LGPMB - Centrum Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš
* LGPMB - Centre of the Koloman Sokol Liptovsky Mikulas

Centrum Kolomana Sokola

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Pongrácovská kúria,
Námestie Osloboditeľov 28, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 551 40 32, +421 44 552 27 58
E-mail: gpmb@vuczilina.sk, lgpmb-riaditel@vuczilina.sk
Www: www.galerialm.sk
Facebook: www.facebook.com/galerialm

 

Otváracie hodiny

 

Ut-So: 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Jedna výstava:
Dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia, držitelia Karty mládeže EURO 26: 0,50 €

Celá galéria (CKS):
Dospelí: 2 €
Deti, študenti, dôchodcovia, držitelia Karty mládeže EURO 26: 1 €

LGPMB a CKS: 4,50 €
Preukaz abonenta (vstup do celej LGPMB a CKS) na celý rok: 20 €
Preukaz abonenta (vstup do celej LGPMB a CKS) na celý rok / študenti, dôchodcovia: 10 €

Použitie fotoaparátu: 2 eur
Použitie kamery: 5 eur

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO čiastočne (prízemie - výstavy)

História-popis

Centrum Kolomana SololaCentrum Kolomana SololaCentrum Kolmana Sokola vzniklo v roku 2002. Je situované v centre Liptovského Mikuláša, v najstaršej svetskej budove z 15. storočia, ktorá bola sídlom rodiny feudálneho šľachtica Pongráca. Na severnej strane dvora sa zachovali zvyšky opevňovacieho múru so strieľňami. Stavba spolu s Kostolom sv. Mikuláša tvorila malú pevnosť, ktorá bola údajne obmývaná vodami Váhu. Pôvodný gotický sloh prekryli neskoršie prestavby a viaceré úpravy, najmä renesančné.
Centrum Kolomana SololaV objekte sa nachádza stála expozícia diel významného slovenského grafika a maliara Kolomana Sokola (1902 – 2003), ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, pôsobil v Prahe, Paríži, Mexiku, a od konca 40. rokov žil v USA. Vystavené sú grafiky a súbor kresieb, ktoré umelec daroval Slovensku. Expozíciu dopĺňajú dokumentačné materiály, reálie, fotografie.


Expozície

Centrum Kolomana SololaCentrum Kolomana SololaCentrum Kolomana SololaV Centre Kolomana Sokola sa nachádza na poschodí stála expozícia venovaná Kolomanovi Sokolovi a na prízemí sa realizujú pravidelné dočasné výstavy a podujatia.

Kalendárium

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
24.01.2017, vernisáž o 16.00 25.02.2017 Pavel Petráš ml.

Kurátor: Mgr. Barbora Vyšňanová
V Centre Kolomana Sokola Vám predstavíme tvorbu mikulášskeho rodáka, umelca a pedagóga Pavla Petráša ml.
V rokoch 1983-1986 študoval na VŠVU v Bratislave v ateliéri u doc. Milana Rašlu, v rokoch 1986-1990 pokračoval v štúdiu na Pražskej AVU pod vedením doc. Karmazíma a prof. Hodonského. Doktorát získal na Akademii Sztuk Pięknych vo Varšave (tu bol tvorivo formovaný prof. Dyrzynskim, prof. Ptáčekom a prof. Strentom). Pri výbere diel sme dbali na to, aby sme predstavili tvorbu autora v čo najširšom zábere.
Uvidíte diela z jeho cyklu významné osobnosti, autorove početné portréty, ktoré vníma ako jednu z foriem vizuálnej komunikácie, ilustrácie a kresbové štúdie a primárnu časť autorovej tvorby, ktorou sú apropriácie. Apropriácia je privlastňovanie si už existujúceho diela, výtvarná stratégia spochybňujúca koncept jedinečného a unikátneho umeleckého diela. Autor si prisvojuje fragmenty, koncept, alebo celé umelecké dielo. P. Petráš si prisvojil Botticeliho La Primaveru, Piccasovu Guernicu, ale aj Dievča s perlovou náušnicou od Vermeera van Delfta a mnohé iné.
Pre tvorbu P. Petráša je charakteristický jasný kolorit, čisté farebné tóny a žiarivé farebné kontrasty, ktoré tlmočia autorovu úprimnú snahu zachytiť nefalšovanú radosť zo života. Pri portrétnej tvorbe vystupuje autor ako empatický a hĺbavý pozorovateľ, ktorý tvorí portréty na základe vžitých kompozičných vzťahov, no on do nich pridáva esenciu vlastnej subjektívnej optiky, dominuje na nich ľudská tvár a charakter portrétovaných (jeho portréty pôsobia v niektorých momentoch, ako malé „pocty“ pre portrétovaných, či už rodinných príslušníkov, známych, alebo slávne osobnosti).
Autor vo svojej tvorbe voľne narába z celou históriou umenia, využíva poznatky získané z vlastných rozborov originálnych umeleckých diel a tie uplatňuje rovnako pri portréte, ako pri apropriácii. Apropriácia sa začala najsilnejšie uplatňovať najmä v umení 60. rokov, ako reakcia umelcov na elitárstvo avantgardy. Ide o umenie, ktoré sa živý iným umením, spochybňuje koncept originálneho umeleckého diela a súbežne s touto umeleckou stratégiou sa do popredia dostávali otázky týkajúce sa straty autorstva (Barthesova smrť umelca) a problému virtuálnej kópie.
Na tieto témy reaguje vo svojej tvorbe aj P. Petráš ml. V autorových dielach je uchopiteľná, ale najmä iná poloha apropriácie, pri voľbe citovaných diel si vyberá tvorbu autorov, ktorí sú mu blízki a sú jeho vzormi. Opäť im obdobne ako pri portrétnej tvorbe vzdáva týmto spôsobom privlastnenia si ich diela určitú poctu a honor. Celá jeho tvorba má ťažisko postavené na dialógu s umeleckými dielami iných autorov, pričom spoločným menovateľom všetkých jeho diel je úsilie vytvoriť vhodný priestor pre vizuálnu komunikáciu s divákom.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!