LGPMB - Centrum Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš
* LGPMB - Centre of the Koloman Sokol Liptovsky Mikulas

Centrum Kolomana Sokola

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Pongrácovská kúria,
Námestie Osloboditeľov 28, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 551 40 32, +421 44 552 27 58
E-mail: gpmb@vuczilina.sk, lgpmb-riaditel@vuczilina.sk
Www: www.galerialm.sk
Facebook: www.facebook.com/galerialm

 

Otváracie hodiny

 

Ut-So: 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Jedna výstava:
Dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia, držitelia Karty mládeže EURO 26: 0,50 €

Celá galéria (CKS):
Dospelí: 2 €
Deti, študenti, dôchodcovia, držitelia Karty mládeže EURO 26: 1 €

LGPMB a CKS: 4,50 €
Preukaz abonenta (vstup do celej LGPMB a CKS) na celý rok: 20 €
Preukaz abonenta (vstup do celej LGPMB a CKS) na celý rok / študenti, dôchodcovia: 10 €

Použitie fotoaparátu: 2 eur
Použitie kamery: 5 eur

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO čiastočne (prízemie - výstavy)

História-popis

Centrum Kolomana SololaCentrum Kolomana SololaCentrum Kolmana Sokola vzniklo v roku 2002. Je situované v centre Liptovského Mikuláša, v najstaršej svetskej budove z 15. storočia, ktorá bola sídlom rodiny feudálneho šľachtica Pongráca. Na severnej strane dvora sa zachovali zvyšky opevňovacieho múru so strieľňami. Stavba spolu s Kostolom sv. Mikuláša tvorila malú pevnosť, ktorá bola údajne obmývaná vodami Váhu. Pôvodný gotický sloh prekryli neskoršie prestavby a viaceré úpravy, najmä renesančné.
Centrum Kolomana SololaV objekte sa nachádza stála expozícia diel významného slovenského grafika a maliara Kolomana Sokola (1902 – 2003), ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, pôsobil v Prahe, Paríži, Mexiku, a od konca 40. rokov žil v USA. Vystavené sú grafiky a súbor kresieb, ktoré umelec daroval Slovensku. Expozíciu dopĺňajú dokumentačné materiály, reálie, fotografie.


Expozície

Centrum Kolomana SololaCentrum Kolomana SololaCentrum Kolomana SololaV Centre Kolomana Sokola sa nachádza na poschodí stála expozícia venovaná Kolomanovi Sokolovi a na prízemí sa realizujú pravidelné dočasné výstavy a podujatia.

Kalendárium

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
27.09.2016 07.01.2017 Akadémia šperku

Kurátor: Mgr. Barbora Vyšňanová
 
V Centre Kolomana Sokola Vám v rozmedzí 27.9. – 7.1.2017 predstavíme tvorbu a aktivity Akadémie šperku, ktorá bola v roku 2004 založená na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. S ideou a aj s realizáciou založiť Akadémiu šperku prišla významná slovenská šperkárka, predstaviteľka mladej vlny súčasných šperkárov - Mgr. Art. Hany Kašičková. Na výstave budete mať možnosť vidieť šperky od lektorov akadémie (sú to poväčšine absolventi VŠVU v Bratislave, absolventi ateliéru S+M+L_XL- Kov a šperk), šperky od „žiakov“- frekventantov, ktorí kurzy navštevujú a súčasťou výstavy bude aj fotodokumentácia z kurzov. 
Hany Kašičková vyštudovala ateliér S+M+L_XL- Kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v BA. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje najmä tvorbe autorského šperku, pričom doménou sa jej stala tvorba svadobných šperkov, šperkov s naratívnou pointou a často aj humorným podtextom (šperk ako nositeľ textovej, či obrazovej informácie). Do ateliéru Kov a šperk prestúpila H. Kašičková v treťom ročníku z ateliéru textilného dizajnu. Nemala žiadne skúsenosti so zlatníckymi technikami, sama autorka o tejto skúsenosti hovorí slovami: „Do zlatníčiny som sa skutočne zaľúbila. Až keď som si vyrobila svoj prvý strieborný prsteň, vtedy som si povedala, že je to také úžasné „ŽE SI TO MUSÍ VYSKÚŠAŤ KAŽDÝ“. Toto bol zlomový moment, v ktorom sa zrodila myšlienka, založiť Akadémiu šperku. Hany Kašičkovú podporil v začiatkoch jej ambícií aj vedúci ateliéru Kov a šperk- profesor Karol Weisslechner, ktorý jej umožnil prenajať si počas leta na účely šperkárskych kurzov školský ateliér na VŠVU. V letných mesiacoch tohto roka Akadémia šperku úspešne absolvovala svoj trinásty ročník. Pri tejto príležitosti sme sa spolu s Hany Kašičkovou rozhodli vytvoriť v Centre Kolomana Sokola expozíciu šperkov od lektorov Akadémie šperku, ale aj výber diel od „absolventov“ letnej akadémie šperku. Konfrontujeme, uvedieme do vzájomného vzťahu práce učiteľa a žiaka a uvidíme či budú badateľné možné tvarové a myšlienkové paralely v ich tvorbe. 
Akadémia šperku si od počiatku svojej existencie kladie za cieľ, oboznámiť širokú verejnosť s médiom šperku, so základnými zlatníckymi technikami a s „magickou“ prácou umeleckého šperkára. Hany Kašičková spolu s kolektívom lektorov, odkrýva v ľuďoch ich skrytú kreativitu. Edukácia sa im stáva prostredníkom k tomu, aby sa umelecký šperk a jeho originálna hodnota dostala do povedomia širokej verejnosti.
 
Zoznam lektorov Akadémie šperku:
Mgr. art Hany Kašičková, Mgr. art Alena Bušfy Timkovičová, Mgr. art Lucia Bartková
Mgr. art Andrea Ďurianová, Mgr. art Mária Hriešik Nepšinská, Ing. Slavomíra Habardová
Mgr. art Kristína Španihelová, Mgr. art Pavol Prekop, Bc. Ružena Ovčiariková, Mgr. Mia Čopíková a Daniela Kopčová.

 

    TVORIVÉ DIELNE

3.12.2016 – sobota 15:00 – 17:00 hod. Živicový šperk
Štúdio KREATIVITY – Sobotná ŠKOLA relaxu
10.12.2016 – sobota 10:00 – 15:00 hod. Predvianočné tvorenie s Powertexom

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!