Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
* Art Gallery of Ernest Zmetak in Nove Zamky

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Björnsonova 1, 940 54 Nové Zámky

Tel.: +421 35 640 84 40, +421 35 640 84 41-2
E-mail: galerianz@galerianz.eu
Www: www.galerianz.eu

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi  8.00 - 17.00, So  9.00 - 13.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - stále expozície: 1,50 €
Základné vstupné - výstavy: 1 €
Zľavnené vstupné: 0,50 €
Bezplatný vstup: VŠ - umelecký smer a učitelia

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria umeniaGaléria umeniaGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, predtým Galéria umenia, Galéria XC, Požitavská galéria a pôvodne Galéria umenia, vznikla v roku 1979.

 

Expozície

Stála expozícia galérie je umiestnená na prvom poschodí budovy Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zameriava sa na stredoeurópske výtvarné umenie 18. a 19.- teho storočia a na umenie 19. a 20.-teho storočia na Slovensku a v Maďarsku.
Expozícia Lajosa Kassáka je umiestnená na druhom poschodí budovy a má dokumentačný, literárny a výtvarný charakter.

 

Fotogaléria

Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Martin BENKA (1888-1971): Slovenské leto, okolo 1930 Vincent Hložník (1919-1997): Cirkus, 1944 M.A.Bazovský (1899-1968): Chvála slnku, 1947 Galéria umenia

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.09.2016 15.10.2016 IMRE BUKTA – JA A DEDINA

Kurátor: Helena Markusková
Pozvánka na výstavu (PDF)
Samostatná výstava Imreho Buktu (1952) nadväzuje na dlhodobý program galérie, v ktorom pravidelne predstavuje tvorbu významných osobností maďarského umenia. Okrem klasikov ranej moderny, ide o ťažiskové postavy progresívnych tendencií druhej polovice 20. storočia a súčasnej scény. Patrí k nim aj Imre Bukta, ktorý často reprezentuje maďarské výtvarné umenie na medzinárodnej výtvarnej scéne, medzi inými aj na Bienále v Benátkach (1988, 1999). Je dobre známy aj na Slovensku. Jeho diela sa objavili na Bienále maľby v Košiciach v roku 1989. Ako performer vystúpil na festivaloch intermediálneho umenia v Nových Zámkoch v rokoch 1989 a 1992, organizovaných skupinou STUDIO ERTÉ. V roku 2013 sa zúčastnil trojvýstavy s názvom „Minútové romány“ spolu s Ľubomírom Ďurčekom a Jiřím Kovandom v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici – ktorá mapovala privátne formy akčného umenia počas totalitného režimu. Teraz sa prvýkrát naskytla možnosť vidieť väčší výber z výtvarnej tvorby umelca.
Výstava poukazuje na kľúčovú rolu rodnej dediny, ktorú od začiatku zohráva v jeho tvorbe. Dedinské prostredie ho zásadne formovalo, poskytlo mu prvotné impulzy, námety, materiály, ktoré sa stali charakteristickými prvkami jeho výtvarného nazerania. Spočiatku predstavovalo existenciálny priestor, ktorej prvky a scenérie si privlastnil na spôsob nájdenej reality, neskôr znamenalo tematickú bázu, kde si našiel svoje originálne motívy. Aktuálna výstava opisuje pomyslený oblúk medzi dvomi polohami: ranými akčnými dielami (1974 – 1980), formovaním výtvarného názoru a zrelou tvorbou uplynulých desaťročí (2001 – 2016), vyznačujúcou sa dominanciou maľby. Predstaví premeny svojráznej individuálnej mytológie Imreho Buktu v čase a priestore. Tie zahŕňajú jednak jeho privátne tiché protesty namierené proti totalitnému režimu popierajúceho individualitu jednotlivca a kritické pohľady na devalváciu hodnôt v súčasnej posttotalitnej spoločnosti. Všetko sa odohráva v symptomatických situáciách v mikrosvete dediny, ktorej obyvatelia sú konkrétne osoby – zároveň reprezentujú metaforický model spoločnosti.

 

27.09.2016, 17.00   UMENIE A PRELÍNANIE
CYKLUS PREDNÁŠOK A AUTORSKÝCH ČÍTANÍ / 5. ROČNÍK
VERONIKA ŠIKULOVÁ

Pozvánka na podujatie (PDF)
STRETNUTIE S AUTORKOU, KTORÁ ZINTÍMŇUJE REALITU, VOĽKÁ SI V OPARE NOSTALGIE, SVET PREŽÍVA POETICKY A VÁŠNIVO RADA ROZPRÁVA
/
DISKUSIU O ZÁVIDENIAHODNOM PRÚDE IMAGINÁCIE MODERUJE ZUZANA BELKOVÁ

 

september 2016 december 2016 Galéria plná hudby
- cyklus komorných koncertov / X. ročník

Pozvánka na podujatie (PDF)
- ZAČIATOK KONCERTOV O 17.00 / VSTUPNÉ 1€

28.9.2016: SLOVENSKÉ CONCERTO GROSSO / Juraj Beneš, Ivan Parík, Tadeáš Salva

25.10.2016: BAUSTEINE / Tomáš Boroš

29.11.2016: ADAMČIAK 70 / Milan Adamčiak

06.12.2016: VIANOČNÝ KONCERT / Antonio Vivaldi, Béla Bartók, Astor Piazzola, vianočné piesne

 

20.10.2016 03.12.2016 JANA MACHATOVÁ – PETER MACHATA

Kurátori: team kurátorov

 

08.12.2016 január 2017 OTIS LAUBERT

Kurátor: Helena Markusková

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!