Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií 2018 sa uskutoční 19. mája 2018

- aktuálne informácie aj na Facebook stránke www.facebook.com/Noc.muzei.a.galerii ...

- informácie pre múzeá a galérie nájdete na stránke Zväzu múzeí na Slovensku - www.zms.sk ...

 

Archív starších ročníkov podujatia nájdete nižšie na samostatných stránkach...

 

„Múzeá sú dôležitou zložkou pri kultúrnej výmene, obohacovaní kultúr a vývoji vzájomného porozumenia, spolupráce a mieru medzi ľuďmi.“

Zdroj: Etický kódex múzeí ICOM

 

„Význam múzeí pre spoločnosť sa rozšíril z profesionálneho cez vzdelávací až po ich úlohy pri využívaní voľného času, turistiky a propagácii kultúrnej identity.“

Zdroj: Etický kódex múzeí ICOM

 

Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme.

 

Rozhodnutie o Medzinárodnom dni múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Z toho istého cieľa, vychádzajúc z tradícií a skúsenosti Medzinárodného dňa múzeí, vychádzala aj francúzska iniciatíva pred štyrmi rokmi pri iniciovaní Noci múzeí a galérií.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách.

 

 

ARCHÍV

 

Noc múzeí a galérií 2017 - 20.05.2017

- zoznam zapojených inštitúcií tu - Bratislava a Bratislavský kraj samostatne tu -

 

Noc múzeí a galérií 2016 - 21.05.2016

Noc múzeí a galérií 2016 – 21.5.2016

 

Noc múzeí a galérií 2015 - 16.05.2015

Noc múzeí a galérií 2015 – 16.5.2015

 

Noc múzeí a galérií 2014 - 17.05.2014

Noc múzeí a galérií 2014 – 17.5.2014

 

Noc múzeí a galérií 2013 - 18.05.2013

Noc múzeí a galérií 2013 – 18.5.2013

V deň podujatia NMG 2013 bola návštevnosť stránky 22 916 návštev...

 

Noc múzeí a galérií 2012 - 19.05.2012

Noc múzeí a galérií 2012 – 19.5.2012

 

Noc múzeí a galérií 2011 – 14.5.2011
Noc múzeí a galérií 2011 – 14.5.2011

V deň podujatia NMG 2011 bola návštevnosť stránky 18 642 návštev (v roku 2010 to bolo 11 771 návštev)...

 

Noc múzeí a galérií 2010 – 15.5.2010
Noc múzeí a galérií 2010 – 15.5.2010

 

Noc múzeí a galérií 16.05.2009 - samostatná stránka V. ročníka podujatia
Noc múzeí a galérií 16.05.2009

 

Noc múzeí a galérií 17.05.2008

Noc múzeí a galérií 17.05.2008

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!