Galéria mesta Bratislavy
* Bratislava City Gallery

Galéria mesta Bratislavy

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Mirbachov palác
Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava

Tel.: +421 2 54 43 15 56 - 8
Tel.: +421 2 54 43 36 27 / Pálfyho palác
E-mail: gmb@gmb.sk
Www: www.gmb.bratislava.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne: 11.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 4 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP, držitelia karty ISIC, ITIC, EURO 26, BCC: 2 €
Celoročná permanentka (oba paláce): 20/10 €
Voľný vstup: sprevádzajúci pedagóg, držitelia preukazov ICOM, AICA, sprievodcov cestovného ruchu, novinárskych preukazov, čestných vstupeniek GMB, zamestnanci múzeí a galérií, členovia Umelecko – historickej spoločnosti, študenti stredných a vysokých škôl umeleckého a umenovedného zamerania (na preukaz)
Podrobnosti o vstupnom tu

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria mesta BratislavyGaléria mesta Bratislavy (GMB), ktorá sa predtým volala Mestská galéria v Bratislave, vznikla 1.1.1959 ako stredisko Vlastivedného ústavu mesta Bratislavy. V roku 1961 sa galéria stala samostatnou inštitúciou. GMB je popri SNG druhou najväčšou umeleckou zbierkou na území hlavného mesta SR. GMB sa vo svojej činnosti zameriava na výskum a Galéria mesta Bratislavynákup výtvarných umeleckých diel z Bratislavy a okolia. Súčasťou je samozrejme aj reštaurátorská a predovšetkým výstavná činnosť, ktorá tieto diela sprístupňuje verejnosti.
Sídlom GMB je Mirbachov palác, ale stále expozície má aj v Primaciálnom paláci na Primaciálnom námestí č. 1 a v Pálfyho paláci na Panskej ulici 19-21.
Mirbachov Palác patrí ku klenotom rokokovej architektúry na území hlavného mesta, ktorý bol postavený v rokoch 1768 - 1770 a patril Bratislavskému pivovarníkovi M. Spechovi. Do roku 1945 bol jeho posledným majiteľom gróf dr. E. Mirbach a v roku 1963 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Po celkovej renovácii je od roku 1975 sídlom GMB.
Galéria mesta BratislavyPálffyho palác bol zrekonštruovaný a pritom aj archeologicky preskúmaný v rokoch 1981 - 1987. Výsledkom výskumu boli nálezy keltského osídlenia a nálezy zo slovanského obdobia na území hlavného mesta. Palác má románsko - gotické základy a klasicistickú fasádu. Od roku 1988 ho využíva GMB na prezentáciu svojich umeleckých zbieroGaléria mesta Bratislavyk.

 

Primaciálny palác, ktorý patrí k najkrajším klasicistickým stavbám Bratislavy, dal roku 1778 postaviť arcibiskup kardinál Jozef Batthyány podľa projektu architekta Melchiora Hefeleho. Palác a známa Zrkadlová sieň, ktorá sa v ňom nachádza, sa stali dejiskom mnohých významných historických udalostí: roku 1805 tu bol podpísaný tzv. prešporský mier medzi rakúskym a francúzskym vojskom, otváral sa tu Uhorský snem, ktorý zasadal v budove dnešnej Univerzitnej knižnice.

 

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Mirbachov palác:

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Expozícia s takmer sto dielami dokumentuje určitý úsek vývoja v dejinách umenia strednej Európy tak, ako sa zachoval prostredníctvom výtvarných diel v zbierkach Galérie mesta Bratislavy.

 

Pálffyho palác:

(Pánska ul. 19, Bratislava)

Gotická tabuľová maľba a plastika
Galéria mesta BratislavyPo slohovej stránke korešponduje so zachovanými fragmentmi gotickej architektúry v Pálffyho paláci rozsahom neveľká (19 diel), no o to príťažlivejšia stála expozícia gotickej tabuľovej maľby a plastiky. Prostredníctvom tabuľových malieb, sôch a reliéfov dokumentuje tri storočia (14.–16. storočie) výtvarnej aktivity našich predkov, tak ako sa zachovali v zbierkach Galérie mesta Bratislavy, bez nároku podať ucelený vývoj gotického umenia na Slovensku.

