Galéria mesta Bratislavy
* Bratislava City Gallery

Galéria mesta Bratislavy

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Mirbachov palác
Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava

Tel.: +421 2 54 43 15 56 - 8
Tel.: +421 2 54 43 36 27 / Pálfyho palác
E-mail: gmb@gmb.sk
Www: www.gmb.bratislava.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne: 11.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 4 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP, držitelia karty ISIC, ITIC, EURO 26, BCC: 2 €
Celoročná permanentka (oba paláce): 20/10 €
Voľný vstup: sprevádzajúci pedagóg, držitelia preukazov ICOM, AICA, sprievodcov cestovného ruchu, novinárskych preukazov, čestných vstupeniek GMB, zamestnanci múzeí a galérií, členovia Umelecko – historickej spoločnosti, študenti stredných a vysokých škôl umeleckého a umenovedného zamerania (na preukaz)
Podrobnosti o vstupnom tu

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria mesta BratislavyGaléria mesta Bratislavy (GMB), ktorá sa predtým volala Mestská galéria v Bratislave, vznikla 1.1.1959 ako stredisko Vlastivedného ústavu mesta Bratislavy. V roku 1961 sa galéria stala samostatnou inštitúciou. GMB je popri SNG druhou najväčšou umeleckou zbierkou na území hlavného mesta SR. GMB sa vo svojej činnosti zameriava na výskum a Galéria mesta Bratislavynákup výtvarných umeleckých diel z Bratislavy a okolia. Súčasťou je samozrejme aj reštaurátorská a predovšetkým výstavná činnosť, ktorá tieto diela sprístupňuje verejnosti.
Sídlom GMB je Mirbachov palác, ale stále expozície má aj v Primaciálnom paláci na Primaciálnom námestí č. 1 a v Pálfyho paláci na Panskej ulici 19-21.
Mirbachov Palác patrí ku klenotom rokokovej architektúry na území hlavného mesta, ktorý bol postavený v rokoch 1768 - 1770 a patril Bratislavskému pivovarníkovi M. Spechovi. Do roku 1945 bol jeho posledným majiteľom gróf dr. E. Mirbach a v roku 1963 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Po celkovej renovácii je od roku 1975 sídlom GMB.
Galéria mesta BratislavyPálffyho palác bol zrekonštruovaný a pritom aj archeologicky preskúmaný v rokoch 1981 - 1987. Výsledkom výskumu boli nálezy keltského osídlenia a nálezy zo slovanského obdobia na území hlavného mesta. Palác má románsko - gotické základy a klasicistickú fasádu. Od roku 1988 ho využíva GMB na prezentáciu svojich umeleckých zbieroGaléria mesta Bratislavyk.

 

Primaciálny palác, ktorý patrí k najkrajším klasicistickým stavbám Bratislavy, dal roku 1778 postaviť arcibiskup kardinál Jozef Batthyány podľa projektu architekta Melchiora Hefeleho. Palác a známa Zrkadlová sieň, ktorá sa v ňom nachádza, sa stali dejiskom mnohých významných historických udalostí: roku 1805 tu bol podpísaný tzv. prešporský mier medzi rakúskym a francúzskym vojskom, otváral sa tu Uhorský snem, ktorý zasadal v budove dnešnej Univerzitnej knižnice.

 

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Mirbachov palác:

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Expozícia s takmer sto dielami dokumentuje určitý úsek vývoja v dejinách umenia strednej Európy tak, ako sa zachoval prostredníctvom výtvarných diel v zbierkach Galérie mesta Bratislavy.

 

Pálffyho palác:

(Pánska ul. 19, Bratislava)

Gotická tabuľová maľba a plastika
Galéria mesta BratislavyPo slohovej stránke korešponduje so zachovanými fragmentmi gotickej architektúry v Pálffyho paláci rozsahom neveľká (19 diel), no o to príťažlivejšia stála expozícia gotickej tabuľovej maľby a plastiky. Prostredníctvom tabuľových malieb, sôch a reliéfov dokumentuje tri storočia (14.–16. storočie) výtvarnej aktivity našich predkov, tak ako sa zachovali v zbierkach Galérie mesta Bratislavy, bez nároku podať ucelený vývoj gotického umenia na Slovensku.

