LGPMB - Centrum Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš
* LGPMB - Centre of the Koloman Sokol Liptovsky Mikulas

Centrum Kolomana Sokola

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Pongrácovská kúria,
Námestie Osloboditeľov 28, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 551 40 32, +421 44 552 27 58
E-mail: gpmb@vuczilina.sk, lgpmb-riaditel@vuczilina.sk
Www: www.galerialm.sk
Facebook: www.facebook.com/galerialm

 

Otváracie hodiny

 

Ut-So: 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Jedna výstava:
Dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia, držitelia Karty mládeže EURO 26: 0,50 €

Celá galéria (CKS):
Dospelí: 2 €
Deti, študenti, dôchodcovia, držitelia Karty mládeže EURO 26: 1 €

LGPMB a CKS: 4,50 €
Preukaz abonenta (vstup do celej LGPMB a CKS) na celý rok: 20 €
Preukaz abonenta (vstup do celej LGPMB a CKS) na celý rok / študenti, dôchodcovia: 10 €

Použitie fotoaparátu: 2 eur
Použitie kamery: 5 eur

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO čiastočne (prízemie - výstavy)

História-popis

Centrum Kolomana SololaCentrum Kolomana SololaCentrum Kolmana Sokola vzniklo v roku 2002. Je situované v centre Liptovského Mikuláša, v najstaršej svetskej budove z 15. storočia, ktorá bola sídlom rodiny feudálneho šľachtica Pongráca. Na severnej strane dvora sa zachovali zvyšky opevňovacieho múru so strieľňami. Stavba spolu s Kostolom sv. Mikuláša tvorila malú pevnosť, ktorá bola údajne obmývaná vodami Váhu. Pôvodný gotický sloh prekryli neskoršie prestavby a viaceré úpravy, najmä renesančné.
Centrum Kolomana SololaV objekte sa nachádza stála expozícia diel významného slovenského grafika a maliara Kolomana Sokola (1902 – 2003), ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, pôsobil v Prahe, Paríži, Mexiku, a od konca 40. rokov žil v USA. Vystavené sú grafiky a súbor kresieb, ktoré umelec daroval Slovensku. Expozíciu dopĺňajú dokumentačné materiály, reálie, fotografie.


Expozície

Centrum Kolomana SololaCentrum Kolomana SololaCentrum Kolomana SololaV Centre Kolomana Sokola sa nachádza na poschodí stála expozícia venovaná Kolomanovi Sokolovi a na prízemí sa realizujú pravidelné dočasné výstavy a podujatia.

Kalendárium

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
09.08.2016, vernisáž o 16.00 17.09.2016 L´amour II. (námet svetskej – mileneckej lásky vo výtvarnom umení)

Kurátor výstavy: Mgr. Barbora Vyšňanová
L´amour II. je priamym pokračovaním výstavy L´amour I.. Obdobne ako pri výstave L´amour I. aj pri výstave L´amour II. budú divákovi prezentované diela z rôznych období, naprieč dejinami umenia od 16. storočia až do konca 20. storočia. Transhistorický kurátorský koncept oboch výstav pracuje s totožným motívom, motívom lásky. Na výstave L´amour II. Vám predstavíme viac ako 70 diel zo zbierok 5 slovenských galérií (z Galérie mesta Bratislavy, zo Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, z Galérie Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, z Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a z Galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši).
Túžba po splynutí medzi osobami je najmocnejším snažením človeka. Láska je najzákladnejšou vášňou a silou držiacou pohromade celé ľudstvo. Na motívy lásky reagovala a reaguje literatúra a vizuálna kultúra už od nepamäti. V starovekom Grécku nás do tajov lásky zasvätila poetka Sapfó. V starovekom Ríme nám poskytuje Ovídius rady v diele „Umenie milovať“ a potom nám následne odporúča svoje „Lieky proti láske“. Trubadúri- dvorní speváci sa v stredoveku uchádzali o priazeň svojej vznešenej panej prostredníctvom písania a spievania tzv. dvornej lyriky. Taliansky humanistický básnik Francesco Petrarca napísal 366 básní pre jeho platonickú lásku Lauru.
Renesančná literatúra nám priniesla nesmrteľné a stále aktuálne príbehy o láske od W. Shakespeara. Literárnych príkladov, ktoré zachytávajú motív lásky je nespočetné množstvo, niektoré sa stali pre nás temer „ikonickými“. Príbehy lásky podnietili k tvorbe aj mnohých výtvarných umelcov, maliarov, grafikov, sochárov... Na výstave L´amour II. uvidíte Rómea a Júliu od Michala Kerna a Emila Makovického. Ale aj príbeh lásky Orfea a Eurydiky výtvarne spracovaný švajčiarskou maliarkou Angelicou Kauffmann a slovenským maliarom a grafikom Igorom Bencom. „Nesmrteľní
milenci“ predstavujú dokonalú lásku, je to však láska, ktorá akoby nemá pokračovania, nevieme čo sa udeje v budúcnosti, v manželstve a v každodennej skúsenosti. To nám odkryje prekrásna zbierka štyroch diel od Márie Želibskej, ktorá spracovala tému manželstva pre ňu osobitým, lyrizujúcim výtvarným spôsobom. L´amour II. je rozšírená aj o tému zásnub a svadby. Od spoznávania a L´amour fou- bláznivej mileneckej lásky sa dostaneme aj k téme zásnub a sobáša.
Na výstave budete mať možnosť vidieť aj to, ako v 18. storočí vypadala ponuka k sobášu: téma je výtvarne spracovaná poľským umelcom D. N. Chodowieckiim. Spoločným momentom oboch výstav L´amour I. a L´amour II. je téma lásky (spracovaná dvoma kurátorkami, poskytujúca dva rôzne pohľady) a dielo L´amour od Juraja Meliša. Husle od Juraja Meliša sú asamblážovým objektom, na ktorom je adjustovaný ostatný drôt. Sú opatrené nápisom, ktorý označuje rok 1968 (vpád vojsk Varšavskej zmluvy- okupácia trvajúca 30 rokov).
Husle s názvom L´amour- láska prezentujú autorov vzťah k spoločnosti na ironickej báze. Ironické dielo sme úmyselne zasadili do priestoru, kde dominujú diela s motívom úprimnej lásky. V súvislosti s dielami milencov, párov, dvojíc a galantných scén je dielo J. Meliša solitérnym, záporným a ironickým príkladom lásky, dielo samotné sa dostáva do nových kontextov. Láska má predsa aj svoje negatívne stránky, svoje zložité obdobia a mnohotvárne podoby.

 

27.09.2016 05.11.2016 Akadémia šperku
     
15.11.2016 07.01.2017 Rastislav Podoba
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!