Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa (LGPMB) Liptovský Mikuláš
* Liptov Gallery of Peter Michal Bohun Liptovsky Mikulas

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Tranovského ul. 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 551 40 32, +421 44 552 27 58
E-mail: lgpmb@vuczilina.sk, lgpmb-riaditel@vuczilina.sk
Www: www.galerialm.sk
Facebook: www.facebook.com/galerialm

 

Otváracie hodiny

 

Ut-So: 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Jedna výstava:
Dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia, držitelia Karty mládeže EURO 26: 0,50 €

Celá galéria:
Dospelí: 3,50 €
Deti, študenti, dôchodcovia, držitelia Karty mládeže EURO 26: 1,75 €

Regionálne hromadné návštevy materských škôl: 0,35€
Pedagogický dozor: zadarmo
Deti v sprievode rodičov do 6 rokov: zadarmo

LGPMB a CKS: 4,50 €
Preukaz abonenta (vstup do celej LGPMB a CKS) na celý rok: 20 €
Preukaz abonenta (vstup do celej LGPMB a CKS) na celý rok / študenti, dôchodcovia: 10 €

Použitie fotoaparátu: 2 eur
Použitie kamery: 5 eur

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO čiastočne - prízemie a prvé poschodie
Pre vozíčkárov neprístupná je iba výstava Slovenských výtvarníkov 20. storočia na druhom poschodí.

História-popis

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa55 výročie založenia galérieGaléria vznikla v roku 1955 a je treťou najstaršou na Slovensku (po Bratislave a Košiciach). Je umiestnená v historickom a kultúrnom centre mesta v príjemnom parkovom prostredí. Pôvodná budova galérie pochádza z konca 18. storočia . Priamo v jej priestoroch pôsobil v rokoch 1854 - 1865 Peter Michal Bohúň, umelec národného obrodenia a klasik slovenského výtvarného umenia 19. storočia, ako učiteľ na dievčenskej evanjelickej škole. Do dnešnej podoby bola galérie zrekonštuovaná a dobudovaná v 70. rokoch 20. storočia.
Liptovská galéria Petra Michala BohúňaZbierkový fond galérie predstavuje približne 5000 výtvarných diel - malieb, kresieb, grafík, fotografií, plastík, z ktorých časť je prezentovaná v štyroch stálych expozíciách. Na prechodné výstavy galéria disponuje dvomi priestormi, pričom veľká výstavná sieň je najväčším výstavným priestorom svojho druhu na Slovensku.

Expozície

Expozícia starého umenia obsahuje exponáty slovenského umenia 15.-18.-teho storočia, pričom sem patria napríklad cenné gotické oltáre, tabuľové maľby i solitérne sochy.

 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

 

Expozícia umenia 19. storočia obsahuje obrazy a sochy umelcov z obdobia romantizmu a realizmu, diela slovenských umelcov, pričom dominuje tvorba P.M. Bohúňa.

 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Expozícia umenia 20. storočia na Slovensku je najrozsiahlejšia a prezentuje vývoj a smerovanie moderného výtvarného umenia.

 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

 

Osobnosti výtvarného umenia 20.storočia

(Ester Martinčeková Šimerová, Martin Martinček, Miroslav Ksandr, Michal Kern)

-  od 16.11.2006 nová stála expozícia 2. polovice 20. storočia, ktorej súčasťou je aj dar pani Ester M. Šimerovej mestu Liptovský Mikuláš.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

 

Centrum Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš

 

Jan Hála – RapotankyDom Jana Hálu vo Važci s drevenicou

Otváracia doba:  03.06.2017 - 15.09.2017: Ut - St 10.00 - 13.00, Št-So 13.00 - 16.00
Bližšie informácie na tel. číslach: +421 44 551 40 32, +421 44 552 27 58