 

Keltská mincovňa v Bratislave

Pri príležitosti 40. výročia pamiatkovej starostlivosti pripravil MÚOP (Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave) v spolupráci s GMB projekt obnovy stálej expozície keltského kovolejárstva a mincovníctva. Výstava predstavuje výsledky archeologického výskumu, ktorý realizoval MÚOP a SNM v r. 1981-1985 v priestoroch Pálffyho paláca na Panskej ul. 19. Od poslednej výstavy došlo k početným objavom, ktoré obohatili naše poznatky o problematike keltskej remeselnej výroby na území mesta: nálezy hrnčiarskych pecí (Hlavné nám., Uršulínska ul., Radničná ul. 1), kovolejárske dielne (Ventúrska ul. 12/Zelená ul. 10, Michalská ul. 9) a železiarska pec (Rudnayovo nám. 4). Súbežne sme zaznamenali nárast počtu mincí objavených počas archeologických výskumov v nálezových súvislostiach. Z keltskej dielne na Panskej ul. 19 pochádza doteraz najväčší súbor technickej keramiky – 75 kovolejárskych téglikov a 22 dávkovacích platničiek – používanej na spracovanie a tavbu striebra, čo možno považovať za jednoznačný doklad mincovníckej činnosti v priestore bratislavského oppida.

 

STREDOEURÓPSKE MALIARSTVO A SOCHÁRSTVO 1800 – 1918
autorky koncepcie: Želmíra Grajciarová, Zsófia Kiss – Szemán
Stála expozícia zachytáva vývoj umeleckej tvorby od začiatku 19. storočia do roku 1918 v stredoeurópskom regióne s dôrazom na oblasť Bratislavy v zostave, akej sa zachovala v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Nová expozícia je založená na umeleckých dielach osobností výtvarného umenia daného obdobia. Zárukou kvality sú mená umelcov, ktorí pôsobili v Bratislave, ako sú maliari Gottlieb Rähmel, Friedrich J. Lieder, Ferdinand von Lütgendorff, Friedrich Amerling, Carl Marko, Giacomo Marastoni, Kornel Spányik, či sochári Viktor Tilgner, Ján Fadrusz, Alojz Rigele, Robert Kühmayer a Jozef Murmann.
Súčasťou stálej expozície sú aj diela Ladislava Mednyánszkeho, Ferdinanda Katonu, Dominika Skuteckého a Antona Jasuscha.

PRÍBEHY a FENOMÉNY – SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. storočia
autorka koncepcie: Zsófia Kiss - Szemán

I. Príbehy slovenskej moderny. Slovenské výtvarné umenie 1918-1948
Stála expozícia podáva čo najucelenejší obraz slovenského moderného umenia zo zbierok GMB v medzivojnovom období. Výstava a katalóg prezentujú na základe výberu ťažiskových diel z dejín slovenského umenia vynikajúcu kolekciu maľby a plastiky v období od roku 1918 do roku 1948. Koncepcia umožňuje zachytiť paralelne a pritom nezávisle prebiehajúce, bohato rozvrstvené a rozvetvené umelecké dianie na Slovensku. Z tohto usporiadania materiálu vyplýva isté chronologické a štýlové zoskupenie umeleckých diel, na základe ktorého sa ukazuje aj kontinuita vývoja výtvarného umenia tohto obdobia. Výstava dáva vynikajúcu príležitosť vytvoriť si predstavu o vývoji umenia daného obdobia jednak na základe tvorby najznámejších predstaviteľov maliarstva ako M. Benka, J. Alexy, M. A. Bazovský, Ľ. Fulla, M. Galanda, E. Šimerová, K. Sokol, C. Majerník, J. Mudroch, J. Želibský, V. Hložník, jednak na základe diel menej známych, ale nie menej kvalitných a zaujímavých osobností ako F. Reichentál, J. Flaché, J. Jakoby, E. Nemes, J. Bauernfreund, E. Nevan, L. Guderna, V. Chmel a ďalších.