 

Keltská mincovňa v Bratislave

Pri príležitosti 40. výročia pamiatkovej starostlivosti pripravil MÚOP (Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave) v spolupráci s GMB projekt obnovy stálej expozície keltského kovolejárstva a mincovníctva. Výstava predstavuje výsledky archeologického výskumu, ktorý realizoval MÚOP a SNM v r. 1981-1985 v priestoroch Pálffyho paláca na Panskej ul. 19. Od poslednej výstavy došlo k početným objavom, ktoré obohatili naše poznatky o problematike keltskej remeselnej výroby na území mesta: nálezy hrnčiarskych pecí (Hlavné nám., Uršulínska ul., Radničná ul. 1), kovolejárske dielne (Ventúrska ul. 12/Zelená ul. 10, Michalská ul. 9) a železiarska pec (Rudnayovo nám. 4). Súbežne sme zaznamenali nárast počtu mincí objavených počas archeologických výskumov v nálezových súvislostiach. Z keltskej dielne na Panskej ul. 19 pochádza doteraz najväčší súbor technickej keramiky – 75 kovolejárskych téglikov a 22 dávkovacích platničiek – používanej na spracovanie a tavbu striebra, čo možno považovať za jednoznačný doklad mincovníckej činnosti v priestore bratislavského oppida.

 

STREDOEURÓPSKE MALIARSTVO A SOCHÁRSTVO 1800 – 1918
autorky koncepcie: Želmíra Grajciarová, Zsófia Kiss – Szemán
Stála expozícia zachytáva vývoj umeleckej tvorby od začiatku 19. storočia do roku 1918 v stredoeurópskom regióne s dôrazom na oblasť Bratislavy v zostave, akej sa zachovala v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Nová expozícia je založená na umeleckých dielach osobností výtvarného umenia daného obdobia. Zárukou kvality sú mená umelcov, ktorí pôsobili v Bratislave, ako sú maliari Gottlieb Rähmel, Friedrich J. Lieder, Ferdinand von Lütgendorff, Friedrich Amerling, Carl Marko, Giacomo Marastoni, Kornel Spányik, či sochári Viktor Tilgner, Ján Fadrusz, Alojz Rigele, Robert Kühmayer a Jozef Murmann.
Súčasťou stálej expozície sú aj diela Ladislava Mednyánszkeho, Ferdinanda Katonu, Dominika Skuteckého a Antona Jasuscha.

PRÍBEHY a FENOMÉNY – SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. storočia
autorka koncepcie: Zsófia Kiss - Szemán

I. Príbehy slovenskej moderny. Slovenské výtvarné umenie 1918-1948
Stála expozícia podáva čo najucelenejší obraz slovenského moderného umenia zo zbierok GMB v medzivojnovom období. Výstava a katalóg prezentujú na základe výberu ťažiskových diel z dejín slovenského umenia vynikajúcu kolekciu maľby a plastiky v období od roku 1918 do roku 1948. Koncepcia umožňuje zachytiť paralelne a pritom nezávisle prebiehajúce, bohato rozvrstvené a rozvetvené umelecké dianie na Slovensku. Z tohto usporiadania materiálu vyplýva isté chronologické a štýlové zoskupenie umeleckých diel, na základe ktorého sa ukazuje aj kontinuita vývoja výtvarného umenia tohto obdobia. Výstava dáva vynikajúcu príležitosť vytvoriť si predstavu o vývoji umenia daného obdobia jednak na základe tvorby najznámejších predstaviteľov maliarstva ako M. Benka, J. Alexy, M. A. Bazovský, Ľ. Fulla, M. Galanda, E. Šimerová, K. Sokol, C. Majerník, J. Mudroch, J. Želibský, V. Hložník, jednak na základe diel menej známych, ale nie menej kvalitných a zaujímavých osobností ako F. Reichentál, J. Flaché, J. Jakoby, E. Nemes, J. Bauernfreund, E. Nevan, L. Guderna, V. Chmel a ďalších.

