa Lauberta v Bratislave.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!