II. Fenomény v slovenskom výtvarnom umení v 2. polovici 20. storočia
Stála expozícia prezentuje najvýznamnejšie výtvarné javy v 2. polovici 20. storočia, ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku. Cieľom expozície je pomenovať tieto javy a ukázať diela osobností viacerých generácií výtvarného umenia, ktoré sú príznačné na slovenské umenie v danom období. V súlade s fenoménmi výtvarného umenia logicky postavená výstava podáva obraz formovania umenia a výtvarného myslenia na Slovensku, pričom základ výstavby prehliadky umožňuje sledovať umelecké dianie v užších či širších súvislostiach. Výstava vďaka zaradeniu diel do príslušných kontextov vo vývoji umenia využíva a predstavuje vzájomné prepojenia a súvislosti niektorých konkrétnych diel, pričom diela si uchovávajú vlastné kvality a dajú sa vnímať ako jedinečné artefakty.

Matej KRÉN: PASÁŽ (súčasť SE Fenomény)
Ide o výnimočnú inštaláciu pozostávajúcu s takmer 15.000 kníh, ktoré spolu so zrkadlami vytvárajú ilúziu nekonečného priestoru. Obdobné inštalácie vytvára autor po celom svete (napr. aj z telefónnych zoznamov).
Dar autora GMB (2004).

Alex MLYNÁRČIK: VILLA DEI MYSTERI (súčasť SE Fenomény)
Wille dei Mysteri vychádza z kultu slávnosti zasvätených gréckemu bohovi vína, plodnosti a zábavy Dyonýzovi (v dávnom Ríme nazývanému Bakchus), ktoré konali len zasvätenci viazaní sľubom mlčanlivosti, čo bol aj dôvod, že sa zachovalo veľmi málo pamiatok z touto témou. Najvýznamnejšia z nich, séria monumentálnych nástenných malieb sa našla v pompejskej Ville dei Mysteri a zobrazovala výjavy zo zasväcovania žien do dyonýzovského kultu v spojení božských a ľudských bytostí.
Toto bolo prezentované len jediný raz - v roku 1967 na manifestácií SUPERLUND v švédskom meste Lunde, kde pozval Pierre Restany 40 umelcov z celej Európy, ktorí mali vytvoriť svoje krédo k roku 1967.
Dielo bolo rekonštruované pre novú stálu expozíciu Galérie mesta Bratislavy a pozostáva zo šestnástich 3,5 metra vysokých zrkadiel a panelov s témou sporo odetých žien. Po vstupe návštevníka do tejto uzatvorenej miestnosti sa pomaly rozsväcujú svetlá a začne hrať hudba, čím sa len zvýrazní jeho celkové magické pôsobenie.

 

Primaciálny palác:

Anglické gobelíny
V auguste 1903 kúpilo budovu paláca mesto. Pri rekonštrukcii budovy Primaciálneho paláca v roku 1903 bola za tapetami v predsieni Zrkadlovej siene objavená séria šiestich neznámych gobelínov, zobrazujúcich starú antickú povesť o Hero a Leandrovi, ktorá opisuje ich tragickú lásku. Podľa povesti bola Hero kňažkou v Seste na pobreží dnešného Hellespontu. Pri slávnosti sa zoznámila s krásnym mládencom z protiľahlého Abýdu, Leandrom. Aby sa mohli stretávať, musel Leander preplávať v noci morskú úžinu a nad ránom sa vrátiť späť. Hero každý večer vyvesila vo veži lampu, ktorá Leandrovi určovala, akým smerom má plávať. Jednej búrlivej noci vietor lampu zhasil , Leander stratil vo vlnách smer a utopil sa. Jeho mŕtve telo vyplavilo more na breh ku kláštoru. Keď ho Hero ráno uvidela, od žiaľu skočila z okna a zabila sa.
Gobelíny utkali v 30. rokoch 17. storočia v kráľovskej tkáčskej dielni v Mortlake pri Londýne, ktorú viedol Holanďan Phillip de Maecht. Návrhy na gobelíny sú dielom Franza Cleyna a odzrkadľuje sa na nich vplyv flámskeho a sčasti talianskeho maliarstva obdobia manierizmu. V reprezentačných miestnostiach Primaciálneho paláca je okrem anglických gobelínov inštalovaných niekoľko menších obrazových expozícií z majetku Galérie mesta Bratislavy - súbor holandského a flámskeho žánrového maliarstva 17. storočia a expozícia talianskeho maliarstva 16. a 17. storočia.

