Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
* Art Gallery of Ernest Zmetak in Nove Zamky

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Björnsonova 1, 940 54 Nové Zámky

Tel.: +421 35 640 84 40, +421 35 640 84 41-2
E-mail: galerianz@galerianz.eu
Www: www.galerianz.eu

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi  8.00 - 17.00, So  9.00 - 13.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - stále expozície: 1,50 €
Základné vstupné - výstavy: 1 €
Zľavnené vstupné: 0,50 €
Bezplatný vstup: VŠ - umelecký smer a učitelia

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria umeniaGaléria umeniaGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, predtým Galéria umenia, Galéria XC, Požitavská galéria a pôvodne Galéria umenia, vznikla v roku 1979.

 

Expozície

Stála expozícia galérie je umiestnená na prvom poschodí budovy Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zameriava sa na stredoeurópske výtvarné umenie 18. a 19.- teho storočia a na umenie 19. a 20.-teho storočia na Slovensku a v Maďarsku.
Expozícia Lajosa Kassáka je umiestnená na druhom poschodí budovy a má dokumentačný, literárny a výtvarný charakter.

 

Fotogaléria

Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Martin BENKA (1888-1971): Slovenské leto, okolo 1930 Vincent Hložník (1919-1997): Cirkus, 1944 M.A.Bazovský (1899-1968): Chvála slnku, 1947 Galéria umenia

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
23.03.2017, vernisáž o 17.00 13.05.2017 Lajos Kassák (1887 – 1967) – Re/konštrukcia

Prednášky: Lajos Kassák (1887 – 1967) – Re/konštrukciaKurátor: Helena Markusková
Pozvánka na výstavu (PDF)
Jubilejné výstavy venované výraznej osobnosti medzinárodnej avantgardy a rodákovi z Nových Zámkov, Lajosovi Kassákovi (1887 – 1967), sa stali súčasťou programu galérie. Dlhé roky (1990 – 2007) sa niesli v znamení výstav-pôct, ktoré predstavili aktuálne reakcie aktérov domácej a medzinárodnej scény na kassákovské dedičstvo (Keď je Kassák niekto iný č. 2., 1992, Kassákov klobúk, 1997, Kassák a MADI dnes, 2002, Pocta Kassákovi3, 2007). Z tohto rámca vybočila nedávna výstava súčasníkov-fotografov Kassáka (To som teda ja, 2012). Bola zameraná na mapovanie roly a pozície Kassáka v dobovom umení.
Aktuálna výstava sleduje vývoj výtvarného nazerania Kassáka. Vychádza najmä z vlastných zbierok galérie – z diel umelca, z faksimile vydania jeho grafík, albumov, návrhov, z tlačí kníh či plagátov. Jadro tvoria diela darované manželkou umelca Klárou Kassákovou, ku ktorým neskôr pribudli albumy venované Ferencom Csaplárom, Jánosom Fajóm a ďalšími darcami. Koncepcia výstavy vychádza zo zásadného významu tvorivej myšlienky – aj preto zvolila formu rekonštrukcie uvádzajúcej do širokospektrálnej výtvarnej dráhy umelca. Zároveň cez faksimile vydania diel zapája do recepcie Kassákovej tvorby aj generáciu maďarskej neoavantgardy, členov Pesti Műhely (János Fajó, Imre Bak, István Nádler, Ilona Keserü), ktorí v rokoch 1974 – 1982 pracovali na reedíciách Kassákových najvýznamnejších grafických albumov. Svojimi výtvarnými aktivitami ovplyvnili vizuálnu kultúru doby. Výstava cez diela majstra – zviditeľní aj ich činnosť – citlivo podriadenú ideovej čistote Kassákových diel a propagácii jeho priekopníckej roly v európskom umení. Prepája tak prvky individuálnej výstavy a pocty – príznačné pre doterajšie reflexie Kassákových výstav.
Zvláštnosťou výstavy je mapovanie vzťahu Kassáka k Novým Zámkom – exkurz do prostredia, ktoré ho formovalo, kam sa počas svojich ciest do Československa vrátil ako uznávaný tvorca a napokon už ako mýtus. Súčasťou toho je aj príbeh slávneho rodáka, stôp jeho prítomnosti v meste. A možno aj uzavretia starého príbehu splatením dlhu voči nemu – v podobe dávno sľúbeného, ale ešte stále neudeleného čestného občianstva.

 

18.05.2017 24.06.2017 Miriama Schniererová

Kurátor: Jana Babušiaková

 

20.05.2017,
18.00
  Noc múzeí a galérií 2017
Predstavenie katalógu „Jedna fascinujúca zbierka“

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch vydala súborný katalóg zo „Stálej expozície európskeho umenia 16. – 20. storočia“ z daru Danice a Ernesta Zmetákovcov, pod názvom Jedna fascinujúca zbierka. Autorkou textov a maďarského prekladu je kurátorka galérie Helena Markusková, anglický preklad Castle school of english Nové Zámky, typografia Filip Jurkovič, tlač AZ PRINT s.r.o. Nové Zámky, rozsah 200 strán, 1. vydanie. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, finančnou dotáciou Mesta Nové Zámky a spolufinancovaním projektu z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja. V katalógu sú použité digitálne reprodukcie, ktoré vznikli aj vďaka národnému projektu Digitálna galéria, ktorý realizovala Slovenská národná galéria v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ERDF.
Katalóg reflektuje zmeny reinštalácie expozície z roku 2015, ktorá nadväzuje na štruktúru predošlých, zachováva pritom jej otvorený prístup, zdôrazňujúci jej „zberateľský charakter“. Predstavuje výber z kvalitatívne vyhranenej zberateľskej činnosti Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej. Posúva dôraz na európske umenie 18. storočia, jadro ktorého tvoria diela barokových majstrov (Giovanni Battista Piazzetta, Francesco Tironi, Paul Troger, Johann Jäger, Jacob Kohl). K jej najcelistvejším častiam patrí maďarské umenie 19. - 20. storočia s viacerými ťažiskovými dielami klasikov (Miklós Barabás, Antal Ligeti, János Kmetty, Vilmos Aba-Novák, István Szőnyi, József Egry, Aurél Bernáth). Pozoruhodný súbor tvorí slovenské umenie 19. - 20. storočia, v ktorom sú zastúpené diela mnohých významných osobností domácej výtvarnej kultúry (Ladislav Mednyánszky, Martin Benka, Anton Jaszusch, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Ján Mudroch, Cyprián Majerník, Milan Paštéka, Milan Laluha). V 80. rokoch 20. storočia Ernest Zmeták zbierku pravidelne dopĺňal novými dielami. Posledným dielom, ktoré daroval v roku 1994, bolo dielo Ľudovíta Hološku. Vydanie katalógu k stálej expozícii je dôležitým príspevkom k zhodnoteniu výtvarného umenia na Slovensku a základnou publikačnou aktivitou galérie.

 

29.06.2017 02.09.2017 Rastislav Podoba

Kurátor: Zuzana Majlingová

 

07.09.2017 14.10.2017 PERTU N°12

Kurátor: Helena Markusková

 

19.10.2017 25.11.2017 Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková

 

30.11.2017 14.01.2018 Milan Bočkay

Kurátor: Helena Markusková

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!