Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
* Art Gallery of Ernest Zmetak in Nove Zamky

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Björnsonova 1, 940 54 Nové Zámky

Tel.: +421 35 640 84 40, +421 35 640 84 41-2
E-mail: galerianz@galerianz.eu
Www: www.galerianz.eu

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi  8.00 - 17.00, So  9.00 - 13.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - stále expozície: 1,50 €
Základné vstupné - výstavy: 1 €
Zľavnené vstupné: 0,50 €
Bezplatný vstup: VŠ - umelecký smer a učitelia

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria umeniaGaléria umeniaGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, predtým Galéria umenia, Galéria XC, Požitavská galéria a pôvodne Galéria umenia, vznikla v roku 1979.

 

Expozície

Stála expozícia galérie je umiestnená na prvom poschodí budovy Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zameriava sa na stredoeurópske výtvarné umenie 18. a 19.- teho storočia a na umenie 19. a 20.-teho storočia na Slovensku a v Maďarsku.
Expozícia Lajosa Kassáka je umiestnená na druhom poschodí budovy a má dokumentačný, literárny a výtvarný charakter.

 

Fotogaléria

Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Martin BENKA (1888-1971): Slovenské leto, okolo 1930 Vincent Hložník (1919-1997): Cirkus, 1944 M.A.Bazovský (1899-1968): Chvála slnku, 1947 Galéria umenia

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
19.05.2016, vernisáž o 17.00 25.06.2016 Robo Kočan – Príbehy

Kurátor: Magdaléna Klobučníková
Pozvánka na výstavu (PDF)
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch premiéruje monografickú výstavu významného slovenského fotografa Roba Kočana – Príbehy. Výstava mapuje tvorbu autora od roku 2003, bez ambície predstaviť celú šírku tém, ktoré v danom období boli nosnými témami autorského programu. Reflektuje fotografické cykly, ktoré spája narácia, bez ohľadu na moment v ktorom autor vedome vyhľadáva záber, uhoľ pohľadu, ktorý je už nositeľom príbehu (Bytosti starého Glamorgánu) alebo ten vzniká následnou počítačovou manipuláciou. Vo výstavnom súbore prevažuje zastúpenie cyklov realizovaných počas tvorivých pobytov v zahraničí (Welse, Clevelande a v Poľsku).
Robo Kočan oficiálne vstupuje na scénu slovenskej fotografie v druhej polovici 90. rokov. Upozorňuje však na seba už počas štúdií sériami fotografií, inšpirovanými tvorbou fotografov slovenskej vlny. Jeho práce sú charakteristické používaním luminografie a viacnásobnej expozície (Dialógy), hravosťou a radosťou z hry, neskôr variovaním rodinného „genofondu“, inscenovaním príbehov z rodinného albumu (Rodinné tajničky, Anjel strážený). V závere 90. rokov realizuje otvorený cyklus Tiene duchov (1998....) v ktorom sú príbehy tajomnejšie a záhadnejšie, vyprázdnený priestor je osídlený éterickými bytosťami a neskôr cyklus Príbehy nočnej lampy (2003), kde formou tieňohry prepája súčasné s historickým. Oba cykly sú zásadné pre ďalšiu tvorbu. Nasledujúce série fotografií sú surreálnymi stretnutiami rôznych historických období, náboženských symbolov, archetypov súčasných autentických kultúr i prejavov súčasnej civilizácie. Vrstvenie fotografií, kolorovanie, odhaľovanie a potláčanie detailov, množenie a prelínanie príbehov i viacvýznamovosť názvov sťažuje ich čitateľnosť a interpretáciu, ich významy odhaľujeme skôr intuitívne ako vedome, viac-menej ich iba tušíme. Nateraz posledný cyklus vznikol zo spolupráce s maliarom Zbyňkom Prokopom, prepojením jeho metafyzických malieb s digitálnymi mystickými krajinami Roba Kočana.
Robo Kočan (1968, Poprad) študoval fotografiu na SŠUP v Košiciach (pedagógovia Z. Smieško a M. Šebej) 1983 –1987, a na Katedre vizuálnych médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (doc. Ľubo Stacho) 1989-96. V roku 1983 študoval na Nottingham Trend Univerzite vo Veľkej Británii (1993) a na Ecole Nationale des Beaux Arts v Dijone vo Francúzsku (1993). R. 2003 absolvoval rezidenčný tvorivý pobyt v SPACES (Cleveland v USA). Zúčastňuje sa domácich i zahraničných projektov zameraných na médium fotografie, pravidelne vystavuje na autorských i kolektívnych výstavách, jeho diela sú zastúpené v mnohých súkromných a verejných zbierkach doma a v zahraničí. Žije a tvorí v Poprade

 

21.05.2016   Noc múzeí a galérií 2016

 

30.06.2016 03.09.2016 SOCIÁLNA JEDNOT(K)A
OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ – JÁN TRIAŠKA

Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková

 

08.09.2016 15.10.2016 IMRE BUKTA

Kurátor: Helena Markusková

 

20.10.2016 03.12.2016 JANA MACHATOVÁ – PETER MACHATA

Kurátori: team kurátorov

 

08.12.2016 január 2017 OTIS LAUBERT

Kurátor: Helena Markusková

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!