 

Kalendárium

 

21.05.2016   Noc múzeí a galérií 2016Noc múzeí a galérií 2016
     

 

Pálffyho palác:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
07.04.2016 05.06.2016 Oslava maľby
Autor: Rudolf Fila

Díky pane Fila
S Rudolfem Filou jsem se seznámil koncem 60. let minulého století. Častý kontakt s ním měl pro mně rozhodující význam, protože moje amatérské nadšení a obdiv k výtvarnému umění zásadním způsobem usměrnil. Začal jsem totiž naivně sbírat malby z 19. století. Ruda mne upozornil, že realistická díla z té doby se mi brzy omrzí a že je třeba se zaměřit na 20. století. To bylo z hlediska výtvarného umění úplnou revolucí s příchodem kubismu, surealismu, abstrakce a Nové figurace. Seznámil mně s Milanem Paštékou, Jozefem Jankovičem a Jiřím Kolářem. Upozornil mně, že Albín Brunovský a Vladimír Gažovič měli úspěchy i v zahraničí a byli zastupováni významnými galeristy. Věděl, že soliter Karol Barón měl barevné reprodukce ve Světové encyklopedii surealizmu. Navštívili jsme spolu Ľudovíta Hološku v Jablonici a rodiště Alfonse Muchy v Ivančicích.
V mých sběratelských začátcích jsem právě Rudovou zásluhou neudělal příliš chyb, za které bych zaplatil příliš vysokou daň. Když jsem se mnohem později v roce 1995 začal podílet na organizování výstav, na mnohé z nich Fila odborně dohlížel a vystupoval na vernisážích, vždy velmi dobře připraven a nabitý vědomostmi. Velmi jsem si ho vážil, nejen pro jeho malířské umění, ale i pro jeho neuvěřitelné kunsthistorické znalosti a hluboký zájem o vážnou hudbu. Měl mimořádné pedagogické schopnosti, což by určitě potvrdily stovky vděčných studentů z bratislavské „Šupky“. Říkal mi „Máš nadšení a dobré nápady, ale někdy ujedeš!“ „Ve výtvarném umění to je jako v hudbě, musíme se naučit oddělovat operetky od opery“.
Měl jsem k němu velký respekt a nikdy jsem se až do teď neodvážil organizovat výstavu jeho prací. Velmi mě mrzí, že se Ruda Fila nedožil této výstavy. Vždyť jeho poslední retrospektivu uspořádala s úspěchem Slovenská národní galerie v roce 1993 /kurátorka Zuzana Bartošová/. Od té doby uplynulo již 23 let a mezitím namaloval mnoho vynikajících obrazů.
V roce 1992 se stal umělcem ve svobodném povolání. Třiceti roků vyučování na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě a dvouletého působení na Vysoké škole výtvarného umění nikdy nelitoval. Měl velmi dobré vztahy se svými žáky a využíval každé volné chvilky ke své tvorbě.
Příprava této výstavy začala již v roce 2013 a Ruda se na výběru obrazů aktivně podílel. Na výstavě Rudolf Fila - Oslava maľby, je celkem 125 obrazů. Zahrnuje výběr z jeho malířské tvorby z let 1959 až 2014. Na výstavě jsou prezentovaná díla ze sbírek pěti slovenských galerií: Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Oravská galéria Dolný Kubín, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a Danubiana Bratislava a Prvá slovenská investičná skupina, a.s.
Srdečně děkuji dvaceti čtyřem soukromým sběratelům za zapůjčení děl. Děkuji za spolupráci Ivanu Jančárovi, Anně Sopkové, technikům z GMB a společnosti Borgis. Hlavní poděkování patří paní Dorotě Filové, která věnovala této výstavě hodně svého času a maximálně nám vycházela vstříc.
Jan Kukal

 

     

Mirbachov palác:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
18.03.2016 19.06.2016 JÁN BERGER – KONTINUUM /obrazy po roku 2000/