V letnej sezóne 2017
Jan Hála – Rapotanky

Výber z tvorby Jana Hálu zo zbierok LGPMB v Liptovskom Mikuláši
Kurátorka: Mgr. Barbora Vyšňanová
Tristo tridsať tri strieborných prepelíc preletelo cez tristo tridsať tri strieborných striech. A v našej peci myši pištia, v našej peci psík spí. Rapotanky, ktoré nás od detstva sprevádzali v knihe s rovnomenným názvom, napísala v roku 1955 spisovateľka Mária Ďuríčková, ilustroval ich Jan Hála. Vďaka ilustrovaniu týchto rytmicky príťažlivých rapotaniek, povedačiek a najmä kvôli ilustráciám detských kníh od J. Hálu (ale aj Vodrážku) dosiahla slovenská ilustrácia prvých významných úspechov. Ilustrácie od Jana Hálu mali u čitateľov úspech, cez jeho obrazy a kresby sa formovala láska a úcta k tradíciám slovenskej dediny. Na výstave vám predstavíme súbor kresieb, ktoré slúžili na ilustráciu leporela Rapotanky, fragmenty z maliarskej tvorby (Dievčatko v kvetoch, V žatve) a mnohé iné ilustrácie a kresby.
Jan Hála prišiel v roku 1923 do Važca maľovať a našiel tam aj svoj druhý domov. V jednom zo svojich listov píše: „Dědino moje milá! Tvoje černé střechy mně učarovaly, Tvoji lidé mně udělali, Tvoje hory a vrchy mně zajaly. (...) Co to je? Je to síla, či slabost, nevím. Ale je to láska“ (in. Abelovský s. 14). Hálove diela hýria farebnosťou a optimistickým stvárnením prírodných a spoločenských motívov. Autorove obrazy zachytávajú krásu podtatranského kraja a krásu Važca, a činia ju trvalou. Okrem kresieb, figurálnych malieb a ilustrácií Hála popularizoval Važec aj článkami, fejtónmi a dvoma knihami: Podtatranská dedina (1928) a Pod Tatrami (1942). Umelec spájal umelecké úsilie so spoločenským poslaním človeka. Hálova „romantická“ predstava o Važci a živote sa stala jeho celoživotným umeleckým programom.
Jan Hála sa narodil 19. januára 1890 v juhočeskom mestečku Blatnej. V roku 1909 absolvoval súkromnú krajinársku školu Ferdinanda Engelmüllera v Prahe. V roku 1910 – 1915 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Pirner). Nevyčerpateľný zdroj inšpirácie a nový domov našiel v roku 1923 vo Važci, kam prišiel so svojím priateľom Hildprandtom hľadať vizuálne podnety k jeho tvorbe. V tom istom roku sa vo Važci usadil. Od dvadsiatych rokov sa Hála venoval veristickému znázorňovaniu Važťanov. Zobrazoval ich kroje, zvyky, tance a piesne, očarený bol najmä ich zdravým a sviežim temperamentom. Jeho tvorivý prístup bol na úrovni dokumentaristu, vychádzal z plenéristických tradícií. Stal sa z neho umelec „dychtiaci“ po čistej kráse. Vo Važci našiel svoj kúsok raja. Po vyhnaní zo Slovenska odišiel v roku 1939 do rodnej Blatnej, ale v roku 1940 sa s rodinou vrátil do Važca a tu žil až do svojej smrti, do roku 1959.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
18.04.2017, vernisáž o 16.00 01.07.2017 Erik Binder: Drak sa vracia

Erik Binder: Drak sa vraciaVýstava Erika Bindera (1974) v Liptovskej galérii pod názvom Drak sa vracia predstavuje autorov profil - retrospektívny zostrih celej škály jeho mnohovrstevnej a pestrej tvorby. Zároveň prináša aj autorov retrospektívny návrat, ktorý literárne odkazuje k regiónu Liptova, predovšetkým k obci Hybe, kde autor vyrastal. Teda zahŕňa do hry aj svojich príbuzných, rovesníkov, priateľov aj učiteľov.
Kompletná tlačová správa (PDF)

 

09.05.2017 01.07.2017 Zuzana Bellušová - Rusková, Hĺadanie krásy...

Zuzana Bellušová - Rusková, Hĺadanie krásy...Výstava diel Zuzany Bellušovej - Ruskovej je snahou o predstavenie autorky ako človeka, výtvarníčky, matky, osobnosti, na ktorú by sa nemalo zabudnúť. Jej tvorba prekračuje región Liptova, zahŕňa nie len motív krajiny či portrétu, ale dáva priestor aj abstrakcii a akčnému umeniu. Často sa inšpirovala výtvarníkmi ako Ľ. Fulla alebo M. Galanda. Zároveň si našla svoj vlastný, zaujímavý štýl, ktorý je pre ňu príznačný. Výstava odráža výtvarné polohy autorky, ktoré sú verejnosti menej známe. Dáva dôraz na jej výrazný všestranný talent, rôzne techniky, spôsoby akým zobrazuje, tvorí. Často navštevovala zaujímavé miesta v prírode, za dedinami, v plenéri. Robila si náčrty ceruzkou, tušom, alebo akvarelom. Neskôr sa im v ateliéri venovala a vytvárala z nich variácie predovšetkým technikou oleja na plátne.

 

18.07.2017 01.09.2017 Ondrej 4. Zimka

 

18.07.2017 01.09.2017 Kristína Bukovčáková

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!