II. Fenomény v slovenskom výtvarnom umení v 2. polovici 20. storočia
Stála expozícia prezentuje najvýznamnejšie výtvarné javy v 2. polovici 20. storočia, ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku. Cieľom expozície je pomenovať tieto javy a ukázať diela osobností viacerých generácií výtvarného umenia, ktoré sú príznačné na slovenské umenie v danom období. V súlade s fenoménmi výtvarného umenia logicky postavená výstava podáva obraz formovania umenia a výtvarného myslenia na Slovensku, pričom základ výstavby prehliadky umožňuje sledovať umelecké dianie v užších či širších súvislostiach. Výstava vďaka zaradeniu diel do príslušných kontextov vo vývoji umenia využíva a predstavuje vzájomné prepojenia a súvislosti niektorých konkrétnych diel, pričom diela si uchovávajú vlastné kvality a dajú sa vnímať ako jedinečné artefakty.

Matej KRÉN: PASÁŽ (súčasť SE Fenomény)
Ide o výnimočnú inštaláciu pozostávajúcu s takmer 15.000 kníh, ktoré spolu so zrkadlami vytvárajú ilúziu nekonečného priestoru. Obdobné inštalácie vytvára autor po celom svete (napr. aj z telefónnych zoznamov).
Dar autora GMB (2004).

Alex MLYNÁRČIK: VILLA DEI MYSTERI (súčasť SE Fenomény)
Wille dei Mysteri vychádza z kultu slávnosti zasvätených gréckemu bohovi vína, plodnosti a zábavy Dyonýzovi (v dávnom Ríme nazývanému Bakchus), ktoré konali len zasvätenci viazaní sľubom mlčanlivosti, čo bol aj dôvod, že sa zachovalo veľmi málo pamiatok z touto témou. Najvýznamnejšia z nich, séria monumentálnych nástenných malieb sa našla v pompejskej Ville dei Mysteri a zobrazovala výjavy zo zasväcovania žien do dyonýzovského kultu v spojení božských a ľudských bytostí.
Toto bolo prezentované len jediný raz - v roku 1967 na manifestácií SUPERLUND v švédskom meste Lunde, kde pozval Pierre Restany 40 umelcov z celej Európy, ktorí mali vytvoriť svoje krédo k roku 1967.
Dielo bolo rekonštruované pre novú stálu expozíciu Galérie mesta Bratislavy a pozostáva zo šestnástich 3,5 metra vysokých zrkadiel a panelov s témou sporo odetých žien. Po vstupe návštevníka do tejto uzatvorenej miestnosti sa pomaly rozsväcujú svetlá a začne hrať hudba, čím sa len zvýrazní jeho celkové magické pôsobenie.

 

Primaciálny palác:

Anglické gobelíny
V auguste 1903 kúpilo budovu paláca mesto. Pri rekonštrukcii budovy Primaciálneho paláca v roku 1903 bola za tapetami v predsieni Zrkadlovej siene objavená séria šiestich neznámych gobelínov, zobrazujúcich starú antickú povesť o Hero a Leandrovi, ktorá opisuje ich tragickú lásku. Podľa povesti bola Hero kňažkou v Seste na pobreží dnešného Hellespontu. Pri slávnosti sa zoznámila s krásnym mládencom z protiľahlého Abýdu, Leandrom. Aby sa mohli stretávať, musel Leander preplávať v noci morskú úžinu a nad ránom sa vrátiť späť. Hero každý večer vyvesila vo veži lampu, ktorá Leandrovi určovala, akým smerom má plávať. Jednej búrlivej noci vietor lampu zhasil , Leander stratil vo vlnách smer a utopil sa. Jeho mŕtve telo vyplavilo more na breh ku kláštoru. Keď ho Hero ráno uvidela, od žiaľu skočila z okna a zabila sa.
Gobelíny utkali v 30. rokoch 17. storočia v kráľovskej tkáčskej dielni v Mortlake pri Londýne, ktorú viedol Holanďan Phillip de Maecht. Návrhy na gobelíny sú dielom Franza Cleyna a odzrkadľuje sa na nich vplyv flámskeho a sčasti talianskeho maliarstva obdobia manierizmu. V reprezentačných miestnostiach Primaciálneho paláca je okrem anglických gobelínov inštalovaných niekoľko menších obrazových expozícií z majetku Galérie mesta Bratislavy - súbor holandského a flámskeho žánrového maliarstva 17. storočia a expozícia talianskeho maliarstva 16. a 17. storočia.