Pozvánka na výstavu (PDF)
Úvodné slovo: Mgr. Xénia Lettrichová
Maliar Ján Berger (1944) na rozdiel od väčšiny svojich autorských výstav túto v poradí tretiu v Galérii mesta Bratislavy pomenoval, KONTINUUM /obrazy po roku 2000/, ktorá v Mirbachovom paláci potrvá od 17. marca do 19. júna 2016. Autor názvom naznačuje zásadný charakter celoživotných maliarskych krokov, zas podnázvom akcentuje svoju výstavu retrospektívneho charakteru v roku 2000, ktorá bola pre maliara dôležitým rozhraním. Nezvrátila však jeho nastavenie. Ján Berger ani v čase, keď sa vo svete, ale i u nás objavila hlučná snaha „usvedčiť“ bytostný spôsob ľudského reagovania a vyjadrovania akým maľba je, z neaktuálnosti, bez zaváhania pokračoval a zároveň v duchu vlastných presvedčení viedol aj jeden z maliarskych ateliérov na VŠVU v Bratislave.
Súčasná výstava v Galérii mesta Bratislavy predstavuje verejnosti súbor Bergerových obrazov, ktoré vznikli po roku 2000 a ktoré ešte neboli vystavované. Súbor sa nesie s klíme mýtických obsahov, má svoje dominanty i kontrapunkty. Niektoré autorom cielene zaradené diela pochádzajú zo staršieho obdobia.
Autorka textu v Bergerovej monografii (2014) Xénia Lettrichová medzi iným napísala: „...Na slovenskej výtvarnej scéne patrí k menšinovej a postupom času stále sa zmenšujúcej skupine maliarov, ktorí majú v sebe ako samozrejmosť zakódovaný morálny imperatív. Autorskú česť a úctu k maliarskemu umeniu, poctivosť, pôvodnosť v námete a interpretácii...Maliarskym programom Jána Bergera je reflexia vlastnej skúsenosti, životných pocitov a poznania. Reflexia svojej doby a svojho života. Vďaka tomu sa z jeho tvorby nikdy nestratila autentická aróma...Farba má v jeho maliarskom programe ťažiskové postavenie, ďaleko významnejšie než ako je v súčasnom maliarstve bežné, kde sa povedané s istou zovšeobecňujúcou licenciou, chápe ako vizuálna látka...Bergerove cítenie a práca s ňou, spôsob ako obsiahne bohatstvo a krásu jej jazyka, sú osobné, jedinečné ako odtlačok prsta...“

 

04.05.2016 14.08.2016 90 (Večný beh času vo fotografiách autora)
Autor: Karol Kállay

Kurátor: Marián Pauer
Súborná autorská výstava významného slovenského fotografa Karola Kállaya sa organizuje pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín v Galérii mesta Bratislavy. Bude inštalovaná na celom druhom poschodí Mirbachovho paláca.
V histórii slovenskej fotografie má Karol Kállay nezameniteľné a nezastupiteľné miesto. Svojou tvorbou inšpiroval celé generácie fotografov, zaslúžené ocenenie získal aj v zahraničí. Presadil sa najmä osobitým rukopisom reportážnych záberov, v ktorých neopakovateľným spôsobom prejavil svoj cit pre svetlo a jeho tvorivé využitie v obrazových kompozíciách. V polovici päťdesiatych rokov 20. storočia vniesol do fotografií módy pohyb, modelky vyviedol z ateliérov do exteriéru, svojou tvorbou ovplyvnil názory na módnu fotografiu nielen na Slovensku, ale aj v Rusku, Nemecku a vo Francúzsku.
Výstavná kolekcia bude pozostávať zo 90 fotografií, z toho 78 bude formátu 70 x 50 cm a 12 formátu 70 x 100 cm. Najpočetnejšie budú zastúpené autorove snímky z reportáží publikovaných v 41 obrazových publikáciách Karola Kállaya. Kurátorom výstavy bude historik a teoretik fotografie PhDr. Marián Pauer, dlhoročný priateľ a spolupracovník autora.

 

10.05.2016, vernisáž o 17.00 19.06.2016 Techniky spomínania

Techniky spomínaniaKurátor: Barbora Komárová
Štipendium Radislava Matuštíka 2016
V roku 2016 spomedzi prihlásených projektov komisia vybrala výstavný koncept Barbory Komarovej s názvom Techniky spomínania, ktorý sa venuje téme spojenej s pamäťou jednotlivca a jeho snahou o spracovanie prežitých okamihov. Prostredníctvom diel ôsmich slovenských autorov patriacich do mladej generácie výstava predstavuje rôzne umelecké prístupy a „techniky“ narábania s vlastnými, ale aj cudzími spomienkami.
Vystavujúci autori: Žofia Dubová, Cynthia Gregorová, Daniela Krajčová, Zuzana Kutašová, Miriama Schniererová, Ivana Sláviková, Ján Šipöcz, Tomáš Werner

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!