 

Kalendárium

 

Pálffyho palác:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
09.06.2016, vernisáž o 18.00 04.09.2016 János Aknay: Medzi pozemskou a nebeskou sférou

Kurátor výstavy: Ernő P. Szabó
Pozvánka na výstavu (PDF)
János Aknay je popredný predstaviteľ súčasného maďarského umenia. Je laureátom Kossuthovej a Munkácsyho ceny, jeho tvorba je pokračovaním a zároveň oživením geometrických snáh maliarskeho prúdu neoddeliteľne spätého s mestom Szentendre, ktorý má vyše storočnú tradíciu. Tvorba tohto umelca má viacero výrazných čŕt: vplyv svojrázneho sveta motívov viažucich sa na architektúru spomínaného barokového mestečka – „mesta maliarov”, abstrahovanie od bezprostredného vizuálneho prostredia, snaha o zhutnenie štruktúry obrazu a modelovanie zákonitostí makrokozmu v geometrickej štruktúre. Jeho bratislavská výstava je prehľadom umelcovho celoživotného diela, pričom aj najnovšie práce sú zaradené do kontextu uplynulých desaťročí. Vďaka tomu je možné zreteľne vnímať proces, v rámci ktorého vytvoril svoj originálny geometricko-konštruktívny svet obrazov. V ďalšej etape tvorby čoraz hlbšie spoznával architektonické barokové bohatstvo Szentendre, ktoré stvárnil v novom kontexte. Neskôr sa v rámci zložitého procesu abstrakcie vzdialil od konkrétnych zážitkov a dojmy sa preňho čoraz viac stávali len zdrojom inšpirácie. Umenie Jánosa Aknaya sa od umenia jeho súčasníkov i predchodcov vo viacerých ohľadoch líši. V súčasnom maďarskom umení sa sotva nájde niekto, kto by stmelil geometrické prvky a figurálne detaily tak autenticky ako on. Na druhej strane azda ani niet umelca, v ktorého tvorbe by sa tak organicky spájali zdanlivo vzdialené jazykové vrstvy. V jeho dielach sa stretávajú geometrické formy abstrahované od architektonických prvkov so znakmi sikulského – staromaďarského runového písma alebo napríklad s motívmi barokových anjelov v rôznych rovinách štylizácie. Uvedené prvky vytvárajú vizuálny svet, ktorý vzniká okolo figurálnych motívov kompozícií. Tieto motívy sú občas zreteľné, inokedy sa len mihnú. Anjeli Jánosa Aknaya sú zvestovateľmi večnosti, spájajú nebeské a pozemské, viditeľné a neviditeľné, materiálne a duchovné dimenzie – presne tak ako umenie. Na obrazoch vytvorených po prelome tisícročia sa opäť objavujú kompozície inšpirované architektúrou a rovnako ako v prípade anjelov, ktorých umelec vyzdvihuje z priestoru a zobrazuje v malých detailoch, aj tu sa motívy spred tridsiatich rokov často vracajú v podobe voľných citátov seba samého. Prítomný čas týchto diel sa dá oveľa viac zachytiť v procese spomínania než v zdanlivo prítomnom čase okolitého sveta. Na kompozitách z posledného obdobia sa okrem foriem pripomínajúcich architektonické prvky v hornom rohu obrazu čoraz častejšie objavuje veľké štvoruholníkové pole, ktoré naznačuje, že priestor obrazu sa otvára novým vrstvám priestoru a času, a ktoré umožňuje voľný pohyb medzi pozemskou a nebeskou sférou, spoločenstvom ľudí a anjelov, svetom a Stvoriteľom.

 

14.06.2016, vernisáž o 17.00 02.10.2016 Viva Italia! Talianske umenie 20. a 21. storočia v Bratislave

Viva Italia! Talianske umenie 20. a 21. storočia v BratislaveKurátor výstavy: Laura Monaldi
Výstava Viva Italia! pozostáva z diel muzeálnej hodnoty 97 talianskych umelcov, medzi inými budú vystavené diela nasledujúcich autorov: Mimmo Paladino, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Rotella, Emilio Isgrò, Mario Schifano, Franco Angeli, Roberto Crippa, Enrico Baj, Nanni Balestrini, Guglielmo Cavellini, Zoran Music a Franco Vaccari. Expozícia je jednou z najdôležitejších umeleckých udalostí realizovaných na Slovensku za posledné roky. Tento výber diel s kurátorským dohľadom Laury Monaldi pochádza zo Zbierky Carla Palliho v Prato a je reprezentáciou veľkej vášne, s ktorou bola táto veľkolepá zbierka – nielen čo sa týka množstva ale najmä jej kultúrnej hodnoty – postupne v priebehu rokov budovaná osobou, ktorá prepožičiava svoje meno tomuto harmonickému celku umeleckých diel. Menovaný archív pozostáva z vyše 30.000 diel, dokumentov a svedectiev sústredených najmä na umelecké hnutia 60. a 70. rokov 20. storočia, ako Fluxus, Vizuálna poézia, Noveau Rèalisme, Pop Art, Radikálna architektúra, Arte Povera, Transavantgarda, Viedenský akcionizmus, Graffitizmus atď. Archív Carla Palliho v Prato spolupracoval v priebehu rokov na stovkách prestížnych výstav v Taliansku a v zahraničí.
Kompletná tlačová správa k výstave (PDF)

 

23.06.2016, vernisáž o 17.00 11.09.2016 Mestské divadlo v Prešporku / Výber zo zbierok Galérie mesta Bratislavy.

Mestské divadlo v Prešporku / Výber zo zbierok Galérie mesta Bratislavy.Kurátor výstavy: Martina Vyskupová
Bratislava (niekdajší Prešporok) bola ako dočasné hlavné mesto Uhorského kráľovstva už od začiatku 17. storočia najvýznamnejším centrom divadelníctva na našom území. V poslednej tretine 18. storočia bola na mieste dnešnej historickej budovy Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí postavená prvá stála divadelná budova v Bratislave, resp. v Hornom Uhorsku – Mestské divadlo v Bratislave. Hlavným mecenášom, ktorý poskytol finančné prostriedky na jej výstavbu, bol gróf Juraj Csáky de Körösszegh et Adorján IV. Oficiálne otvorenie sa konalo v septembri 1776. Začiatkom 80. rokov 19. storočia začali predstavitelia mesta uvažovať o prestavbe divadla a na jeseň 1884 ho museli zbúrať pre nevyhovujúci technický stav. Nová stavba Mestského divadla bola vytvorená podľa návrhu významných tvorcov divadelných budov v strednej Európe viedenských architektov Ferdinanda Fellnera ml. a Hermanna Gottlieba Helmera na mieste staršej budovy. Verejnosti bola sprístupnená na oficiálnom otvorení v septembri 1886.
Galéria mesta Bratislavy má vo svojich zbierkach pozoruhodnú kolekciu diel, ktoré súvisia jednak so staršou budovou divadla z roku 1776 a jednak s novšou stavbou z roku 1886 (s vymedzenou časovou hranicou do roku 1920, teda do vzniku Slovenského národného divadla). Ide o súbor grafických listov, malieb, kresieb a sôch, ktoré vznikli v rozmedzí poslednej tretiny 18. a prvej polovice 20. storočia. K prvej divadelnej stavbe sa okrem portrétu spomínaného grófa J. Csákyho vzťahujú predovšetkým početné grafické a maliarske zobrazenia Divadelného námestia a budovy divadla od školených či amatérskych autorov. Pozoruhodná je predovšetkým akvarelová maľba od rakúskeho maliara Balthasara Wiganda, alebo grafické spracovanie od povestného autora bratislavských mestských interiérov a vedút Karola Huga Frecha. V galerijnej zbierke vynikajú takisto grafické listy od rakúskych rytcov Johanna Vincenza Reima, Franza Hablitscheka alebo Franza Xavera (Josefa) Sandmanna, ktorému k vyhotoveniu diela slúžila predloha od vynikajúceho viedenského umelca Rudolfa von Alta. Zaujímavá je aj grafická interpretácia od Antala (Antona) Józsefa Strohmayera pôsobiaceho v Bratislave, maľba od J. (Josefa?) Neverlu či akvarely od domáceho amatérskeho maliara Viktora Benescha.
Druhú budovu divadla reprezentuje kresbový návrh od jej stavbyvedúceho Antona (Antala) Keuscha. Významnú časť kolekcie tvoria dva zo štyroch výborne spracovaných návrhov nástenných malieb, ktoré sa pripisujú Willibaldovi Leovi Freiherr von Lütgendorff-Leinburgovi. Ide o predlohy k maliarskym realizáciám Kornela Spányika, ktoré sa dodnes nachádzajú v salóne dnešnej historickej budovy Slovenského národného divadla. Pozoruhodné sú aj štyri busty stvárňujúce významných dramatikov a hudobných skladateľov Johanna Wolfganga Goetheho, Williama Shakespearea, Franza Liszta a Józsefa Katonu, ktoré na výstave prezentujeme v podobe odliatkov spolu s piatou bustou Wolfganga Amadea Mozarta, ktorá nahradila portrét Mihályho Vörösmatyho. Výnimočná je aj kolekcia akvarelových návrhov na rôzne divadelné dekorácie a kulisy od bratislavského maliara a po otcovej smrti v roku 1894 aj divadelného dekoratéra Mestského divadla Gustáva Wintersteinera pravdepodobne z prelomu 19. a 20. storočia. Za zmienku stojí aj Wintersteinerov pôsobivý akvarelový návrh na maľbu železnej opony v pozadí s vedutou Bratislavy a návrh na maľbu opony ešte z prvého Mestského divadla.
Výstava bude doplnená o vybrané predmety a reprodukcie fotografií a pohľadníc vzťahujúce sa k obom Mestským divadlám, ktoré sa dnes nachádzajú v zbierkach Múzea mesta Bratislavy, Štátneho archívu v Bratislave a Slovenskej národnej galérie.

 

     

Mirbachov palác:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
04.05.2016 14.08.2016 90 (Večný beh času vo fotografiách autora)
Autor: Karol Kállay

Kurátor: Marián Pauer
Súborná autorská výstava významného slovenského fotografa Karola Kállaya sa organizuje pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín v Galérii mesta Bratislavy. Bude inštalovaná na celom druhom poschodí Mirbachovho paláca.
V histórii slovenskej fotografie má Karol Kállay nezameniteľné a nezastupiteľné miesto. Svojou tvorbou inšpiroval celé generácie fotografov, zaslúžené ocenenie získal aj v zahraničí. Presadil sa najmä osobitým rukopisom reportážnych záberov, v ktorých neopakovateľným spôsobom prejavil svoj cit pre svetlo a jeho tvorivé využitie v obrazových kompozíciách. V polovici päťdesiatych rokov 20. storočia vniesol do fotografií módy pohyb, modelky vyviedol z ateliérov do exteriéru, svojou tvorbou ovplyvnil názory na módnu fotografiu nielen na Slovensku, ale aj v Rusku, Nemecku a vo Francúzsku.
Výstavná kolekcia bude pozostávať zo 90 fotografií, z toho 78 bude formátu 70 x 50 cm a 12 formátu 70 x 100 cm. Najpočetnejšie budú zastúpené autorove snímky z reportáží publikovaných v 41 obrazových publikáciách Karola Kállaya. Kurátorom výstavy bude historik a teoretik fotografie PhDr. Marián Pauer, dlhoročný priateľ a spolupracovník autora.

 

30.06.2016 21.08.2016 SOCHA a OBJEKT XXI.

SOCHA a OBJEKT XXI.Medzinárodné podujatie Socha a Objekt XXI. predstaví tak, ako každý rok v letných mesiacoch, už po dvadsiaty prvý krát slovenskému divákovi, ale aj návštevníkovi Bratislavy sochárske diela autorov z viacerých krajín. Táto výstava sa neodmysliteľne začlenila nielen do každoročnej kultúrnej ponuky letnej Bratislavy, ale i do povedomia kultúrnej, a to nielen bratislavskej verejnosti.
Myšlienka poriadania takýchto prehliadok sochárskeho umenia vznikla v roku 1996, keď Bratislava, ale najmä jej centrálna časť začala meniť svoju tvár – zo šedivého, nevľúdneho prostredia poznačeného dlhým obdobím devastácie a nezáujmu predstaviteľov bývalého komunistického režimu, sa v priebehu posledných rokov stalo príťažlivé miesto, lákajúce svojou neopakovateľnou atmosférou k návšteve čoraz väčšieho počtu domácich ale aj zahraničných návštevníkov. Neskromne je potrebné poznamenať, že svojim skromným dielom k tejto úžasnej premene mesta prispelo aj výtvarné umenie, okrem iného aj v podobe výstavy Socha a objekt.
Diela sú vystavené vo viacerých galériách ako aj na verejných priestranstvách v Bratislave.
Pre mnohých je kontakt s výtvarným dielom na ulici či v parku nepoznaným zážitkom, prinášajúcim nové pocity a vnemy.
Tak ako si táto prehliadka kladie za cieľ predstaviť divákovi širokú škálu možností a podôb sochárskej tvorby tak isto pravidelne ponúka i široké spektrum generačného autorského zastúpenia, od renomovaných tvorcov až po začínajúcich autorov, či čerstvých absolventov výtvarných škôl. Variabilnosť koncepcie sa snaží aspoň v náznakoch sprostredkovať divákom mnohotvárnosť v súčasnom sochárskom dianí.
V rámci medzinárodnej spolupráce sa tiež vytvára príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho média, akým je výtvarné umenie.
Je to jedno z mála medzinárodných podujatí v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa pravidelne na Slovensku uskutočňuje.
Účasťou zahraničných umelcov pomáhajú zaraďovať Bratislavu a Slovensko do výraznejšieho európskeho kultúrneho povedomia. Vybudovaná tradícia a realizácia tohto podujatia vytvára pozitívny obraz o krajine.
Tohtoročný, dvadsiaty prvý ročník podujatia, predstaví na viacerých miestach v Bratislave diela viac než 50 umelcov zo Slovenska, Argentíny, Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Švédska a Talianska.

Výstava každoročne pozostáva z exteriérovej časti – s veľkorozmernými dielami, v tomto roku budú diela vystavené v Grassalkovichovej záhrade a diela komornejšieho charakteru vo viacerých galériách a výstavných priestoroch.
Do účasti na tohtoročnom podujatí sa zapojili viaceré galérie v centrálnej mestskej časti, diela budú umiestnené v Galérii Z, v Galérii mesta Bratislavy, v Galérii Umelka, v Galérii Poľského inštitútu, v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra, v Galérii Bulharského kultúrneho inštitútu, v Galérii Statua, v K.Gallery a v Múzeu Milana Dobeša.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!